Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Cyfreithiwr, y gwyddoniadur rhad ac am ddim


Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

(Darllenwch yma am y sitenotice) Atwrnai neu gyfreithiwr (yn hŷn gwaith a elwir hefyd yn y ddinas) yn gyfreithiwr, pwy, ar y sail eu bod yn arbennig benodiad cyfreithiol yn darparu gwasanaethau ymgynghori ac wedi yr hawl unigryw i gynnal achos cyfreithiol ar gyfer eraillTreth, a bennir ddefnyddir yn y au, yn y cyd-destun dibrisiant yr daneg Gyfraith. Berlin sy'n deillio o'r lladin fiscus. Ffrangeg: Fisc (fiscus) yr ystyr a Trésor de l'etat, trysorlys. Daneg Treth, yn ôl. Berlin swyddogol yn dal y trysorlys wladwriaeth i godi refeniw interesserdette yn ddiweddarach daeth i gynnwys 'i fynd ar drywydd troseddau yn erbyn deddfau y wladwriaeth', y Berlin yn ymwneud â arferol strafudsoning ar ffurf dirwyon. Yn benodol gysylltiedig Fiskalens gwaith i embedsforsømmelser. ganrif yn hysbys yn yr ystyr o fwy o is-Dreth-bestallinger: 'yn Gyffredinol, Rhyfel, yr Heddlu, y Llyn, o Dan, Vejfiskal', tra bod Berlin hefyd yn sôn am y Wlad - a'i Dalaith-fiskaler. Y swyddfeydd hyn yn y Gan y sweden bar gymdeithas, o dan nawdd, ond roedd dim ond amser byr yn cael eu defnyddio. Heddiw defnyddir y gair fel ansoddair i ddisgrifio cyflyrau sy'n ymwneud â y wladwriaeth arian. Prokurør ffrangeg: merlin, a nodir yn gwyfyn Geiriadur o tua y flwyddyn. Cwnsler ar gyfer y brenin neu yr awdurdodau - esgobion, uchelwyr y gemau olympaidd.

Tybjerg yn pennu y term yn hen ffasiwn.

Yn y frenhiniaeth absoliwt amser yn gweithio Generalprokurøren yn y chancellery, ond i ben ar ôl y Cymryd Algreen-Ussings swyddfa. Mae'r ddinas yn lladin procuradur, a elwir o Ludvig Holberg amser dilechdidol Prikkerater, amgen ystyr yn y dafodiaith, ac ymhlith pysgotwyr, klæpål, hy. llysywen gyda pen mawr - a, i'r gwrthwyneb, klæpål hefyd yn golygu y ddinas. Mae'r ddinas oedd am gyfnod hirach - yn y au a au - defnyddio ochr yn ochr â chyfreithiwr. Ar ôl Sagførerloven o gymhwyso yn unig ar y gyfreithwyr sydd wedi derbyn y teitl brenhinol. Cyfreithiwr yn cael yn y lladin ffurflen (advocatus), hen enw yn y gwahanol brenhinol danaidd cyfreithiau a rheoliadau o'r yr oesoedd canol ar gyfer y royal ombwdsmon (swyddogol y llywodraeth) neu awdurdod cyffredinol ar gyfer y mwy o rannau o y wlad, a elwir yn ddiweddarach y modur trydan. O advocatus digwydd yn crebachu, y nordig enw 'beili'. Mae'n gyflym ennill ystyr gwahanol ac yn cael eu defnyddio ar yr is-ymddiriedolwyr, sy'n goruchwylio y vassal i bob un o'r siroedd a ddefnyddiwyd. Roeddent yn ddiweddarach i herredsfogeder. Yn hwyr yn derbyn y dynodiad cyfreithiwr o'i bwysigrwydd. Ddefnyddir yn enwedig yn Denmarc, mae'r term cyfreithiwr ar y brenin benodi cwnsler yn y llys Goruchaf. Neidio ac roedd yn rhaid i wneud adneuon mewn enkekassen, ond nid oedd pensiynadwy.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn forårskonkurrence

Yn unig y maent yn gymwys i bledio ar gyfer achosion eraill yn y llys Goruchaf, ond, yn ogystal, maent hefyd yn mynd yn y llys gan yr is-llysoedd. Yn ôl y gyfraith o. gall oedd bellach yn penodi cyfreithwyr gan y Goruchaf llys gan y brenin, wrth y cyfreithwyr yn y dyfodol y wlad uchaf yn y llys yn cael eu penodi gan y gweinidog cyfiawnder ac yn arwain enw højesteretssagførere. Yn, oedd y term cyfreithiwr, diddymwyd y budd-dal y cyfreithiwr. Y rhai sydd wedi cael y teitl o cyfreithiwr, landsretssagfører neu dyletswyddau, fodd bynnag, gallai parhau i ddefnyddio eu teitl. Ar ôl y frenhiniaeth absoliwt cyflwyno arbennig brenhinol advokatembeder gan y sweden cymdeithas y bar yn dod i ben, tra bod kammeradvokatens ond yn cael eu llenwi drwy apwyntiad. Advocatus regius oedd gan archddyfarniad y. mawrth cyflogi am 'y gorllewin Ejlande' gyda'r ddyletswydd i berfformio i gyd yn faterion sy'n peri pryder i'r brenin kasses budd gorau neu'r breindal diddordebau. Y swyddfa hon oedd yn hoffi kammeradvokatens meddiannu yn unig gan y cyfansoddiad yn y wladfa y llynedd. Yn Nenmarc, mae'n ei gwneud yn ofynnol gradd yn y gyfraith i fod yn gyfreithiwr ac o leiaf tair blynedd o waith ymarferol cyfreithiol cwmni (fel arfer yn gyfreithiwr) a'r apwyntiad y gweinidog cyfiawnder i bledio achosion yn y llysoedd. Yr amodau ar gyfer bod yn gyfreithiwr yn cael eu gosod allan yn y cod trefniadaeth sifil. Mae rhagofyniad ar gyfer cael trwydded i ymarfer y gyfraith, i mae'r ymgeisydd wedi adolygu'r damcaniaethol advokatuddannelse (a gynigir gan y Gymdeithas bar) ac mae'r ddau wedi llwyddo yn y damcaniaethol arholiad bar a phrofi yn retssagsførelse. Advokattitlen yn diogelu teitl, a phersonau nad ydynt wedi cael eu galw i'r bar fel cyfreithiwr, efallai na fydd yn disgrifio eu hunain fel o'r fath neu debyg dynodi y gall fod yn ddryslyd gyda'r cyfreithiwr. Mae'r cod yn nodi y cosbau am dorri hyn. Yn ôl y gyfraith dim. Mehefin ar y gwelliant y weinyddiaeth cyfiawnder (Adolygiad o'r rheolau ar weithgareddau proffesiynol cyfreithiwr), denmarc Senedd a fabwysiadwyd bl. i leddfu y møderetsmonopol. Nid oedd yn agor i fyny i eraill cynrychiolydd cyfreithiol nag y cyfreithwyr y gallai cwrdd mewn achosion a gwmpesir gan y symlach inkassoproces (pennod pedwar deg pedwar ar y drefn ar gyfer talu), småsagsprocessen ac o dan cyffredinol udlægsforretninger llys. Y ymlacio y mødemonopolet ddaeth i rym ar. Yn Norwy, mae'n a elwir hefyd yn y cyfreithwyr sydd â'r hawl i bledio achos ar gyfer y Goruchaf lys, cyfreithwyr neu oruchaf lys y gymdeithas bar. Yng ngweddill Ewrop a ddefnyddir yn y cyfreithiwr yn gyffredin i gyfeirio at y cyfreithwyr, sydd yn perfformio yn gyhoeddus a llafar hovedforhandling mewn achosion sifil a throseddol. Yn yr Alban, lle, gyda llaw, yn ogystal â'r holl y bargyfreithiwr ar gyfreithwyr heb wahaniaeth yn arwain enw'r adfocad (ar y groes, nid kontorsagførere, a elwir yn 'cyfreithwyr'), yn arbennig yr Arglwydd Adfocad, sydd yn gyfrifol am y cyfan o'r alban advokatur neu sagførerstand.

Roedd hi fod y weinyddiaeth ac yn newid gyda hyn, ac mae'n mewn gwirionedd yn fath o, ysgrifennydd gwladol yr Alban materion.

Yn Lloegr, Cymru, gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon yn cael ei alw'n procerende cwnsler, nid ar gyfer cyfreithwyr, ond y 'bargyfreithwyr mewn bod yn aelodau o 'bar' (cymdeithas y bar).

Yn Nenmarc yn cael ei atwrnai cyffredinol, hy.

gall cyfreithwyr (ffurfiol) yn perfformio pob math o dasgau o fewn y proffesiwn. Arbenigo yn dod yn fwy ac yn fwy eang yn y proffesiwn cyfreithiol, yn enwedig yn y mwy o faint yn y gyfraith cwmnïau. Mae llawer y gyfraith gwmnïau yn cael eu felly ei rannu i mewn i nifer o feysydd pwnc, er enghraifft cwmni gyfraith, a gweithdrefn (cyfreitha), ystad go iawn, cyfraith cyflogaeth, cyfraith treth, ac ati. Y cwmni cyfreithwyr wedyn yn cael ei neilltuo i un neu fwy o'r disgyblaethau hyn i gyflawni rhywfaint o arbenigedd.

Y graddau a chymhlethdod yn un o'r rhesymau pam mae llawer o gwmnïau yn chwilio am arbenigedd, yn hytrach nag i weithredu gyda yn rhai cyffredinol.

Gall cyfreithwyr yn cael hawl i ymddangos gerbron gwahanol lysoedd yn Denmarc. Mae nybeskikket cyfreithiwr yn unig yn hawl y gynulleidfa gerbron y llysoedd lle cyntaf, sef y lle cyntaf yn y daneg system gyfreithiol. Yna, gallant gael yr hawl i gynulleidfa gerbron y llysoedd. Gall fod yn bwysig mewn achosion a oedd yn apelio gan y llys dosbarth yr uchel lys. Y mae'n rhaid i gyfreithiwr, er mwyn cael caniatâd, i sampl yn y llys apêl (landsretsprøven) i ddangos bod ef hi yn dda ymgyfreitha. Y dylai cyfreithiwr, fel rheol, yn cynnwys dau achosion prawf er mwyn cael hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys. Cyfreithwyr, sy'n cael hawl i ymddangos gerbron llysoedd uchel, gall ysgrifennu (L) ar ôl eu enw. Yn olaf, gall cyfreithiwr gael hawl i gynulleidfa gerbron y Goruchaf lys, ar ôl y mae ef hi yn gallu ysgrifennu (H) ar ôl ei enw.

Dderbyn i'r bar yn y Goruchaf lys yn gysylltiedig gyda rhai bri.

Ar gyfer (H) efe hi o fewn pum mlynedd, yn cwrdd o leiaf ddeg gwaith yn y llys apêl.

Cyfreithwyr a oedd wedi cael hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys, a oedd yn y gorffennol yn galw am landsretssagførere, tra bod y cyfreithiwr sy'n ei dderbyn i'r bar yn y goruchaf lys, a elwir dyletswyddau. Mae'r teitlau hyn yn cael eu gadael yn y dydd, y mae pob cyfreithwyr yn cael yr un teitl.

Cyfreithiwr y swyddfa - yn y Fath gall cyfreithiwr eich helpu

Croeso i swyddfa Cyfreithiwr Yma gallwch ddarllen mwy am y cyfreithiwr rôl y ifm. Rydym wedi gwneud casgliad o disgrifiadol erthyglau, a all roi gwell cipolwg ar sut y byddwch yn cael budd o'r cydweithrediad â'r cyfreithiwr yn eich bywyd bob dyddPa fudd-daliadau y gallwch ei gyflawni gyda boligadvokaten gan eich ochr yn ystod y prynu a gwerthu. Darllenwch am ejendomshandlens llif a boligadvokatens rôl Pan fydd y contract gwerthiant yn cael ei llofnodi, bydd eich hawl i breswylio yn cael eu cofnodi. Darllenwch am trawsgludo a chofrestru tir, Sut ydych chi'n sicrhau bod eich disgynyddion mht Olyniaeth ac ewyllysiau. Sut ydych chi am gofrestru i weinyddu ystadau *Mae'r wybodaeth yn arwyddol yn unig ac ni ddylai ffurfio sail achos gwirioneddol neu benderfyniad o amheuon.

Rydym yn derbyn archebion am gamgymeriadau a diffygion, gofynnwch i bob amser cyfreithiwr proffesiynol yn eich ardal ar gyfer cyngor pellach.

Cyfreithiwr Cyfraith Cyflogaeth - Gogledd Cyfreithwyr

a. Cyfreithiwr ar gyfer materion treth

Gogledd cynghori ym mhob rhan o eiddo tiriog, gan gynnwys eiddo unigol, porteføljesalg neu fel rhan o fusnes trosglwyddoRydym yn arbenigwyr mewn Corfforaethol, Cyfraith Fasnachol ac yn cynghori y bl.

Rydym yn darparu cynghori trethi gwasanaethau, gan gynnwys cyngor ar gynlluniau cymhelliant, cyflogaeth, aktieløn a rhyngwladol materion treth.

Gyda Gogledd Cyfreithwyr byddwch yn cael yn dda ac yn ddiogel cyfreithiol partner sy'n arbenigo mewn cyfraith teulu, gan gynnwys cyngor ar ysgariad a forældreansvarssager. Gogledd cynghori ym maes cyfraith cyflogaeth ac yn cynorthwyo y bl. gyda'r cyngor yn funktionærret, gwasanaeth gweithredol, ferielovgivningen yn ogystal ag yn y gystadleuaeth - a kundeklausuler. Rydym yn cynghori mewn cysylltiad ag ymgyfreitha, anghydfod a chyflafareddu. Mae ein cyfreithwyr ac atwrneiod eich helpu i werthuso manteision ac anfanteision treial, neu tvistebehandling eich achos.

I gael cymorth cyfreithiol am ddim. Rhad Ac Am Ddim Cyfreithiwr Helpu

gratisadvokathjaelp yn anelu at ddarparu y rhan fwyaf defnyddiol a gwybodaeth gynhwysfawr ar gyngor cyfreithiol am ddim a chymorth yn Nenmarc i preifat defnyddwyrMae'r rhan fwyaf daniaid yn cael un neu fwy o weithiau yn eu bywydau, mae angen cymorth cyfreithiol gan gyfreithiwr neu atwrnai.

Gall fod mewn cysylltiad ag ysgariad, eglurhad o'r ddalfa, yn prynu neu gwerthu eiddo tiriog, rhentu preswyl, olyniaeth, cyfraith lafur perthynas, ac ati.

Fodd bynnag, gall fod yn gyflym dod yn ddrud i ofyn am gyngor gan gyfreithiwr, Felly, gall fod yn syniad da i ddefnyddio rhai y rhad ac am ddim (neu yn rhad) opsiynau sy'n bodoli.

Os yw eich achos yn rhy gymhleth problem ac nid ydych yn ofni i dreulio ychydig o amser i edrych yn y testunau a juraskrifter, gallwch ddod o hyd llawer o atebion hawdd ar gael yn y llyfrgelloedd juraport. Yn ogystal, gallwch hefyd weld yn llawn argraffiad wedi'i ddiweddaru o denmarc testunau mewn mm.

ar Civilstyrelsens ar-lein gwefan gyda hyd at ddyddiad daneg wladwriaeth gwybodaeth gyfreithiol.

Ar y Cyfreithiwr Cristnogol Vinaas gwefan llawn gwybodaeth y gallwch hefyd gael cyngor ac arweiniad am ddim ar broblemau cyfreithiol. Yn ogystal, mae cyfle i anfon ei spørgsgmål y cyfreithiwr Yn y rhan fwyaf o mawr daneg dinasoedd, mae fel arfer yn"Advokatvagt", lle yn awr yn gallu dod a chael atebion i gwestiynau cyfreithiol, rhad ac am ddim.

yma yn Ogystal, mae jurastuderendes Rethjælp yn Aarhus ac yn Feirniadol Cymorth cyfreithiol(yn awr Vesterbro cymorth cyfreithiol) yn Copenhagen. Yn aml, mae llawer o daniaid hefyd wedi cynnwys swm penodol o gymorth cyfreithiol drwy gyfrwng y cartref neu ulykkeforsikring, mm. Felly, gall fod yn syniad da i edrych ar yr hyn a chymorth cyfreithiol, os o gwbl yn cael ei gynnwys yn eich yswiriant. Yn y fideo hwn yn esbonio cynorthwy-ydd twrnai Berit Holmstrøm gan y Cwmni cyfreithiol o Johansen Bliddal mwy am y posibiliadau ar gyfer cymorth cyfreithiol.

Cyfreithiwr Lo Breiding yn Græsted - yn cynnwys y cyfan o Gribskov yn y gogledd yn Seland, denmarc

Rwyf wedi gweithio fel cyfreithiwr ers mis mai, yr wyf yn derbyn y derbyn oddi wrth y weinyddiaeth Cyfiawnder yn Denmarc

Rwyf wedi, erioed ers i mi ddechrau yn ysgol y gyfraith yn, yn bennaf yn delio gyda teulu, etifeddiaeth a chyfraith droseddol.

Yn gynnar yn y fy ngyrfa, rwyf wedi gweithio yn fawr cwmni cyfreithiol yn Copenhagen, lle yr wyf wedi caffael brofiad helaeth. Fy profiad a dealltwriaeth yn y meysydd yr wyf yn delio gyda, sicrhau eich bod bob amser cymwys yn derbyn arweiniad, pan fyddwch yn dewis i mi fel eich cyfreithiwr yn y gogledd o Seland. i'r dde i fyny at y Gystadleuaeth, mae nenfwd uchel, tra bod ei draed yn gadarn yn eu plannu mewn ardaloedd gwledig pridd. Gyda mi, mae'n rhaid i yn hoffi i fwynhau eu hunain, hyd yn oed er bod y pwnc yn ddifrifol Pan fyddwch yn cysylltu â mi gyda'r awydd i gael cyfreithiwr yng ngogledd Seland, byddwch yn dod o hyd bod omgangstonen yn diymhongar ac yn syml. Mae'n bwysig i mi, fy mod yn cael y cyfle i roi i mi yn dda i mewn i'r sefyllfa cleient CYN cynghori. Mae'n fy mhrofiad fod y gorau ateb cyfreithiol yn cael ei sicrhau yn y rhyngweithio gyda'r cleient, ac mae'n hanfodol bod y cyfreithiwr wedi trosolwg o sefyllfa bresennol y cleient ac yn arbennig y cleient rhagdybiaethau, gobeithion a dyheadau ar gyfer y dyfodol. Nid oes gennyf unrhyw weithwyr, ac felly yn rydych chi bob amser sicrhau ei bod yn fi sydd yn paratoi eich papurau - a mi, fel y gallwch droi eich achos gyda nhw. Fel eich cyfreithiwr yn y gogledd o Seland, yr wyf yn mynd i fyny i mewn, eich bod yn teimlo'n gyfforddus ac yn croesawu. Yr wyf yn delio yn bennaf gyda cyfraith teulu ac etifeddiaeth y gyfraith, ond mae hefyd yn cynnig cyngor yn y maes o ystad go iawn, yn union fel yr wyf hefyd yn medru helpu gydag achosion am y ffi gofrestru.

Efallai y byddwch yn teimlo rydych yn fwy na croeso i gysylltu â mi, ni waeth a ydych chi angen cyfreithiwr yng ngogledd Seland i faterion sy'n ymwneud â cytundeb prenuptial, ysgaru, gwahanu, ewyllysiau, prynu tŷ neu annisgwyl dreuliau a dynnir o ganlyniad i benderfyniad gan y DRETH ar y ffi gofrestru.

Rwyf bob amser ar gael, ac os bydd y pellter daearyddol yn teimlo yn rhy frawychus, gallwn heb broblemau yn trefnu cyfarfod â chi, neu siarad dros Skype neu ar y ffôn. Ydych chi eisiau dim-rwymedigaeth drafod eich sefyllfa neu achos, rydych chi bob amser croeso i chi ffonio neu ysgrifennu i mi. Mae'r amser a dreulir ar y materion cyfreithiol, felly, yn amrywio yn fawr iawn.

Sut alla i gael afdragsordning

Os ydych am i gael afdragsordning yn wahanol casgliad na saith a grybwyllwyd, mae angen i chi alw yn Codi tâl arGallwch wneud cais am afdragsordning o Payout Denmarc, os ydych yn rhaid i chi dalu arian yn ôl. I ofyn am afdragsordning rhaid i chi ddefnyddio'r hunan-gwasanaeth ateb 'Cais am afdragsordning'. *Os oes gennych blentyn ac ungeydelse, gan rydym yn ei sy'n ddyledus gennych yn dinudbetaling. Mae hyn yn golygu y gallwch dim ond wneud cais am afdragsordning, os nad yn hirach i gael plant a ungeydelse Os ydych am i gael afdragsordning yn casglu gwahanol nag yr uchod, mae'n rhaid i chi ffoniwch y Casgliad hyd yn Oed os ydych chi wedi gwneud afdragsordning gyda'r Taliad Denmarc, fe fydd eich dyled yn dal i gael eu cofrestru at y set-off o Gældsstyrelsen.

Bydd yn, oherwydd nad ydych yn talu'r swm cyfan o fewn y cyfnod ar gyfer talu, ond yn hytrach yn ei dalu oddi ar y ddyled gyda rhandaliadau misol.

Fodd bynnag, ni fydd yn cael negeseuon atgoffa neu llog arno, rhaid i chi ei dalu yn ôl pan fydd gennych afdragsordning. Os Gældsstyrelsen yn didynnu treth, rhaid i chi gael yn ôl, mae'n gweithio fel ychwanegol ad-daliadau ar eich dyledion. Cynnwys y didyniad nid yw y ddyled gyfan, mae'n rhaid i chi barhau i dalu rhandaliadau misol hyd nes y byddwch wedi talu'r swm cyfan sy'n ddyledus gennych. Os ydych yn cael afdragsordning o Payout Denmarc, rhaid i chi dalu'r arian yn ôl o fewn pedwar ar hugain mis. y mis. Os ydych yn ei dalu gyda'r taliad ffurflen, byddwch yn cael y dewis i gofrestru ar y taliad ar gyfer Debyd uniongyrchol, yna bydd yr arian yn cael ei dynnu yn awtomatig.

Rhaid i chi fod wedi bŵer atwrnai oddi wrth y person sydd yn ddyledus i'r arian, os oes angen i ofyn am afdragsordning ar ran un arall.

Mae'r person sydd mewn dyled, gall roi pŵer atwrnai digidol, a dewis y gwasanaethau afdragsordningen pryderon.

Yna dewiswch y 'Anghyfyngedig llawn-power', a rhaid i chi ddod i'r casgliad cytundeb ar ad-dalu ar ei ran.

Y person sy'n gyfrifol am y ddyled, gallwch lenwi a llofnodi papur drwy ddirprwy, lle mae'n rhaid i chi atodi, pan fyddwch yn gofyn afdragsordningen. Mae pŵer atwrnai yn caniatáu i chi i weithredu ar ran un arall. Y pŵer atwrnai, gall ar unrhyw adeg dynnu'n ôl drwy gysylltu â'r Taliad Denmarc.

SelskabsAdvokaterne

Yn gyffredinol, nid oes rheolau ar sut y cyflogwr neu'r gweithiwr yn neu efallai yn gorffen y berthynas gyflogaeth Ar ben hynny, mae'n rhaid i'r cyflogwr hefyd yn cymryd sefyllfa i yn y cymalau, fel cwsmeriaid a di-gystadlu rhwymedigaethau Os bydd y cyflogwr yn gwneud defnydd o'r rhain, mae'n rhaid i'r cyflogwr yn talu sylw gorau glas gan y diswyddo y gweithiwr

Mae gofynion llym ar gyfer y prawf gan y parti sy'n hawlio bod y terfynu wedi digwydd, pan nad oes unrhyw dystiolaeth ysgrifenedig.

Ers hynny, felly, mae'n gallu bod yn anodd iawn i arwain y dystiolaeth llafar derfynu, argymhellir eich bod yn terfynu bob amser yn digwydd yn ysgrifenedig. Mae hyn yn berthnasol ar gyfer y gweithiwr ac yn benodol y cyflogwr, fel y cyflogwr yn y parti cryf yn y berthynas gyflogaeth.

Wneud cais am neu adnewyddu daneg pasbort

Rydych yn rhydd i ddewis y fwrdeistref

Pan fyddwch eisiau i gael pasbort, mae'n rhaid i chi gysylltu â chi yn bersonol yn y gwasanaeth dinesydd waeth beth fo'u hoedranMewn rhai bwrdeistrefi, mae posibilrwydd y gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer pasbort newydd yn y digidol hunan-gwasanaeth ateb, cyn y byddwch yn cwrdd yn y ganolfan cyngor ar bopeth.

Mae pob pasbortau newydd rhaid yn cynnwys olion bysedd, felly byddwch yn cael digidol olion bysedd, pan ydych yn archebu pasbort newydd.

Mae hyn yn berthnasol hyd nes y ceir rhybudd pellach, nid ar gyfer plant o dan ddeuddeng mlynedd. Cofiwch, os bydd eich plentyn yn rhaid i gael pasbort, y person sydd yn y ddalfa dros y plentyn, ceisio am basbort newydd, ac yn rhoi caniatâd cyn y pasbort yn cael ei gyhoeddi. Mae'r ddau yn rhaid i rieni yn rhoi eu caniatād, os bydd y ddau riant gyfrifoldeb rhiant. Pan fyddwch yn adnewyddu eich pasbort, byddwch bob amser yn cael pasbort newydd nifer. Felly, mae'n bwysig i fod yn ymwybodol os byddwch wedi prynu tocynnau, ac y byddwch wedi eich hen basbort nifer, felly gall tocynnau hedfan fod yn annilys. Oes gennych chi eich hen basbort rhif, gallwch chi gysylltu â'ch cwmni hedfan, ac felly efallai y byddant efallai yn newid y pasnummeret y newydd rhif pasbort, os oes angen. Os ydych yn dane, sy'n byw dramor ac y dylid cael newydd daneg pasbort, yn cael y rhataf, os byddwch yn archebu basio, pan fyddwch chi ar ymweliad yn Denmarc. Pob daneg gall dinasyddion gael pasbort yn bersonol i'r gwasanaeth dinasyddion mewn unrhyw fwrdeistref. Nid oes angen i fyw yn y fwrdeistref, neu os oes gennych unrhyw gysylltiad arbennig iddo. Os nad ydych yn medru mynd i Ddenmarc, gallwch wneud cais am basbort yn y daneg llysgenadaethau a swyddfeydd is-genhadon. Y weinyddiaeth dramor gwefan byddwch yn dod o hyd i wlad rhestr. Yma gallwch cliciwch eich ffordd i lle mae'r llysgenhadaeth a neu genhadon a leolir yn mhob gwlad, yn ogystal â sut yr ydych yn gwneud cais beth sy'n rhaid i chi ei dalu a pha ddogfennau, lluniau a phethau eraill y mae'n rhaid i chi gael gyda. A ydych yn hwyr gyda'r archebu eich pasbort, mae tri opsiwn ar gyfer cyflwyno pasbortau mewn achosion o frys: gallwch gael ymestyn eich presennol byddwch yn ofalus unwaith y bydd ar stamp, os bydd eich pasbort wedi dod i ben o fewn y tri mis diwethaf neu a fydd yn dod i ben o fewn amser byr, cyn i chi angen i deithio.

Ond dim ond yn y achos yn ei bod yn bosibl i gyrraedd i archebu pasbort newydd - er enghraifft drwy aciwt angen i deithio.

Mae'r estyniad yn berthnasol hyd nes y byddwch yn dychwelyd adref gan eich taith - ond uchafswm o un flwyddyn.

Rydych yn rhoi caniatâd drwy lofnodi'r cais

Mae'r estyniad nid yw'n costio unrhyw beth.

Mae'n rhaid i chi ymddangos yn bersonol yn y gwasanaethau bwrdeistrefol ac yn cael eich pasbort. Y posibilrwydd i gael ei adnewyddu pasbort hefyd yn berthnasol i blant, eu pasbortau.

Yma, mae'n rhaid i'r plentyn yn ymddangos yn bersonol.

Os bydd y ddalfa ar y cyd, mae'r ddau riant yn llofnodi'r cais, ond nad oes gennych y ddau o'r ddau gyfarfod i fyny. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi fod yn ymwybodol nad yw pob gwledydd yn derbyn forlængelsespåtegning yn y pasbort. Mae i fyny i chi ymchwilio i weld a yw eich taith yn derbyn hynny. Beth allwch chi ei wneud drwy eich rejsemåls llysgenhadaeth yn Nenmarc neu eich asiant teithio. Gallwch dim ond yn cael teithio brys y ddogfen, os na allwch chi gyrraedd i gael pasport dilys. Mae'r pris yn yr un fath ag ar gyfer y pasbort cyffredin. Rydych yn mynd i borgerservicecenter i gael brys ddogfen deithio. Nødpasset wedi rhai cyfyngiadau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Mae'n cael ei gyhoeddi yn unig ar gyfer y cyfnod y byddwch yn teithio, ac uchafswm o un flwyddyn. Mae gwledydd, fel yr UNOL daleithiau, sydd nid yw'n cymeradwyo nødpasset i gael mynediad. Gallwch ddod o hyd trosolwg o wledydd eraill pasbortau a fisas yn y weinyddiaeth dramor gwefan. Os yw eich dyddiad gadael mor agos, nad ydych yn gallu aros ar gyfer darparu rheolaidd o - diwrnod gwaith, nid yw y posibilrwydd o gyflym-olrhain. Mae'n cymryd pedwar diwrnod busnes. I gael eu cyhoeddi, neu i adnewyddu pasbort ar gyfer eich plentyn o dan ddeunaw mlynedd i ddeiliaid y chyfrifoldeb rhiant i lenwi allan yn y caeau ar y ffurflen ganiatâd yn y cais, os bydd y ddalfa ar y cyd.

Pan fyddwch yn gwneud cais am basbort ar gyfer eich plentyn, rhaid i'r plentyn fod yn bresennol.

Gwneud cais yr un rheolau ar gyfer pasbortau ar gyfer y plant fel ar gyfer pasbortau ar gyfer yr oedolion, gan ystyried er enghraifft, mae ansawdd y llun yn dod.

Fodd bynnag, mae plant o dan ddeuddeng mlynedd, hyd yn hyn nid ydynt yn darparu olion bysedd.

Os eich plentyn yn cael ei henwi, ac Yn teithio, rhaid i chi fod yn ymwybodol bod gwledydd unigol, megis Lloegr a'r UNOL daleithiau yn gwarantu y gall eich plentyn yn mynd i mewn i'r wlad heb broblemau. Os ydych yn dane ac wedi dod yn rhieni tra rydych chi dramor, rhaid i'ch plentyn gael daneg pasbort ar sail gyfartal gyda phob eraill, i deithio pryd bynnag y bydd yn cael ei godi. Gwneud cais am daneg pasbort yn y daneg cynrychiolaeth y llysgenhadaeth yn y wlad yn yr un ffordd ag y chwilio am basbort yn Denmarc o ddinasyddion gwasanaethau. Os yw eich plentyn o dan ddeunaw mlynedd allan i deithio, ac i chi fel rhiant neu warcheidwad ddylai fod, gall eich plentyn risg yn cael ei wrthod mynediad i mewn rhai gwledydd. Nid oes rhestr o'r gwledydd y mae am.

Felly, mae'n syniad da o flaen llaw i gysylltu â llysgenhadaeth neu swyddfa is-gennad y wlad y bydd eich plentyn yn teithio i.

Byddant yn gallu rhoi gwybod i chi am y rheolau o blant a phobl ifanc o dan ddeunaw oed, sy'n teithio i mewn i'r wlad heb eu rhieni neu warcheidwad.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y issuance o pasbortau gan droi at y bwrdeistref ac yn darllen yr heddlu rheolau ar gyfer lluniau pasport.

Rhaid bod olion bysedd mewn pob pasbortau newydd, ac eithrio yn y pasbortau plant o dan ddeuddeng mlynedd. Mae'n costio saith ar hugain o kr. i gael cofnodi digidol ac olion bysedd at eich pasbort. Os byddwch yn colli eich pasport yn Nenmarc, mae'n rhaid i chi adrodd amdano mistettil yr heddlu, sy'n diddymu y pasbort, felly nid yw bellach yn ddilys. Herefterhenvender chi i y fwrdeistref lle rydych yn gwneud cais am basbort newydd, fel yr ydych chi eich hun skalbetale. Os byddwch yn colli eich pasbort dramor, mae'n rhaid i chi politianmelde a gofyn am adroddiad yr heddlu neu dderbynneb. Mae'n rhaid i chi eu cymryd gyda chi i'r daneg llysgenhadaeth yn y wlad ynghyd â dau lluniau pasbort, yn byw i fyny i billedreglerne. Y llysgenhadaeth yn gallu rhifyn newydd dros dro pasbortau (dogfennau teithio brys), sy'n gymwys, i chi ddod yn ôl i Denmarc. Mae'n rhaid i chi dalu ffi neu ffioedd ar gyfer y issuance o nødpasset. Mae angen i chi ddangos ei bod yn angenrheidiol i gael pasbort ychwanegol. Dod â datganiad gan eich cyflogwr ac yn chwilio a yw'r pasbort ychwanegol yn y fwrdeistref. Mae'r pris yn yr un fath ag ar gyfer y pasbort cyffredin. Yn ychwanegol basbort yn cael ei gyhoeddi yn unig am hyd y daith, fodd bynnag, uchafswm o ddwy flynedd. Mae'n rhaid i chi â llaw yn eich pasbort ychwanegol yn ôl i'r fwrdeistref ar ôl eu defnyddio. Os ydych chi wedi newid y cyfan neu rannau o eich enw allan, mae'n syniad da i gael pasbort newydd. Am resymau diogelwch, cwmnïau hedfan ac asiantau teithio yn ei wneud, nid yn gadael i chi deithio os nad yw'r enw ar y tocyn a'r enw yn y pasbort yr un fath. Mae'r weinyddiaeth dramor fod yn ddinesydd gwasanaeth yn gallu helpu gyda gwybodaeth am wledydd eraill rheolau ar gyfer pasbort. Mae rhai gwledydd yn ei gwneud yn ofynnol bod eich pasbort yn ddilys am chwe mis neu fwy tu hwnt i hyd y daith. Mae'n eich cyfrifoldeb i wirio y rheolau y wlad rydych yn teithio iddi. Edrychwch ar y evs gyda eich rejsemåls llysgenhadaeth yn Nenmarc, lle mae'n rhaid i chi deithio i: weinyddiaeth dramor app, UM Rejseklar gellir ei lawrlwytho oddi ar yr holl siopau app. Mae'r app yn caniatáu i chi yn haws i chi baratoi eich taith - ac nid y lleiaf, y gallu i yn fwy yn hawdd ei gael mewn cysylltiad â'r Weinyddiaeth materion tramor, os rhywbeth yn mynd o'i le.

Denmarc

mawrth y Llys cyfiawnder EWROP yn y

Disgrifiad o'r addasiad o ymarfer ar sail Paposhvili barn, yn cael eu hystyried fel atodiad i'r datganiad o'r arfer o roi dyngarol trwyddedau preswylio oMae'r dyfarniad yn ymwneud yn deillio o hawl i breswylio i tredjelandsforælder i mín yn Danish ar y dinesydd. Y Llys hawliau dynol Ewrop wedi. mai trosglwyddo i lawr dyfarniad yn achos o Biao v. Mae'r dyfarniad yn ymwneud tilknytningskravet mewn achosion o aduno priod (y gyfraith §, paragraff hwnnw.).

mai darparu ei ddyfarniad yn achos C, y Chavez Vilchez

Y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD wedi. ebrill, bydd y dyfarniad yn achos C, Genc. Mae'r dyfarniad yn ymwneud â'r dehongliad o erthygl tri ar ddeg yn y Gymdeithas penderfyniad y cyngor dim, yn ogystal ag yn y gyfraith §, paragraff hwnnw, gynt §, paragraff hwnnw, sy'n gymwys mewn achosion penodol o'r ailuno teulu gyda'r plant. Y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD wedi. Gorffennaf trosglwyddo i lawr dyfarniad mewn achos yn ymwneud â cwmpas y stondin yn dal i fod cymal y protocol ychwanegol at y cytundeb Cymdeithas rhwng yr UE a Thwrci mewn perthynas ag amodau cenedlaethol ar gyfer ailuno teulu (Dogan achos). Y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD wedi. mawrth trosglwyddo i lawr dyfarniad mewn dau achos sy'n ymwneud â mynediad i ailuno teulu ar gyfer ddinasyddion yr undeb ac yn eu trydedd wlad aelodau'r teulu mewn sefyllfa lle y yn ddinesydd yr undeb yn dibynnu ar gyfraith yr UE yn erbyn ei hun aelod-wladwriaeth. Mae'r memorandwm yn sefydlu dehongliad cyfreithiol y llys cyfiawnder EWROPEAIDD dyfarniad yn y Zambrano achos gyda hymgorffori eglurhad o ganlyniad yn ddiweddarach dyfarniadau, yr asesiad Cyfreithiol y Clauder gyfraith achos ar ailuno teulu ar gyfer yr UE, AEE ddinasyddion sydd wedi cael trwydded preswylio parhaol o dan reolau'r UE. Mae'r memorandwm yn disgrifio newid ymarfer o ran y posibiliadau ar gyfer ailddechrau o achosion a benderfynwyd gan y Llys cyfiawnder EWROPEAIDD penderfyniadau yn, yn y drefn honno, Eind a Metock-achos.

Gorffennaf ar y dehongliad o'r Llys hawliau dynol Ewrop, dyfarniad o.

Mehefin yn achos Osman v. dim.) y Memorandwm yn cynnwys, ymhlith pethau eraill y weinidogaeth yn dehongli y dyfarniad ac esboniad o'i bwysigrwydd ar gyfer yr arfaeth a'r eisoes wedi setlo achosion. Mae'r achos yn tua teen eu trwyddedau preswyl yn cael eu canslo, fel y mae hi ar ôl nifer o flynyddoedd yn Nenmarc, yn cael eu hanfon ar genopdragelsesrejse. Nodyn ar fynediad i allan - a gwrthod yr UE, gwladolion yr ardal economaidd ewropeaidd, ar y sail subsistensløshed neu y sail trefn gyhoeddus. Mae'r memorandwm yn cynnwys disgrifiad o'r rhyngweithio rhwng y rheolau cyfraith y teulu cyfraith rheolau a'r hawl i fywyd teuluol, yn ogystal fel arwydd o nifer o feini prawf y gellir eu cynnwys yn yr asesiad o'r cais am ailuno teulu o riant i nonresident plentyn sy'n cael ei osod y tu allan i'r cartref. Mae'r memorandwm yn cynnwys disgrifiad o'r arfer o roi trwydded breswylio fel au-pair i dinasyddion trydedd gwlad. Nodyn ar yr arfer o ganiatáu trwydded breswylio gyda'r diben o gael awdurdodiad fel meddyg. Mae'r memorandwm yn dod i rym ar. Mae'r memorandwm yn ymwneud â tymhorol cydlyniad rhwng daneg genedlaethol yn dychwelyd i Ddenmarc ac i'r cais am aros fel aelod o'r teulu i daneg cenedlaethol o dan gyfraith yr UE. Nodyn ar yr addasiad yr arfer o roi preswyl i teulu sy'n cyd-fynd, os bydd y prif gymeriad yn cael trwydded breswylio ar y sail cyflogaeth. Nodyn ar y driniaeth o achosion lle ymunodd aelodau o'r teulu priod trwydded breswylio yn bresennol mwyach oherwydd trais yn y Memorandwm yn cynnwys disgrifiad byr o'r rheolau a'r arferion ynghylch y pwysigrwydd o samlivsophævelse yn cael ei wneud ar y sail trais, mae'r asesiad o ba un a ddylid tynnu'n ôl o'r drwydded breswylio fel ægtefællesammenført. Mae'r memorandwm yn adolygu datblygiadau yn y rheoliad cyfreithiol o hyn a elwir yn phriodasau gorfodol, y gyfraith achos yn berthnasol ac yn eang a llinellau gweinyddol arfer sydd wedi datblygu yn ymwneud â'r ddarpariaeth yn y gyfraith §, paragraff hwnnw. Denmarc gwasanaeth mewnfudo arweiniad i'r gweinyddiaethau wladwriaeth rhanbarthol ar y breswylfa o dan yr UE-opholdsbekendtgørelsen postiwyd ar. Mae'r memorandwm yn disgrifio beth y manylion yn cael eu deall yn trwy y gofyniad, sydd yn yr UE, dinesydd mewn rhai achosion, rhaid cael adnoddau digonol i fod yn gallu i gael yr hawl i breswylio o dan gyfraith yr UE ar symudiad rhydd. Mae'r nodyn yn disgrifio beth sydd ei angen ar gyfer cynnal a chadw o aelodau o'r teulu i sicrhau ailuno teulu, o dan reolau'r UE ar y symud yn rhydd o nwyddau. Yn y cyfathrebu, y gwasanaeth Mewnfudo a ddisgrifir yn y gyfraith ar ôl y dyfarniad llys cyfiawnder ewrop yn y Metock achos ar sail dadansoddiad cyffredinol o'r gyfraith yr UE rheolau ar symudiad rhydd. Nodyn ar yr addasiad yr arfer o ganiatáu trwydded breswylio i tramor forskerpraktikanter ac yn eu teulu sy'n cyd-fynd aelodau ar y Memorandwm yn disgrifio newid ymarfer, sy'n golygu bod dramor forskerpraktikanter gall yn y dyfodol yn cael ei ganiatáu trwydded breswylio ar gyfer hyd at dair blynedd, sy'n awgrymu bod, o dan amodau penodol, bydd yn bosibl ar gyfer forskerpraktikanter i ddod ag unrhyw deulu yma i'r wlad. Mae'r nodyn hwn yn disgrifio'r nifer o achosion lle, ar ôl y ymarfer ar ôl concrid asesu yn gallu cael ei ganiatáu trwydded breswylio yn unol â'r ddarpariaeth yn y gyfraith § naw (c), pan fydd ailuno teulu nad yw hynny'n bosib o dan y rheolau cyffredin, neu fel ar gael fel arall mewn achosion eithriadol. Nodyn ar praksisændring mewn achosion o'r cais am ailuno teulu i daneg gwladolion yn ôl y gyfraith yr UE rheolau ar symudiad rhydd o ganlyniad i'r dyfarniad llys cyfiawnder ewrop yn Eind-yr achos yn y weinyddiaeth wedi Integreiddio, ar y sail y CE llys cyfiawnder dyfarniad yn yr hyn a elwir yn Eind achos (achos C-) penderfynu newid yr arferion mewn achosion o'r cais am ailuno teulu i daneg gwladolion yn ôl y gyfraith yr UE rheolau ar symudiad rhydd. Nodyn ar ymarfer newydd ar gyfer y teulu reunifications y plant sydd, ar ôl cael ei ddeunaw mlynedd o brofiad, i'r rhieni trwydded breswylio yn dod i ben neu gwallau. Dewis penderfyniadau gan Y comisiwn Ewropeaidd ar hawliau Dynol llys (EMD) a hawliau Dynol y CENHEDLOEDD unedig pwyllgor am bwysigrwydd yr ymgeisydd gysylltiad â phlant mewn achosion o bydd y trwydded breswylio. Y penderfyniadau y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol ac ailuno teulu rhwng priod neu yn barhaol-breswyl Penderfyniadau Y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol ac ailuno teulu rhwng priod parhaol-breswyl. Nodyn ar y posibilrwydd, yn ymarferol, i gwrdd â'r tilknytningskravet y gyfraith §, paragraff hwnnw, yn y pwynt mynediad ar y fisa, pan fydd yr ymgeisydd yn genedlaethol o asylproducerende wlad, a nonresident priod yn sylweddol cysylltiad â Denmarc. Nodyn ar y cwmpas erthygl wyth o'r confensiwn Ewropeaidd ar hawliau Dynol (ECHR) mewn familiesammenførings-mewn achosion lle mae'r ymgeisydd yn dod o wlad lle mae'r amodau cyffredinol yn wahanol yn sylweddol o safonau y gorllewin. Y penderfyniadau y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol a ailuno teulu gyda phlant y Dyfarniadau Ewropeaidd ar hawliau Dynol, llys cyfiawnder yn ymwneud erthygl wyth o'r confensiwn Ewropeaidd ar hawliau Dynol, ac ailuno gyda phlant. Nodyn ar Y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r CONFENSIWN ac yn yr estyniad yn tynnu'n ôl o'r drwydded breswylio Y Llys Ewropeaidd ar hawliau dynol sy'n berthnasol i erthygl wyth o'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol ac mae'r estyniad tynnu'n ôl o'r drwydded breswylio. Yn y praksisnotat o. rhagfyr, gallwch ddarllen am y defnydd o tilknytningskravet gan ailuno gyda priod, cf. y gyfraith §, paragraff hwnnw. Adran a yn disgrifio'r arfer, sydd wedi arwain oddi wrth yr awdurdodau mewnfudo yn y weinyddiaeth tilknytningskravet. Yn adran dau yn edrych ar y gyfraith yn ymwneud ag elfennau unigol y tilknytningsafvejningen. Yn adran tri yn archwilio arfer, beth yw'r rhesymau eithriadol a allai arwain at leihad o tilknytningskravet. Yma gallwch ddod o hyd i llythyr o. medi y swyddfa dramor, y llythyr. medi i'r Pwyllgor Seneddol ar gyfer Tramorwyr ac Integreiddio polisi, a praksisnotat. awst ar y cais, yn y drefn honno, yn y -årskravet a tilknytningskravet mewn achosion trwydded breswylio ar gyfer ailuno teulu, lle y nonresident priod neu eich partner ddilyn hyfforddiant galwedigaethol penodol. Yn y praksisnotat.

Gorffennaf gallwch ddarllen am y newid yn ymarfer ar gyfer y weinyddiaeth y gofyniad yn y gyfraith §, paragraff hwnnw.

pump (selvforsørgelseskravet). Selvforsørgelseskravet yn cael ei ystyried yn y dyfodol i gael eu cyflawni mewn achosion lle mae afgørelsestidspunktet wedi mynd heibio yn fwy na blwyddyn, ers y nonresident priod wedi derbyn cymorth o dan y gyfraith ar gweithredol polisi cymdeithasol neu integreiddio ddeddf.

Yn ogystal, mae'n cyflwyno trothwy de minimis yn yr achosion o selvforsørgelseskravet.

Yn y praksisnotat o.

Mehefin gallwch ddarllen am yr ymarfer ynghylch penderfyniad o faterion yn ymwneud â aduno priod. Mae'n hanfodol ar gyfer yr asesiad o p'un a Denmarc yn obligated i ganiatáu i aduno priod o ffoaduriaid, sefydlu bywyd teulu sydd â ymlyniad i Denmarc. Yn y memorandwm rhestru pump o feini prawf sy'n berthnasol ar gyfer yr asesiad ohono.

Yn y praksisnotat.

mai, yn disgrifio'r arfer mewn cysylltiad gyda'r defnydd o y -årskravet a tilknytningskravet, mewn achosion lle y nonresident priod neu eich partner yn gweithio mewn cyflogaeth a gwmpesir gan y Cadarnhaol rhestr, neu lle gwleidyddol neu bryderon diogelwch. Yma gallwch ddod o hyd i praksisnotat o. Hydref ar y gofyniad yn cyd-fyw yn y lle cyffredin o breswylio yn ôl y gyfraith §, paragraff hwnnw, heb. Yn ôl i'r, deddf aliens mae'n ofyniad bod yn estron, mae'n rhaid i wedi cyd-fyw ar cyffredin byw gyda nonresident priod neu bartner parhaol, os yw estron eisiau trwydded breswylio yma yn y wlad ar y sail hon.

Pleidiau gwleidyddol yn Nenmarc, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence(Darllenwch yma am y sitenotice) Y pleidiau gwleidyddol yn Nenmarc ydynt yn cael eu crybwyll yn y cyfansoddiad, a oedd yn darparu fframwaith ar gyfer y system wleidyddol yn Denmarc. Serch hynny, maent yn chwarae rhan fawr ym mywyd gwleidyddol. Rheolau ac amodau y polisi yn Denmarc, fel mewn llawer o wledydd eraill, yn fwy nag y rheolau ysgrifenedig yn y cyfansoddiad. Traddodiad, ystyriaethau ymarferol a datblygiad cyffredinol yn y gymdeithas yw i raddau helaeth i osod yr amodau ar gyfer bywyd gwleidyddol. Gyda'r -cyfansoddiad, Denmarc yn cael ei democrataidd cyntaf yn y senedd, y Rigsdag, yn cynnwys y Folketing a Landsting. Yn y dechrau, nid oedd unrhyw barti, ond yn raddol dechreuodd asau gyda'r un swyddi i ffurfio clybiau, lle maent yn cwrdd ac yn ei drafod. Yn y dechrau, y clybiau a drefnwyd llac, ond yn raddol maent yn cael mwy cadarn siâp. Mae'r clybiau yn ffurfio sail y parti, a oedd yn ffurfio o gwmpas. Y Ceidwadwyr yn Blaid pobl (ex.

Ar y dde) ac ar y Chwith (ex.

Yr unol Chwith) wedi digwydd y ddau yn fath o glybiau yn y Rigsdag, h. fel cymdeithasau folketingsmænd, a gafodd ei ddewis yn barod. Yn gyntaf, y penodau diweddarach - yn y ffurf o grwpiau o bleidleiswyr. Y democratiaid cymdeithasol oedd, yn wahanol i'r Dde ac yn Yr unol Chwith, a ffurfiwyd y tu allan i'r Rigsdag. Mae'n digwydd yn. Y blaid a adeiladwyd i fyny o'r dechrau, cryf partiorganisation. ganrif, mae nifer o bartïon wedi digwydd ar, folketingsgruppe wedi cael eu rhwygo, tra bod y pleidiau eraill wedi cael eu ffurfio gan nifer o bobl wedi ymuno gyda'i gilydd, naill ai oherwydd eu bod yn rhannu yr un ymdeimlad o gymuned, neu mewn protest yn erbyn achosion penodol. O'r fath cymdeithas a sefydlwyd y tu allan i'r Senedd danaidd wedi dilyn hynny yn ceisio cael eu hethol i'r Cynulliad.

Aelodau'r daneg partïon yn unigolion, nid yn sefydliadau busnes, undebau llafur neu debyg.

Yn ei dro, samplau pob swp i sicrhau cynifer o aelodau ag sy'n bosibl. Neb yn siarad felly hefyd y daneg partïon fel massepartier. Mae'r partďon fydd, fel rheol, nid oes unrhyw amodau arbennig i bobl sydd am ymuno. Fodd bynnag, rhaid i'r aelod, fel rheol, yn cydymffurfio â'r blaid erthyglau cymdeithasu, yn cytuno gyda, ac yn ffyddlon i'r blaid rhaglen a dim ond fod yn aelod o'r un blaid ar y tro.

Mae pob aelod yn rhan o bennod lleol, neu vælgerforening.

Vælgerforeningerne yw lledaenu y parti barn yn y boblogaeth, gwahaniaethau canlynol. drwy recriwtio aelodau newydd. Ar yr un pryd yn cefnogi nhw i fyny y tu ôl cynrychiolwyr y blaid yn y ddwy bwrdeistrefi, yn y Senedd danaidd.

maent yn enwebu ymgeiswyr f.

gan ei, ac i nodweddu'r opstillingsordenen i ddewis.

Yn ogystal maent yn gweithio fel pleidleisio staff yn y dewis, hy.

gyda i gyfrif a rheolaeth.

Mae'r prif bleidiau wedi penodau yn yr holl etholaethau a neu ranbarthau dinesig, y lleiaf yn y siroedd unigol neu efallai dim ond mewn rhannau penodol o'r wlad. Y penodau lleol at ei gilydd yn ffurfio'r blaid landsorganisation. Os nad yw'r parti wedi cynrychiolwyr yn y Senedd, maent yn ffurfio grŵp annibynnol, y grŵp seneddol, a oedd yn rheolaidd cynnal cyfarfodydd ar y gwaith y Senedd. Yn yr un modd, ar gyfer trefol a regionsspolitikere yn byrådsgruppe a regionsrådsgruppe. Y goruchaf awdurdod yn y partïon yn cael landsmødet, lle mae cynrychiolwyr o bob lefel o blaid ymgynnull i drafod y polisi cyffredinol llinellau. Nid oes gwahaniaeth pa mor aml y cynhelir y cyfarfodydd hyn, fel arfer unwaith bob yn ail flwyddyn. Landsmødet ddewis pwyllgor gweithredol ac o bosibl pwyllgor gweithredol, a oedd yn cymryd gofal y penderfyniadau rhwng landsmøderne. Yn y Parti a elwir yn awdurdod goruchaf 'congress'. Yn Y Blaid Geidwadol 'cyngor'. Enhedslisten a Dansk Folkeparti well gennych yr enw ar y cyfarfod blynyddol. Y pleidiau eraill yn galw ar eu uchaf yn awdurdod ar gyfer confensiwn cenedlaethol. Mae'r rhan fwyaf o y pleidiau gwleidyddol i weithio ar sail rhaglen parti. Gall un wahaniaethu rhwng dau fath: Principprogrammer a rhaglenni gwaith. Principprogrammet yn cynnwys y blaid yn gyffredinol a safleoedd sylfaenol.

Yn y dechrau gweithio i'r ddau barti, yn unig yma

Mae'r rhaglen waith yn fwy concrit ac yn gwasanaethu fel offeryn sy'n gweithio yn y bob dydd.

Dyma ddisgrifiad y blaid wleidyddol y cynlluniau ar gyfer y dyfodol agos mewn nifer o ardaloedd o gymdeithas.

Mae gwahaniaeth mawr mewn sawl math o geisiadau parti yn, a pha mor aml y maent yn cael eu hadolygu. Y blaid yn mabwysiadu, o bryd i'w gilydd yn y ddau principprogrammer ac ar y cyfan rhaglenni gwaith. Partïon eraill yn cael undod clasurol rhyddfrydol hunaniaeth a nifer o raglenni gwaith ar bynciau amrywiol. Y partïon swyddi, fodd bynnag, y mynegiant mewn mannau eraill nag yn y partiprogrammerne, bl. trwy ei araith, yn y papurau newydd ac ar y teledu, ymgyrch deunydd, datganiadau gan y rostrwm Seneddol. Principprogrammet a fabwysiadwyd gan y blaid y goruchaf awdurdod.

Mae fel arfer yn digwydd ar ôl llawer o drafodaeth ar bob lefel yn y parti, bydd yn dweud yn y penodau, y cyngor gweithredol, arweinyddiaeth y blaid a'r arweinyddiaeth.

Mae rhai partïon yn sefydlu pwyllgor rhaglen i wneud cynnig ar gyfer clasurol newydd rhyddfrydol hunaniaeth. Mae eraill yn gadael yr arweinyddiaeth am y peth. Mae'r rhaglenni gwaith yn cael eu, fodd bynnag, yn aml yn mabwysiadu naill ai gan y blaid ganolog pwyllgor gweithredol neu folketingsgruppe. Y blaid top awdurdod neu ar y prif fwrdd yn mabwysiadu safbwyntiau y mae'r blaid yn berthnasol i achos penodol neu ddatblygiad. Y farn gall fod yn eang neu gul yn canolbwyntio ar bwnc penodol.

Yn y ddau achos, roedd y farn yr un ystyr ag y mae yn y rhaglen.

Mae'r partïon wedi ymagweddau gwahanol yn y cwestiwn o pwy sy'n penderfynu mae'n bolisi gan y blaid yn y Senedd danaidd. Mewn rhai partïon, mae'n folketingsgruppens aelodau. Yn y eraill yn y cenedlaethol sefydliad a neu ar y prif fwrdd. Yn Y Sosialaidd Plaid y Bobl penderfynu ar y prif fwrdd o arweinyddiaeth. Yn Y Blaid Geidwadol yn yr arweinyddiaeth, sy'n ei ben ei hun benderfynu ar y polisi y Peth. Yn adran yn darllen: 'yr aelodau y folketing yn cael eu rhwymo gan eu collfarnu ac nid gan unrhyw praesept eu hetholwyr. Serch hynny, disgwylir bod yr aelodau y folketing yn dilyn y llinell bod y parti wedi cytuno ar. Partïon yn cael gwahanol arferion, lle mae llawer o wyriadau oddi wrth y llinell parti a fydd yn cael eu derbyn. Yn gyffredinol gall un ddweud bod y rhan fwyaf o'r partïon yn credu bod yn rhaid bod ystafell ar gyfer datganiadau unigol, ond ar yr un pryd yn anaml sy'n galluogi aelodau i siarad yn gyhoeddus o'r canfyddiadau, sydd yn hollol wahanol na y blaid, yn union fel nad yw'n cael ei dderbyn yn gyffredinol, eu bod yn pleidleisio yn erbyn y llinell parti yn y Senedd. Mewn rhai 'materion sensitif' gofyn y partïon, fodd bynnag, eu haelodau yn rhad ac am ddim, hy.

maent yn nid oes rhaid i chi bleidleisio fel ei gilydd, ond gall dilyn eu collfarnau.

achos, fel Y dylai senedd yn penderfynu p'un ai y dylid codi impeachment cyn y gweinidog dros gyfiawnder Erik Ninn-Hansen mewn cysylltiad â'r Pennaeth. Deddfwr yn cael eu heithrio o'r blaid - ond ni all y parti gael ei ddiarddel allan o'r Senedd. Dim y siarter neu lofnodi cytundeb yn rhwymo'r aelod o'r Senedd i rywbeth a gall y grym hwn i gyflawni ei fandad. Mae'r pleidiau gwleidyddol yn cael eu crybwyll yn y cyfansoddiad. Ond gyda y gyfraith etholiadol o, ac roedd yn cynnwys yn swyddogol yn yr etholiad cyffredinol. Yr egwyddor y tu ôl i'r daneg system etholiadol yn cael cynrychiolaeth gyfrannol. Mae'n golygu bod parti yn cael cynrychiolwyr yn y Senedd yn gymesur â faint o bleidleisiau y parti yn cael yn y wlad gyfan, ac nid yn unig mewn perthynas â faint o bleidleisiau y blaid ymgeisydd yn yr etholaeth lle y mae ef neu hi yn gosod allan. Mae'r wlad yn cael ei rhannu'n deg storkredse sy'n dewis o seddau yn y Senedd. Y deugain symbolaidd statws yn cael ei ddosbarthu o faint o bleidleisiau y partïon wedi ennill ar y lefel genedlaethol. gyda i i sicrhau bod y blaid o bleidleisiau yn cael eu dosbarthu mor deg ag y bo modd. Er mwyn cymryd rhan yn y tillægsmandaterne, mae'n rhaid i'r partïon yn amlwg yn un o'r tri spærreregler: Rhanbarthau a grybwyllir yn y rheol ail yw: y Brifddinas, Sealand-southern denmarc a chanolbarth Jutland-gogledd Jutland. Mae'r rhan fwyaf o'r ymgeiswyr ar y folketingsvalgene sefyll fel cynrychiolwyr plaid.

Y ymgeiswyr a oedd yn rhedeg i mewn, oedd ond yn deuddeg gosod allan hebddynt.

Tra bod yr ymgeiswyr o un blaid yn unig y mae'n rhaid cael ei gymeradwyo gan yr un swp i wneud i fyny, felly mae yna nifer o ofynion ar gyfer y rhai sydd yn sefyll y tu allan i'r pleidiau gwleidyddol. Yn gyntaf, mae'n rhaid i ymgeiswyr fod yn argymhellir gan o leiaf o bleidleiswyr yn y opstillingskredsen. Yn ail, rhaid iddyn nhw ennill o leiaf un o'r kredsmandater i gael yn y Senedd. Mae'n digwydd yn anaml iawn. Ers y au, dim ond yn llwyddo am Ei Schmidt yn a Jacob Haugaard yn. Mae'r olaf yn cael yn yr etholiadau ym. Er mwyn cymharu, y prif weinidog Pen-blwydd poul Nyrup Rasmussen gan y democratiaid Cymdeithasol yn cael. pleidleisio yn yr un etholiad. Mae'r partïon yn gallu dewis eu ymgeisydd naill ai kredsvis neu ochr yn ochr. Yn y kredsvise sefydlu broses, mae gan yr ymgeisydd yr holl bleidleisiau a fwriwyd yn y parti yn opstillingskredsen yn ogystal â'r personol o bleidleisiau, mae'n cael yn y cyfan storkredsen. Y kredsvise lleoliad yn cael ei ategu gyda sefydlu y parti, lle mae blaenoriaeth rhwng yr ymgeiswyr o flaen llaw. Y dewis o ymgeiswyr yn aml yn cael ei wneud gan hi yn y parti. Mae'n digwydd dim ond yn anaml y bydd ymgeisydd yn cael digon o bleidleisiau i gael ei ethol tu allan i'r partilistens gorchymyn. Mae'n o'r enw 'chwythu i fyny sawl achlysur'. Yn gyfochrog nid yw trefniant y flaenoriaeth rhwng yr ymgeiswyr o flaen llaw. Y gwahaniaeth oddi wrth y kredsvise codi yw, i partistemmerne ddim yn mynd i gylch o amgylch ymgeisydd, ond ddosbarthu ar yr holl ymgeiswyr yn gymesur â'u personol o bleidleisiau. Mae rhan fwyaf o'r partïon yn defnyddio hyn opstillingsmetode. Sosialaidd Plaid y bobl, gan cyferbyniad, yn aml wedi hysbysu rhestr plaid. Mae'r rhan fwyaf o bleidiau yn gadael i swyddfa ranbarthol neu vælgerforeningen yn y cylchedau i sefydlu y blaid folketingskandidat. Mae aelodau o'r pleidiau hynny yn penderfynu pwy fydd yn cael ei roi i'r Senedd, rhanbarthol a chynghorau dinas. Valgsystemets y rheolau ar gyfer y sefydliad yn mynd yn ôl i amser lle mae rhan fawr o'r boblogaeth a drefnwyd mewn swp. Rydym wedi cadw y rheolau hyn, er bod ei aelodaeth wedi gostwng yn sylweddol yn ystod y degawdau diwethaf.

Heddiw, felly mae'n tua naw y cant o etholwyr sydd yn penderfynu pwy sy'n gallu pleidleisio yn yr etholiadau.

Ar yr un pryd, mae llai o waith, bod yn aelod o blaid, fel maen nhw'n ticio ar ddiwrnod yr etholiad. Yn enwedig yn y 'ifanc' partïon, i organisationsprocenten yn isel. Y ganolfan-y Democratiaid roedd yn organisationsprocent yn. Yn y cynnydd parti a Sosialaidd Plaid y bobl oedd y rhif tri. Yr 'hen' partïon yn cael eu gwneud yn well.

Y rhifau cyfatebol ar gyfer f.

Ar y chwith approx. un ar ddeg y cant. O'i gymharu â gwledydd eraill y nifer a bleidleisiodd yn yr etholiad cyffredinol yn Nenmarc yn uchel. y cant o'r etholwyr bleidlais. Yn yr etholiadau trefol yn y nifer a bleidleisiodd approx.

I brynu ystad go iawn yn Nenmarc yn udlandsdansker - Wrando ar y rheolau

Hi Daniaid ledled y byd. mlynedd ac yn cael ei bron byth yn DenmarcRwyf am i brynu fflat yn Denmarc, fel fy nhad yn mynd i logi i mi. A oes unrhyw broblemau yn hynny Yma gallwch gael trosolwg o'r hyn y rheolau rhaid i chi ddelio ag os ydych am i brynu eiddo yn y du ond yn byw dramor.

Yn y daneg Katteregister - Ar y gofrestr

Y gymdeithas cadeirydd yw cyfarwyddwr yn Dyrefondet cand

Roedd y gymdeithas yn y daneg Katteregister yn gymdeithas annibynnol a sefydlwyd gan Y daneg siambr y milfeddygon, yn DOSO (Dyreværnsorganisationernes Undeb y cydffederasiwn), y Diogelwch o Anifeiliaid, Dyrefondet, Felis Danica, ac mae'r Gath yn Gwarchod

Y nod yw creu ledled y wlad katteregister a sicrhau bod y wlad cathod y gellir eu cofrestru yn effeithlon ac yn broffesiynol yn uniongyrchol trwy y wlad milfeddygon.

Michael Haslund, is-fagdyrlæge Lars Bloch, Moscow milfeddygol yr ysbyty. Mae'n rhywbeth y byddwch yn ei wneud yn wirfoddol, oherwydd rydych yn sefyll gan ei perchnogaeth ac yn ei gyfrifoldeb i y anifeiliaid. cathod trwy y blynyddoedd wedi cael eu cofrestru yn wirfoddol yn y gofrestr. A chofrestru yn cael yr unig ddewis go iawn nid yw i gael ei gath yn ôl, neu gael gwybod beth sydd wedi digwydd iddo, pan fydd y gath wedi diflannu. Nid oes sicrwydd, ond yn y cyffredin, yn dosturiol ac anifeiliaid-gyfeillgar rhwydwaith, lle mae rhywun yn dod o hyd i gath, ac yn gwneud rhywfaint o ymdrech i helpu drwy gofrestru, mae pob dydd yn dod â cathod coll yn ôl at eu perchnogion. Daneg Katteregister gweithio i gael deddfwriaeth yn ei lle sy'n sicrhau bod y cathod drwy gofrestru, yn y cyfamser, rydym yn sicrhau bod y rhan fwyaf o gyfrifol gall perchnogion cath, cathod yn wirfoddol. Mae'r gofrestr yn cofnodi'r holl clust - neu sglodion y cathod. Gallwch ymchwilio i a yw eich cath eisoes wedi cofrestru drwy eu bod yn edrych i fyny o dan yr eitem ddewislen 'chwilio'.

Yn Nenmarc, nid oes gofyniad statudol i gofrestru cathod

Os nad ydych yn dod o hyd i'ch cath wybodaeth ar y chwilio, byddwch yn gallu troi i y milfeddyg a chael y gath cofrestredig - mae'n costio dkk. Yn ychwanegol at y cofrestru, byddwch yn derbyn registreringsbrev a 'Gath Ffolder', a gallwch yn casglu nifer o bapurau pwysig. Unwaith y bydd eich cath yn cael ei gofrestru, mae'n nid yn unig wedi'i sicrhau, ond yn rhannau helaeth o Ewrop drwy'r Europetnet, chwilio porth sy'n ei gwneud yn hawdd i aduno perchnogion gyda'u ar anifeiliaid anwes ar goll yn Ewrop.

Gweld pa wledydd yma.

Rydym yn defnyddio unrhyw fath o olrhain.

Tri o Denmarc mwyaf peryglus carcharorion yn cael eu rhyddhau: Yma yn y penderfyniad y llys - Ychwanegol Cylchgrawn

Ionawr, y llys Goruchaf Peter Kronholm y ddalfa

Tri o Denmarc mwyaf peryglus carcharorion wedi gyda'i gilydd yn gwasanaethu dros drigain mlynedd yn y carchar, ond nid oes yr un ohonynt yn cael eu rhyddhau etoDyfarnodd y llys yn Svendborg, denmarc heddiw, lle y rhoddodd y llys yn gwrthod gwrthod gwrthod y tri forvaringsdømte Ahmet Erbas, Peter Kronholm a Kimber Andersen. Maent yn gwasanaethu yn y Nyborg Carchar, a Politigårdens Carchar, a bod y llys yn Svendborg nid oedd yn credu nad oedd unrhyw sail ar gyfer rhyddhau ar hyn o bryd. Y ddalfa yn agored-a ddaeth i ben mesur, sy'n rhedeg hyd nes y bydd barnwr yn rhyddhau ohonynt yn rhad ac am ddim. Mae'n cael ei alw'n 'brawf', pan fydd nid yw siarad am y ddalfa. mis rhagfyr y llynedd yn rhoi cynnig ar y tri troseddwyr cyfreithiwr Karoline Døssing Normann i argyhoeddi y llys bod nawr oedd yr amser i Ahmet Erbas, Peter Kronholm a Kimber Andersen yn dod ar rhad ac am ddim traed. Ond y llys yn Svendborg darparu i Ekstra Bladet, eu bod i gyd wedi cael eu gwrthod. Y rhesymau manwl yn cael eu nodi yn y gorchmynion, nad ydynt eto yn gyhoeddus. Ahmet Erbas, got y ddalfa yn y flwyddyn yn y Goruchaf lys, fodd bynnag, yn gyffredinol wedi bod yn y carchar am ddeng mlynedd ar hugain. Yr oedd yn ei amser bodyguard i bandelederen Danny Abdalla o 'Rhyngwladol Clwb', ac yn serennu yn y TELEDU dokumentarerne 'y Carcharorion - bywyd yn y carchar'. Cafodd ei ddedfrydu i'r ddalfa, pan saethodd y tri bysedd traed y droed dde o wrthwynebydd, a oedd mewn mentalundersøgelse hystyried yn beryglus, yn emosiynol aflem ac yn anodd personlighedsafvigende. Yn, y llys yn gwrthod y yn Glostrup i ddiddymu forvaringsdommen, fel y gallai gael ei ddiarddel i Dwrci. Mae hefyd yn ddedfrydu i diarddel ar gyfer da Peter Kronholm, a adwaenir fel y 'Klædeskabsmorderen' a 'Mr Hapus' dagu yn, ei gyn-gariad yn ei fflat yn salmon stryd yn Copenhagen, ac yn cuddio y corff yn y cwpwrdd dillad, felly, y gallai fod yn ddiweddarach yn cael gwared ohono.

Cafodd ei ryddhau ar barôl yn, ac yn sefydlu puteindai yn ei fflat ar Østerbro, lle yn ei fod yn ymosod ar un -mlwydd-oed 'telefonpige', ei rhoi mewn gefynnau, ac a roddodd iddi y tâp ar gyfer y geg, yn tynnu bag plastig dros ei ben ac yn tynhau'r rhaff am ei wddf.

Ond sjippetovet wedi torri, ac yn yr un ffoniodd ei ffôn symudol, fel Peter Kronholm yn rhoi'r gorau i'r ymosodiad.

Roedd yn nerfus pan oedd yn gwybod bod ei ffrind oedd yn aros mewn car i lawr ar y stryd. Y -mlwydd-oed yn teimlo yn argyhoeddedig y byddai ef yn lladd hi a rholio hi i mewn i'r plastig, sy'n gosod yn barod ar y llawr. Retslægerådet argymhellir y ddalfa oherwydd mentalundersøgelse - am yr ail dro - yn dangos ei fod mor personlighedsforstyrret ac yn beryglus, yn y ddalfa a oedd yn angenrheidiol er mwyn atal troseddau newydd. Kimber Andersen, oedd ym mis ebrill a dedfrydu i'r ddalfa gan y llys Goruchaf ar ôl ymgais llofruddiaeth ar y dyn, a oedd yn flaenorol yn tystio yn ei erbyn ef. Roedd yn cael ei yrru allan i'r goedwig ac yn saethu dau gwaith gyda oversavet dryll, ond yn goroesi oherwydd ei fod ar hap yn dod o hyd gan mynd heibio-by. O fewn forvaringsdommen fe'i cafwyd yn euog yn ddeg gwaith ar gyfer ymhlith pethau eraill, ladrad, bygythiadau, våbenloven a dynladdiad.

Mae wedi bod yn symud o gwmpas rhwng nifer o garchardai ac wedi bod yn disciplinærstraffe, ymhlith pethau eraill, bygythiadau i staff y carchar a meddiant o ganabis.

Yn efe yn eistedd hynysu mewn o ddiwrnodau, oherwydd bod y carchar yn meddwl bod yn unrhyw garcharorion a oedd yn addas ar gyfer cymrodoriaeth gydag ef.

Jobpræmieordningen

Jobpræmien yn cael eu talu ar y diwrnod gwaith olaf y mis

Mae'r payout o jobpræmien yn digwydd y mis ar ôl eich cyflog yn cael ei adrodd at y gweinyddiaeth trethOs ydych yn cael eu cwmpasu gan y cynllun, byddwch yn awtomatig yn cael llythyr oddi wrth y Payout o Denmarc cyn.

Pan fyddwch yn cael eu cwmpasu gan y cynllun, byddwch yn cael y cyfle i gael yn rhydd o dreth swm yn jobpræmie am waith neu hunan-gyflogaeth yn ystod y cyfnod.

ebrill i. Jobpræmien bydd yn cael ei gyfrifo ar sail eich cyflog neu elw o hunangyflogaeth.

eich cyflog, neu eich cyn-treth elw fesul. Fodd bynnag, gallwch dim mwy na chael eich talu. Gallwch dderbyn jobpræmie ar gyfer hyd at ddeunaw mis yn ystod y cyfnod. ebrill i. mawrth Mae hyn yn golygu y gallwch ei gael hyd at. Jobpræmien yn ddi-dreth ac nid oes goblygiadau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Gallwch gael jobpræmie, os ydych yn cael eu cwmpasu gan y jobpræmieordningen.

Mae gennych yn awtomatig yn derbyn llythyr gan y Payout o Denmarc cyn. Gorffennaf, os ydych yn cael eu cwmpasu gan y cynllun. Rydych yn cael eu cwmpasu gan y cynllun, os ydych wedi bod yn segur mewn wythnos, ac ar yr un pryd wedi derbyn budd-dal cymwys.

Yn ogystal, mae'n rhaid i chi wedi derbyn budd-dal cymwys ar gyfer o leiaf pedwar deg saith wythnos yn y cyfnod o wythnos, at ac yn cynnwys wythnos.

Y wobr bydd yn cyfateb i ddeg y cant

Neu os ydych chi mewn wythnos, roedd gan o leiaf wythnos yn y cyfnod o wythnos, at ac yn cynnwys wythnos, ag: Os, yn ystod y cyfnod. mawrth yn cyrraedd yr oedran ymddeol neu drosglwyddo i anabledd, pensiwn ymddeoliad cynnar, fleksydelse neu'n rhannol pensiwn, yn rhoi'r gorau i cael eu cwmpasu gan y cynllun. Os ydych yn credu bod gennych yr hawl i fod yn orchuddio gan y jobpræmieordningen, nid yw ond wedi derbyn llythyr oddi wrth y Payout Denmarc, gallwch wneud cais am iddo gael ei gynnwys yn y cynllun. Pan fyddwch yn chwilio am, gofalwch eich bod yn atodi dogfennau eich bod wedi derbyn y gwasanaethau.

Gallwch hefyd wneud cais am le drwy lenwi'r ffurflen isod a'i anfon ynghyd â'r dogfennau gofynnol gyda'r Digidol Bost neu gyffredin post Taliad Denmarc.

Jobpræmien bydd yn cael ei gyfrifo ar sail eich cyflog neu eich elw o hunan-gyflogaeth cyn treth. Y wobr bydd yn cyfateb i ddeg y cant. eich cyflogau neu eich elw fesul. Fodd bynnag, gallwch dim mwy na chael eich talu. Mae'n golygu nad oes angen i wneud unrhyw beth i gael y premiwm a dalwyd. Payout Denmarc yn cyfrifo eich jobpræmie ar sail eich cyflogwr adrodd i'r Gweinyddiaeth treth. Byddwch yn derbyn llythyr, bob tro y Payout o Ddenmarc yn gallu gweld bod eich cyflogwr wedi nodi cyflogau at y gweinyddiaeth treth. Os oes gennych elw o hunangyflogaeth yn Nenmarc neu dramor (yr UE, AEE-gwledydd neu yn y Swistir), neu os ydych yn cael cyflog ar gyfer gweithio dramor (yr UE, AEE-gwledydd neu yn y Swistir), mae'n rhaid i chi hyd yn oed yn ceisio cael jobpræmie talu. Y tro cyntaf, byddwch yn cael eich talu jobpræmie, ar ddiwedd mis awst. Jobpræmien bydd yn cael ei gyfrifo ar gyfer y cyflog, sy'n cael ei adrodd at y gweinyddiaeth treth, ym mis ebrill a mis gorffennaf. Bydd hyn yn jobpræmien cael eu talu fesul. Byddwch yn cael y premiwm a dalwyd, yn y mis ar ôl eich cyflogwr wedi nodi eich cyflog. Enghraifft: os yw eich cyflogwr wedi nodi cyflogau at y gweinyddiaeth treth ym mis hydref, byddwch yn cael jobpræmien dalu ar y diwrnod busnes olaf ym mis tachwedd. Mae'n golygu hefyd os bydd eich cyflogwr yn eich adroddiadau eich cyflog ar gyfer mis hydref ym mis tachwedd, fe fyddwch ond yn cael y premiwm a dalwyd ym mis rhagfyr. Pan fyddwch yn cael eich talu jobpræmie, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth y Payout Denmarc, lle gallwch weld faint yr ydych yn cael eich talu, a sut y bydd eich premiwm yn cael ei gyfrifo. Er mwyn cael eich talu jobpræmie rhaid i chi gael y tâl am y gwaith neu elw o hunangyflogaeth. Os ydych yn cael flekslønstilskud fel atodiad at eich cyflog, gallwch gael jobpræmie o'r cyflog, ond nid gan flekslønstilskuddet. Byddwch yn cael y cymhorthdal ar gyfer hunan-gyflogaeth, oherwydd eich bod yn cael barhaol ac yn sylweddol lleihau capasiti, gallwch gael jobpræmie o'r elw, ond nid yn y grant. Rydych yn cael y cyfle i gael jobpræmie o dalu am waith mewn eraill yr UE, AEE-gwledydd neu'r Swistir, os ydych yn talu treth ar eich cyflog yn Denmarc. Nid ydych yn cael yn awtomatig yn talu allan jobpræmie, pan fyddwch yn gweithio dramor, felly ni ddylai hyd yn oed chwilio am y premiwm ar y Taliad Denmarc. Ydych yn chwilio am am jobpræmie gan lenwi'r digidol cais ac atodwch y dogfennau gofynnol.

Gallwch hefyd chwilio drwy lenwi y ffurflen isod a'i anfon ynghyd â'r dogfennau gofynnol gyda'r Digidol Bost neu'r post cyffredin y Taliad Denmarc.

Pan fyddwch yn chwilio am am jobpræmie am waith dramor, yn cyfrifo y Payout yn Denmarc eich jobpræmie ar y sail y dogfennau ynghlwm. Byddwch yn cael jobpræmien dalu yn syth ar ôl y Taliad Denmarc wedi ei brosesu eich cais.

Rydych yn cael y cyfle i gael jobpræmie ar gyfer elw o'r llawdriniaeth yn annibynnol busnes yn Nenmarc neu eraill yr UE, AEE-gwledydd a'r Swistir, os ydych yn talu treth ar eich elw yn Denmarc.

Nid ydych yn cael yn awtomatig yn talu allan jobpræmie, os oes gennych elw o weithredu o hunan-gyflogedig busnes, felly dylech hyd yn oed chwilio am y premiwm ar y Taliad Denmarc.

Pan fyddwch yn chwilio am am jobpræmie o elw o hunangyflogaeth, Taliad Denmarc yn dilyn hynny i gyfrifo eich premiwm ar sail eich ffurflen dreth flynyddol.

Pan fyddwch yn chwilio am am jobpræmie o elw o hunan-gyflogaeth dramor, mae'n rhaid i chi atodi dogfennaeth ar eich elw, fx cyfrifon, yn ogystal â'r dystysgrif gan y gweinyddiaeth treth ar eich atebolrwydd treth. Payout Denmarc cyfrifo, yna bydd eich jobpræmie ar sail y dogfennau ynghlwm. Byddwch yn cael jobpræmien dalu yn syth ar ôl y Taliad Denmarc wedi ei brosesu eich cais. Ydych yn chwilio am am jobpræmie gan lenwi'r digidol cais ac atodwch y dogfennau gofynnol. Gallwch hefyd chwilio drwy lenwi y ffurflen isod a'i anfon ynghyd â'r dogfennau gofynnol gyda'r Digidol Bost neu gyffredin post Taliad Denmarc. Os oes rhywun arall sydd angen i helpu i gael mewn cysylltiad â'r Taliad Denmarc, mae'n rhaid i chi gyntaf yn rhoi y person pŵer atwrnai.

Mae hefyd yn berthnasol, hyd yn oed er eich bod yn byw gyda'i gilydd, ac eraill dim ond angen i chi siarad gyda Payout o Denmarc ar y mater.

Os mae'n rhaid i chi helpu rhywun arall mewn cysylltiad â'r Taliad Denmarc, mae'n rhaid i chi yn gyntaf rhaid pŵer atwrnai. Mae hefyd yn berthnasol, hyd yn oed er eich bod yn byw gyda'i gilydd, a ch jyst angen i siarad gyda Payout o Denmarc ar y mater. Pan fyddwch yn cyflwyno cais, bydd yn cael ei brosesu gan y Taliad Denmarc. Sagsbehandlingsfristen ar gyfer cais i jobpræmieordningen yn cael pedair wythnos o'r dyddiad y mae'r Taliad yn Denmarc wedi derbyn eich cais.

Payout Denmarc yn gyfartaledd o dair wythnos i brosesu eich cais.

Gallwch chi helpu i sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu cyn gynted ag y bo modd. I wneud hyn, atodwch y ddogfennaeth angenrheidiol a gwneud yn siŵr bod eich gwybodaeth yn y gofrestr yn gywir. Mae sagsbehandlingsfrist yn y terfyn, fel y Taliad Denmarc wedi darparu ar gyfer pa mor hir y mae'n rhaid ei gymryd i wneud penderfyniad. Sagsbehandlingsfristen a'r cyfartaledd amser prosesu yn cael ei bennu yn seiliedig ar y tro fel rheol, mae'n cymryd i brosesu i y cant. y ceisiadau, Taliad Denmarc. Payout Denmarc yn ymateb cyn gynted ag y bo modd. Os ydych chi wedi ysgrifennu at y Payout Denmarc, gallwch ddisgwyl i gael atebion o fewn ugain diwrnod gwaith. Os ydych yn anfodlon, mae croeso i chi gysylltu â'r Payout yn Denmarc. Os ydych yn anghytuno â'r penderfyniad, rydych yn cael y cyfle i gwyno am y peth. Payout ar gyfer Denmarc i gael eich cwyn o fewn pedair wythnos ar ôl i chi wedi derbyn y penderfyniad.

Mae cyfreithwyr sy'n arbenigo mewn anafiadau personol ac iawndal

Pan fydd y difrod yn cael ei wneud, rydych yn dibynnu ar eich cymorth yn cael profiad gwych gyda y rheolau arbennig sy'n berthnasol i'ch anafRydym yn fwy na deg ar hugain o weithwyr, sydd gyda'i gilydd yn cael eu trin yn nifer o filoedd o achosion ar gyfer pobl o dros y wlad i gyd. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y bo modd. Dim ond costau alm sms tariff. Pan erhvervsevnetabet i gael eu cyfrifo, mae'n bwysig bod y cyflog cyn y difrod yn cael ei gyfrifo yn gywir - i gyd yn yr atodiad.

Dod o hyd i eich atwrnai amddiffyn yn Copenhagen - Boelskifte Cyfreithwyr

Boelskifte Cyfreithwyr S yn arwain forsvarsteam yn Copenhagen, sy'n cynnwys forsvarsadvokaterne Anders Boelskifte, Kristian Mølgaard, Martin Leth Hansen, paragyfreithiol Andreas Elleby a paragyfreithiol Kristine Bach LøvenhardtFel atwrnai amddiffyniad, rydym yn arbenigwyr mewn cyfraith droseddol, ac mae wedi, ers, wedi arwain rhai o'r mwyaf adnabyddus o achosion o fewn economaidd, personfarlig ac yn ymwneud â chyffuriau troseddau. Boelskifte Cyfreithwyr S yn aelod o Cymdeithas y bar, Cymdeithas genedlaethol o Amddiffyniad cyfreithwyr a Chymdeithas y Beneficerede Cyfreithwyr yn Copenhagen ac y gellir eu llogi yn ystod y wlad, yn y achosion yn y llysoedd ynadon, llysoedd uchel ac yn y Goruchaf lys. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch sut orau y gallwn eich cynorthwyo chi ac yn eich achos.

Mae cyfreithwyr sy'n Arbenigo mewn troi allan - Ni fydd yn Cael Eich Plentyn yn y Cartref. Darllenwch Yma

Gallwn eich helpu, waeth ble yn y wlad rydych yn byw

Ar Judan Cyfreithwyr, rydym wedi arbenigo mewn achosion yn ymwneud â symud gorfodi o blantWaeth a tvangsanbringelse wedi digwydd, neu p'un a yw'r mater wedi dim ond newydd ddechrau, fel y gallwn eich helpu.

Rydym yn rhoi popeth mewn trefn, i ddod â theuluoedd at ei gilydd unwaith eto.

Mae croeso i chi gysylltu â ni, os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut y gallwn eich helpu chi i osgoi tynnu gorfodi eich plentyn. Gallwch ein ffonio ni ar y ffôn neu llenwch y ffurflen gysylltu ar y dde y dudalen, felly byddwn yn cysylltu â chi heddiw. Ar y gorchymyn rydym yn cymryd gofal eich diddordebau ac yn eich helpu i reoli'r na ellir eu rheoli lawer o reolau ynghylch y symud gorfodi o blant. Rydym yn adolygu y fwrdeistref gwaith ynglŷn ag atafaelu, ac yn gwneud yn siŵr bod yr holl sagsbehandlingsfejl, diffyg o ddeunyddiau, astudiaethau, cyfiawnhad, ac ati. cael eu canfod a nodwyd. Rydym fel arfer yn gallu cwrdd â chi yr un diwrnod neu y diwrnod ar ôl i chi gysylltu â ni unrhyw. yn y cartref neu le gerllaw.

Yn achos symud gorfodi yn greulon profiad ar gyfer y plant yn ogystal â pherthnasau yn ogystal.

Ar yr un pryd, y math o achosion yn llusgo ymlaen am lawer rhy hir, gan y gall fod yn trafod heriau i gyfreithwyr, y teulu ac yn y fwrdeistref.

Fel teulu, i tvangsanbragt plant y mae gennych hawl i rhad ac am ddim cyfreithiwr. Bydd yn dweud bod y fwrdeistref dylai gynnwys y costau a allai godi mewn cysylltiad â, bod yn cael cyngor cyfreithiol.

Hefyd, mae gennych yr hawl i ddewis yn union y troi allan cyfreithiwr, yr ydych ei eisiau.

Mae'n rhoi rhyddid i chi ddod o hyd medrus børneadvokat, sydd wedi eich anghenion mewn cof.

Ar Judan Cyfreithwyr, rydym yn rhoi popeth i mewn er mwyn osgoi troi allan ac i ddod â theuluoedd at ei gilydd unwaith eto, ac rydym yn yn helpu chi trwy'r broses gyfan gan y gorchymyn. Rydym yn cadw golwg ar y rheolau, dogfennau ac, nid y lleiaf, eich hawliau, er mwyn i chi dreulio amser ar eich hun ac yn eich teulu.

Mae ein flynyddoedd lawer o brofiad gyda achosion sy'n ymwneud ag achosion o droi allan yn rhoi dealltwriaeth lawn o anodd ac yn agored i niwed amser, rydych chi'n mynd trwyddo fel rhieni - ac yn enwedig os ydych yn ei ben ei hun.

Rydym yn mynd i fyny yn uchel yn eich a lles plentyn, pam yr ydym yn benodol yn ei chael yn anodd, bod troi allan yn bob amser yn yr olaf mesur a gymerwyd yn cael eu defnyddio. Rydym yn rhoi'r gorau, felly, nad yw eich achos, os yw'n cael ei chadarnhau. Yn hytrach, rydym yn dod â'r mater hwn ymlaen, cyn belled ag y dymunwch. Rydym yn awyddus i wirio i mewn achos yn ymwneud troi allan, waeth beth yw oedran y plentyn ac yn ei le yn y broses.

Mae'n emosiynol frwydr, a oedd yn anodd eu trin

Y yn gynharach, rydym yn cael eu cyflwyno yn eich achos chi, y gorau y gallwn ni eich helpu chi i osgoi tynnu gorfodi. Rydym yn ymwybodol nad oes unrhyw ddau achos yr un fath ac maent i gyd yn gofyn am lefel uchel o ymrwymiad a sylw - dyma ni byth yn cyfaddawdu. Proses y gorchymyn yn cael yn hynod feichus, ac yn ei gwneud yn ofynnol mewnwelediad dwfn i sicrhau canlyniad cywir yn yr achos. Felly, mae'n bwysig eich bod chi bob amser yn cymryd mantais o'r cymorth cyfreithiol am ddim, lle gallwch gael drwy'r ni.

Pan fydd teulu yn datod o ganlyniad i orfod symud, a yw'n rhywbeth bron yn amhosibl i edrych yn rhesymegol ar y rhesymau dros y gorchymyn.

Am yr un rheswm, gall a pherthnasau i fod yn anodd i chyfrif i maes, a oes anbringelsesgrundlag yn yr achos.

Y rheswm am y gorchymyn i fod yn geir yn y ddeddf, ac mae'n ei gwneud yn ofynnol dealltwriaeth fanwl.

Mae'n y fwrdeistref sy'n cymryd y cam cyntaf yn y broses o droi allan, a rhaid iddynt beidio, heb sail gadarn i wneud hynny. Yma, mae yna fel arfer mae nifer o rybuddion. Mae trosglwyddo gall, mewn egwyddor, yn dod o unrhyw un, ond mae'r rhan fwyaf yn aml mae'n dod o berson yn y plentyn rhwydwaith - er enghraifft, fel addysgwr, cymydog neu aelod o'r teulu. Mae yna, fodd bynnag, yn aml yn fwy adroddiadau, cyn y fwrdeistref wedi digon o dystiolaeth i asesu a gorfodi symud y plentyn yn angenrheidiol. Cyffredin am yr holl resymau ar gyfer y troi allan yw nad oes rhaid i'r rhain fod yn gallu adfer y dystiolaeth, bod y plentyn ar iechyd neu ddatblygiad rhoi mewn perygl difrifol yn y cartref. Cael eu hasesu yn ystod y broses, ei bod yn sefydlog yn sail ar gyfer y problemau yn y cartref yn gallu cael eu datrys mewn ffordd arall, gall y atafaelu y plentyn, nid yw'n cymryd eu lle. Felly, mae tebygolrwydd uchel bod y fwrdeistref yn asesu yn gallu cael eu gwrthdroi. Dyma lle rydym yn profi tvangsfjernelses-cyfreithwyr efallai y byddwch yn medru helpu. Mistrivsel yn y cartref ymhlith y rhesymau mwyaf cyffredin ar gyfer y troi allan. Bydd hyn yn cael ei, er enghraifft, os yw rhieni yn ei chael yn anodd â cam-drin alcohol neu gyffuriau.

Hefyd yn gweld salwch meddwl a thrais ymysg y preswylydd aelodau o'r teulu hefyd yn aml yn rhesymau am y troi allan.

Mae'n Servicelovens §, yn disgrifio'r amgylchiadau yn cyfiawnhau gorfodi system yn gwbl anaddas plentyn. Mae'n cael ei ragnodi fel y gall y gorchymyn fod yn bresennol, os oes perygl i iechyd y plentyn neu ei ddatblygiad yn cael ei rwystro gan y canlynol resymau, y symud Gorfodi o fabanod yn dreisgar ymosod ar pobi ffres teulu. yma yn y penderfyniad ar y symud gorfodi yn aml yn cymryd hyd yn oed cyn i'r babi gael ei eni.

Mae'n golygu bod y rhesymau yn seiliedig ar forældrekompetenceundersøgelse, a bod y rhieni wedi cael y cyfle i brofi eu galluoedd yn ymarferol.

Pam fod y system yn gwbl anaddas gorfodi babanod hefyd yn benderfyniad sydd mewn sawl ffordd yn gallu cael ei wrthdroi. Mae'r rhan fwyaf yn aml yn rhesymau am y symud gorfodi o fabanod oherwydd y ffaith bod y rhieni wedi bod yn gaeth, er enghraifft alcohol neu gyffuriau. Yn yr un modd, salwch meddwl, trais neu bod y rhieni yn ymrwymo eu hunain yn amhriodol amgylchedd hefyd yn aml yn achosi. Mae'n hanfodol am fagwraeth y plentyn, sydd yn gyson yn cadw i fyny gyda'r rhieni datblygu, ac felly hefyd eu gallu i godi babi ar ei phen ei hun. Mae'r berthynas rhwng plant a rhieni yn fregus ac yn bwysig iawn, trwy y plentyn yn y flwyddyn gyntaf o fywyd. Yn Nenmarc un yn gweld y rhan fwyaf o achosion o symud gorfodi o blant o dan ddeuddeg mlynedd. Mae hyn yn ddyledus i chi yn ôl y gyfraith mae angen i wedi rhoi cynnig ar bob llai ymwthiol mesurau cyn i'r troi allan ddigwydd. Felly, mae'r teulu yn aml wedi bod mewn therapi teulu, y rhieni a'r plant wedi cael eu cynnig yn unigol angen help, ac yn y blaen.

Pan fydd y penderfyniad terfynol ar gyfer y symud gorfodi o blant dan ddeuddeg mlynedd o syrthio, mae achosion fel arfer yn mistrivsel yn y cartref.

Mae hyn yn dod yn adnabyddus fel y super bowl, nid yn y cartref, trais, salwch meddwl, alcohol neu gyffuriau. Fel y dywedais, felly dylai'r gorchymyn fod yr absoliwt y dewis olaf. Rydych yn anghytuno bod hyn yn wir, yna gwnewch yn siŵr i fanteisio eich hun o'r cymorth cyfreithiol am ddim, mae gennych hawl iddo. Fel gyda grwpiau oedran eraill, tynnu gorfodi plant yn uwch ddeuddeng mlynedd gwaelodion yn, ei bod yn cael ei asesu, i iechyd y plentyn a datblygu ei dan fygythiad o ganlyniad i amhriodol amodau yn y cartref. Gan blant dros y deuddeg oed, yr ydym yn delio, fodd bynnag, achosion lle y mae'r plentyn yn mistrivsel y rhan fwyaf o i gyd yn dod i fynegiant yn yr amgylchedd allanol, gan fod y plentyn yn. Yma, er enghraifft, os bydd plentyn, sydd yn ymrwymo ei hun mewn småkriminelt amgylchedd. Pan fyddwch yn dewis i gymryd y plentyn, fodd bynnag, mae'n oherwydd, mae wedi bod yn amcangyfrif bod y rhieni, nid oes ganddynt yr adnoddau angenrheidiol i helpu y plentyn ar y trywydd iawn.

Symud gorfodi o blant o'r oedran hwn yn sefyll allan yn bod y plentyn yr hawl i børneadvokat, a thrwy hynny dwyn llais pwysig yn y mater.

Rhesymau dros y gorchymyn, felly, rhaid iddynt gael eu hasesu gan y plentyn a barn.

Rydym yn deall eich rhwystredigaeth, a gallwn yn hawdd ddarparu ar eu cyfer. Gan eich ochr, fodd bynnag, byddem hefyd yn eich tywys ar sut rydych yn dal gafael ar y rhain yn ystod cyfarfodydd gyda'r awdurdod lleol, Plant Ungeudvalget ac yn y blaen. Mae'n bwysig i gadw n glws naws ar gyfer yr arholwr ac osgoi cynnwrf, gan y bydd yn byth yn fod o fudd i'ch achos ar y gorchymyn, os ydych yn gadael i'r dicter yn cymryd drosodd. Hyd yn oed os bydd yr arholwr yn defnyddio difrifol naws ar gyfer chi, felly trowch y dŵr oer yn y gwaed. Mae'n gwneud gwahaniaeth trefol cyfarfodydd rydych yn cael y cyfle i ddod â ffrind, aelod o'r teulu neu rywun yr ydych yn ymddiried. Gelwir hyn yn aseswr. I fanteisio ar hyn, yn bennaf yn syniad da. Achosion o droi allan yn ddidostur ac yn angerddol, a gyda aseswr ydych yn siwr i bob amser yn cael y person ar eich ochr. Hefyd yn meddwl bod dau ben yn well nag un. I gael yr hawl i gael mynediad yn golygu bod gennych yr hawl i weld y dogfennau a ffeiliau sydd yn y fwrdeistref yn ei feddiant sy'n berthnasol i'ch achos. Yn aml, mae'n yma y gall fod gwallau o y fwrdeistref, felly, mae'n hynod o bwysig i gadw i fyny hyd yn hyn mewn cysylltiad â'r dogfennau sy'n cael eu cyflwyno. Rydym yn helpu ac yn sicrhau bod hwn yn cydymffurfio gyda. Pellach, ei fod yn syniad da, i gymryd cofnodion o'r cyfarfodydd gyda y fwrdeistref, mae bob amser yn ddwy ochr i'r un geiniog. Y fwrdeistref gall fod yn wahanol i brofiad unrhyw adeg benodol nag sydd gennych chi fel rhiant. Forældrekompetenceundersøgelsen yn gallu i lawer o deuluoedd fod yn dramgwyddus, a all arwain i chi fel rhiant wrthod yr astudiaeth. Nid yw'n briodol, gan y gall fod yn cymryd yn ganiataol fel arwydd eich bod yn addas i gael eich plentyn yn y cartref. Yn hytrach na gwneud yn siŵr, i gael dweud eu dweud o ran sut mae'r ymchwiliad yn mynd i gymryd lle. Bod yn aml yn cael ei wneud forældrekompetenceundersøgelsen o seicolegydd. Gallwch fynd i mewn y penderfyniad gan y seicolegydd y dylai fod. Er mwyn osgoi bod y dewis yn disgyn ar y seicolegydd sydd wedi berthynas flaenorol at eich fwrdeistref. Sy'n golygu y bydd eich achos yn cael ei drin o safbwynt gwrthrychol. Holl reolau yn berthnasol gan y drefn a geir yn y Ddeddf ar y Gwasanaethau Cymdeithasol, sydd yn bob dydd lleferydd yn cael eu galw i Weithredu.

Dyna yw pwrpas y gyfraith i gynnig cyngor a chymorth i ddinasyddion gyda'r nod i atal problemau cymdeithasol.

Mae hyn yn cael ei wneud yn benodol drwy gynnig ystod o wasanaethau ataliol nod. Y rheolau ar gyfer yr hyn all gyfateb go iawn sail ar gyfer y drefn yn bodoli yn y Servicelovens §. Fel sy'n cymryd rhan yn yr achosion o y drefn y byddwch chi, felly, gyda diogelwch i yn dod ar draws cyfeiriadau at y ddeddfwriaeth hon. Arall na ellir ei osgoi ac yn bwysig iawn rheol yw rheol y genbehandlingsfrist, fel y byddwch yn dod o hyd yn y Servicelovens §.

Genbehandlingsfristen yn gosod y fframwaith ar gyfer pan fydd gorchymyn yn cael ei ailddechrau.

Felly, yn gweithio Judan Cyfreithwyr bob amser yn cael ei leihau genbehandlingsfristen. Mae'r well i chi wybod y rheolau a canllawiau ar gwmpas tvangsfjernelsessager, y mwyaf yw'r siawns y gallwch gael eich plentyn adref eto. Felly, dylech gysylltu â chyfreithiwr sy'n arbenigo yn ei absenoldeb, fel y troi allan. o blant i ddwy flynedd ar bymtheg gosod y tu allan i'r cartref. Deg ohonynt yn cael eu tynnu heb ganiatâd y rhieni. Mae'n cyfateb i drefn. mae cannoedd o blant ledled y wlad, a gall fod yn dweud i fod yn nifer sylweddol o deuluoedd yn sefyll gyda'r teimlad o ddiffyg grym. Yn ffodus, mae yna help ar gael. Tvangsfjernede plant yn y pen draw fel arfer gyda i gael ei neilltuo teulu maeth, neu'n cael eu gosod mewn døgninstitution (f. ysgol), pa un bynnag sy'n briodol o ran oedran y plentyn. Mae eich plentyn yn cael ei tvangsfjernet, neu, y fwrdeistref wedi gosod y broses ar gyfer gorchymyn mewn pryd, os gwelwch yn dda peidiwch ag oedi i gysylltu â ni. Gorau po gyntaf y byddwch yn cymryd camau, bydd y gorau y gallwn eich helpu chi a'ch teulu.

Rydym wedi lles y plentyn fel y flaenoriaeth gyntaf, ac felly rydym yn ei chael yn anodd i diwethaf unwaith eto dwyn eich teulu gyda'i gilydd unwaith eto.

Rydym yn gwybod hefyd y drefn ar gyfer troi allan, a lle mae camgymeriadau yn fwyaf aml yn ymrwymo. Llenwch y ffurflen cyswllt yma ar y dudalen pellaf ar y dde. Yna, un o'n profiadol a phroffesiynol tvangsfjernelses gyfreithwyr mewnol yn fuan ar ôl yr alwad i chi ac yn ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

Ysgariad, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence(Darllenwch yma am y sitenotice) Ysgariad (neu ddiddymu priodas) yn y rownd derfynol terfynu priodasol gymdeithas gyda'r canslo y dyletswyddau cyfreithiol a chyfrifoldebau o briodas ac yn hydoddi yn y briodas rhwng y partïon. Yn y rhan fwyaf gwledydd yn gofyn am ysgariad cymeradwyo gan y llys neu awdurdod arall yn y broses gyfreithiol. Y broses gyfreithiol cyn i ysgariad hefyd yn cynnwys materion o spousal cynnal a chadw, gwarchodaeth plant, cefnogi plant, dosbarthiad o eiddo a rhannu dyled. Yn y rhan fwyaf o wledydd y gorllewin ysgariad yn hannilysu y briodas, fel yn ddirymiad, ar y llaw arall, canslo y partneriaid statws priodasol. Lle monogamy yn lovpålagt, yn caniatáu ysgariad naill bartner neu'r llall i briodi eto. Lle mae amlwreiciaeth yn cael ei ganiatáu, ar yr amod y ysgariad, y ferch yn cael ei ganiatáu i briodi un arall. Skilsmisselovgivningen yn amrywio'n sylweddol o gwmpas y byd, ac yn ysgariad yn cael ei ganiatáu yn gwbl gatholig rufeinig gwledydd megis Malta neu ynysoedd y Philipinau, tra bod ddiddymu yn cael ei ganiatáu.

Yn y cyfnod - oedd ysgariad, fodd bynnag, cyfreithloni yn y pedwar gatholig o wledydd yn Ewrop, sef Sbaen, yr Eidal, Portiwgal ac Iwerddon.

Yr oedd y diwygiad yn adwaith yn erbyn y catholic golwg o briodas, gan ddadlau bod priodas yn well ar gyfer y cristion na celibacy, gan fod gyrru rhywiol yn rhodd gan Dduw ac yn ubetvingelig fel rhan o natur. Y catholigion yn gwahardd ysgariad, ond caniateir gwahanu, a arweiniodd at y gofyniad o ymwrthod rhywiol ar gyfer y ddau barti, ei beirniadu.

Y diwygwyr yn credu bod ysgaru gyda'r hawl i gengifte dylid caniatáu, fodd bynnag, dylai skilsmisseadgangen yn cael ei gyfiawnhau gan y Beibl.

Yn y briodas dylai, mewn egwyddor, fod yn seciwlar, ac nid yn grefyddol mater. Gyda'r diwygiad protestannaidd yn Denmarc-Norwy, yr oedd i fod, bod y seciwlar byddai'r llysoedd yn cymryd drosodd, ond nid oedd. Yn a sefydlwyd y brenin Kapitelretten, a elwir hefyd yn Tamperretten neu Konsistorialretten, fel y llys, ymhlith pethau eraill, ægteskabstvister. Bobl (yn ddiweddarach amtmanden) oedd y llywydd y llys. Yr esgob a'r clerigion yn yr eglwysi cadeiriol yn gwasanaethu fel beirniaid proffesiynol, a oedd yn golygu bod y farnwriaeth oedd mewn gwirionedd yn dychwelyd i'r eglwys, bron yn fel yn y gatholig amser. Kapitelretten oedd, fodd bynnag, diddymwyd gan y broses o ddiwygio'r system cyfiawnder yn. s ægteskabsordinans o oedd Tamperrettens normgrundlag. Fe'i cynlluniwyd gan y bydol myndigheter, a adeiladwyd ar Luther barn. Ysgariad ei ganiatáu yn unig ar y sail beiblaidd, gan y 'godineb' (godinebu), desertio (un parti stac), yn ogystal ag analluedd. Ysgariad ei hyrddio yn erbyn y dyfarniad. Yr unig effaith a fynegwyd yn ordinansen, fodd bynnag, oedd, ei bod yn horsager, y bedragne parti, heb ragor o ail-briodi yn wedi ysgaru. Fel ordinansen fel arall yn mynegi eu hunain yn ddiffygiol ar y dyfarniad cyfreithiol rym, a oedd y gyfraith gyffredin o bwysigrwydd mawr. Tamperretten defnyddio ei ddisgresiwn. Yr arfer oedd fel bod y partïon yn euog gan archddyfarniad ysgariad 'wedi ei Briodas wedi torri' a felly yn colli ei gyfran yn yr eiddo ar y cyd, yn forældremagt yr hawl i gyswllt personol gyda ar y cyd plant, yn ogystal fel yr hawl i ddod i'r casgliad priodas newydd.

Y parti diniwed, mewn cyferbyniad, yr hawl i briodi eto.

Mewn dyfarniad y Kapitelretten yn Bergen eglwys gadeiriol.

ebrill, pan Dorothea Steindatter oedd wedi ysgaru oddi wrth John Lauritssøn, dywedodd: 'Pan blef mae hi wedi ysgaru oddi wrth hannem, fel y gall hi gifftue, lle hendis Lycke cwsmer ceir, ac efe byth, heb y høy Øffrighed hannem mae'n naadelig grantiau. Os gadael y blaid wedi ymrwymo lejermål, cyn i dair blynedd, ef allai, fodd bynnag, nid yw hi yn gwadu gengifte, 'heb gyda'r Person, yn y gerddi forseet gyda'. Tamperretten yn Bergen penderfynu, fel rheol, i adael y blaid yn gallu i briodi pwy ef neu hi yn 'løstet' (dewis), neu gyda'r person Duw eisiau 'ef i ychwanegu'. Fel arfer roedd y wraig oedd yn eistedd i'r chwith yn ôl. Y beirniaid yn gweld ei bod yn gymuned oedd yn eistedd gyda y bil ar gyfer y gwaith cynnal a chadw anghyfannedd wraig a'i blant - felly mae'n well bod yn briod unwaith eto ac yn cynnal a oedd yn ddi-briod barnefar y tu mewn i'r darlun, gan ei fod yn agosaf i gymryd cyfrifoldeb. Mae'r rhan fwyaf skilsmissedomme cyn forespejlede y parti euog yn godineb, ac desertio achosion, y posibilrwydd o gengifte ond y cyntaf oedd mwyach 'cwarantin' gwasanaethu. Dim ond yn yr achosion difrifol, megis llosgach, ei fod yn hen i gytuno ar y parti euog unrhyw gyfle o briodas newydd.

Y tywysog byddai dylunio ægteskabsretten

Gyda goleuedigaeth enillodd y weledigaeth o briodas fel seciwlar cytundeb ymlaen ac yn agor am fwy rhyddfrydol gyfraith ysgariad.

Yn penodol brenin, bod y bobl y dylid cael gwared ar y gwyriad ar y system barnwrol i fod yn wedi ysgaru, yr amod bod y pâr wedi cael ei gwahanu am - blynedd nesaf.

Yna gallent gyflwyno cyfreithiol gwahanu ac ysgariad-suplik (cais). Mae llawer yn cymryd y cyfle, a dywedodd 'Dymer Mismatch' fel y rheswm. Ffermwr o Elverum Knut Bergensen Oudenby ac wraig Kathleen Olsdatter, wedi ysgaru gan y royal bevilgning. Hydref, ysgrifennu yn unig, na fyddent yn bradychu ei gilydd. mae'r ddwy Ochr wedi sefydlu Anghysondeb'.

Er mwyn llwyddo gyda chais o'r fath, efallai y bydd y pâr yn cael ei gytuno samlivsbrud a nyth rhannu, plant budd-daliadau, ac unrhyw gyfraniadau.

Mae'r offeiriad yn ynghlwm wrth ei cadarnhad a thystysgrifau. Yn rationalismens oedran oeddent yn brysur gan unrhyw cyfiawnhad beiblaidd. Ar ôl y diddymiad o Denmarc-Norwy ym, fod yn fwy anodd i gael ysgariad yn Norwy. Y cefndir oedd y Senedd yn ofni bod y brenin, Karl Johan, gallai ymosod ar y mae'r cyfansoddiad yn gan ddefnyddio ei dispensationsmyndighed i ffordd osgoi y Senedd fel y gwir ddeddfwrfa. Mewn safbwynt hanesyddol, mae'n rhyfedd bod rhai pregethwyr yn neilltuo ysgaru.

A thrwy hynny ei gwneud yn ofynnol y ysgaru byw celibate, ac nid yw mewn da lutheraidd ysbryd.

Yn y au rydd yn y gwledydd nordig mynediad i ysgariad gan dderbyn dim bai ysgariad, hy. ysgariad gan gytundeb rhwng y partïon, heb brawf neu gynnen ar y traddodiadol forgåelser fel godineb, creulondeb, bigamy, ac ati. Mewn gwledydd fel y Du, yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal a'r UNOL daleithiau oedd dim bai ysgariad yn cael ei dderbyn tan tua. Yn y gwledydd Nordig yn cael y briodas gyntaf ac yn bennaf bod yn seciwlar sefydliad cymdeithasol, y mae'r eglwys byth yn cael y rheolaeth lawn dros y.

Skilsmisselovgivningen newid yn annibynnol ar y democratiaid cymdeithasol, yn cael ei yrru gan y radical rhyddfrydol lluoedd, a gyda'r gefnogaeth i'r ceidwadwyr, pan fydd yr olaf gwelodd y rhyddfrydoli y skilmisse fel ffordd i gryfhau y briodas sefyllfa ar y.

Teulu, rhyw ac yn y boblogaeth nad oedd yn ei weld fel rhywbeth preifat, ond ar y groes, fel y materion cyhoeddus yn bwysig iawn cymdeithasol.

Amodau ar gyfer ysgariad yn cael eu disgrifio yn y Gyfraith ar y casgliad a datrys.

Mae'r rheolau yn cael eu rheoli gan Familiestyrelsen (ex. Cyfraith sifil) ac yn hafal ar gyfer y ddau priodasau heterorywiol a ar gyfer cofrestru partneriaethau - ar wahân i'r ffaith mai dim ond cyplau heterorywiol wedi hawlio ar y cyfryngu o offeiriad. Gweinyddu a chwnsela yn digwydd heddiw yn y wladwriaeth Gweinyddu, y cyn-swyddfa llywodraeth a hyd yn oed yn gynharach gan Tamperretten. Yr amod cyntaf ar gyfer cael ysgariad yw bod y berthynas yn mynd i mewn i mewn iddo mewn modd cyfreithlon. Fel arall, bydd yn cael ei droi drosodd. Parti yn y berthynas yn gallu gwneud cais am ysgariad (heb cyn gwahanu), os yw un neu fwy o'r amodau hyn yn cael eu bodloni: Ysgariad yn yr achos arall yn cymryd yn ganiataol meddiannu y gwahanu, sydd yn cael ei roi gan y wladwriaeth Gweinyddu (ex. Swyddfa y llywodraethwr). Ar ôl chwe mis, y gall partneriaid yn ei gyflawni ysgariad, ar yr amod eu bod yn cytuno arno. Ond ar ôl blwyddyn o wahanu, gall y berthynas ei diddymu os dim ond un parti yn gofyn am hynny. Parti yn y berthynas, nad ydynt yn credu i fod yn gallu parhau i fyw gyda'i gilydd, yn cael yr hawl i wahanu. Fodd bynnag, os yw'r partïon yn ailddechrau cyd-fyw, yn dod i ben gwahanu. Os bydd rhai felly yn ceisio ailafael yn y berthynas yn ystod y gwahanu, ond yn methu, maent yn mae'n rhaid i ddechrau o'r dechrau unwaith eto gyda chais newydd ar gyfer gwahanu cyfreithiol.

Eisoes gan roi cyfreithiol gwahanu drwy hyn yn diddymu y rhan fwyaf o'r effeithiau cyfreithiol y briodas, yn y drefn honno.

mae partneriaeth cofrestredig. etifeddu ydynt mwyach yn awtomatig ar ei gilydd, a yr hawl i fywyd polisi yswiriant fel arfer yn dod i ben hefyd.

Y wladwriaeth gweinyddu yn cario allan vilkårsforhandling mewn cysylltiad gyda gwahanu ac ysgariad.

Os bydd y partïon yn gallu cytuno, bydd y mater wedi setlo gan lys.

Canllaw i asesu a chydnabod tramor addysg, y Weinyddiaeth Addysg ac ymchwil

Yma byddwch yn dod o hydIGanllawiau ar yr asesiad a chydnabyddiaeth tramor diplomâu a chymwysterau eraill ar gyfer y farchnad lafur neu yn y system addysg.

Casglu dyledion Denmarc - Denmark mwyaf effeithiol asiantaeth casglu dyledion

Byddwch yn cael mynediad am ddim i ein system, lle gallwch greu achosion i inkassoprocesor. Mae ein system yn addas ar gyfer y masnachwyr bach sy'n sjælendt gennych ddyledion drwg, ac i gwsmeriaid mawr gyda sawl mil o nodyn atgoffa - a chasglu dyledion y trafodiony mis. Nid oes unrhyw gyfyngiadau yn y nifer o achosion y gellir eu creu Nid oes gennych unrhyw bond, ychwanegol neu ffioedd uchel ar gyfer eich busnes. Gyda ni fel partneriaid yn y wyneb eich dyledion drwg yn y peth mwyaf pwysig i chi arbed costau diangen.

Diogelu anifeiliaid - Denmarc mwyaf a hynaf dyrevelfærdsorganisation

ac yn ystyried newydd pedair coesog aelod o'r teulu

Byddwch yn mynd

Ar y morgais a morgais - Cymharu yma

Chi, y cwsmer, yn talu kurtageomkostningerne

Yn Nenmarc perchnogion tai y cyfle i ariannu eu cartrefi gyda chymorth benthyciad morgaisMorgais credyd yn ffordd arbennig i ariannu tai, sy'n yn wahanol i fenthyciadau banc yn y benthyciadau a ariennir yn uniongyrchol gan y gwerthu o fondiau gyda cyfochrog ystad go iawn.

Ariannu y benthyciadau trwy benthyca morgeisi yn cael ei wneud gan, wrth saethu benthyciad morgais yn y cartref, yna bondiau a gyhoeddwyd ar gyfer y swm tebyg.

Bydd y benthyciwr yn talu o hyn ymlaen, y llog ac ad-daliadau cyfalaf i berchnogion y bondiau drwy gyfrwng y mci. Y bondiau yn cael eu masnachu yn rhydd ar y farchnad gyfalaf, lle mae'n bosibl i unrhyw un i fuddsoddi ynddynt. Un o fanteision o ariannu ei annedd drwy gyfrwng morgais yw eich bod yn cael diddordeb deniadol gyfradd a bod yn gyfle i gyd-fynd y gyfradd llog am hyd at ddeng mlynedd ar hugain. Mae yna nifer o ddarparwyr morgais credyd, ac, felly, efallai y bydd arian i arbed ar y gost y mci (ffurfio ac yn parhau cyfraniadau), os oes un yn edrych ar y farchnad cyn dewis darparwr y morgais, byddwch yn cymryd rhan gyda.

Gael un cartref ecwiti a benthyciadau drud yn ei tai, y gall yn aml yn talu i setlo benthyciadau ar gyfer y budd o yn rhatach cyfraddau morgais.

Ar ben hynny, gall hefyd yn aml yn cael opsiwn deniadol i newid i fath gwahanol o morgais os bydd cyfraddau llog yn newid. Pan fyddwch yn prynu annedd, mae'n rhaid i chi o leiaf pump o'r cartref gwerth. Gallwch fenthyg hyd at y cartref gwerth neu os yw cartref gwyliau megis morgais. Mae'n rhaid i'r gweddill yn cael ei gofnodi fel benthyciadau banc. Rydym bob amser yn argymell eich bod yn edrych ar y farchnad, felly eich bod yn sicr o gael y benthyciad sy'n addas i chi y gorau. Beth bynnag y byddwch yn mynd allan ac yn gwneud cais am y benthyciad ar gyfer annedd newydd neu a yw'n y morgais ailgyllido, rydych yn ei ystyried, mae'n bwysig nad ydych yn gadael i chi gyfyngu ar yr hyn yr un benthyciwr morgais yn cynnig. Er mwyn gwneud dewis gwybodus fel sail ag y bo modd, gallwch ddefnyddio ein cyfrifiannell morgais ar gyfer cyfraddau cyfrannu i wneud cymhariaeth benthyciad morgais. Ysgrifenedig: medi Hvis chi gael cyfradd sefydlog benthyciadau morgais gyda chyfradd llog ar neu'n uwch yn y tri dylech ystyried i aildrefnu y benthyciad erbyn y dyddiad dyledus yn rhagfyr. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi yn gorffen y benthyciad ar gyfer ad-dalu am bris o gannoedd ar y diweddaraf iawn y llynedd diwrnod ym mis hydref.

Ailstrwythuro o fenthyciadau morgais a gall olygu y gallwch gael cyfradd llog is, is cyfraniad os bydd y gwerthusiad y tŷ neu fflat yn uwch nag o'r blaen.

Gallwch hefyd gael y dadansoddiad yn y ddwy morgeisi os ydych am un neu os oes gennych unrhyw amorteiddiad ar ei benthyciad morgais.

Bydd y gyfradd cyfraniadau yn cael yr hyn rydych yn talu i gael benthyciad gan fenthyciwr morgais, tra bod y llog a'r ad-daliadau yn cael ei, yn rhaid i chi dalu i'r buddsoddwr. Bydd y gyfradd cyfraniadau yn cael ei bennu gan y benthyciad cofnodi, a fydd yn gwneud cais drwy'r cyfnod cyfan. Cyfradd y cyfraniad a osodwyd allan oddi wrth belåningsgraden, ac mae'n union yn y belåningsgraden, mae'r arbedion posibl yn cael ei storio. Belåningsgraden yn disgyn yn unol â'r ffaith bod y cartref yn cynyddu mewn gwerth, os byddwch yn cael asesiad newydd. Mae'r cyfraddau cyfrannu yn amrywio yn dibynnu ar y math fenthyciad a benthyciwr morgeisi. Gallwch gael trosolwg o'r gwahanol sefydliadau morgais cyfraddau cyfraniad. Ar sail y gwahaniaeth mewn cyfraddau cyfraniadau, gall ar gyfer llawer o fargen dda i newid benthyciwr morgeisi, ond mae'n dod i wneud hynny ar yr adeg iawn. Trosi i chi, er enghraifft eich presennol F-benthyciad o ddwy filiwn o coronau newydd F-benthyciad flwyddyn ar ôl ail-ariannu, yn dangos y cyfrifiadau o Mybanker bod cyfanswm y gost sneaks i fyny ar rhwng. Gallwch aros tan y ail-ariannu, y swm o cyferbyniad rhwng. coronau Rhaid i un fod yn ymwybodol o nifer o ffactorau heblaw cyfraniad gyfnewid, oherwydd mae costau eraill sy'n gysylltiedig â ailstrwythuro y benthyciad. Golwg ar gebyrerneDet yn rhad ac am ddim i newid o un benthyciwr morgeisi arall. Er bod y newid yn dod yn realiti, mae llawer o ffioedd, y mae'n rhaid ei dalu: Broceriaeth: Morgeisi yn codi tâl ar y gost i'r broceriaeth, pan masnachu y bondiau sy'n gysylltiedig â'r benthyciad. Kursskæring: Kursskæring yn y ffi rydych chi'n ei thalu i mci, pan fydd y bondiau y tu ôl i'r benthyciad yn cael ei werthu ar y farchnad. Os gwelwch yn dda nodi bod ddylai fod yn talu parhaus kursskæring ar y benthyciadau gyda llog sefydlog cyfraddau, gan nad oes unrhyw ail-ariannu. Fodd bynnag, mae kursskæring gan werthiant y bondiau - hefyd ar y benthyciad gyda'r gyfradd llog sefydlog. Sagsgebyr: benthycwyr morgeisi yn cymryd sagsgebyr i ailstrwythuro eich benthyciad. Mae'n unigol o sefydliad i sefydliad, beth sydd angen i chi ei dalu. Ffi cofrestru: Pan fyddwch yn rhoi eich benthyciad am, mae'n rhaid i chi dalu ffi cofrestru i'r wladwriaeth. Bydd yr ardoll yn cynnwys ffi sefydlog o ddoleri fesul benthyciad. Yn ogystal, yn amrywio yn y cyfraddau cyfraniadau, yn dibynnu ar y math fenthyciad a benthyciwr morgeisi. Gallwch gael trosolwg o'r gwahanol sefydliadau morgais cyfraddau cyfraniad yma. Ar sail y gwahaniaeth mewn cyfraddau cyfraniadau, gall ar gyfer llawer o fargen dda i newid benthyciwr morgeisi, ond mae'n bwysig i gael yr amseriad yn eu trefn. Mae yna wahanol fathau o forgeisi sydd ar y farchnad, felly pan fydd angen i chi ddewis y benthyciad morgais, mae angen i chi gofnodi'r, mae yna nifer o bethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt. Yn ein artikelunivers, fel y byddwch yn dod o hyd yn y y bar ar frig y dudalen, gallwch ddod o hyd i atebion i gyd yn y maes o benthyca morgeisi, morgais renteudvikling a sut yr ydych yn rhaid i gyfeiriad eich hun i'r gwahanol låntyper i gael y gorau a rhataf morgais. Mybanker ennill arian drwy hwyluso cyswllt rhwng chi fel defnyddiwr ac yn y banciau a chwmnïau cyllid (partneriaid), sydd wedi eu logo ar ein sammenligningslister. A ydych yn defnyddio ein porth heb proffil defnyddiwr neu logio i mewn, rydym yn dangos y cyfraddau ar gyfer y partneriaid, fel yr ydym wedi cydweithredu economaidd. Mybanker ennill hefyd o arian pan fyddwch yn clicio ar bartner logo, cliciwch ar"Wybodaeth"nesaf at y cynnyrch, cliciwch ar y"Llyfr benthyciad yn cynnig"neu cliciwch ar y"cofrestrwch nawr". Nid yw pob darparwr, sydd am gydweithredu economaidd gyda Mybanker. Waeth a yw'r Mybanker wedi cydweithredu economaidd neu beidio, rydym yn dangos y cyfraddau ar gyfer y mwyafrif helaeth o ddarparwyr, os ydych yn creu rhad ac am ddim proffil defnyddiwr neu logio i mewn i Mybanker.

Casglu dyledion yn Denmarc - ar-Lein-tjänst för företag - Oddcoll

Kom igång snabbt och sengl Nyckeln att lyckas yn cael eu talu o ei danska kund är att använda Danish inkassobyrå. Genom att ladda upp ditt gofyniad daw inkassobyrå o Denmarc hantera ditt ärende, ac y utan att du behöver förhandla pris och villkor (för, rydym wedi atgilfur löst)

Rydym wedi ordnat gorffenedig yn delio (pum provisionskostnad), yn syml plattform och framförallt ett bra cyhoeddiadau inkassobolag som gör swydd.

Rydym yn är alltså gyda phartneriaid lleol inkassobyrå yn Nenmarc ran utför casglu dyledion när gäldenären är från Danmark sy'n maximerar eich chans att erhålla betalning. Kvalitén mellan inkassobyråer gall skilja och vi väljer samarbetspartners gyda gofal. Gwanwyn yn bartner yn Nenmarc yn y daneg Gwasanaeth Casglu dyledion Denmarc Gwasanaeth Casglu dyledion är trovärdiga yn branschen sy'n gör dem nes en mycket bra partner att arbeta gyda ers deras framgång såväl fel y gwanwyn är oöverträffad. Pan fydd eich anfoneb mot ett cyhoeddiadau företag förfaller, så är första cynyddu att sända ett påminnelsebrev tan gäldenären. Isafswm deg dagar måste ccrh tan nytt förfallodatum innan vidare åtgärder cael vidtas. Påminnelsebrevet är enligt daneg lagstiftning ett gofynion för att bolag ska cael sända ärendet nes i adennill dyledion. När även påminnelsen förfallit gall inkassoproessen påbörjas Danska inkassobolag behöver tillstånd från danska myndigheter (likt sweden Datainspektionen) för att få bedriva inkassoverksamhet. Inkassokrav ställs tan gäldenären fel informeras ar att rättliga åtgärder gall initieras vid utebliven betalning. Y danska summariska broses (förenklad rättsprocess för obestridda fordringar) gäller för fordringsanspråk hyd at $, unigryw ränta och kostnader. Ar beloppet överstiger hyn yn cael fordringsägare använda sig av y sedvanliga civilrättsliga rättsförfarandet för att erhålla dyfarniad yn ärendet mot gäldenären. Troligtvis betalar y danska gäldenären ar ôl dyfarniad wedi utfärdats mot hyn, ond oedd mor vara fallet att betalning fortfarande inte görs, mae angen ansökan ar verkställighet göras. Ansökan görs tan"y Barnwr"och för verkställighet krävs dyfarniad gan y llys neu"er mwyn talu"från den danska summariska y broses. Wedi tillstånd att återkräva fordringar yn sina länder - BB inkassospecialister yn sina länder - Kommunicerar ar engelska Hem Pris CWESTIYNAU cyffredin Varför Oddcoll Hur fungerar y Newyddion a chyhoeddiadau Ynghylch casglu dyledion yn utlandet Am casglu dyled yn Ewrop.

Denmarc

Pan fydd eich priod, partner sy'n cydfyw yn gwneud cais am ailuno gyda phriod, fel y priod y ceisydd bartner yn Nenmarc fel arfer yn rhoi diogelwch economaidd. yn warant, yn eich sefydliad ariannol yn wynebu y cyngor trefol yn y communes o københavnOs bydd y fwrdeistref wedi buddsoddi mewn fx arian parod cymorth i'r ymgeisydd, bydd y fwrdeistref yn ei gwneud yn ofynnol i'r gwariant o dan warant. yn cyfrif yn sefydliad ariannol, i chi adneuo yn y swm, ac fel y cyngor trefol yn y communes o københavn gael morgais. Mae hyn yn golygu mai dim ond y fwrdeistref, sy'n cael mynediad at y cyfrif.

Os bydd y fwrdeistref wedi buddsoddi mewn fx arian parod cymorth i'r ymgeisydd, bydd y fwrdeistref yn ei gwneud yn ofynnol cost y swm yn escrow.

Diogelwch bydd am gyfnod o ddeng mlynedd o'r dyddiad y mae'n disgwyl y bydd y ceisydd yn cael y trwydded breswylio. Y dyddiad y bydd yn cael ei nodi yn y llythyr o gais gan y swyddfa dramor. Mae'r diogelwch yn cael ei di-alw'n ôl yn ystod y cyfnod dilysrwydd.

Specialegruppe ar gyfer Llongau

Specialegruppe ar gyfer Llongau ar y Môr Cludiant yn gwahodd mewn cydweithrediad â'r Cyfreithiol siop siarad i ymweliad astudio yn Axel Towers ar ddydd iau. Denmarc yn un o'r mwyaf blaenllaw y byd llongau cenhedloedd, y sector morol yn cyfrif am bump ar hugain o gyfanswm allforion cenedlaetholSwydd fel cyfreithiwr yn y Llongau a Môr Cludiant-tîm yn cael cyfle unigryw i lywio eich gyrfa yn gyffrous ac yn rhyngwladol cyfeiriad, ond mae'n dim ond un o lawer o swyddi yn y Denmarc, lle chi fel cyfreithiwr yn gallu delio gyda'r diwydiant morwrol a thrafnidiaeth yn y sector yn gyffredinol. Ar y byddem yn hoffi i daro ergyd i fyfyrwyr y gyfraith yn cael eu cyflwyno i'r amrywiol trafnidiaeth gyfraith pynciau (sydd, yn anffodus, nid yw bob amser a gynigir yn y daneg cyfadrannau) a gyrfa dilynol o fewn y"glas"busnes. Mae gennym yn y tŷ cyfreithwyr, sy'n ei ben ei hun wedi gweithio gyda ni, ac rydym wedi atwrneiod sydd wedi bod yn gyflogedig yn fewnol mewn nifer o wahanol gwmnïau. Felly, byddwn yn gallu ateb yr holl gwestiynau Yn y mae'n rhaid cael o i weithio fel cyfreithiwr, cwmni llongau neu morwrol cwmni yswiriant. Yn y Llongau a Môr Cludiant, rydym yn cael y cyfreithwyr ar gyfer Y Glas Denmarc, ein søretspraksis yn dyddio'n ôl i, ac rydym yn falch o gyflwyno i chi at y gwaith y grŵp ac mewn llawer o achosion diddorol. Fel rhan o'r proffesiynol nodwedd bydd y partneriaid yn ein grŵp, mae Peter yn Appel a Jens V. Mathiasen cyfranogwyr yn rhoi cipolwg ar y gwaith a'i rôl fel ymgynghorydd yn morwrol trafodion, gan gynnwys, ymhlith eraill, y broses o ailstrwythuro y grŵp Maersk. Cyfreithiwr bydd hefyd yn dweud wrthych am sut mae bywyd fel cyfreithiwr rhyngwladol yn darparu ymarferol, aml-ddisgyblaethol gwybodaeth yn ogystal ag yn eich cyflwyno i'r swyddfa cyfleoedd am secondiadau gyda chleientiaid. Mae'r ymweliad astudio ar eich cyfer chi, sy'n ystyried gyrfa o fewn y diwydiant morol, ac sydd â diddordeb mewn juraens agweddau rhyngwladol. Yn dilyn JD gweithgareddau drwy 'hoffi' y dudalen hon Bydd yn barhaus yn cael ei diweddariadau a gwybodaeth ar popeth o jurabarer a phartïon at y ffug ac astudiaethau achos. Mwy o wybodaeth am y gymdeithas ac yn ein digwyddiadau i'w chael ar yr.