Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Cyfreithiwr Cyfraith Cyflogaeth - Gogledd Cyfreithwyr


a. Cyfreithiwr ar gyfer materion treth

Gogledd cynghori ym mhob rhan o eiddo tiriog, gan gynnwys eiddo unigol, porteføljesalg neu fel rhan o fusnes trosglwyddoRydym yn arbenigwyr mewn Corfforaethol, Cyfraith Fasnachol ac yn cynghori y bl. Rydym yn darparu cynghori trethi gwasanaethau, gan gynnwys cyngor ar gynlluniau cymhelliant, cyflogaeth, aktieløn a rhyngwladol materion treth. Gyda Gogledd Cyfreithwyr byddwch yn cael yn dda ac yn ddiogel cyfreithiol partner sy'n arbenigo mewn cyfraith teulu, gan gynnwys cyngor ar ysgariad a forældreansvarssager. Gogledd cynghori ym maes cyfraith cyflogaeth ac yn cynorthwyo y bl. gyda'r cyngor yn funktionærret, gwasanaeth gweithredol, ferielovgivningen yn ogystal ag yn y gystadleuaeth - a kundeklausuler.

Rydym yn cynghori mewn cysylltiad ag ymgyfreitha, anghydfod a chyflafareddu.

Mae ein cyfreithwyr ac atwrneiod eich helpu i werthuso manteision ac anfanteision treial, neu tvistebehandling eich achos.

Cyfreithiwr y swyddfa - yn y Fath gall cyfreithiwr eich helpu

Croeso i swyddfa Cyfreithiwr Yma gallwch ddarllen mwy am y cyfreithiwr rôl y ifm. Rydym wedi gwneud casgliad o disgrifiadol erthyglau, a all roi gwell cipolwg ar sut y byddwch yn cael budd o'r cydweithrediad â'r cyfreithiwr yn eich bywyd bob dydd

Pa fudd-daliadau y gallwch ei gyflawni gyda boligadvokaten gan eich ochr yn ystod y prynu a gwerthu.

Darllenwch am ejendomshandlens llif a boligadvokatens rôl Pan fydd y contract gwerthiant yn cael ei llofnodi, bydd eich hawl i breswylio yn cael eu cofnodi. Darllenwch am trawsgludo a chofrestru tir, Sut ydych chi'n sicrhau bod eich disgynyddion mht Olyniaeth ac ewyllysiau. Sut ydych chi am gofrestru i weinyddu ystadau *Mae'r wybodaeth yn arwyddol yn unig ac ni ddylai ffurfio sail achos gwirioneddol neu benderfyniad o amheuon.

Rydym yn derbyn archebion am gamgymeriadau a diffygion, gofynnwch i bob amser cyfreithiwr proffesiynol yn eich ardal ar gyfer cyngor pellach.

Cyfreithiwr, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

(Darllenwch yma am y sitenotice) Atwrnai neu gyfreithiwr (yn hŷn gwaith a elwir hefyd yn y ddinas) yn gyfreithiwr, pwy, ar y sail eu bod yn arbennig benodiad cyfreithiol yn darparu gwasanaethau ymgynghori ac wedi yr hawl unigryw i gynnal achos cyfreithiol ar gyfer eraillTreth, a bennir ddefnyddir yn y au, yn y cyd-destun dibrisiant yr daneg Gyfraith. Berlin sy'n deillio o'r lladin fiscus. Ffrangeg: Fisc (fiscus) yr ystyr a Trésor de l'etat, trysorlys. Daneg Treth, yn ôl. Berlin swyddogol yn dal y trysorlys wladwriaeth i godi refeniw interesserdette yn ddiweddarach daeth i gynnwys 'i fynd ar drywydd troseddau yn erbyn deddfau y wladwriaeth', y Berlin yn ymwneud â arferol strafudsoning ar ffurf dirwyon. Yn benodol gysylltiedig Fiskalens gwaith i embedsforsømmelser. ganrif yn hysbys yn yr ystyr o fwy o is-Dreth-bestallinger: 'yn Gyffredinol, Rhyfel, yr Heddlu, y Llyn, o Dan, Vejfiskal', tra bod Berlin hefyd yn sôn am y Wlad - a'i Dalaith-fiskaler. Y swyddfeydd hyn yn y Gan y sweden bar gymdeithas, o dan nawdd, ond roedd dim ond amser byr yn cael eu defnyddio. Heddiw defnyddir y gair fel ansoddair i ddisgrifio cyflyrau sy'n ymwneud â y wladwriaeth arian. Prokurør ffrangeg: merlin, a nodir yn gwyfyn Geiriadur o tua y flwyddyn. Cwnsler ar gyfer y brenin neu yr awdurdodau - esgobion, uchelwyr y gemau olympaidd. Tybjerg yn pennu y term yn hen ffasiwn.

Yn y frenhiniaeth absoliwt amser yn gweithio Generalprokurøren yn y chancellery, ond i ben ar ôl y Cymryd Algreen-Ussings swyddfa.

Mae'r ddinas yn lladin procuradur, a elwir o Ludvig Holberg amser dilechdidol Prikkerater, amgen ystyr yn y dafodiaith, ac ymhlith pysgotwyr, klæpål, hy. llysywen gyda pen mawr - a, i'r gwrthwyneb, klæpål hefyd yn golygu y ddinas. Mae'r ddinas oedd am gyfnod hirach - yn y au a au - defnyddio ochr yn ochr â chyfreithiwr. Ar ôl Sagførerloven o gymhwyso yn unig ar y gyfreithwyr sydd wedi derbyn y teitl brenhinol. Cyfreithiwr yn cael yn y lladin ffurflen (advocatus), hen enw yn y gwahanol brenhinol danaidd cyfreithiau a rheoliadau o'r yr oesoedd canol ar gyfer y royal ombwdsmon (swyddogol y llywodraeth) neu awdurdod cyffredinol ar gyfer y mwy o rannau o y wlad, a elwir yn ddiweddarach y modur trydan.

O advocatus digwydd yn crebachu, y nordig enw 'beili'.

Mae'n gyflym ennill ystyr gwahanol ac yn cael eu defnyddio ar yr is-ymddiriedolwyr, sy'n goruchwylio y vassal i bob un o'r siroedd a ddefnyddiwyd.

Roeddent yn ddiweddarach i herredsfogeder.

Yn hwyr yn derbyn y dynodiad cyfreithiwr o'i bwysigrwydd. Ddefnyddir yn enwedig yn Denmarc, mae'r term cyfreithiwr ar y brenin benodi cwnsler yn y llys Goruchaf. Neidio ac roedd yn rhaid i wneud adneuon mewn enkekassen, ond nid oedd pensiynadwy. Yn unig y maent yn gymwys i bledio ar gyfer achosion eraill yn y llys Goruchaf, ond, yn ogystal, maent hefyd yn mynd yn y llys gan yr is-llysoedd. Yn ôl y gyfraith o.

gall oedd bellach yn penodi cyfreithwyr gan y Goruchaf llys gan y brenin, wrth y cyfreithwyr yn y dyfodol y wlad uchaf yn y llys yn cael eu penodi gan y gweinidog cyfiawnder ac yn arwain enw højesteretssagførere.

Yn, oedd y term cyfreithiwr, diddymwyd y budd-dal y cyfreithiwr. Y rhai sydd wedi cael y teitl o cyfreithiwr, landsretssagfører neu dyletswyddau, fodd bynnag, gallai parhau i ddefnyddio eu teitl. Ar ôl y frenhiniaeth absoliwt cyflwyno arbennig brenhinol advokatembeder gan y sweden cymdeithas y bar yn dod i ben, tra bod kammeradvokatens ond yn cael eu llenwi drwy apwyntiad. Advocatus regius oedd gan archddyfarniad y. mawrth cyflogi am 'y gorllewin Ejlande' gyda'r ddyletswydd i berfformio i gyd yn faterion sy'n peri pryder i'r brenin kasses budd gorau neu'r breindal diddordebau. Y swyddfa hon oedd yn hoffi kammeradvokatens meddiannu yn unig gan y cyfansoddiad yn y wladfa y llynedd. Yn Nenmarc, mae'n ei gwneud yn ofynnol gradd yn y gyfraith i fod yn gyfreithiwr ac o leiaf tair blynedd o waith ymarferol cyfreithiol cwmni (fel arfer yn gyfreithiwr) a'r apwyntiad y gweinidog cyfiawnder i bledio achosion yn y llysoedd. Yr amodau ar gyfer bod yn gyfreithiwr yn cael eu gosod allan yn y cod trefniadaeth sifil. Mae rhagofyniad ar gyfer cael trwydded i ymarfer y gyfraith, i mae'r ymgeisydd wedi adolygu'r damcaniaethol advokatuddannelse (a gynigir gan y Gymdeithas bar) ac mae'r ddau wedi llwyddo yn y damcaniaethol arholiad bar a phrofi yn retssagsførelse.

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn forårskonkurrence

Advokattitlen yn diogelu teitl, a phersonau nad ydynt wedi cael eu galw i'r bar fel cyfreithiwr, efallai na fydd yn disgrifio eu hunain fel o'r fath neu debyg dynodi y gall fod yn ddryslyd gyda'r cyfreithiwr. Mae'r cod yn nodi y cosbau am dorri hyn. Yn ôl y gyfraith dim.

Mehefin ar y gwelliant y weinyddiaeth cyfiawnder (Adolygiad o'r rheolau ar weithgareddau proffesiynol cyfreithiwr), denmarc Senedd a fabwysiadwyd bl.

i leddfu y møderetsmonopol. Nid oedd yn agor i fyny i eraill cynrychiolydd cyfreithiol nag y cyfreithwyr y gallai cwrdd mewn achosion a gwmpesir gan y symlach inkassoproces (pennod pedwar deg pedwar ar y drefn ar gyfer talu), småsagsprocessen ac o dan cyffredinol udlægsforretninger llys. Y ymlacio y mødemonopolet ddaeth i rym ar. Yn Norwy, mae'n a elwir hefyd yn y cyfreithwyr sydd â'r hawl i bledio achos ar gyfer y Goruchaf lys, cyfreithwyr neu oruchaf lys y gymdeithas bar. Yng ngweddill Ewrop a ddefnyddir yn y cyfreithiwr yn gyffredin i gyfeirio at y cyfreithwyr, sydd yn perfformio yn gyhoeddus a llafar hovedforhandling mewn achosion sifil a throseddol. Yn yr Alban, lle, gyda llaw, yn ogystal â'r holl y bargyfreithiwr ar gyfreithwyr heb wahaniaeth yn arwain enw'r adfocad (ar y groes, nid kontorsagførere, a elwir yn 'cyfreithwyr'), yn arbennig yr Arglwydd Adfocad, sydd yn gyfrifol am y cyfan o'r alban advokatur neu sagførerstand. Roedd hi fod y weinyddiaeth ac yn newid gyda hyn, ac mae'n mewn gwirionedd yn fath o, ysgrifennydd gwladol yr Alban materion. Yn Lloegr, Cymru, gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon yn cael ei alw'n procerende cwnsler, nid ar gyfer cyfreithwyr, ond y 'bargyfreithwyr mewn bod yn aelodau o 'bar' (cymdeithas y bar). Yn Nenmarc yn cael ei atwrnai cyffredinol, hy. gall cyfreithwyr (ffurfiol) yn perfformio pob math o dasgau o fewn y proffesiwn. Arbenigo yn dod yn fwy ac yn fwy eang yn y proffesiwn cyfreithiol, yn enwedig yn y mwy o faint yn y gyfraith cwmnïau. Mae llawer y gyfraith gwmnïau yn cael eu felly ei rannu i mewn i nifer o feysydd pwnc, er enghraifft cwmni gyfraith, a gweithdrefn (cyfreitha), ystad go iawn, cyfraith cyflogaeth, cyfraith treth, ac ati. Y cwmni cyfreithwyr wedyn yn cael ei neilltuo i un neu fwy o'r disgyblaethau hyn i gyflawni rhywfaint o arbenigedd. Y graddau a chymhlethdod yn un o'r rhesymau pam mae llawer o gwmnïau yn chwilio am arbenigedd, yn hytrach nag i weithredu gyda yn rhai cyffredinol. Gall cyfreithwyr yn cael hawl i ymddangos gerbron gwahanol lysoedd yn Denmarc. Mae nybeskikket cyfreithiwr yn unig yn hawl y gynulleidfa gerbron y llysoedd lle cyntaf, sef y lle cyntaf yn y daneg system gyfreithiol. Yna, gallant gael yr hawl i gynulleidfa gerbron y llysoedd. Gall fod yn bwysig mewn achosion a oedd yn apelio gan y llys dosbarth yr uchel lys. Y mae'n rhaid i gyfreithiwr, er mwyn cael caniatâd, i sampl yn y llys apêl (landsretsprøven) i ddangos bod ef hi yn dda ymgyfreitha. Y dylai cyfreithiwr, fel rheol, yn cynnwys dau achosion prawf er mwyn cael hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys. Cyfreithwyr, sy'n cael hawl i ymddangos gerbron llysoedd uchel, gall ysgrifennu (L) ar ôl eu enw. Yn olaf, gall cyfreithiwr gael hawl i gynulleidfa gerbron y Goruchaf lys, ar ôl y mae ef hi yn gallu ysgrifennu (H) ar ôl ei enw. Dderbyn i'r bar yn y Goruchaf lys yn gysylltiedig gyda rhai bri. Ar gyfer (H) efe hi o fewn pum mlynedd, yn cwrdd o leiaf ddeg gwaith yn y llys apêl. Cyfreithwyr a oedd wedi cael hawl i gynulleidfa gerbron yr uchel lys, a oedd yn y gorffennol yn galw am landsretssagførere, tra bod y cyfreithiwr sy'n ei dderbyn i'r bar yn y goruchaf lys, a elwir dyletswyddau. Mae'r teitlau hyn yn cael eu gadael yn y dydd, y mae pob cyfreithwyr yn cael yr un teitl.

I gael cymorth cyfreithiol am ddim. Rhad Ac Am Ddim Cyfreithiwr Helpu

gratisadvokathjaelp yn anelu at ddarparu y rhan fwyaf defnyddiol a gwybodaeth gynhwysfawr ar gyngor cyfreithiol am ddim a chymorth yn Nenmarc i preifat defnyddwyr

Mae'r rhan fwyaf daniaid yn cael un neu fwy o weithiau yn eu bywydau, mae angen cymorth cyfreithiol gan gyfreithiwr neu atwrnai.

Gall fod mewn cysylltiad ag ysgariad, eglurhad o'r ddalfa, yn prynu neu gwerthu eiddo tiriog, rhentu preswyl, olyniaeth, cyfraith lafur perthynas, ac ati.

Fodd bynnag, gall fod yn gyflym dod yn ddrud i ofyn am gyngor gan gyfreithiwr, Felly, gall fod yn syniad da i ddefnyddio rhai y rhad ac am ddim (neu yn rhad) opsiynau sy'n bodoli. Os yw eich achos yn rhy gymhleth problem ac nid ydych yn ofni i dreulio ychydig o amser i edrych yn y testunau a juraskrifter, gallwch ddod o hyd llawer o atebion hawdd ar gael yn y llyfrgelloedd juraport. Yn ogystal, gallwch hefyd weld yn llawn argraffiad wedi'i ddiweddaru o denmarc testunau mewn mm.

ar Civilstyrelsens ar-lein gwefan gyda hyd at ddyddiad daneg wladwriaeth gwybodaeth gyfreithiol.

Ar y Cyfreithiwr Cristnogol Vinaas gwefan llawn gwybodaeth y gallwch hefyd gael cyngor ac arweiniad am ddim ar broblemau cyfreithiol. Yn ogystal, mae cyfle i anfon ei spørgsgmål y cyfreithiwr Yn y rhan fwyaf o mawr daneg dinasoedd, mae fel arfer yn"Advokatvagt", lle yn awr yn gallu dod a chael atebion i gwestiynau cyfreithiol, rhad ac am ddim. yma yn Ogystal, mae jurastuderendes Rethjælp yn Aarhus ac yn Feirniadol Cymorth cyfreithiol(yn awr Vesterbro cymorth cyfreithiol) yn Copenhagen. Yn aml, mae llawer o daniaid hefyd wedi cynnwys swm penodol o gymorth cyfreithiol drwy gyfrwng y cartref neu ulykkeforsikring, mm. Felly, gall fod yn syniad da i edrych ar yr hyn a chymorth cyfreithiol, os o gwbl yn cael ei gynnwys yn eich yswiriant. Yn y fideo hwn yn esbonio cynorthwy-ydd twrnai Berit Holmstrøm gan y Cwmni cyfreithiol o Johansen Bliddal mwy am y posibiliadau ar gyfer cymorth cyfreithiol.

Cyfreithiwr Lo Breiding yn Græsted - yn cynnwys y cyfan o Gribskov yn y gogledd yn Seland, denmarc

Rwyf wedi gweithio fel cyfreithiwr ers mis mai, yr wyf yn derbyn y derbyn oddi wrth y weinyddiaeth Cyfiawnder yn DenmarcRwyf wedi, erioed ers i mi ddechrau yn ysgol y gyfraith yn, yn bennaf yn delio gyda teulu, etifeddiaeth a chyfraith droseddol.

Yn gynnar yn y fy ngyrfa, rwyf wedi gweithio yn fawr cwmni cyfreithiol yn Copenhagen, lle yr wyf wedi caffael brofiad helaeth.

Fy profiad a dealltwriaeth yn y meysydd yr wyf yn delio gyda, sicrhau eich bod bob amser cymwys yn derbyn arweiniad, pan fyddwch yn dewis i mi fel eich cyfreithiwr yn y gogledd o Seland. i'r dde i fyny at y Gystadleuaeth, mae nenfwd uchel, tra bod ei draed yn gadarn yn eu plannu mewn ardaloedd gwledig pridd. Gyda mi, mae'n rhaid i yn hoffi i fwynhau eu hunain, hyd yn oed er bod y pwnc yn ddifrifol Pan fyddwch yn cysylltu â mi gyda'r awydd i gael cyfreithiwr yng ngogledd Seland, byddwch yn dod o hyd bod omgangstonen yn diymhongar ac yn syml.

Mae'n bwysig i mi, fy mod yn cael y cyfle i roi i mi yn dda i mewn i'r sefyllfa cleient CYN cynghori.

Mae'n fy mhrofiad fod y gorau ateb cyfreithiol yn cael ei sicrhau yn y rhyngweithio gyda'r cleient, ac mae'n hanfodol bod y cyfreithiwr wedi trosolwg o sefyllfa bresennol y cleient ac yn arbennig y cleient rhagdybiaethau, gobeithion a dyheadau ar gyfer y dyfodol. Nid oes gennyf unrhyw weithwyr, ac felly yn rydych chi bob amser sicrhau ei bod yn fi sydd yn paratoi eich papurau - a mi, fel y gallwch droi eich achos gyda nhw. Fel eich cyfreithiwr yn y gogledd o Seland, yr wyf yn mynd i fyny i mewn, eich bod yn teimlo'n gyfforddus ac yn croesawu. Yr wyf yn delio yn bennaf gyda cyfraith teulu ac etifeddiaeth y gyfraith, ond mae hefyd yn cynnig cyngor yn y maes o ystad go iawn, yn union fel yr wyf hefyd yn medru helpu gydag achosion am y ffi gofrestru. Efallai y byddwch yn teimlo rydych yn fwy na croeso i gysylltu â mi, ni waeth a ydych chi angen cyfreithiwr yng ngogledd Seland i faterion sy'n ymwneud â cytundeb prenuptial, ysgaru, gwahanu, ewyllysiau, prynu tŷ neu annisgwyl dreuliau a dynnir o ganlyniad i benderfyniad gan y DRETH ar y ffi gofrestru. Rwyf bob amser ar gael, ac os bydd y pellter daearyddol yn teimlo yn rhy frawychus, gallwn heb broblemau yn trefnu cyfarfod â chi, neu siarad dros Skype neu ar y ffôn. Ydych chi eisiau dim-rwymedigaeth drafod eich sefyllfa neu achos, rydych chi bob amser croeso i chi ffonio neu ysgrifennu i mi. Mae'r amser a dreulir ar y materion cyfreithiol, felly, yn amrywio yn fawr iawn.

Llafur anghydfod, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence(Darllenwch yma am y sitenotice) y Term"llafur anghydfod yn cynnwys gwahanol fathau o weithredu ar y cyd yn y farchnad lafur rhwng y cyflogwr ac mae ei weithwyr. Llafur anghydfod fel arfer yn cael ei achosi gan anghydfod am gyflogau. Ond gall gwrthdaro fod yn deillio o, er enghraifft, achos o dorri iechyd a diogelwch galwedigaethol, protest yn erbyn y layoffs neu mewn cysylltiad ag eraill yn ymyrryd mewn bargeinio ar y cyd (f.

Ymhlith y mwyaf adnabyddus ffurflenni yn y streic

ex. Mae hyn yn gweithredu diwydiannol yn dod yn gall fod yn unrhyw beth arall na streic, er enghraifft, proffesiynol cyfarfod a'r camau gweithredu o'r fath fel"y gwaith yn ôl y rheolau"ac yn y gwarchae. Mewn ymateb i weithwyr ar y camau gweithredu, gall cyflogwyr weithredu'r cloi allan yn erbyn y gweithwyr.

Yn Copenhagen Cymorth Cyfreithiol

fel arall, byddwch yn cael ei anfon adref eto

Copenhagen Cymorth cyfreithiol yn darparu cymorth am ddim i unrhyw un dinesydd, waeth beth fo'u cenedligrwydd, hyd yn oed os nad ydych yn byw yn Copenhagen neu yn DenmarcY graddau o ein helpu yw, fodd bynnag, yn ddibynnol ar incwm y cartref. Gallwn eich helpu chi gyda'r rhan fwyaf o faterion cyfreithiol, ac yn gynghorydd mewn bron yr holl awdurdodaethau, gyda rhai eithriadau prin. Cymorth cyfreithiol yn gweithio fel cyfreithiwr-yn y swyddfa, nid yn unig yn rhad ac am ddim.

Rydych yn cael eu neilltuo yn barhaol ymgynghorydd, ac yn y rhan fwyaf o achosion, rydym yn cynorthwyo chi tan yr achos yn cael ei gwblhau.

Grŵp mawr o weithwyr yn ystod haf wedi bod ar daith astudio i Club La Santa, Lanzarote gyda bl.

addysgu yn y gyfraith newydd ar priodasol materion ariannol, papur trafod ar effeithiol gwaith achos Cymorth cyfreithiol, yn ffug o ffug dreial yn y gyfraith rhwymedigaethau yn ogystal â retshjælpsdysten, a oedd yn cystadlu yn rådgivningsdisciplinen sy'n ymwneud â'r person-iawndal a lesddaliadau.

Y daith yn cael ei ariannu gan y cyfranogwyr eu hunain a grant gan Ddod â'ch cerdyn iechyd a'r holl bapurau perthnasol, fel y gallwn roi cyngor i chi eisoes yn yn y cyfarfod cyntaf. hefyd yn eich NemID.

Paratoi eich hun ar gyfer yr aros

Rydym yn aml yn angen, y gallwch agor mynediad at eich data gyda NemID. Mae hyn yn wir heb eithriad, a hyd yn oed os yw'n newydd sbon achos. Ar y ffordd yr ydych bob amser yn siarad ag un o gynghorwyr, ac rydym yn sicrhau bod y cyngor yn cael i fod mor effeithlon ag y bo modd. Yn cynghori pawb yr un peth gyda'r nos, a byddem yn hoffi i helpu pawb fel y gorau y gallwn - ond ni fyddwn byth yn gwybod sut mae llawer yn dod. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod yna ychwanegol-yn brysur yn gynnar yn y noson, os byddwch yn ein ffonio. Rydym yn gwasanaethu dim ond y cleientiaid sydd wedi cyfarfod mewn person - yna rydym yn galw y cleientiaid eraill i fyny.

Felly, gall fod yn hwyr.

Nodwch fod hyd yn oed yn y ffûn amser weithiau gall fod yn anodd i gael drwy. Nid yw oherwydd nad ydym yn wir eisiau siarad gyda chi, ond oherwydd bod ein derbynfa yn ateb y ffonau ac yn gwasanaethu nifer o gleientiaid sy'n dewis i wneud cais yn bersonol. Mae'r eiddo wedi eu lleoli ar. Defnyddwyr cadeiriau olwyn a'r anabl yn medru cael help i ddefnyddio y lifft. Rhaid i chi gael cynorthwy-ydd â chi, fel Y mae'r staff fel arfer, ni all adael yr adeilad. Y mae'n rhaid eu cael yn y cownter yn.

llawr i gael mynediad at y elevator.

Undebau llafur a-bocs - Busnes Denmarc

Byddwch yn cael y cyfan am ddim ond kr. ar ôl treth)

Busnes Danmarks-kasse ar eich cyfer chi, yn gweithio gyda gwerthiant a marchnataMae gennym fel y yn unig (a-kasse) yn Nenmarc yn llawn ffocws ar eich proffesiynoldeb, felly rydym yn gwybod beth mae'n ei gymryd i fynd â chi yn ôl ar y farchnad swyddi eto. Fel aelod o'r Busnes Danmarks-kasse rydych yn sicr o fudd-daliadau diweithdra os byddwch yn colli eich swydd. Ar yr un pryd, rydym yn eich helpu yn ôl ar y farchnad lafur drwy roi cyngor, unigol, sesiynau hyfforddi, gweithdai, cyrsiau a llawer mwy. P'un a ydych yn rheolwr, gweithiwr neu hunan-gyflogedig, rydym yn trefnu, gyda'i gilydd, llif sy'n gweddu i chi ac yn eich sefyllfa. Gallwch gofrestru eich hun ar yr un pryd, mae ein undeb llafur, byddwch yn cael un o'r rhataf kombinationsløsninger ar gyfer dim ond kr.

Ydych chi dan hyfforddiant, yn cael ei rhad ac am ddim i fod yn aelod o'r Busnes Danmarks-kasse).

Cofiwch i gofrestru am docynnau o fewn y deuddeg mis cyn diwedd cyfnod yr astudiaeth.

Ydych yn sicr yr hawl i fudd-daliadau diweithdra gyda yr un fath, pan fydd y diploma yn cael ei yn y tŷ, ac yn yr helfa ar gyfer yr breuddwyd swydd yn cychwyn.

A ydych yn aelod o ein a-box, ac mae'r undeb llafur, yna mae gennych yr opsiwn i dynnu lønsikring fel atodiad i'r eich budd-daliadau diweithdra. am sut y gallwch sicrhau i fyny i eich cyflog os rydych yn yn dod i ben.

Denmarc

Pan fyddwch yn ymuno ag aelodau o'r teulu i ffoadur, yn eich preswylfa trwydded yn cael ei dirymu, gwrthod adnewyddu neu ei gansloMae'n digwydd, byddwch yn colli yr hawl i aros byddwch yn Denmarc. Os ydych yn cael eu dirymu neu wrthod ymestyn eich trwydded breswylio, ac na chaniateir i chi aros yn Nenmarc ar sail wahanol, i chi gael roddwyd teithio dyddiad cau. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi adael Denmarc cyn i bwynt penodol mewn amser. Os nad ydych yn dychwelyd adref yn unol gyda eich term am ddychweliad, yn aros yn anghyfreithlon yn Nenmarc rydych mewn perygl o gael ei ddiarddel gyda mynediad gwaharddiad. Os ydych yn cael eu ddiarddel o'r Denmarc yn golygu y byddwch yn cael eich gwahardd rhag mynd i mewn yr holl undeb ewropeaidd a gwledydd schengen, yn cynnwys Denmarc, am hyd at ddwy flynedd. Os ydych yn cael eu diarddel o Denmarc, efallai y byddwch yn cael ei dan orfodaeth gan yr heddlu. Os fyddwch yn cyflwyno cwyn o fewn saith diwrnod o afgørelsestidspunktet, mae gennych yr hawl i aros yn Nenmarc tra bod eich cwyn yn cael ei thrin. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod i adnewyddu amser-gyfyngedig trwydded breswylio os yw'r sail ar gyfer yr awdurdodiad yn wir neu yn bresennol mwyach. Gall fod yn wir: Os, mewn cysylltiad â bydd y trwydded breswylio gofyniad i fod yn berchen ar lety o faint rhesymol, ac yn hwn neu debyg o lety ar gael mwyach. Os, mewn cysylltiad ag y mae'r drwydded yn angenrheidiol fod eich llety wedi ei leoli mewn ardal a gwmpesir gan boligkravslisten, ac wedyn symud i ardal o'r fath. Os, mewn cysylltiad ag y drwydded yn ofyniad bod chi neu eich priod mae'n rhaid i nid yw wedi derbyn budd-daliadau o dan y ddeddf ar gweithgar polisi cymdeithasol neu integreiddio ddeddf, ac nid yw hyn yn hirach cyflawni. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod adnewyddu trwydded breswylio, os ydych wedi cael eich trwydded breswylio drwy dwyll, hy. drwy roi gwybodaeth anghywir am y ffeithiau sy'n berthnasol ar gyfer trwydded breswylio. Mae'n gymwys ni waeth a oes gennych dros dro neu barhaol preswyl. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod adnewyddu tymor sefydlog trwydded breswylio, os nad oes gennych basbort dilys neu ddogfen deithio. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod adnewyddu trwydded breswylio, os ydych yn cael eu hadrodd fel diangen yn y system gwybodaeth Schengen (SIS). Mae'n amod eich bod yn nodi fel sothach oherwydd mae'r amodau a allai arwain at alltudio yma yn Nenmarc, er enghraifft troseddau difrifol. Mae'r drwydded preswylio gael ei dynnu'n ôl am y rheswm hwn ni waeth a oes gennych dros dro neu barhaol preswyl. Os yw eich priod, cyd-fyw preswylfa trwydded yn cael ei dirymu neu wrthod estynedig, eich trwydded breswylio bydd hefyd yn cael ei dirymu neu wrthod estynedig. Mae hyn oherwydd bod y sail ar gyfer eich trwydded breswylio yn bresennol mwyach. Trwydded breswylio gall hefyd yn cael ei dynnu'n ôl, os oes rhaid i chi fod yn ei ystyried yn berygl i ddiogelwch cenedlaethol neu fygythiad difrifol i bolisi cyhoeddus, diogelwch y cyhoedd neu iechyd y cyhoedd. Trwydded breswylio yn cyfranogi hefyd, os ydych yn rhyfel troseddol neu wedi ymrwymo ddifrifol anwleidyddol trosedd y tu allan Denmarc.

Yn olaf, gall y trwydded breswylio yn cael ei dynnu'n ôl os ydych yn y tu allan i'r du, naill ai yn eu cael yn euog o gyflawni trosedd, neu wedi cyflawni trosedd, sydd yn Nenmarc yn arwain at y diarddel.

Mae'r drwydded preswylio gael ei dynnu'n ôl am y rhesymau hyn, ni waeth a oes gennych dros dro neu barhaol preswyl. Os bydd y sail ar gyfer eich trwydded breswylio yn bodoli bellach, neu nad ydych yn bodloni un neu fwy o'r amodau ar gyfer eich trwydded breswylio fel ymunodd aelodau o'r teulu o ffoaduriaid gael ei dynnu'n ôl neu wrthod i'w ymestyn, oni bai nad yw hyn yn gwrthdaro â Denmarc rhwymedigaethau rhyngwladol, gan gynnwys yn benodol yn Y confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol celf. Yn yr asesiad hwn fydd eich atodiad i e. y farchnad lafur, cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol a sgiliau iaith yn cael ei rhoi llai o bwysau nag os ydych yn ymuno ag aelodau o'r teulu i briod yn cyd-fyw, a oedd yn ffoaduriaid.

ANGEN CYFREITHIWR. Cael tri yn cynnig rhad ac am ddim - a di-rhwymo

Disgrifiwch eich achos yn onlineskemaet nawr

Ydych chi angen cyfreithiwrYma gallwch gael tri cynnig - yn rhad ac am ddim a heb unrhyw rwymedigaeth. Mae llawer o gyfreithwyr wedi arbenigo mewn un pwnc ac yn galw felly am f. bistandsadvokat, familieadvokat, amddiffyn atwrnai, skatteadvokat neu yn y llys cwnsler a benodwyd. Boligadvokater arbenigo mewn cyngor mewn gwerthiant cartref ac weithred teitl a chofrestru tir. Gall cyfreithwyr hefyd yn arbenigo mewn pynciau fel y rhagwelwyd etifeddiaeth, eiddo, iawndal, casglu dyledion, ysgariad, gweithred, ar wahân eiddo, ewyllysiau, ymgynghori rheoli, ac ati. Felly, mae'n bwysig i chi disgrifiwch mor fanwl â phosib, pam ydych chi angen cyfreithiwr. Fodd bynnag, ni ddylech ysgrifennu gwybodaeth bersonol megis enwau, cyfeiriadau ac yn y blaen. Eich disgrifiad eich achos yn cael ei anfon at yr holl gwmnïau cyfreithiol rydym yn cydweithio gyda, ac uchafswm o dri cyfreithwyr yn cael eu hawl i gysylltu â chi ar gyfer mae rhagor o wybodaeth neu i wneud cynnig. Mae'n rhad ac am ddim, ac nid oes unrhyw rwymedigaeth i greu achos ac nid oes rhaid i chi dderbyn y cynnig, os nad ydych yn fodlon gyda nhw. Cymorth cyfreithiol nid oes angen i gostio ffortiwn, a gall eich problem yn cael ei datrys mewn ychydig iawn o oriau. Yn Nenmarc, mae cyfreithwyr yn perfformio pob math o advokatsager.

Gall cyfreithwyr yn cael eu derbyn at y gwahanol lysoedd

Fodd bynnag, arbenigedd wedi dod yn fwy ac yn fwy cyffredin mewn advokatfaget, yn enwedig yn fwy gwmnïau cyfreithiol. Mae llawer o gwmnïau cyfreithiol a thrwy hynny yn cael ei rannu i fyny i mewn i nifer o ddisgyblaethau, fel, er enghraifft, cyfraith cwmnïau, cyfraith cyflogaeth, eiddo tiriog, ymgyfreitha, y gyfraith dreth ac yn y blaen. Y cyfreithwyr unigol a neilltuwyd i'r ardaloedd hyn er mwyn cynyddu arbenigedd yn hyn o neu y meysydd hyn. Y cwmpas a chymhlethdod y ddeddfwriaeth yn un o'r rhesymau y mae llawer o gyfraith cwmni yn arbenigo yn yr ochr i roi cynnig ar ac yn cynnwys yr holl ardaloedd.

Yn gyfan gwbl nybeskikket gall cyfreithiwr yn unig yn cyflawni yr hawl i ymddangos gerbron y llys dosbarth, sydd, fel y gwyddoch yn y lle cyntaf yn y system farnwrol.

Ar ôl rhai blynyddoedd o eu bod yn gallu cael hawliau cynulleidfa cyn yr uchel lys ac mae'n bosib iddo fod yn bwysig iawn yn yr achosion yn ddarostyngedig i apelio yn y system gan y llys dosbarth a'r uchel lys. Y cyfreithiwr mae'n rhaid i fynd i fyny i sampl (landsretprøven) yn y llys apêl, i ddangos ei fod yn addas ar ymgyfreitha. Yn olaf ond nid yn lleiaf, mae cyfreithiwr yn medru cael eu derbyn i'r bar y llys goruchaf, sydd yn yr uchaf enghraifft yn y daneg system gyfreithiol. Rydym wedi cyn-cymeradwyo ystod eang o gyfreithwyr arbenigol yn berthnasol o gwbl mewn meysydd cyfreithiol a byddwch yn cael yn unig yn cynnig lleol cymwys atwrneiod fewn yr ardal union lle mae eich aseiniad yn perthyn i. Ein yn gyson dilysu o dasgau a dilyn i fyny adolygiad yw sicrhau eich bod ond yn derbyn cynnig o cymwys ac awdurdodedig atwrneiod. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich advokatopgave, rydym yn dewis tri cyfreithwyr yn eich ardal, a fydd yn cael y cyfle i wneud cais ar eich tasg. Rydych chi o fewn - awr cysylltu y cyfreithwyr a ddewiswyd, a phob un ohonynt yn darparu apelio cynnig ar eich advokatsag. Gyda ein partner darganfyddwr i chi yn gyflym ac yn rhad ac am ddim yr hawl boligadvokat i eich achos ac felly nid ydynt yn hyd yn oed angen i chi wastraffu llawer o amser yn chwilio am gymwys cymorth cyfreithiol. Mae'n hollol rhad ac am ddim i'w defnyddio ein gwasanaeth ac yn cael eu teilwra advokattilbud gan ein rhwydwaith. Ar yr un pryd, cannoedd o heb fod yn rhwymol ac yn clymu eich hun i ddim amser i dderbyn un o'r advokattilbud, fel y byddwch yn ei gael. Creu eich achos ar-lein yn awr - dim ond yn cymryd tri munud. Cytundebau benthyciad rhwng priod fel arfer bydd yn ddilys yn unol â rheolau cyffredinol.

Mae cymuned o eiddo, ac mae'r ddau yn briod toddyddion, nid yw wedi, fodd bynnag, yn fwy sifil yn bwysig.

Skatteretligt bydd cytundeb benthyciad yn cael ei gydnabod, ond fel arfer dim ond yn cael go iawn yn bwysig yn y cyd-destun proffesiynol amgylchiadau. l arbennig achos, y gall cais, yn ôl y cytundeb benthyciad yn cael ei ystyried cyflawni neu ei derfynu, heb taliad gwirioneddol wedi digwydd. Yn y priod yn ystod hirach perthynas, ac efallai gyda rhannol gyffredin economi, rhoi'r gorau i ystyried y benthyciad fel gwirionedd, bydd, yn yr amgylchiadau, gellir ystyried bod modd eu cyfiawnhau yn gyfreithiol i ystyried y benthyciad yn cael ei derfynu, yn ôl y U l. l H, lle y cwpl di-briod yn cael samlevet o i. Gan samflytningen roedd y dyn yn gwneud y fenyw benthyciad o. i dalu varegæld a'i gadael rhai eitemau ar werth yn ei busnes. Rai misoedd yn ddiweddarach, arwyddodd y fenyw nodyn addewidiol o.

kr. Ar ôl y cwpl yn peidio â bodoli yn ofynnol y dyn y papur masnachol gyda chyfraddau llog o a dalwyd.

Rhoddodd y dyn ni sefydlwyd yn dda, gan fod y rhagdybiaeth yw bod y dyn, sydd am nifer o flynyddoedd wedi bod yn byw gyda menyw sydd â y busnes ar y cyd a defnyddio (lle y ferch incwm yn ystod y briodas yn cael ei ddefnyddio ar gyfer defnydd ar y cyd), gallai gwneud yn ofynnol i'r papur masnachol aeddfedu, dod o hyd i fod yn dod i ben. Wedi priod yn gadael y swm y priod arall neu o welliannau a wnaed gan ei asedau heb gytundeb penodol ar y swm y swydd, ei fod yn gwestiwn o pa un a ellir ei hawlio yn ôl. O ran y gwneud ar gael o llai o faint, bydd yn fod yn naturiol i'w ystyried ar gyfer cyflawni y gwaith cynnal a chadw rhwymedigaeth, ôl y U, lle mae'r daliad o symiau bach ar gyfer llog a chyffredin rhandaliadau ar yr ail priod tŷ yn cael ei ystyried ar gyfer cyflawni y gwaith cynnal a chadw rhwymedigaeth. Mae swm mawr, bydd yn anodd i gael eich ystyried ar gyfer cyflawni'r rhwymedigaeth, oni bai bod y swm drwy cyd defnydd y priod arall yn adnoddau y gellir ei ystyried yn fath o gydraddoli y gost o gynnal a chadw, yn ôl y U.

l, lle mae'r dyn wedi cael ei roi swm mewn cysylltiad â chaffael y tŷ, ond y wraig wedi codi yn sylweddol y gost o fyw.

Ni all y swm yn cael ei ystyried fel an yn ogystal, rhaid bod rhagdybiaeth bod, fel efallai y bydd angen benthyciadau yn ôl. Hyd yn oed os bydd un yn ystyried y swm o yn rhodd, bydd fel arfer fod yn ofynnol hefyd, fel swm mwy yn nodweddiadol nid yn ddilys efallai yn cael ei roi heb y sefydliad yn y contract briodas. yn ôl at yr enghraifft, U. H, lle y wraig oedd i fod i gael ei hawlio ar y taliad o swm, a U. ó, lle mae'r dyn oedd i fod i gael ei hawlio ar ad-dalu rhandaliadau a gwelliannau ar ei wraig eiddo.

Perchnogaeth, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod Caethwasiaeth wedi cael ei ganiatáu mewn rhai cymdeithasau ac nid mewn eraill Yn Nenmarc, hawliau eiddo a sicrhawyd gan y darpariaethau yn y gyfraith sylfaenol, §Eiddo yma yn rhannol diogelu ar gyfer y cyhoedd gan y darpariaethau ar expropriation. Hefyd, eiddo, hawliau a ddiogelir yn y protocol ychwanegol I'r Confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol, y mae un erthygl yn darllen: rhaid i Unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol yr hawl i barch tuag at ei eiddo. Ni fydd unrhyw un yn cael ei amddifadu o'i eiddo ac eithrio er budd y cyhoedd ac yn unol â'r amodau a osodwyd gan gyfraith a gan ar yr egwyddorion cyffredinol.

Y darpariaethau blaenorol yn fodd bynnag, nid mewn unrhyw ffordd yn cyfyngu ar hawl y wladwriaeth i orfodi'r cyfryw gyfreithiau ag y mae'n eu hystyried yn angenrheidiol i reoli'r defnydd o eiddo yn unol â budd cyffredinol neu i sicrhau talu trethi, a ffioedd eraill a dirwyon.

Yn gweithio yn Nenmarc

treth a tai sefyllfa yn Nenmarc

Ni waeth pa ddinasyddiaeth sydd gennych, rhaid i chi fynd at eich bwrdeistref yn ddinesydd gwasanaeth ac yn cael cpr nifer a cerdyn iechydOs ydych chi, fel estron sy'n gweithio yn Nenmarc, mae'n rhaid i chi fel man cychwyn yr un fath amodau gweithio fel dinasyddion daneg - ni waeth a ydych yn gweithio yn y sector preifat neu'r sector cyhoeddus.

Rydych chi o dan yr un amodau fel y cyflog, gwyliau, diswyddo, diweithdra, iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Jobnet yn cael y mwyaf swyddi porth, ac yn y porth yn y daneg ganolfannau gwaith yn delio ar y rhyngrwyd ar gyfer holl geiswyr gwaith a chyflogwyr ledled y wlad. Y porth ar y We workindenmark yn cynnig arweiniad ar rhyngwladol recriwtio ar gyfer cyflogwyr a tramor lwfans ceisio gwaith yn ogystal ag y swydd a cv-banc, sydd yn arbennig ar gyfer recriwtio rhyngwladol. Ar y porth y gallwch ei gael gwybodaeth am yr amodau byw a gweithio, e. Yn y swydd-bydd y banc y gallwch chi ddod o hyd i swyddi sydd ar gael, ac yn y cv banc gallwch roi eich cv.

Mae'r swydd yn canolbwyntio ar Seland ac Bornholm yn cydweithio â'r gwasanaethau cyflogaeth yn Scania i gyfrannu at y datblygiad o gyffredin yn y farchnad lafur yn y rhanbarth Øresund.

Ar Jobnet gallwch ddod o hyd i swyddi yn y cyfan rhanbarth Øresund. com hefyd yn cynnig arweiniad ar weithio yn Nenmarc yn swedeg a saesneg.

Gwybodaeth ar recriwtio ac amodau'r farchnad lafur ar draws yr almaen-daneg ffin gallwch ddod o hyd ar Eures-kompas.

Os ydych yn ystyried dechrau eu busnes eu hunain yn Nenmarc neu ehangu eich busnes presennol gyda swyddfa gangen yn Nenmarc, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar Investindk. com Os ydych yn byw neu'n gwaith yn Denmarc, mae gennych chi ddyletswydd i dalu treth yn unol ag daneg rheolau. Er mwyn talu'r dreth, rhaid i chi gael rhif nawdd cymdeithasol a threth cerdyn. Os ydych fel nordig dinesydd byddwch yn gweithio neu aros yn Nenmarc am gyfnod o amser, byddwch yn ymrwymo hefyd i dalu treth yn unol ag daneg rheolau. Fodd bynnag, gallwch dal i gael cartref a bydd angen i chi dalu treth yn y wlad lle rydych yn byw neu wedi symud. Os ydych yn llawn drethadwy yn y ddwy wlad, bydd yn rhaid i chi dalu treth yn y ddwy wlad yr un incwm ac asedau. Yn yr achosion hyn, mae'n bwysig egluro ym mha wlad rydych yn breswylydd at ddibenion treth yn unol â'r darpariaethau yn y nordig treth y cytundeb, er mwyn i chi osgoi cael eu dobbeltbeskattet.

Mae'r wefan ar gael yn y daneg, saesneg, almaeneg a pwyleg

Os ydych wedi gwneud hyfforddiant ei wneud dramor ac yn dymuno ceisio gwaith yn Denmarc ar sail yr hyfforddiant, gallwch gael eich asesu gan y daneg Asiantaeth ar gyfer Addysg Uwch. Mae'r asiantaeth yn perthyn o dan y Weinyddiaeth Addysg ac ymchwil. can proffesiynau a reoleiddir yn Denmarc - e. meddyg, athro, cyfreithiwr, a diffoddwr tân. Os ydych am i chwilio am swyddi yn un o'r proffesiynau a reoleiddir, mae'n angenrheidiol i gael eich tramor diploma cymeradwyo, ers rhaid i chi fod yn gallu i fodloni nifer o ofynion penodol. Gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad ar y cais am drwydded breswylio i'r Estroniaid materion ac Integreiddio. Allwch chi ddim cwyno am yr asesiadau a wnaed gan y daneg Asiantaeth ar gyfer Addysg Uwch yn cymryd, ond rhaid i'r asiantaeth ystyried yr holl gyflwyniadau y mae'n ei dderbyn ac o bosibl yn dewis i wneud asesiad newydd, er enghraifft, os oes gennych wybodaeth newydd ar eich tramor addysg. Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod mynediad i hyfforddiant, mae'n rhaid i chi fynd i leoliad yr ysgol. Os ydych yn anghytuno gyda'r penderfyniad ar y credyd ar gyfer eich tramor addysg, gallwch gwyno i'r Kvalifikationsnævnet. Gallwch ddarllen mwy am y dreth darpariaethau cytundebau i osgoi trethiant dwbl, cytundeb i ben rhwng y gwledydd nordig: gallwch weld y presennol deddfau a rheolau ar gymeradwyaeth tramor diplomâu yn y ddeddf ar yr asesiad o dramor gymwysterau addysgol. Gyda'r Weinyddiaeth Addysg ac ymchwil, byddwch yn dod o hyd i gasgliad o daneg ddeddfwriaeth yn ymwneud ag asesu a chydnabod tramor arholiadau.

Sut i gael dogfennau ar gyfer fflat rhad ac am ddim cynllunio Gyda eich dwylo - Sut i wneud eich hun

Fflatiau heb waliau mewnol, neu fel y'u gelwir, gyda'r cynllunio rhad ac am ddim, wedi ymddangos ar y farchnad ystad go iawn yn amser hirOnd ddatblygwyr, asiantau tai go iawn ac yn ddarpar brynwyr yn ymdrin â hwy yn dal i fod yn amwys yn Prynu fflat gyda rhad ac am ddim cynllunio, mae angen i chi ddeall bod y rhyddid hwn yn fympwyol, i chi yn dal i fod angen i adeiladu waliau, ac i gydlynu newidiadau ym mhob achos. Dylid nodi bod y telerau agored 'lefel o', 'amodol cynllun agored', 'lled-cynllun rhad ac am ddim', a ddefnyddir yn aml broceriaid i ddisgrifio yr eiddo, y maent yn cynnig, yn y Rwsia nid yw deddfwriaeth yn ei wneud. Perchennog potensial, mae'n cynnig llety â'r cynllun rhad ac am ddim, dychmygwch breuddwyd fflat gyda ffenestri mawr, personol, lle tân, ystafell ymolchi polbasseyna o led, ond dydych chi byth yn gwybod beth breuddwydion eraill. Mewn gwirionedd yn golygu cynllunio rhad ac am ddim lled-gorffen fflat. Y prynwr yn derbyn gofod byw, nid yn unig yn gyfyngedig i waliau allanol. Mae'r waliau mewnol yn cael eu naill ai osod gydag ychydig o resi o frics (blociau ewyn), neu tynnu yn y llinellau dotiog ar y BTI-cynllun Fflat yn y cebl ar y llawr at y rheiddiaduron gwresogi, cyfathrebu (mae'r rhan fwyaf aml maent yn cael eu storio mewn blychau gyda frics neu flociau ewyn), a fwriedir ar gyfer larwm tân ac adeiledig yn system awyru. Marcio'n glir dim ond y ffiniau y gegin ac yn yr ystafell ymolchi, felly-a elwir yn ardaloedd gwlyb. O bygherrenes safbwynt yn cyfateb i ddiffyg o waliau sylweddol o arbedion ar ddeunyddiau adeiladu. Rough gorffen adeiladu tŷ, neu yn hytrach y tŷ bocsys, gall y gost am yr un swm ag y mae ei adeiladu. Am y rheswm hwn, bydd y datblygwr yn awyddus i ddarparu datblygwyr a gwerthwyr tai go iawn i rannu'r boligbeholdningen mewn dwy ran - gyflyru fflatiau gyda cynllunio rhad ac am ddim ac yn y blaen.

Yn dilyn hynny, y lled-gorffenedig fflat fod yn i adeiladu wal neu gyfyngu ar y peilonau neu colofnau, a fydd yn ychydig yn cynyddu'r gofod byw (nid yn unig ar eu golwg ehangu'r gofod).

Mae'n bwysig deall bod 'drømmelejligheden' yn edrych digyswllt allan o goncrid, ac mae ei recordiadau yn ymddangos yn llawer llai na'r datgan ardal.

Y broblem fawr yw nad penseiri yn gallu ddychmygu faint o rhad ac am ddim cynllunio y mae ei angen ar gyfer perchnogion tai yn y dyfodol yn y tŷ y maent wedi'u cynllunio.

Ond y ddaear cynllun sy'n rhoi y datblygwr yn y BTI, eisoes waliau, cyfrifo llwyth, yn dangos y radd o darheulad y safle, gan nodi'n glir yr ardal, ystafelloedd ymolchi a cheginau, adeiledig mewn cypyrddau ac yn cael eu marcio tywyll-ystafell storio.

Am y rheswm hwn, dylai'r prynwr fflatiau gyda rhad ac am ddim yn cynllunio gosod yn syth yn eu gwariant y gyllideb yn cael ei nid yn unig yn y dyluniad ac gweithwyr sydd mewn breuddwyd 'ddeniadol ymddangosiad o goncrid, ac mae'n ymddangos yn sylweddol llai ffilm yn yr ardal.

Y broblem fawr yw nad penseiri yn gallu ddychmygu faint o rhad ac am ddim cynllunio y mae ei angen ar gyfer perchnogion tai yn y dyfodol yn y tŷ y maent wedi'u cynllunio. Ond y ddaear cynllun sy'n rhoi y datblygwr yn y BTI, eisoes waliau, cyfrifo llwyth, yn dangos y radd o darheulad y safle, gan nodi'n glir yr ardal, ystafelloedd ymolchi a cheginau, adeiledig mewn cypyrddau ac yn cael eu marcio tywyll-ystafell storio. Am y rheswm hwn, y prynwr y fflat gyda chynllun agored yn cael ei roi ar unwaith yn ei gyllideb ar gostau, nid yn unig ar gyfer y gwasanaethau y dylunydd a'r gweithwyr, a fydd yn cynnal y prosiect arfaethedig, ond hefyd i gytuno ar yr olaf yn boliginspektionen.

Y tai cyntaf gyda fflatiau a 'ddim yn debyg i unrhyw arall' yn ymddangos ym Moscow yn y diwedd -au. Hyd yn oed brynu i fyny tai mewn adeilad a godwyd ar y newydd ar y pryd o estyll (monolithig) technoleg, o'r i fflatiau hailgynllunio gyda llawn neu rannol ddymchwel y ffasadau mewnol.

Yn y canlynol tai dechreuodd datblygwyr yn cynnig fflatiau gyda y tu mewn waliau a godwyd, a heb waliau, ond gyda y cytunwyd arno standardprojekt, gan arbed ar ddeunyddiau adeiladu a chyflogau. Mae'r rhain yn fflatiau cyntaf, fodd bynnag, yn bennaf yn sylweddoli o fewn y wladwriaeth yn derbyn ac yn trosglwyddo dogfennau i'r Swyddfa y Rhestr Technegol. Roedd yn broffidiol i ddatblygwyr i werthu nid yn unig y cyfle, ond hefyd yn eu gwasanaethau i gyfreithloni o brosiect a ddatblygwyd gan y cwsmer, pan oedd y cyfle i fireinio y cynllun ar gyfer pob prynwr. Arbejdsudkastet diwygiwyd, ac ar ôl y cyflwyniad y statskommissionens tŷ yn derbyn y perchennog yn syth ddogfennau ar gyfer tai.

Hyd yn hyn, nid yw cwmnïau yn barod i weithio gyda phob un yn prynu, ac felly mae angen i adeiladu cynllunio (amserlennu) - gellir ei lwytho i lawr gan naill ai'r datblygwr neu'r cwmni rheoli.

Mae'r cynllun yn nodi y brand cynllunio, a gytunwyd ac yn pasio statsekspertionen o fewn y cynllun.

Y ddaear cynllun yn cael ei gadarnhau gan y datblygwr sêl ac yn ei gyflwyno i'r boligbesigtigelsen ynghyd â'r brif ddogfen.

Cyn i chi fynd ar y niceties y weithdrefn ar gyfer cyfreithloni y prosiect, mae'n werth nodi unwaith eto pa gyfleoedd cynllun rhad ac am ddim yn rhoi y prynwr. Yn wahanol i y tai gorffenedig, sy'n mynd i mewn i'r waliau bydd yn rhaid i chi dorri allan o ystyriaeth ar gyfer ei hun yn hedfan o ffansi, lled-gorffenedig fflat fydd yn gwneud i ei wneud heb fod yn hir, yn eithaf drud, ac yn hynod llychlyd a budr garreg filltir. Agwedd gadarnhaol arall yn ymwneud â'r gost gychwynnol o fflat. Gan fod y waliau wedi'u codi, mae'n costio ychydig yn rhatach nag yn y cymdogion, a gynhaliwyd yn llawn gan y prosiect. Yn anffodus, ar un achlysur o'r fath yn achosi llawer o broblemau. Y perchennog, bydd angen gwahodd y dylunydd i ddatblygu a chydlynu y prosiect, dod o hyd i swydd, ac yna yn eu cymryd i weithredu'r (yn yr achos hwn, gall problemau godi os bydd y cynllun yn groes i'r adeilad a rheoliadau glanweithiol, sy'n rhaid sicrhau diogelwch yr adeilad a'r tenantiaid).

Gan fod y datblygwyr yn dweud, ar ôl yr holl waith a ardystiadau y gwir pris fesul sgwâr mesurydd yn cael ei dyblu weithiau.

Byddwch yn ofalus, pan fyddwch yn prynu fflat gyda rhad ac am ddim yn gorwedd yn y farchnad eilaidd: y cyfan y waliau a godwyd (NEU a godir), dylai y cyn-berchennog fod yn cyfreithloni ac yn nodi yn DOKUMENTAHBTI. Fel arall, rhaid i chi wneud y gwaith ailddatblygu, yn ogystal â'r cyfle o'r fath yn annhebygol o fod yn ailwerthu heb colled o werth i chi. Trydan yn y tai, lle mae cartrefi gyda chynllun agored a gynigir, yn cael eu fel arfer dim ond yn cymryd ar gyfer yr achlysur ar y bwrdd, ond nid i fynd i mewn o fewn, oherwydd bod y mater o drydaneiddio yn fel arfer yn un o'r rhai mwyaf allweddol yn y ailadeiladu. Mae'n werth i chi wirio varmefordelingen, ers mewn rhai achosion, hefyd yn cael eu gosod centralvarmebatterier ar ôl y perchennog disgresiwn o fewn y fframwaith y cwsmer prosiect). Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol ar hyn o bryd: yn y dogfennau Yn yr ardal yn y breswyl ardal yn y fflat bron hanner y cyfanswm ardal (gan nad oes unrhyw goridorau a chyfleusterau ategol eraill). Mae hyn yn golygu bod bron pob prosiect wedi cyfyngiadau ar gyfer y darheulad, oherwydd y ehangu gofod byw yn unig y gall fod o ganlyniad i ran o'r fflat, na fydd digon o olau naturiol. Mae'n anodd cytuno ar brosiect o'r fath, a bil trydan yn cael ei enfawr. Os ydym yn dibynnu ar y cyfle i ffwrdd, nid yw'n tynnu i fyny y gwaith ailddatblygu, y 'rhyddid-cariadus' neu gam-hysbysu gan y landlord fod yn gyfrifol yn ôl y gyfraith, yn arbennig o ganlyniad i ad-drefnu yr anaf yn cael ei gymydog neu gyffredin tŷ eiddo neu, hyd yn oed yn waeth, bywyd ac iechyd cymdogion. Boliginspektionen gennych yr hawl i'w gwneud yn ofynnol bod y fflat yn cael ei yn dod yn y wladwriaeth a ddarperir yn y BTI cynllun. Os yn ystod yr arolwg (yn ddrud a hir) fydd yn cael ei brofi, fod y ailadeiladu nid yw'n arwain at fygythiadau, gall y llys ganiatáu i chi adael y tŷ yn y trosi, ac yn (neu) genplaneret ffurflen. Fodd bynnag, mae'n hynod anodd rhagweld y canlyniad yr achos ac yn paratoi ar gyfer treial bydd yn achosi llawer o broblemau. Mae'n credu bod y datblygwyr, yn awr wrth brynu fflat mewn adeiladau nodweddiadol yn well i ddewis y gweill eisoes ac yn ei gwblhau yn llawn o gartrefi, yn cael pasbort, sy'n cael ei haddurno yn ôl y rheolau yn y BTI. Os ydych yn barod i'w ddefnyddio ac yn awyddus i wneud cynllun gwreiddiol, fod yn ymwybodol iawn. Gofynnwch i'r datblygwr am gopi o'r cynllun llawr, ymgynghori â'r dylunydd, yn perfformio y gwreiddiol designberegning. Neu dewiswch ty, lle y gosodiad rhagosodedig, yn syml, nid yw o ystyried, ac mae pob fflat yn cael eu hadeiladu gan gymryd i ystyriaeth ddymuniadau y cwsmer - ar y farchnad ystad go iawn, mae yna hefyd gynigion o'r fath.

Datblygiad y prosiect, arolwg o adeiladau, y gwaith o baratoi'r cyngor technegol ar y statws yr adeilad ac yn yr addasiad o opsiynau, i gael y casgliad yn y Rospotrebnadzor a chymeradwyaeth y prosiect yn cyfateb i feddiannu o leiaf - mis.

Yn ogystal, bydd angen y prosiect: copi o basport, datganiad ar y broses o gysoni yn y ailadeiladu ac ailddatblygu, copïau o'r dogfennau teitl i'r y fflat, pasbort technegol preswyl, caniatâd ysgrifenedig gan y perchnogion. Ar ôl derbyn caniatâd gan y boligkontrol, gallwch barhau gyda'r broses o weithredu'r prosiect. Pan fydd yr holl waith yn cael ei gwblhau, mae angen i weld y diwedd ailddatblygu yn zhilinspektsii Derbyn y gwaith cudd a gynhyrchir yn ystod y gwaith atgyweirio yn), yna yn cael cynllun newydd ar y BTI, ac yna bydd y tystysgrif teitl i'r fflat gyda a gynlluniwyd yn unigol. Dogfennaeth y gwaith yn cymryd tua dau fis Oherwydd yr anawsterau y mae datblygwyr yn barod i roi i fyny rhad ac am ddim yn cynllunio ac yn cynnig i gwsmeriaid mwy o gyfleoedd ar gyfer glir ac yn gyson cynllunio ar gyfer yr un ardal y fflatiau. Y landlord, y ailfodelu SYDD yn cael ei gyhoeddi yn y drefn briodol (neu ei wneud gyda tor), yn cymryd cyfrifoldeb yn unol â'r gyfraith. Ar ben hynny, mae'n rhaid iddo ddod â'r YSTAFELL i'w cyflwr blaenorol (cyn trosi), neu y cytunwyd arnynt yn gweithio. Rydym yn atgoffa ein darllenwyr, pa fesurau i ailddatblygu'r safle yn ei wneud nid trwydded ei angen i gydlynu'r gwaith gydag arbenigwyr zhilinspektsii ac mae rhai yn cymryd rhan yn y prosiect gwreiddiol datblygwr yn cael ei wahardd yn beryglus ar gyfer trigolion y cymhleth fflat.

Cyfraith eiddo deallusol, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

Gallwch hefyd cymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence(Darllenwch yma am y sitenotice) eiddo Deallusol neu eiddo deallusol yn derm generig ar gyfer retsbekyttelsen deallusol creu, e. celf, lluniau, llenyddiaeth, dyfeisiadau, dyluniadau, cynlluniau a brandiau. Diogelu hawliau eiddo deallusol yn ofynnol yn ôl y gyfraith. Mae deddfau gwahanol ar gyfer y gwahanol bynciau sy'n cael eu gwarchod. Mae'r rhain cyfreithiau yn cael eu cyfeirir atynt yn aml fel eneretslovene, ac yn cael rhai nodweddion strwythurol yn gyffredin. Mae'n yn arbennig yn y ddeddf hawlfraint, patent ddeddf, brugsmodelloven, dylunio gyfraith a'r gyfraith nod masnach. Cyffredin ar gyfer immaterialretslovene hefyd eu bod yn seiliedig i raddau helaeth yn rhyngwladol confensiynau a chytundebau. Y pwysicaf a hynaf o'r rhain yw y confensiwn paris o ac y confensiwn berne o. Hyn ac amrywiaeth o yn ddiweddarach confensiynau yn cael eu rheoli a'u datblygu yn y dydd y WIPO. Y confensiwn paris yn rheoleiddio amddiffyn nodau masnach, dyfeisiadau (patentau) a dyluniadau diwydiannol. Y confensiwn berne am hawlfraint Yn ychwanegol at y cytundebau yn y WIPO nawdd, yn rhan o denmarc cyfraith eiddo deallusol heddiw yn cael ei seilio hefyd ar y rheoliad yr UE ac yn ddiweddar hefyd ar underaftaler i y WTO cytundeb. Yn olaf llwyddo i UNESCO penodol hawlfraint y cytundebau, fel rhanbarthol (e. e. Ewrop - nid yn unig yn yr UE) chytundebau eraill Mae'r term 'eiddo deallusol' yn deillio o'r almaeneg y gyfraith ac yn cael ei ddefnyddio heddiw ym mhob gwledydd Nordig. Eiddo deallusol a hawliau eiddo deallusol y cyfeirir atynt yn y dydd hefyd fel hawliau eiddo deallusol neu hawliau eiddo deallusol, a oedd yn deillio o'r saesneg term hawliau eiddo deallusol.

('IP' dylai yn y cyd-destun hwn ni ddylid ei gymysgu gyda naill ai mae'r protocol rhyngrwyd neu preifat rhyngwladol gyfraith.).

Dod o hyd i y cyfreithwyr gorau yn Denmarc - Rydym yn gweithio ar draws y wlad

Yn anhapus gyda eich asiantaeth casglu dyledion Mae'n pennu I Mae bob amser yn rhad ac am ddim i droi i ni ac wedi gwneud rhagarweiniol i drafod eich achosMae gennym brofiad helaeth i ddadansoddi sefyllfa ac yn rhoi cyngor i chi ar yr hyn sydd orau i'w wneud.

Cael hyn ac yn edrych ymlaen gyngor cyfreithiol o atwrneiod profiadol gyda golwg ar ystad go iawn, ymgynghoriaeth rheoli, ansolfedd, adeiladu gyfraith, cyfraith amaethyddol, cyfraith teulu, gwneud iawn a maes cyfreitha anafiadau personol, cyfreitha a datrys anghydfod.

Rydym yn dod â chi o flaen y graff gwybodaeth am yr holl faterion cyfreithiol sydd wedi arwyddocâd ar gyfer chi a eich busnes. Rydym yn seiliedig yn Aalborg, ond yn gweithio drwy gydol y wlad. Cymryd gafael ar ein arbenigol a deinamig cyfreithwyr, sydd yn edrych ymlaen at greu gwerth mwyaf posibl ac yn tawelwch meddwl i chi - y ddwy yn y busnes a bywyd personol.

Sut i wneud y ffens STRÅTLIGT yn gyfreithiol - Gyda eich dwylo - Sut i wneud eich hun

Y dinesydd cyffredin yn wael gwybodus yn y gyfraith

Drwy adeiladu ffens o amgylch ei safle, mae'n bwysig i wneud y gwaith mewn ffordd na fydd yn peryglu cymdogion diddordebau ac ar yr un pryd yn torri ar eu hawliauEr mwyn osgoi sefyllfaoedd annymunol yn y dyfodol rhaid i chi wybod y rheolau sylfaenol ar gyfer gosod a gwaith o adeiladu y ffens. Mae'r ddogfen hon yn rheoleiddio y nid yw, fodd bynnag, mae llawer o dylunio codau, fel y darperir yn y Torrwch 'Cynllunio a datblygu o diriogaethau'. Yn yr uchod, at yr uchafswm uchder y ffens rhwng y rhannau cyfagos yn, pum m ffensys fod yn dryloyw - neu reticulated grid er mwyn peidio i guddio y cymydog ardal (solet ffens yn unig yn bosibl i adeiladu yn unol â yn yr awdurdodau perthnasol). Døvhegn gall dim ond cael eu gosod ar yr ochrau, nid oes unrhyw ffiniau i leoedd eraill. Adeilad preswyl yn cael ei ddosbarthu heb fod yn llai na thri metr o'r ffens o adeiladau fferm ag anifeiliaid - bedwar metr oddi wrth y ffin ardal, garej ac yn y arferol adeiladau fferm - milltir o'r ffin. Coed tal dylid eu plannu ar bellter o ddim llai na phedwar dadleuol yn yr ardal ar y ffin, uchder canolig - gan ddau metr, y llwyni - ar m. Mae døvhegn yn cael eu hadeiladu, pan fydd y ffordd yn pasio rhwng adrannau cyfagos. Yn yr achos hwn, mae yna y cyfle i greu ffens fyddar, y peth mwyaf pwysig yw bod y pellter yn cael ei heb fod yn llai na milltir i'r nesaf ffens. Bellach gall problemau godi gyda hjørnehuse - ar gyfer y gwaith o adeiladu y ffens a oes angen i chi gael caniatâd gan y pensaernïol awdurdodau rheoleiddio. Dogfennau swyddogol yn dangos bod y pellter rhwng y ddau dŷ, neu adeiladau eraill ar y safle dylai fod: ar gyfer concrit neu waith maen, o leiaf chwe metr, concrid, neu garreg gyda trawstiau pren-b o leiaf wyth metr, at y bren - o leiaf pymtheg metr, concrid neu garreg ac yn ail goeden - o leiaf deg metr.

Landundersøgelsen o bob safle i gael ei dalu ar wahân

Felly, mae cwmnïau geodetiske wasanaethau cymorth yn ystod y gwaith adeiladu ac yn y gwaith o adeiladu y ffens.

Arbenigwyr yn perfformio amrywiaeth lawn o waith: mesur, cyfrifo, ddolen i dir ar y cynllun, bod llafur gyda'r holl safonau.

Peirianneg a geodetiske yr archwiliadau a gynhaliwyd gan iddynt, yn rhoi cyfle i ddatblygu set gyflawn o ddogfennau, gan gynnwys: cynllun meistr, strwythur o gydrannau strwythurol, gweithredol darlun, aksonometrisk cynllun ar gyfer o dan y ddaear ac uwchben y ddaear cyfathrebu, peirianneg cynllun a dogfennau eraill.

Y set o ddogfennau sy'n ofynnol ar gyfer trwydded i adeiladu ffens yn gallu dibynnu ar regional amodau, ond fel arfer yn cynnwys y canlynol set: Y set o ddogfennau yn cael ei gyflwyno i'r wladwriaeth pensaernïol ac adeiladu awdurdod goruchwylio.

Yn y digwyddiad boddhaol ateb, ar ôl cael gweld y perchennog y safle, yn cael eu cyhoeddi llythyr ardystio ar gyfer y gwaith o adeiladu y ffens. Yna mae'n rhaid i ac yn projektdokumentationen a gofnodwyd yn y fwrdeistref ar y safle adeiladu. Cyn y ffens o ddylunio yn argymell i chi gysylltu â'r awdurdod goruchwylio yn y maes adeiladu a phensaernïaeth, sy'n rheoli ardal y mae eich safle yn: a yw'n bosibl, yn ychwanegol at y deddfau cyffredinol, darpariaethau penodol sy'n cyfyngu ar nodweddion penodol y ffens.

Nid yw yn ddiangen i gyhoeddi siarter y dacha, lle mae'r gofynion ar gyfer hegnets uchder a fremstillingsmaterialerne rhagnodi fel arfer.

Er mwyn osgoi rhagor o wrthdaro, mae angen i chi dynnu yn glir y ffiniau rhwng y safleoedd. Y ffordd hawsaf i hyn - yn gweithredu i arolygu ar y sail y cyfarwyddiadau gan y mesur pridd Roskomzoma ebrill wyth flwyddyn a bydd y fethodoleg ar argymhellion ar gyfer yr arolwg daliadaeth tir gwrthrychau Roszemkadastr dau ar bymtheg o chwefror flwyddyn. Mae'n cael ei berfformio ar y sail y dogfennau yn cadarnhau yr hawl i fod yn berchen ar y safle. Holl weithgareddau a bydd yn cael ei gynnal ar ôl yr hysbysiad o berchnogion safleoedd cyfagos. Os yw un ohonynt yn cael ei gofrestru neu ei wrthod i gytuno ar y gororau, a benodwyd ymchwiliad newydd. Os bydd cymydog yn awyddus i gymryd ventetidstilstand heb roi gyfiawnhad rhesymegol dros wrthod y cais, bydd y gororau yn cael ei ystyried fel ei sefydlu. Y canlyniadau yr arolwg yn cael ei dogfennu gan y dogfennau penodol - yn ddeddf am sefydlu ffiniau'r tir. Mae'n cael ei lofnodi gan y perchnogion y cyfagos lleoedd a ardystiedig gan yr arolygydd ar gyfer y gangen leol o'r Rozheneavstvo. Dogfennau eraill a baratowyd gan swyddogion yn cael eu lleoli yn y jordforvaltningsvirksomheden, sy'n cael ei storio yn y Rosnedvizhimost. Mae'r ffens yn creu rhith o ddiogelwch, mae synnwyr o ofod personol, yn helpu i nodi ffiniau tiriogaethol, yn gwasanaethu fel rhwystr i anifeiliaid sy'n mynd ar hyd y dacha strydoedd, yn cuddio y llwch oddi ar y ffordd. Yn aml â ffens neu ffens i amddiffyn yn erbyn ymwelwyr digroeso, cynorthwyydd mewn diogelwch tân. Mae'r gwaith o osod y ffensys yn achosi llawer o wrthdaro rhwng cymdogion cyn gwneud penderfyniad terfynol gan y gwaith adeiladu, dylai llawer o'r argymhellion i gael eu hymchwilio. Gwybodaeth am yr argymhellion ar gyfer y cynllun yn helpu i gael cytgord yn eich hoff fan a'r lle. Ar gyfer y gwaith o adeiladu y ffin rhwng yr ardd ac haveområderne a argymhellir yn y safonau a gymeradwywyd gan y Wladwriaeth Byggekomité.

Gofynion penodol ar gyfer grænsehegnets cyfrif o'r tir wedi'i leoli yn y sector preifat mewn dinas neu pentref ddim yn bodoli.

Pensaernïol adran yn gosod y paramedrau ar y ffens, yn unol â rheolau perthnasol yn y lleoliad hwn, yn cael ei baratoi cyn i'r cynllun adeiladu o gynllunio sefydliad o dir (SPOZU) yn y gorchymyn i gael caniatâd ar gyfer y gwaith adeiladu.

Yn ôl at y ffin a kadastrale cynlluniau yn y ffens ar hyd y perimedr y safle, ar y ffin rhwng y gymdogaeth.

Hegnets uchder yn cael ei osod fel nad yw'n groes i'r gyfiawnhau budd y perchnogion o leoedd cyfagos, oherwydd y ffens ac yn y dyluniad y ffens fydd yn dylanwadu ar nid yn unig y bywyd y planhigyn, ond hefyd ansawdd bywyd pobl. Rhy uchel a rhwystr yn gallu creu cysgod ar plot cyfagos ac yn y tŷ, yn arwain i lleithder ac effeithiau andwyol eraill.

Allanol ffens i ddod o hyd pan fydd yn gyrru cerdyn busnes ar y safle, deunyddiau ac arddull yn tynnu sylw at hovedbygningets pensaernïaeth, gan ddangos agwedd gyfeillgar y byd, neu amharodrwydd i gyfathrebu gydag ef.

O ochr y ffordd yn gwahardd i adeiladu y ffens o unrhyw uchder, ond yr uchafswm a argymhellir uchder - hyd at, dau m, sy'n gallu sicrhau bod y goleuadau arferol o strydoedd, tramwyfeydd a sidewalks. Ar gyfer safleoedd ar gyfer IZhS a LPH (trefol a gwledig) yn nodi'r uchder o'r ffens allanol yn unol â'r tiriogaethol byggekoder.

O ochr y stryd, yn yr iard, ger y ffordd, mae'n cael ei ganiatáu i osod cadarn (dall) ffensio diogel deunyddiau adeiladu.

Os bydd y sŵn a mygdarth egsôst oddi ar y ffordd neu briffordd yn amharu, gwneud cais am ganiatâd ar gyfer gosod ffens uchel (mwy na dau fetr) i y pensaer. Y dyraniad safle arsylwi yn y rheol, gan ei bod yn cyfyngu ar ni all fynd y tu hwnt i'r llinellau coch o strydoedd a rhodfeydd. Os bydd y safle yn y sector preifat, yn y ffens sy'n wynebu ar y stryd, yn cyd-fynd â'r cymdogion ffens. Giât a ffens giatiau i agor y tu mewn i'r iard, os bydd y pellter oddi wrth y llinell y ffens at y groesfan (palmant) ar y stryd yn llai na neu yn hafal i, pum m Preswyl a argymhellir adeiladu yn wahanol i bum metr oddi wrth y llinell goch ar y strydoedd ac yn dri metr. gan y llinell goch teithwyr Er mwyn penderfynu ar y hegnets paramedrau yn helpu y testun yn y ddogfen: 'Unigol haveområder (haf) yn feysydd y mae angen i fod yn ffensio. Ffens gyda golwg ar yr ychydig iawn o gysgod o naboområdernes ardal dylid cuddio neu latteret gydag uchder o, pum m. Mae gan y penderfyniad y cynulliad cyffredinol o'r aelodau yn y feithrinfa (yn yr haf) bydd y gymdeithas yn cael ei ganiatáu i drefnu døvhyller oddi ar y strydoedd a rhodfeydd. Plant yn y sector preifat yn gallu cytuno ar grænsevagtenes uchder a thryloywder. Os hegnens dyfodol uchder yn fwy na Torrwch argymhellion, ond mae'r perchnogion gerllaw lle nad oes unrhyw wrthwynebiad i fynd i mewn i gytundeb ysgrifenedig, mae gytundeb ar y cyd. Yn anghydfod yn eu cylch yn y ddogfen hon yn brawf o'r adeilad yn cael ei cyfreithlondeb. Ddigon gwir yn arbed ni, os bydd y cymdogion yn cael eu gwerthu eu tir, ac y perchnogion newydd yn protestio yn erbyn y cytundebau blaenorol. Uchder y ffens rhwng y rhannau cyfagos y gyfraith yn amrywio yn ôl rhanbarth, weithiau y uchder a ganiateir o, dau m dryloyw lloc, ei rhan sefydlog cyrraedd cm. Yn y torrwch y sector preifat yn gwahardd gosod y ffens rhwng y cymdogion gyda diflas cotio (heb fylchau). Dryloyw cynllun rhwystrau yn cael eglurder o leiaf hanner cant, neu fel arall, ffens yn gallu cuddio y cyfagos rhan corrach y havebrugsafgrøder ac yn trigo ynddo. Y pellteroedd rhwng y hegnposterne yn dibynnu ar hegnematerialerne. Ar gyfer y tryloyw cais y ffin ffens rhwyll, rhwydi, metel weldio neu dorri ffens dellt, y ffens bren, ffensys, paneli polycarbonad neu gwrych. I sefydlog (pobl fyddar) ffens yn cael ei ddefnyddio pren, taflen metel, cardbord rhychiog, brics, concrid, cyfateb deunyddiau â'r safle adeiladu a phensaernïaeth. Yn y cyfrifiad y pellter rhwng y hegnstolpene yn cymryd i ystyriaeth y cyfluniad y safle, vindbelastningen ac yn y dirwedd. Deunydd colofnau, y math o sylfaen Yn y mwyaf poblogaidd ffens rhwyll gwifren neu rhychiog ddalen yn y pellter rhwng y nabostole - metr. Mae cyfyngiadau sy'n gwahardd gosod o amgylch strwythur ar y fan a'r lle, mewn mannau lle mae nwy, trydan, dŵr, cyflenwad carthffosiaeth ac yn y blaen yn mynd heibio. Y pensaernïol adran yn rhoi caniatâd swyddogol ar gyfer y gwaith o adeiladu ffens, os oes o'r fath yn gwrthrychau ar y ddaear mynediad iddynt a ddylai cael ei agor. Ffensys yn y sector preifat ni ddylai fod yn agos at y ffin i cymydog fferm. Torrwch yn ei gwneud yn ofynnol y lleoliad y ffens gyda thyllau bod yn agosach na hanner metr oddi wrth y ffin. Gan adeiladu blindkonstruktion rhaid bod y pellter yn cael ei milltir. Hegnets uchder a gall deunydd yn cydymffurfio â'r safonau a sefydlwyd, os yw dadleoli y ffin yn ei wneud i gynyddu y ffens ar y ffens ac i atal cysgod y gymdogaeth.

Y sefydliad ar gyfer Hawliau dynol

Darllenwch yma am hawliau dynol yn y gyfraith-ddeddfwriaeth ac yn y cyrff sy'n gweithio gyda hawliau dynol yn DenmarcEwrop, democratiaeth a hawliau dynol wedi cael eu cydblethu i lawer o gannoedd o flynyddoedd. yma ar y dyn-datblygiad y farchnad, y comisiwn Ewropeaidd Dynol-rettighedskonvention ac Asiantaeth yr UE ar Hawliau Sylfaenol.

Heddiw, mae hawliau dynol yn fyd-eang yn yr ystyr bod y cynulliad cyffredinol y CENHEDLOEDD unedig wedi mabwysiadu rhyngwladol datganiadau ar hawliau dynol, er enghraifft, y datganiad Cyffredinol o. Gallwch gael cyngor a chymorth oddi wrth yr Adran Hawliau dynol, os ydych yn teimlo eich gwahaniaethu yn eich erbyn oherwydd eich rhyw, eich hil neu'ch tarddiad ethnig.

Y sefydliad Ligebehandlingsrådgivning yn cynnig cyngor ar yr hawl i beidio â dioddef gwahaniaethu, yn ogystal fel cymorth i fynd ar y blaen gyda eich achos. Isod gallwch ddarllen mwy am pryd y gall gwahaniaethu gael eu gwahardd, a sut y gallwch chi wneud cwyn.

Drwy arwyddo i fyny ar gyfer y Sefydliad hawliau dynol cylchlythyr, rydym yn cofnodi eich e-bost ac enw. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon i anfon ein cylchlythyrau.

Yn Y Cwmni Cyfreithiol O Rhaffau Bastholm

Yn ei dros gant o advokatvagter yn darparu cyfreithwyr ca

Fel cyfreithiwr, rwyf yn ymgynghorydd cymwys sydd ond yn delio fy buddiannau cleient

Yr wyf yn ymgynghorydd annibynnol y gallwch chwilio am pan fyddwch yn gennych gwestiynau am hawliau, dyletswyddau a chyfrifoldebau mewn achosion cymhleth.

Ym mhob achos, mae'n angenrheidiol i gael trosolwg yn gorchymyn fy mod yn gallu cynnig y cyngor gorau posibl. Mae'n ei gwneud yn ofynnol uchel rhywfaint o empathi i chi fel cleient, y ddau ar y lefel broffesiynol, ac ar y lefel ddynol. Mae fy cwmni wedi mynd heibio ers ac, yn gyffredinol, ymarfer cyfreithiol gyda phwyslais ar gyflym ac yn gywir cyngor a gwaith achos, yn dda ar gyfer busnes fel ar gyfer preifat.

Nid yw'n ysgrifennu unrhyw beth i lawr neu wneud achos

Yswiriant atebolrwydd ac yn y warant yn cael ei warantu gan Tryg Yswiriant, Klausdalsbrovej, Ballerup, denmarc gan y daneg Cymdeithas y bar rheolau. Mae'r yswiriant atebolrwydd yn cynnwys yr holl ymarfer cyfreithiol, waeth ble bydd y gweithgaredd yn cael ei wneud. Y cwmni gyfraith Rhaffau Bastholm nid yw'n defnyddio aftaleklausuler dewis o gyfraith a neu awdurdodaeth, oni bai bod hyn yn cael ei gytuno gyda'r cleient.

Rwyf wedi cael eich penodi fel atwrnai gan y weinyddiaeth Gyfiawnder yn Denmarc.

Yr wyf yn dilyn y rheolau a'r cod rheolau trefniadaeth llywodraethu cyfreithwyr. Cleient arian wedi'i adneuo mewn cyfrif cleient yn Spar Nord Banc S. y Balans ar y cleient cyfrifon yn amodol ar y nenfwd o EUR. Mae'n cael ei gyfrifo ar gyfer pob sefydliad ariannol fesul.

cwsmeriaid ac yn cynnwys y cwsmer adneuon yn eu cyfrifon eu hunain, ar wahân cyfrif cleient ac yn y samleklientkonti.

Advokatvagten neu gymorth cyfreithiol gan ei fod yn cael ei alw i mewn rhai dinasoedd - orau yn cael ei ddisgrifio fel cyfreithiol ystafell argyfwng, lle mae darpariaeth lafar cyfreithiol cymorth cyntaf. bob wythnos, am ddim cyngor llafar i ddinasyddion, sy'n darparu ar. Os ydych yn mynd i Advokatvagten gyda eich problem, gallwch fod yn gwbl ddienw. Byddwch yn cael dim ond cyflym cyfreithiol yn adolygu eich sefyllfa. Dros yr o bobl yn troi i fyny pob blwyddyn yn Advokatvagten. Mae'r rhan fwyaf o'r cwestiynau am ysgariad, mae plentyn yn y ddalfa, eiddo tiriog, rhentu tai, etifeddiaeth, ac iawndal. Ond nid oes unrhyw gyfyngiadau ar yr hyn y problemau cyfreithiol, gallwch ofyn Advokatvagten am gyngor ar.

Yn cael cyflog gwyliau a dalwyd

Gallwch archebu gwyliau drwy wasgu"Cychwyn"

Pan fyddwch chi wedi archebu eich gwyliau, anfon Feriepengeinfo neges sy'n cael ei dalu allan yr arian

Hefyd, allwch chi ddim cymryd gwyliau ar ddyddiau sy'n wyliau traddodiadol yn Nenmarc, oni bai eich bod fel arfer yn gweithio ar y dyddiau hyn.

Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod. mai, diwrnod Cyfansoddiad. mis rhagfyr yw gwyliau. Ydych chi'n ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau diweithdra oddi wrth eich diweithdra gronfa, efallai y byddwch yn hoffi i gymryd gwyliau ar wyliau a chael eich talu cyflog gwyliau. Nid oes gennych yr hawl i fudd-daliadau diweithdra ar y gwyliau. Os ydych ni all orchymyn bod y cyflog yn ystod y gwyliau yn ddigidol, yn hytrach, dylech ddefnyddio ffurflen hawlio. Gallwch weld pwy fydd yn talu eich cyflog gwyliau a sawl diwrnod yn ystod y gwyliau yr ydych wedi ei ennill yn y feriebrev, fel yr ydych wedi got yn ferieårets dechrau. Mae'n rhaid i chi gadw gwyliau, i gael eich cyflog gwyliau ei dalu allan. Mae'n rhaid i chi, felly, nid ydynt yn derbyn cyflog gwyliau ar yr un pryd gyda rhai manteision cyhoeddus. Os ydych yn derbyn un o'r budd-daliadau hyn, mae'n rhaid i chi roi rhybudd ar eich gwyliau i eich blwch neu eich fwrdeistref.

Mae angen i chi gysylltu â nhw am ragor o wybodaeth.

Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod Feriepengeinfo yn trosglwyddo y wybodaeth i y blychau ac yn y bwrdeistrefi.

Ni fyddwch yn cael ei ddidynnu mewn UM, pan fyddwch yn cael eich talu cyflog gwyliau. Mae'n rhaid i chi archebu gwyliau yn talu fel pe ydych chi ar wyliau. Gallwch nodi unrhyw ddyddiad yn ystod y flwyddyn wyliau. Os oes gennych swydd wrth ymyl eich astudiaethau, mae angen i chi gadw y gwyliau oddi wrth y swydd yn y cyfnod y byddwch yn archebu gwyliau yn talu am.

Os gwelwch yn dda nodi bod tâl gwyliau yn cyfrif tuag at eich incwm blynyddol yn y flwyddyn yr ydych wedi ennill.

Os ydych wedi ennill gormod, gallwch chi mewn perygl o orfod talu'r UNDEB y myfyrwyr yn ôl. Pan fydd eich arian yn cael ei dalu allan yn dibynnu ar y dyddiad rydych wedi trefnu lle cyn y diwrnod cyntaf o wyliau, ac sy'n rhaid i chi eu talu i chi. Eich diwrnod cyntaf o wyliau ar y cynharaf fod yn y. Os ydych yn archebu eich gwyliau yn llai na phedair wythnos cyn eich diwrnod cyntaf o wyliau, y bydd yr arian yn cael ei dalu i'ch NemKonto o fewn pedwar diwrnod busnes.

Mae'n wahanol, pan fydd cyflogwyr neu eraill feriekasser yn talu allan y cyflog yn ystod y gwyliau.

Rhaid i chi felly cysylltwch â gyfrifol am dalu eich tâl gwyliau, os ydych am i yn gwybod pan fydd yr arian yn cael ei dalu allan. Eich cyflog gwyliau ei dalu allan o FerieKonto, eich cyflogwr, neu feriekasse. Isod gallwch weld trosolwg o eich cronni cyflog gwyliau, a sut yr ydych yn gorchymyn iddynt.

Gallwch weld o dan bob unigolyn berthynas gyflogaeth, a dylid talu cyflog gwyliau i chi.

Er y bydd y flwyddyn wyliau yn dod i ben ar. ebrill, gallwch archebu eich gwyliau talu gan yr olaf yn gadael flwyddyn hyd at. medi ar y dinesydd. Noder y gallwch dim ond yn cael yr arian a dalwyd, os ydych chi wedi cadw y gwyliau neu wedi cael eu hatal rhag dal i wyliau yn y flwyddyn wyliau. Ar ôl y flwyddyn wyliau yn dod i ben ar. ebrill, a yw'n bosibl i gael y gwyliau talu os ydynt yn tarddu o.

Mae'n rhaid i chi logio i mewn gyda NemID

gwyliau wythnos neu o berthynas gyflogaeth, lle rydych yn ymddiswyddo ar y diweddaraf gan. Mae'n rhaid i chi eu harchebu o fewn. Nid oes gennych unrhyw Ffrindiau, neu ydych chi wedi derbyn budd cyhoeddus yn y flwyddyn wyliau, mae'n rhaid i chi wneud cais gyda ffurflen gais: ar Ôl.

medi bydd yr arian yn cael ei drosglwyddo at y farchnad gwyliau gronfa, ac felly, mae'n rhaid i chi wneud cais am yr arian oddi wrthynt.

Os yw'n FerieKonto, sydd wedi trosglwyddo arian, anfonwch y dogfennau i'r farchnad Lafur gwyliau gronfa, y Otto mønsted Stryd, Copenhagen V.

Os yw eich cyflogwr neu'r llall feriekasse, sydd wedi trosglwyddo arian i feriefonden, dylech gysylltu â nhw i gael gwybod pa farchnad cronfa wyliau y maent wedi trosglwyddo arian i chi.

Beth bynnag y farchnad gwyliau gronfa, sydd wedi cael ei drosglwyddo at eich tâl gwyliau, mae'n rhaid i chi anfon dogfennau y mae'n rhaid eu cadw gwyliau. Gall dogfennau fod yn: Hyd at.

medi gallwch archebu gwyliau yma ar y dinesydd, os oes amgylchiadau arbennig wedi eich rhwystro yn ystod y gwyliau.

Gall er enghraifft, fod yn pga. absenoldeb mamolaeth, salwch neu wasanaeth milwrol. medi ydych yn medru gorchymyn nhw ar y dinesydd, ond rhaid i chi wneud cais ar eu cyfer. Anfonwch neges gyda thystiolaeth o fod wedi cael eu hatal i daneg Asiantaeth ar gyfer farchnad Lafur a Recriwtio drwy Ddigidol Swydd yma ar y dinesydd.

Dylech gofio i archebu eich gwyliau.

Fydd eich tâl gwyliau yn darfod dair blynedd ar ûl y flwyddyn wyliau yn dod i ben, ac yna ni fyddwch yn medru cael eu talu. Os ydych chi wedi ennill.

neu lai mewn gwyliau dalu pan fydd y gwyliau flwyddyn yn dechrau, bydd yr arian yn awtomatig yn talu allan.

FerieKonto talu'r arian i'ch NemKonto. Dylech gysylltu â, pwy fydd yn dalu'r arian os nad ydych wedi derbyn eich tâl gwyliau, heb fod yn hwyrach na.

neu lai ar gyfer da pan fydd y flwyddyn wyliau yn dod i ben, bydd yr arian yn awtomatig yn talu allan.

FerieKonto talu'r arian i'ch NemKonto. Dylech gysylltu â, pwy fydd yn dalu'r arian os nad ydych wedi derbyn eich tâl gwyliau, heb fod yn hwyrach na. Os ydych yn gadael eich swydd ac wedi ennill $. yn ystod y gwyliau cyflog ar ôl treth, mae'n rhaid i'ch cyflogwr dalu tâl gwyliau yn uniongyrchol i chi pan fyddwch yn rhoi'r gorau - hyd yn oed os nad ydych yn cadw y gwyliau. Os oes gwallau yn y wybodaeth am eich cyflog gwyliau, rhaid i chi gysylltu â'r cyflogwr, lle y cyflog sy'n cynnwys cyflog gwyliau a enillwyd. Os ydych yn ac ni all eich cyflogwr yn cytuno ar eich gwyliau, rhaid i chi gysylltu â'ch undeb am gymorth. Os nad oes gennych undeb llafur, neu eich undeb yn gallu helpu, nid yw'r daneg Asiantaeth ar gyfer farchnad Lafur a Recriwtio, yn gweithredu mewn anghydfodau ynghylch: os Gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod yr asiantaeth nid yw'n cymryd penderfyniadau ar faterion rheoleiddio gan y cytundeb ar y cyd.

Fflat ar gyfer rhent - Fflatiau i'w rhentu yn y wlad gyfan ar gyfer GulogGratis

Ysgafn a swynol gyda holl offer mm

m fflat ar gyfer rhent yn Havneholmen, Copenhagen Vesterbro, m fflat ar gyfer rhent yn Havneholmen, Copenhagen Vesterbro m fflat ar gyfer rhent yn y Robert Jacobsens Vej, Copenhagen S, m fflat ar gyfer rhent yn y Robert Jacobsens Vej, Copenhagen UdenomBanken yn rhoi i chi ffordd newydd sbon i gael cynnig ar y benthyciad cartrefBenthyciadau yn hawdd ac yn daclus, ac yn cael ymateb o fewn pedair awr ar hugain. fflat glyd, yn glyd, dau-llawr fflat tair ystafell wely mewn tair teulu eiddo, gyda mwy diweddar gegin gyda peiriant golchi llestri ac ystafell ymolchi.

Mae tŷ golchi gyda pheiriant golchi a pheiriant sychu dillad, rhannu ardd ac mae'r eiddo yn adeilad allanol m fflat ar gyfer rhent yn Richard Mortensen yn y Ffordd, Copenhagen S, m fflat ar gyfer rhent yn Richard Mortensen yn y Ffordd, Copenhagen ddau fod yn Fflat ar gyfer rhent yn y tymor hir, fflat wedi'i Ddodrefnu ddau fod yn Fredericia, dwy filltir o ganol y ddinas ar gyfer Rhent (rhentu yn y tymor hir byddwch yn penderfynu faint o fisoedd rhagdaledig rhent y mis gan gynnwys trydan.

Gwres a mynediad i'r rhyngrwyd m fflat ar gyfer rhent yn Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, m fflat ar gyfer rhent Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, dodrefnu'n Llawn pent dŷ fflat yn agos i Copenhagen. tri os gwelwch yn dda, a balconi gyda søkig, y Fflat yn bron yn llawn hadnewyddu, yn cynnwys os gwelwch yn dda a mawr fynedfa ar y. llawr ac ar y trydydd. drwy y grisiau mewnol - mawr meistr ystafell wely, cegin ac ystafell fwyta ac ystafell ymolchi yn ogystal â mynediad at y balconi. m pedair ystafell gyda m amgaeedig ystafell haul, a leolir yn Ganolog yng Hundige Greve yn y ganolfan siopa Tonnau a'r pellter cerdded byr i Hundige sant.

llachar fflat fawr gyda ystafell amlbwrpas, dwy ystafell ymolchi a thoiledau, un gyda cawod bathtub, mae eraill dim ond gyda chawod.

m fflat ar gyfer rhent yn, Copenhagen Ø, Amser Tŷ, dde yng nghanol østerbro gyda Nordre Frihavnsgade ac yn i gyd yn unigryw a chyfleoedd siopa.

Amser Sgwâr yn unig o amgylch y gornel, yma gallwch eistedd a mwynhau pryd o fwyd cocktails, neu dim ond cwpanaid o goffi wrth fwynhau gêm o Tarw.

Yn y rhan hon o'r dref wedi ei swyn unigryw ac awyrgylch livsnydelse.

A adeiladwyd o'r newydd, fflatiau moethus gyda balconi, patio a rennir, to teras preifat terasau to.

Mae'r fflatiau yn amrywio o ddeugain a saith metr sgwâr i metr sgwâr - o dwy ystafell i bump o ystafelloedd. Adeiladwyd yr eiddo arno yn y deunyddiau gorau gyda bl. Vola faucets yn y ystafell ymolchi a chegin, hardd"Erioed"Llawr pren caled lloriau a gyda manylion hardd, megis y blychau blodau ar y teras ar y to, yn perfformio yn yr un math o bren fel terrassegulvet a gyda sinc gweithredu. Yma yn y creu gan y Duedd (gwyn Milano), y ceginau yn cael eu oddi wrth y Duedd gyda wyneb gweithio mewn gwyn Corian ac offer gan Siemens. Yma nid oes unrhyw gyfaddawdu ar kvalitetenStuelejlighederne bach cyrtiau, yr holl fflatiau eraill wedi altane neu preifat terasau to. Yn yr eiddo y tu blaen adeilad mae teras to cymunedol ar gyfer defnydd o drigolion. Posibilrwydd i rhent a maes parcio ceir preifat. Photosa gall fod yn oddi ar y fflatiau eraill ond yn cynrychioli yr un fath o ansawdd y fflat. UdenomBanken yn rhoi i chi ffordd newydd sbon i gael cynnig ar y benthyciad cartref. Benthyciadau yn hawdd ac yn daclus, ac yn cael ymateb o fewn pedair awr ar hugain.

mae da byw yn y ffurf ci a chath

m fflat ar gyfer rhent yn Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, m fflat ar gyfer rhent Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, dim ond ar gyfer expats. m fflat ar gyfer rhent yn Copenhagen S, yn unig ar gyfer expats ('Alltud' yn golygu bod yr annedd yn cael ei brydlesu yn unig i fusnesau). Interior:mae'r Fflat yn cynnwys neuadd fynedfa, cegin llachar, nice ystafell fwyta gyda allanfa i'r balconi gyda barn yn uniongyrchol at y dŵr, ystafell fyw ac ystafell wely hyfryd. Mae yna hefyd ystafell ymolchi gyda chawod. Ardal: - yn faes poblogaidd iawn, lle byddwch yn cael dim ond deg munud o gerdded o ganol Copenhagen. Mae'r ardal yn cynnig gwahodd caffis ar y porthladd, y gorau poptai a'r cyfle unigryw i nofio yn yr harbwr baddonau. yn cynnig amrywiaeth eang o ardaloedd gwyrdd. Byddwch yn cael y mawr lawnt gwyrdd gan y lan y dŵr, lle y byddwch cyfleoedd gwych ar gyfer grilio ac wrth gwrs dim ond i fwynhau yn y haul. Mae yna hefyd nifer o wyliau a marchnadoedd, ac i ddigwyddiadau chwaraeon yn ystod y flwyddyn. mae dewisiadau da ar gyfer cludiant cyhoeddus, lle maent yn cynnig y Metro, gyda mynediad uniongyrchol at y Ddinas, y unigryw cwch bws sy'n mynd â chi i Nyhavn, ac wrth gwrs bysiau. Byddwch yn cael pob math o siopau groser o fewn pellter cerdded, o boblogaidd gadwyn Net i'r moethus Irma. Os ydych chi am fynd allan i ginio, neu dim ond yn cael diod oer, byddwch yn rhaid bwytai megis Scarpetta sy'n gallu cynnig hyn. dim ond pymtheg munud mewn car tacsi i'r maes awyr, ac mae'n lle perffaith os ydych yn awyddus i gael mannau gwyrdd ac, nid y lleiaf, mae'r porthladd hardd, ond yn dal i fod yn agos at Copenhagen. Hyfryd fflat newydd yn Nordhavn, efrog newydd a ysbrydolwyd fflat wedi ei leoli yn ganolog yn nordhavn yn gymdogaeth newydd, amgylchynu gan adeiladu newydd ac adnewyddu clasurol cartrefi. Mawr vinduesfacader a brics ffasâd yn ogystal â concrid a oedd yn thema barhaus, yn gosod ei marc ar hyn o bryd chi fynd i mewn wrth y brif fynedfa ar lefel y stryd. Aros gyda'ch ffrindiau gorau leolir yn Kgs. Lyngby, Aros gyda'ch ffrindiau gorau leolir yn Kgs. Mae hyn yn -ystafell fflat yn berffaith fel fflat a rennir ar gyfer dau o bobl. Os ydych yn cael tri ffrindiau, yn cynnig y landlord y cyfle i roi ychwanegol wal i fyny yn erbyn llai lejetillæg. Com tŷ agored bob dydd mercher. Ardal: - shusene wedi ei leoli yng nghanol Kgs. Lyngby Yma yn y pellter cerdded i Lyngby Hovedgade, Lyngby Storcenter a Magasin. Mae yna dim ond ychydig o gamau i Lyngby ddinas trên, sy'n cysylltu Kgs Lyngby, denmarc yn Nærum a Jægersborg, a gyda S-ar y trên o Lyngby orsaf yn cael dim ond pymtheg munud i Nørreport sant. Ac ar rai blynyddoedd, byddwch hefyd yn gallu cymryd rheilffyrdd ysgafn yn uniongyrchol o'r giât mochyn. Lyngby Y fflatiau: mae'r Uchelgais i - sboligerne yw creu lleoliad perffaith ar gyfer modern preswyl, gyda cysur ac ymarferoldeb i gyfarfod y rhan fwyaf o boligdrømme. Gyda o gartrefi ar y - m dosbarthu yn i ystafelloedd digon o gyfle i ddod o hyd i gartref sy'n gweddu eich anghenion. Mae'r fflatiau yn cael eu haddurno gyda HTH-ceginau a HTH-ystafelloedd ymolchi. Fe ddaw goleuni o sawl ochr, ac yn y rhan fwyaf o fflatiau wedi balconïau mawr lle gallwch fwynhau eich paned a gweld yr amgylchedd clyd. Mae'r holl fflatiau yn cael ystafell storio naill ai yn y ty neu yn yr islawr, ac mae'n bosibl i rentu gofod parcio yn yr islawr. Ar y llawr gwaelod daw siop cyfleustra, chanolfan ffitrwydd yn ogystal â caffis a bwytai. UdenomBanken yn rhoi i chi ffordd newydd sbon i gael cynnig ar y benthyciad cartref. Benthyciadau yn hawdd ac yn daclus, ac yn cael ymateb o fewn pedair awr ar hugain. Adeilad newydd gyda deniadol fflatiau, o ansawdd Uchel ac yn dda cyfleusterau deniadol cartrefi ddau. pum ystafell tai. m y Cartrefi mae Cartrefi yn cynnig deunyddiau o ansawdd, yn eang dosbarthu yn y kvadratmeterne yn ogystal â dewisiadau da o addurniadau ar gyfer y ddau sengl, pâr a theulu. Mae'r fflatiau yn cael eu paratoi gyda Alarch-yn y gegin, offer gan Siemens, yn ogystal ag ymarferol, gofod storio yn y mae'r ystafelloedd gwely. Yn ogystal, mae lifft, mynediad ffôn a system barcio beiciau a y posibilrwydd o rentu gofod parcio yn yr islawr. Mae'r cartrefi hefyd yn cael balconi, yn ogystal â mynediad at a godwyd yn yr atrium gyda clyd weddïo a meinciau yn y canol o adeiladu.

Mae'r eiddo yn yr Eiddo wedi ei lleoliad canolog yn Bagsværd, Bagsværd Llyn, siopa, ysgolion a gofal dydd ganolfan ychydig filltiroedd oddi wrth y cyfeiriad.

O fewn yr un pellter byddwch hefyd yn dod o hyd i fysiau, S-bahn a Hillerødmotorvej, lle Copenhagen gellir ei gyrraedd mewn tua chwarter awr. Mae'r eiddo yn cael ei rhestru gyda'r amrywiaeth yn y uchder, y gellir eu symud hyd at saith llawr, gan greu deinamig ymddangosiad. Yr adeilad mae pensaernïol esthetig o'r tu mewn i'r tu allan, ac yn cynnwys swyddogaethol cartrefi sy'n byw hyd at y teulu modern anghenion. Labelu ynni, mae'r Adeilad yn cael ei gynllunio ar ôl y BR, pam mae'n debygol y label ar y A. Yn olaf energimærkerapport yn cael ei baratoi.

mae'r adeilad mynediad i wasanaeth.

Hun a adeiladwyd-mewn a gwresogi garej, yn yr Ardal Yn y Upcycle Stiwdios fyw â chi yn uniongyrchol at y Kalvebod Fælleds enfawr naturiol ardal â choedwigoedd hardd, aeron gwyllt a phlanhigion gwyrdd, cyn belled ag y gall y llygad weld a bywyd gwyllt cyfoethog. yn fyr, mae cyfoeth o weithgareddau ar gyfer pob oedran. Yn Ørestad De, rydych yn agos at bopeth. Cymerwch daith siopa i Maes.dim ond pum munud oddi wrth eich cartref, ewch i'r caffis lleol neu gael profiad cerddoriaeth yn y Royal Arena. Mae angen i chi fynd at y ganolfan, yn Vestamager Orsaf Metro dim ond dau funud i ffwrdd ac yn mynd â chi yn uniongyrchol i Kongens Nytorv a bywyd y ddinas yn cymdogaeth.

Mae'r ardal hefyd wedi bws da dolenni ac yn hawdd ar y ffyrdd mynediad at y briffordd, fel y gallwch yn hawdd fynd allan o'r ddinas, i faes awyr neu ar draws y Sain.

Adeiladu yn y Du minimaliaeth ac nordig wood yn cyfarfod yn Efrog Newydd ar agor nenfwd cysyniad yn y Upcycle Stiwdios ugain tref. Mae'r cartrefi yn y Upcycle Stiwdios gellir ei ddefnyddio fel cartref teulu ac fel y lle gwaith ar gyfer eich busnes annibynnol neu yn darparu'r fframwaith y gellir ei ddefnyddio gan y teulu mawr gyda angen ar gyfer y gofod. Gallwch hefyd rhan o'r annedd i ddau hunan-gynhaliol tai gyda lle ar gyfer nifer o genedlaethau. Mae'r annedd Oddi wrth y prif fynedfa i chi fynd i mewn yn uniongyrchol i mewn i'r entréens grisiau gyda mynediad at y adeiledig mewn, gwresogi garej ac yn ymarferol, gofod storio o dan y grisiau. Yma yw y lle ar gyfer y beiciau neu efallai gweithdy bach. Byddwch hefyd yn cael ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychwr y teulu vaskedage ac yn ychwanegol ar ystafell storio. Yn y llawr gwaelod, byddwch yn dod o hyd i un o'r ddau stylish ystafelloedd ymolchi. Gyferbyn â'r garej yn y tŷ ail fynedfa. Gwaith celf cyfansawdd o ffenestri yn cael eu creu gyda'r genbrugsruder yn cynrychioli hardd cynteddau i bron saith-metr o uchder ystafell fyw gyda metel diwydiannol grisiau ac eang udsigtsrepos. O repos, byddwch yn mynd yn uniongyrchol i mewn i un du cegin integredig cypyrddau a drysau. ac yn agored, ardal fwyta gyda lle ar gyfer stuekrog. Y llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf mae lle da ar gyfer y teulu mawr neu at y godidog cinio gyda ffrindiau. Ar hyd yr adeilad un ochr yn rhedeg metaltrappen, fel darparu mynediad cyflym at y car, ystafell ymolchi, ystafell a teras to. Newydd ei adeiladu fflatiau modern, Ardal: - shusene wedi ei leoli yng nghanol Kgs. Lyngby Yma yn y pellter cerdded i Lyngby Hovedgade, Lyngby Storcenter a Magasin. Mae yna dim ond ychydig o gamau i Lyngby ddinas trên, sy'n cysylltu Kgs Lyngby, denmarc yn Nærum a Jægersborg, a gyda S-ar y trên o Lyngby orsaf yn cael dim ond pymtheg munud i Nørreport sant. Ac ar rai blynyddoedd, byddwch hefyd yn gallu cymryd rheilffyrdd ysgafn yn uniongyrchol o'r giât mochyn. Lyngby Y fflatiau: mae'r Uchelgais i - sboligerne yw creu lleoliad perffaith ar gyfer modern preswyl, gyda cysur ac ymarferoldeb i gyfarfod y rhan fwyaf o boligdrømme. Gyda o gartrefi ar y - m dosbarthu yn i ystafelloedd, mae digon o gyfle i ddod o hyd i gartref sy'n gweddu eich anghenion. Mae'r fflatiau yn cael eu haddurno gyda HTH-ceginau a HTH-ystafelloedd ymolchi.

Fe ddaw goleuni o sawl ochr, ac yn y rhan fwyaf o fflatiau wedi balconïau mawr lle gallwch fwynhau eich paned a gweld yr amgylchedd clyd.

Mae'r holl fflatiau yn cael ystafell storio naill ai yn y cartref neu yn yr islawr, ac mae'n bosibl i rentu gofod parcio yn yr islawr. Ar y llawr gwaelod daw siop cyfleustra, chanolfan ffitrwydd yn ogystal â caffis a bwytai.

Specialegruppe ar gyfer Llongau

Specialegruppe ar gyfer Llongau ar y Môr Cludiant yn gwahodd mewn cydweithrediad â'r Cyfreithiol siop siarad i ymweliad astudio yn Axel Towers ar ddydd iau. Denmarc yn un o'r mwyaf blaenllaw y byd llongau cenhedloedd, y sector morol yn cyfrif am bump ar hugain o gyfanswm allforion cenedlaetholSwydd fel cyfreithiwr yn y Llongau a Môr Cludiant-tîm yn cael cyfle unigryw i lywio eich gyrfa yn gyffrous ac yn rhyngwladol cyfeiriad, ond mae'n dim ond un o lawer o swyddi yn y Denmarc, lle chi fel cyfreithiwr yn gallu delio gyda'r diwydiant morwrol a thrafnidiaeth yn y sector yn gyffredinol. Ar y byddem yn hoffi i daro ergyd i fyfyrwyr y gyfraith yn cael eu cyflwyno i'r amrywiol trafnidiaeth gyfraith pynciau (sydd, yn anffodus, nid yw bob amser a gynigir yn y daneg cyfadrannau) a gyrfa dilynol o fewn y"glas"busnes. Mae gennym yn y tŷ cyfreithwyr, sy'n ei ben ei hun wedi gweithio gyda ni, ac rydym wedi atwrneiod sydd wedi bod yn gyflogedig yn fewnol mewn nifer o wahanol gwmnïau. Felly, byddwn yn gallu ateb yr holl gwestiynau Yn y mae'n rhaid cael o i weithio fel cyfreithiwr, cwmni llongau neu morwrol cwmni yswiriant.

Yn y Llongau a Môr Cludiant, rydym yn cael y cyfreithwyr ar gyfer Y Glas Denmarc, ein søretspraksis yn dyddio'n ôl i, ac rydym yn falch o gyflwyno i chi at y gwaith y grŵp ac mewn llawer o achosion diddorol.

Fel rhan o'r proffesiynol nodwedd bydd y partneriaid yn ein grŵp, mae Peter yn Appel a Jens V. Mathiasen cyfranogwyr yn rhoi cipolwg ar y gwaith a'i rôl fel ymgynghorydd yn morwrol trafodion, gan gynnwys, ymhlith eraill, y broses o ailstrwythuro y grŵp Maersk. Cyfreithiwr bydd hefyd yn dweud wrthych am sut mae bywyd fel cyfreithiwr rhyngwladol yn darparu ymarferol, aml-ddisgyblaethol gwybodaeth yn ogystal ag yn eich cyflwyno i'r swyddfa cyfleoedd am secondiadau gyda chleientiaid. Mae'r ymweliad astudio ar eich cyfer chi, sy'n ystyried gyrfa o fewn y diwydiant morol, ac sydd â diddordeb mewn juraens agweddau rhyngwladol. Yn dilyn JD gweithgareddau drwy 'hoffi' y dudalen hon Bydd yn barhaus yn cael ei diweddariadau a gwybodaeth ar popeth o jurabarer a phartïon at y ffug ac astudiaethau achos. Mwy o wybodaeth am y gymdeithas ac yn ein digwyddiadau i'w chael ar yr.

RHIGOL Denmarc

Annwyl pob RHIGOL yn cael eu lt Rydym yn dod yn rhan o hwyluswyr, sy'n rheoli y RHIGOL DenmarcGall fod yn ddryslyd i beidio â gwybod pwy y cyfrif cyfatebol o set o ddigwyddiadau i fyny, ac ati.

Gall hefyd fod yn anodd i gael trosolwg o'r holl gyfleoedd nawr i ddawnsio unrhyw le lt, Felly, rydym wedi creu yr albwm lluniau 'yn Cwrdd â'ch hyfforddwyr' ac y darn nesaf o amser yn raddol ychwanegu i gyd i ni gyda'n gilydd, gan gynnwys gwybodaeth ar y oriau a berson.

Edrych drosodd, yn gofyn cwestiynau i ni ac yn DOD a dawns gyda ni. Ydych chi yn y dyfodol agos Hadbjerg, ychydig i'r gogledd o Aarhus. Felly rhowch eich hun yn dechrau n glws ar y penwythnos gyda RHIGOL, swigod ac awyrgylch da. Yn dod a dawns gyda nhw Bydd parti.

Ymdrechion yn Afghanistan

Mae'r wlad yn parhau i wynebu heriau sylweddol

O ddechrau, yn cymryd dros y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch cyfrifoldeb llawn am ddiogelwch yn AfghanistanMae hyn yn ansvarsskifte yn nodi dechrau yn fwy cytbwys cydweithrediad rhwng Afghanistan ac yn y gymuned ryngwladol. Y cyn-ISAF-genhadaeth (Rhyngwladol Cymorth Diogelwch Heddlu) yn cael ei felly, ar wahoddiad y llywodraeth afghan, yn cael eu disodli gan NATO dan arweiniad yn Gadarn yn Cefnogi Cenhadaeth (WITS). RSM yn cynnwys mwy nag. milwyr, yn anelu at gryfhau afghanistan gallu i reoli eu diogelwch eu hunain. RSM nid yw cenhadaeth brwydro yn erbyn, ond yn canolbwyntio ar hyfforddiant, cyngor a chefnogaeth i sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch. RSM hefyd yn Afghanistan ar y mandad y cyngor diogelwch y CENHEDLOEDD unedig. Denmarc milwrol cyfraniad yn Afghanistan gweithredu o fewn y fframwaith rhybuddio B o. rhagfyr ar daneg milwrol cyfraniad i RSM. Yr amcan o Denmarc milwrol hymdrechion yn cyfrannu gyda poblogaidd ar ôl ffitrwydd, cyngor a støttekapaciteter yn y genhadaeth. Yn ystod i addasiad gael ei wneud i daneg rym cyfraniadau, sydd wedi creu amodau i gwrdd ag amcanion newydd o dan y RSM. Ffitrwydd rådgivningsindsatsen yn cael ei chasglu yn Kabul a maint y ffeil o denmarc milwrol cyfraniad yn cynnwys tua. pump ar hugain o bobl, a ddosbarthwyd yn cynghori swyddogaethau yn y fyddin afghan academi ac yn yr afghan officersakademi, y fyddin afghan yn arbennig ar ysgolion a hyfforddwyr i adeiladu afghan C- awyren trafnidiaeth capasiti. Amcan cyffredinol y daneg ymdrechion yn Afghanistan yn cyfrannu at genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn fyd-eang diogelwch drwy atal y wlad unwaith eto yn dod yn noddfa i derfysgwyr. Ar yr un pryd, daneg hymdrechion yn cyfrannu at ymddangosiad sefydlog ac yn fwy datblygedig yn Afghanistan, a oedd yn cario ei ddiogelwch ei hun, yn parhau democrataidd datblygu a hyrwyddo parch at hawliau dynol. Diben y RSM yn cael ei gynnwys er mwyn sicrhau diogelwch cadarn sefydliadau, lle y lluoedd diogelwch dan rheolaeth sifil, ac yn rheoli diogelwch yn unol â afghan gyfraith a chyfraith ryngwladol. Denmarc wedi gyda Afghanistan cynllun - cynhwysfawr cynllun tair blynedd ar gyfer y daneg milwrol a sifil ymdrechion yn Afghanistan tan ddiwedd. Mae'r pwyslais yn y daneg yw ymgysylltu ar y datblygiad ymdrech. Gan gynnwys yn seiliedig ar y sylw ar y tair egwyddorion strategol: atgyfnerthu, sy'n dangos bod Denmarc yn canolbwyntio ar y meysydd craidd, sydd hyd yn hyn wedi bod yn creu canlyniadau, f. yn yr addysg o afghan perchnogaeth, sy'n tanlinellu pwysigrwydd y llywodraeth afghan i gymryd yr awenau mewn perthynas â'r cyflenwad o diriaethol cynnydd yn y boblogaeth normaleiddio, sy'n pwysleisio pwysigrwydd o ddatblygu'r berthynas rhwng y afghan awdurdodau ac yn y gymuned ryngwladol yn y cyfeiriad y mae mwy o ddatblygiad cytbwys. Yn ogystal, Denmarc yn cefnogi yn weithredol heddwch a chymod broses rhwng y llywodraeth afghan, ac y Taliban yn ogystal ag ar y prif grwpiau o wrthryfelwyr. Yn y blynyddoedd diwethaf, gwnaed cynnydd sylweddol yn adeilad y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch, fel bod y cryfder y diwrnod yn cynnwys tua. dyn wedi torri i lawr ar yr heddlu a'r fyddin. Ond mae dal i fod angen mwy o gapasiti yn adeilad y lluoedd diogelwch. Yn y ffrâm y RSM yn Nenmarc â sicrhau bod afghanistan yn cael yr hyfforddiant cywir a'r sgiliau i wneud y lluoedd diogelwch yn gallu i ymdrin â diogelwch y wlad, hefyd yn y dyfodol. Daneg udviklingsengagement yn canolbwyntio gwahaniaethau canlynol. ar twf a chyflogaeth, addysg a chryfhau democratiaeth a hawliau dynol. Dyrannu miliwn yn flynyddol yn y cyfnod - i ddatblygu ymdrech. Drwy rhanbarthol heddwch a sefydlogi ar gyfer y rhaglen Afghanistan-Pakistan gwneud Denmarc ar gyfartaledd o gannoedd o miliwn o dkk. y flwyddyn at yr adeilad yn y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch. Daneg Afghanistan cynllun - gefnogir gan y democratiaid cymdeithasol, y Sosialaidd Plaid y bobl, Y Chwith Radical, y rhyddfrydwyr, Y blaid Geidwadol y Blaid pobl, yr Danish bobl y Blaid Rhyddfrydol a Chynghrair. Denmarc yn Affganistan er mwyn:Sicrhau Denmarc. Ni ddatrys nid yw y problemau yn Afghanistan, yn dod y problemau i ni. Mae'r strategaeth yn y daneg ymdrech yn Afghanistan yn y tymor hir. Yma, gallwch ddarllen mwy am y cefndir a strategaeth ar gyfer gweithredu: Afghanistanstrategien yw strategaeth gyffredinol ar gyfer y daneg ymdrechion yn Afghanistan yn ystod y cyfnod.

niogtredive gwledydd sy'n cymryd rhan yn y genhadaeth

Mae'r strategaeth yn disgrifio'r heriau a daneg ymdrech.

Y berthynas rhwng y gymuned ryngwladol ac Afghanistan yn cael ei symud ar ôl i mewn i gyfnod newydd.

O droad y flwyddyn, mae cyfrifoldeb llawn am y wlad diogelwch a gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol o afghanistan eu hunain.

Mae'r cynllun yn cynnwys Denmarc cyfanswm ymdrech - yn y gwleidyddol, milwrol, yr heddlu ac ymdrechion datblygu - hyd at ddiwedd, ac ar ôl hynny ni fydd mwyach fod yn daneg unedau ymladd yn Afghanistan. Mae'r cynllun yn lleoedd allweddol o bwyslais ar afghan perchnogaeth felly, cyfrifoldeb yn yr holl ardaloedd, yn ffurfiol ac yn effeithiol trosglwyddo i afghanistan. Ar yr un pryd bydd yn cael ei gyda Afghanistanplanen - cynnal a Denmarc hefyd, ar ôl y bydd yn parhau i fod yn bresennol a bl. darparu datblygiad helaeth cymorth i'r wlad. Mae'r adroddiadau yn dangos bod Denmarc yn parhau i ddarparu cyfraniad cadarn i Afghanistan yn sefydlogi. Er gwaethaf heriau mawr, daneg ymdrechion yn yn cyfrannu at greu canlyniadau a chynnydd ar nifer o feysydd, a gweithrediad y Helmand cynllun yn symud ymlaen yn ôl y cynllun mewn perthynas â'r rhan fwyaf o'r meincnodau.

Cyhoeddodd y llywodraeth ym mis mehefin strategaeth newydd ar gyfer y cyfanswm daneg ymdrech yn Afghanistan.

Y strategaeth ei pharatoi gan y weinyddiaeth Amddiffyn ac Y weinyddiaeth materion tramor mewn cydweithrediad agos â'r pleidiau yn y Senedd danaidd, sy'n cael y tu ôl i'r daneg ymdrech yn Afghanistan.

Mae'r strategaeth yn nodi'r amcanion cyffredinol ar y cyfan daneg ymdrech ac yn seiliedig ar integreiddio gwleidyddol, milwrol a datblygu dull.

Y Helmand - cynllun yn amlinellu'r targedau ar gyfer y daneg ymdrechion yn y dalaith Helmand yn Afghanistan yn. Mae'r trawsnewid graddol o denmarc ymdrech yn Afghanistan, a ddechreuodd yn, yn parhau. Daneg milwyr yn y blynyddoedd i ddod yn raddol pylu yn y cefndir ac yn gynyddol yn gadael y lluoedd diogelwch afghan yn cymryd yr awenau. Cyhoeddiad ar y daneg ymgysylltu yn Afghanistan yn Y cyhoeddiad newydd"Afghanistan - pam, sut ac am ba mor hir."yn darparu atebion i rai o'r cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir am y strategaeth yn Affganistan, a Denmarc concrid yn cyfrannu gyda a'r hyn y mae'r canlyniadau yn cael eu. Y Helmand cynllun yn disgrifio amcanion y daneg ymdrech yn y dalaith helmand yn Affganistan yn. Yn, Denmarc a y lluoedd diogelwch afghan yn y boblogaeth yn uniongyrchol cydweithrediad, a fydd yn y pen draw rhoi y afghan cenedlaethol lluoedd diogelwch yn gallu i gymryd drosodd diogelwch cyfrifoldebau. Denmarc fydd yn, hefyd yn gwneud gwyriad sylweddol o ymdrechion ar gyfer adeiladu gallu a sefydlu 'partneriaeth' gyda lluoedd diogelwch afghan.

Mae'r ymdrechion yn Helmand yn rhan ganolog o denmarc ymgysylltu yn Afghanistan.

Adrodd ar y daneg ymdrechion yn Helmand, mae datganiad blynyddol o'r amcanion, sy'n daneg sifil a milwrol ymdrechion ceisio ei gyflawni yn y dalaith Helmand.

Y Helmand cynllun yn yn parhau ar y gwaith o.

Y Helmand cynllun yn yn disgrifio amcanion, sy'n daneg sifil a milwrol ymdrechion ceisio ei gyflawni yn. Blaenoriaethau o - diogelwch, sefydlogi, addysg, llai o radicaleiddio ar barhau allweddol. Yr un flwyddyn yn y gorwel amser ar gyfer y Helmand-rhaid i'r cynllun sicrhau y posibilrwydd ar gyfer aml addasiadau yn ansefydlog rhanbarth. Mae'r adroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer ar y strategaeth y llywodraeth ar gyfer y cyfanswm daneg ymdrech yn Afghanistan. Mae'r strategaeth yn nodi'r amcanion cyffredinol ar y cyfan daneg ymdrech ac yn seiliedig ar integreiddio gwleidyddol, milwrol a datblygu dull. Ar sail y strategaeth"daneg ymdrech yn Afghanistan -", daneg Senedd a fabwysiadwyd y. rhagfyr i gryfhau daneg cyfraniad at y rhyngwladol cymorth diogelwch heddlu yn Afghanistan.

Mae hyn yn rhybuddio yn awr yn cynrychioli ffurfiol gwleidyddol sail ar gyfer y daneg ymdrechion milwrol yn Afghanistan.

Y gymuned ryngwladol yn cael eu gwneud ymdrechion mawr i wella diogelwch ac yn creu datblygiad sefydlog yn Afghanistan. NATO adroddiad blynyddol ar gyfer yn rhoi cipolwg ar y mae llawer o amrywiol gamau gweithredu y dylid sicrhau sefydlog a heddychlon Afghanistan. 'Denmarc yn Affganistan' yn dweud wrth y milwrol a sifil daneg ymdrech yn Afghanistan.

Mae'r ffilm yn dangos rhai o'r canlyniadau, ond hefyd rhai o'r heriau a'r costau sy'n gorwedd yn y ymdrechion yn Afghanistan.

Y weinyddiaeth materion tramor a'r weinyddiaeth Amddiffyn mewn cydweithrediad gwneud 'Denmarc yn Afghanistan', sy'n cael ei gynhyrchu gan yr Amddiffyniad yn y ganolfan Cyfryngau yn y gostyngiad o.

Missionsområde: Afghanistan. Mae'r rhan fwyaf o denmarc milwyr lleoli yng ngogledd Afghanistan yn Kabul ardal.

TRWYDDED dros dro - Rheolau - gwneud Cais - Pris

Os bydd yr heddlu wedi cyhuddo chi gyda groes y deddfau traffig - f Yr holl drwyddedau gyrru a gyhoeddwyd gan Ionawr bydd yn ddilys am gyfnod nad yw'n fwy na pymtheg mlynedd, yn dibynnu ar y drwydded yrru categori (yn), eich oedran a chyflwr iechydMae hefyd yn berthnasol i ail-issuance o eich trwydded yrru, os bydd y cerdyn yn cael ei golli (ei golli neu ei ddwyn), difrodi, mae'n rhaid eu cyfnewid am y cerdyn credyd-typensåledes hefyd yn eich duplikatkørekort (hy. ail-issuance o eich drwydded wreiddiol, os bydd y cerdyn yn cael ei golli yn cael ei golli, dwyn, difrodi, mae'n rhaid eu cyfnewid am y cerdyn credyd-fath neu ei berchennog newid ei enw. Mae trwydded dros dro yn rhad ac am ddim os nad yw wedi cael ei golli. Mae'n hepgor, pan fyddwch chi wedi pasio prawf gyrru neu hen - oedran neu helbredsbetinget checkup meddygol. Fodd bynnag, os ydych am drwydded dros dro oherwydd ei fod yn cael ei golli neu ei ddifrodi, rhaid i chi dalu. Er mwyn cael trwydded dros dro, dylech gysylltu yn bersonol ar y borgercenter yn Denmarc - nid o reidrwydd yn y fwrdeistref lle rydych yn preswylydd. Pasbort dilys Os nad ydych yn meddu pasbort dilys, rhaid i chi medbringge eich gwreiddiol bedydd, enw neu dystysgrif geni a photo id.

Hur blir dyn cyfreithiwr

För att bli advokat måste ydych yn dymuno läsa en juristutbildning ar högskola neu brifysgol. Bra rhaglen att välja amdanoch chi treflan läsa tan cyfreithiwr ar ôl ysgol yn uchel är Ekonomiprogrammet, Estetiska rhaglen, Humanistiska rhaglen, Naturvetenskapsprogrammet neu Samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa rhaglen ger y pŵer fel krävs för att söka tan Juristprogrammet Även Teknikprogrammet gall vara ett bra val, os ydych yn väljer att läsa tan Historia a. Pŵer Juristprogrammet: Grundläggande pŵer Historia, Samhällskunskap A Neu: Historia b a a a, Samhällskunskap b a a a(Områdesbehörighet neu A) Fel cyfreithiwr arbetar chi ar advokatbyråer neu juridiska byråer och hjälper unigolion, företag och sefydliadau yn olika juridiska frågor. Mae'n vanliga är att chi fel cyfreithiwr arbetar yn y swyddfa fach där det arbetar tri neu färre atwrneiod. Olika arbetsområden fel cyfreithiwr, vara inom familjerätt, affärsrätt neu brottsmål.

För att ha rätt att kalla sig y cyfreithiwr krävs att dyn är aelod o sweden Cymdeithas y bar.

Enligt arbetsförmedlingen yn dod utbildade atwrneiod ha medelgoda möjligheter tan yn gweithio, y ddau ar y pum och tio års sikt."Tillbaka tan alla yrken inom Gweinyddu, ekonomi juridik"Tillbaka tan Yrkesguidens startsida"Alla yrken-Ö.