CYFREITHWYR DENMARC


Cyfreithwyr Denmarc


Adolygiadau yn cael eu hanfon yn ddienw at y safonwyr, a fydd yn edrych arnynt cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch, fodd bynnag, bod adolygiad yn syml yn adolygiad — nid yw’n golygu y bydd ymateb iddo. Yn ychwanegol at y rheolau ar y dudalen hon hefyd yn berthnasol i reddits sydd rheolau, Reddiquetten a rheolau cyffredinol o daneg ddeddfwriaeth. Mae’r fforwm hwn yn bennaf daneg, ond bydd y cynnwys yn saesneg, norwyeg a swedeg yn cael eu croeso bob amser. Hiliaeth, homoffobia, gwrth-semitiaeth, rhywiaeth, ac yn y blaen yn cael eu caniatáu. Sylwadau beirniadol yn cael ei ganiatáu,

Yn y CRIMEA cyfreithwyr — rydym yn backar upp

För att uppfylla gwanwyn målsättning da tillgänglighet wedi CRIMEA cyfreithwyr i staff av medarbetare ail-wneud i helpu. Gyda swyddfa nära gorsaf ganolog Stockholm, rydym wedi närhet tan cyfathrebu a gall snabbt vara ar raekoja där vi behövs. P’un a ydych yn är misstänkt för ett brott gallwn hjälpa chi. Fel eich försvarsadvokat är rydym yn gyda chi hela vägen. Rydym wedi mångårig erfarenhet av försvararuppdrag och y gör att du kan känna chi trygg genom hela y broses. Behöver du hjälp, kontakta någon av våra försvarsadvokater. Fel brottsoffer byddwch yn cael y ofta rätt tan ett målsägandebiträde. Rydym yn ffindir

Cyfreithwyr

Cyfreithiwr Jacqueline Mwenesani yn d. d. yn y Llys gyda forældremyndighedssag. Y cwestiwn yw a yw’r psysisk trais a’r aflonyddu y mae y cleient yn cael ei brofi, gall hyn arwain at derfynu y ddalfa ar y cyd. Ein barn ni yw y bod yn dal i fod yn broblem fawr yn yr ardal, yn ymwneud â trais seicolegol gan ei fod yn aml yn y ddadl yn erbyn y cais, ac nid oes llawer i lifft y baich profi. Rydym yn gobeithio y bydd y cleient cael ddalfa llawn y plentyn. Rydym wedi cymhwyso ar gyfer cymorth cyfreithiol, fel

Mae cyfreithwyr sy’n arbenigo mewn anafiadau personol ac iawndal

Pan fydd y difrod yn cael ei wneud, rydych yn dibynnu ar eich cymorth yn cael profiad gwych gyda y rheolau arbennig sy’n berthnasol i’ch anaf. Rydym wedi. Rydym yn fwy na deg ar hugain o weithwyr, sydd gyda’i gilydd yn cael eu trin yn nifer o filoedd o achosion ar gyfer pobl o dros y wlad i gyd. Byddwn yn ymateb cyn gynted ag y bo modd. Dim ond costau alm sms tariff. Pan erhvervsevnetabet i gael eu cyfrifo, mae’n bwysig bod y cyflog cyn y difrod yn cael ei gyfrifo yn gywir — i gyd yn yr atodiad

Etifeddiaeth y gyfraith yn yr Almaen — cymraeg-almaeneg cyfreithwyr — NJORD Cwmni cyfreithiol

Ar arvefald dan almaeneg y gyfraith, mae rhai procesretslige gamau y mae’n rhaid eu cadw i, ac yn arbennig termau technegol a all fod yn ddefnyddiol i chi wybod. Am yr ewyllysiwr i wyro oddi wrth y rheolau diffyg ewyllys, yn yr Almaen mae hyn yn angenrheidiol er mwyn creu ewyllys neu arvepagt. Yr almaen a Denmarc yn y daneg-almaeneg dreth cytundeb yn nodi pa wlad yn dreth etifeddiaeth. Bod yn berthnasol yn yr Almaen, yn arbennig y cyfraddau treth, yn dibynnu ar y braced treth etifeddiaeth yn cael ei leoli yn. Os dane wedi bod yn byw yn yr

Yn y Hangout ar gyfer y Daniaid a rhai sy’n hoff o Denmarc

Yr wyf yn gweld fy hun weithiau fel ‘unigolyddol’ ond yr wyf wedi o’r fath yn syth yn meddwl yma am y tro o unigolyddiaeth wedi mynd yn rhy bell ac yn rhy bell Rydym wedi bod yn hyn a elwir yn ‘atomized’ unigolion, yn Hytrach nag ar y cyd màs gyda nod cyffredin Yr wyf yn tueddu i weld pobl fel unigolion yn gyntaf yn hytrach na llawer ag y diffyg nodau eu hunain ac yn yr anymwybod ar y cyd adeiladu, felly mae’n fy mod, er enghraifft, ymosodiad gwleidyddiaeth hunaniaeth, ond rwy’n dechrau amau mai fy marn i

Yn y wladwriaeth daneg cyfansoddiad — Gyldendal — Den Siop Danske

Mae rhan ganolog y Deyrnas Denmarc cyfansoddiad y Cyfansoddiad

Pleidiau gwleidyddol yn Nenmarc, y gwyddoniadur rhad ac am ddim

Ym mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) Y pleidiau gwleidyddol yn Nenmarc ydynt yn cael eu crybwyll yn y cyfansoddiad, a oedd yn darparu fframwaith ar gyfer y system wleidyddol yn Denmarc. Serch hynny, maent yn chwarae rhan fawr ym mywyd gwleidyddol. Rheolau ac amodau y polisi yn Denmarc, fel mewn llawer o wledydd eraill, yn fwy nag y rheolau ysgrifenedig yn y cyfansoddiad. Traddodiad, ystyriaethau ymarferol a datblygiad cyffredinol yn y gymdeithas yw i raddau helaeth i osod yr amodau

Sut ydw i’n talu

Os oes rhaid i chi dalu pensiwn neu fudd-dal tai yn ôl i mewn i Taliad Denmarc, mae gennych yr opsiwn i dalu swm gyda yr un fath trwy Fy betalingsoverblik’. e. cyfraniad, neu rhandaliad, gallwch gofrestru taliadau Debyd uniongyrchol. Pan fyddwch yn cofrestru ar y taliadau Debyd uniongyrchol, maent yn cael eu tynnu yn awtomatig, felly nid oes hyd yn oed angen i wneud unrhyw beth. Mae’r wybodaeth rydych yn ei ddefnyddio i gofrestru ar y taliadau Debyd uniongyrchol, byddwch yn dod o hyd ar y slip talu ar y casgliad o Payout o Denmarc. Yr unig achos lle

Yn arbennig gyfraniadau

Yma gallwch chwilio am leoliad plentyn cefnogaeth ac yn arbennig cyfraniadau yn y cyd-destun o geni’r plentyn ac enwi, bedydd. Rhaid i chi ddefnyddio hyn i ffurf ddigidol, os ydych yn dymuno gwneud cais am y gwelliant o cess, sydd eisoes wedi cael eu pennu neu eu cytuno, y nos. ex. os ydych am cynnydd, gostyngiad neu dynnu’n ôl o’r uddannelsesbidraget. Os nad ydych wedi bod yn talu cyfraniadau at yr amser y cytunwyd arno, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i dalu o flaen llaw. Mae’r cynllun yn cael ei alw’n forskudsvist cyfraniadau. Bydd yn dweud bod y

Treth: Didyniadau ar gyfer cynhaliaeth plant

Byddwch yn cael y didyniadau ar gyfer cynhaliaeth plant a dalwyd ar gyfer eich plant o dan ddeunaw mlynedd, nad ydynt yn byw gyda chi. Mae angen cytundeb ysgrifenedig ar gyfer talu cynhaliaeth cynnal rhwng y ddau barti neu gan y Gweinyddiaeth y wladwriaeth. Fradragets gwerth yn approx. saith ar hugain, felly er enghraifft, os ydych yn talu. kr. i gefnogi plant, yn arbed i chi approx. kr. Rhaid i chi ddefnyddio eich plentyn a rhif nawdd cymdeithasol. A yw eich plentyn yn cael daneg cpr nifer, mae’n rhaid i chi nodi enw, cyfeiriad ac yn y wlad. Os yw

Cynnal a chadw

O. Mae hyn yn golygu y gallwch nawr wneud cais y Taliad i Ddenmarc i dderbyn cymorth i blant forskudsvist, ni waeth pa mor uchel eich plentyn incwm. Os ydych eisoes yn derbyn cymorth i blant nid yn llaw oherwydd eich plentyn incwm, gallwch gysylltu â’r Payout Denmarc i ofyn am y plentyn hwnnw yn cefnogi cynnal a chadw yn cael ei dalu forskudsvist. Bydd yn cael ei gallu i fod yn talu forskudsvist o’r cychwyn cyntaf oherwydd ar ôl dyddiad eich cais

Pernille Vermund: Byddwn yn ennill Denmarc yn ôl at y daniaid — yn Ychwanegol Cylchgrawn

Yn ystod y gwanwyn streiciau yn y llys cyfiawnder EWROPEAIDD unwaith eto. Maent yn disgwyl bod daneg gyfraith yn deddfu yn y Senedd unwaith eto yn cael ei overruled. Y tro hwn mae’n daneg rheolau ar gyfer ailuno teulu, a oedd yn yr UNDEB ewropeaidd ac ni fydd y llys yn ei dderbyn. Hyd yn oed ar y fath sylfaenol ardal fel i benderfynu, sydd yn hawl i ymgartrefu yn ein gwlad ac yn mwynhau manteision ein lles, gwleidyddion wedi ildio pŵer ac yn trosglwyddo i’r UE. Y canlyniad disgwyliedig farn efallai bod y twrciaid yn y miloedd, sydd fel

YN Y DANEG SYSTEM GYFREITHIOL — YN AGOS AT Y DANEG LLYSOEDD

Daneg system gyfreithiol yn seiliedig ar yr hyn a elwir yn ddwy enghraifft egwyddor, sy’n golygu bod y partïon yn cael y cyfle i apelio yn erbyn penderfyniad y llys i lys uwch. Mae llys uwch yn gallu naill ai i gyrraedd yr un canlyniad (cadarnhau) neu newid y dyfarniad. Y rhan fwyaf o achosion yn dechrau yn y llysoedd lle cyntaf gyda’r posibilrwydd o apelio at y llysoedd. Os bydd achos yn dechrau yn y llys dosbarth, efallai, mewn achosion arbennig daeth y trydydd a’r uchaf enghraifft, y Goruchaf lys. Mae pedwar ar hugain llysoedd ardal yn Denmarc. Mae