Ad-daliad o’chPan fydd y SU-y benthyciad yn cael ei dalu i chi, bydd yn cael ei drosglwyddo’n awtomatig i’r Taliad Denmarc, y map i archwilio, a oedd yn gweinyddu y cyfraddau llog ac ad-dalu. Felly, mae’n rhaid i chi bob amser yn ymgynghori â Payout Denmarc, y map i archwilio, os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr ad-daliad o UM-mae benthyciad. Mae’n rhaid i chi yn gyntaf dalu eich benthyciad yn ôl pan fyddwch yn gorffen eich addysg.

Ionawr, flwyddyn ar ôl diwedd y flwyddyn, lle mae eich mae’r hyfforddiant yn dod i ben.

Os yw eich addysg, er enghraifft, yn gorffen ar

Mehefin, rhaid i chi ddechrau i dalu yn ôl y benthyciad.

Ionawr

Byddwch yn cael hysbysiad awtomatig pan mae’n amser i dalu’r benthyciad yn ôl. Byddwch yn mynd ar hyfforddiant galwedigaethol, cofiwch i roi gwybod i’r Payout o Denmarc, y map i edrych ar eich hyfforddiant. Felly, mae’n rhaid i chi anfon copi o’ch cytundeb dysgu elevkontrakt i’r Payout o Denmarc, y map i archwilio. Mae’n rhaid i chi anfon y ddwy ochr a, a rhaid iddo gael ei lofnodi gan eich cyflogwr neu stampio gan eich sefydliad addysgol. Payout Denmarc, y map i archwilio, bydd wedyn yn penderfynu a yw eich ad-daliad yn cael ei ohirio. Yn dechrau ar gwrs newydd o hyfforddi, cyn y byddwch yn gorffen talu eich benthyciad yn ôl, mae’n rhaid i chi barhau i ad-dalu, pan fydd y hyfforddi newydd yn cael ei gwblhau. Gallwch dalu eich benthyciad cyn ad-dalu rhwymedigaeth mewn grym. Felly, os byddwch yn gwneud taliad gwirfoddol ar eich benthyciad