Ad-dalu y map i archwilioSU-benthyciadau benthyciadau eich bod wedi cymryd yn ystod eich hyfforddiant. SU-benthyciadau yn rhan o’r hyfforddiant cymorth, yr ydych wedi dewis. Ydych chi wedi chwilio ar y SU-benthyciad oddi wrth y daneg Asiantaeth ar gyfer Addysg Uwch, sydd wedi ddosbarthwyd y benthyciad i chi. Mae’n rhaid i chi dalu eich SU-benthyciad yn ôl y Payout o Denmarc, sy’n rheoli’r ad-dalu. Eich balans sy’n weddill y. dyddiad heddiw y peth cyntaf y byddwch yn dod o hyd pan fyddwch yn mewngofnodi ar y hunan-gwasanaeth ateb. Cliciwch ar ‘Start’ yma ar y dudalen. Mae’n gyfrifoldeb arnoch i ddechrau ad-dalu eich SU-benthyciad ym mis ionawr yn y flwyddyn galendr blwyddyn ar ôl i chi gwblhau eich addysg. A ydych yn gorffen gyda eich hyfforddiant ym mis mehefin, mae gennych chi ddyletswydd i dalu eich SU-benthyciadau yn ôl o fis ionawr. Payout ar gyfer Denmarc i anfon cynllun ad-dalu i chi ym mis hydref neu fis tachwedd y flwyddyn cyn y mae’n rhaid i chi ddechrau talu oddi ar eich SU-benthyciad. Hyd yn oed os nad ydych wedi ad-daladwy, gallwch dal ddewis i ymddeol y ddyled. Byddwch yn penderfynu faint y byddwch yn ei dalu a pha mor aml. Oherwydd nad ydych yn ad-daladwy, ni allwn anfon eich anfonebau. Yn lle hynny, dylech chi dalu gyda eich cerdyn credyd neu wneud cyfrif trosglwyddo. Yr ydych yn talu drwy gerdyn credyd neu wybodaeth cyfrif trwy glicio ar ‘Cychwyn’ a logio ar y hunan-gwasanaeth ateb. Ydych chi’n fyfyriwr mewn addysg, sy’n rhoi hawl i SU, hyfforddiant galwedigaethol neu heb dâl ph. d. -astudio, rhaid i chi, fel man cychwyn i dalu eich SU-benthyciad yn ôl pan fydd eich hyfforddiant wedi dod i ben. Ydych chi wedi cael ad-daliad cynllun, ond rydych yn dal i fod dan hyfforddiant, wedi Payout nid yw eich diweddaraf uddannelsesoplysninger. Felly, rhaid i chi yn syth yn anfon y dogfennau yn eich sefydliad addysgol neu gopi o’r eich elevkontrakt. Mae’r dogfennau yn cynnwys yr amser dechrau ar yr hyfforddiant a ddisgwylir dyddiad gorffen. Cofiwch fod y dogfennau y mae’n rhaid ei lofnodi gan y darparwr hyfforddiant. Yn cymeradwyo y Payout o Denmarc uddannelsesoplysningerne, gohiriedig yn y rhwymedigaeth i ad-dalu eich benthyciad. Y cyfnod mae’n rhaid i chi dalu yn ôl dros, ac yn y rhandaliad yn rhaid i chi ei dalu yn dibynnu ar eich dyledion. Mae gennych nifer o SU-benthyciadau yn y cyfnod ad-dalu ei gyfrifo o gyfanswm y ddyled. Os ydych yn nad ydynt eto i’w ad-dalu, gallwch wneud forhåndsberegning o faint mae angen i chi ymddeol. Mae’n gwneud i chi drwy hunan-gwasanaeth ateb ‘Eich SU-dyled’ drwy glicio ar ‘Cychwyn’ ar y dudalen hon. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod y cyfrifiad yn cymryd y man cychwyn yn y ddyled-i-maint presennol, ac y llog cyfredol cyfradd. Os ydych yn cymryd benthyciadau ychwanegol, neu, os nad yw’r newidiadau yn y gyfradd llog, fe fydd y cyfrifiad yn newid hefyd. Mae’n rhaid i chi dalu eich benthyciad yn ôl dros gyfnod o saith i bymtheg mlynedd. Y perfformiad y benthyciadau yn gyfystyr, fel isafswm, dau gant o kr. pr. rhandaliadau. Byddwch yn gallu gweld faint byddwch yn ei dalu gyda drwy glicio ‘Start’ yma ar y dudalen. Payout Denmarc felly nid yw’n cymryd i ystyriaeth eich amgylchiadau ariannol gan benderfynu ar eich perfformiad. Mae’n rhaid i chi dalu eich SU-benthyciad yn ôl drwy symiau cyfartal i bob ail mis. Os byddai’n well gennych dalu bob mis, bob chwarter, bob hanner llawn neu flwyddyn yn gallu gwneud hynny, hefyd — mae angen i chi gael gwared ar y nifer o flynyddol ar gyfnodau drwy hunan-gwasanaeth ateb ‘Eich SU-ddyled’ lle rydych yn dod o hyd trwy glicio ar ‘Cychwyn’ ar y dudalen hon. Mae gennych yr opsiwn i ohirio eich talu am uchafswm o ddwy flynedd i weithredu ar y newid yn yr hunan-gwasanaeth ateb yma ar y dudalen. Mae gennych hefyd yr opsiwn i wneud cais i gael gostyngiad dros dro o berfformiad. Yn y ddau achos, mae hyn yn golygu, fodd bynnag, bod yn y dyfodol, bydd yn rhaid i chi dalu swm uwch, yna bydd y ddyled dylid ei adfer i bwynt penodol mewn amser. Rhaid i’r budd-dal allan — neu y gostyngiad yn fwy na. kr. bob yn ail fis. Gallwch ddarllen mwy yma: gallwch Chi bob amser yn talu uwch rhandaliad, neu dalu mwy ar eich benthyciad, os ydych am i gwtogi’r tilbagebetalingsperiodens hyd. Os ydych gyflym y bydd yn talu ar ei ganfed gyda swm uwch, mae’n rhaid i chi newid y swm o fudd-dal trwy hunan-wasanaeth ateb. Os ydych chi am i dalu un eithriadol ad-daliadau ar eich benthyciad, gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu wneud trosglwyddo drwy eich banc. Gallwch dalu gyda cherdyn credyd ac opsiynau talu eraill trwy hunan-wasanaeth ateb ‘Eich SU-ddyled’. I ddatrys eich dyledion, mae’n rhaid i chi dynnu indfrielsesopgørelse trwy hunan-wasanaeth ateb ‘Eich SU-ddyled’, drwy glicio dechrau yma ar y dudalen. Ydych chi wedi derbyn gormod o UM, Asiantaeth deithio ar gyfer Sefydliadau ac yn cefnogi cais am ad-daliad. Y rheswm y gallai fod yn, eich bod wedi ennill gormod ar yr un pryd, eich bod wedi derbyn UNDEB y myfyrwyr, neu eich bod wedi rhoi’r gorau eich hyfforddi ac yn parhau i dderbyn SU mewn cyfnod o amser. Bydd yna mewn achosion o’r fath yn cael eu codi, yn y drefn honno, ‘Indkomstkontrolkrav’ a ‘Afbrudskrav’. Os nad ydych yn cytuno, mae’n rhaid i chi dalu UNDEB y myfyrwyr yn ôl, mae’n rhaid i chi yn y rhan fwyaf o achosion, cysylltwch â’ch sefydliad addysgol, fel arall, dylech gysylltu â’r denmarc Asiantaeth ar gyfer Sefydliadau a grantiau myfyrwyr. I gael gwybod pwy ddylech chi gysylltu â, rhaid i chi fewngofnodi ar y hunan-gwasanaeth ateb, drwy glicio ‘Start’. Nid ydych yn talu y swm llawn yn ôl ar yr un pryd, yn creu y Taliad Denmarc yn awtomatig yn afdragsordning i chi. Mae hyn yn golygu nad ydych bob mis er mwyn ymddeol y ddyled, nes bod y gofyniad yn cael ei fodloni. Mae’r hawliad yn cael ei dalu yn ôl yn y cwrs o dair blynedd, ni waeth faint o arian y mae. Gallwch weld y ad-daliadau misol drwy hunan-gwasanaeth ateb»UM-dyled»trwy glicio ar»Dechrau»yma ar y dudalen. Ie, mae gennych chi ddyletswydd i dalu eich hawliad yn ôl, p’un a ydych yn awyddus i barhau mewn addysg neu hyfforddiant. Mae hyn oherwydd bod yn siarad am yr ad-daliad o UNDEB y myfyrwyr, wrth i chi yn anghywir wedi ei dderbyn. Y cais dylid eu talu yn ôl mewn symiau cyfartal bob mis. Minimumsydelsen yn ddau gant o kr. y mis fesul.

Efallai y byddwch ar unrhyw adeg cwrdd y cyfan hawlio. Byddwch yn dod o hyd i’ch cydbwysedd rhagorol trwy hunan-wasanaeth ateb»UM-dyled»trwy glicio ar»Dechrau». Gallwch naill ai dalu yn y swm gyda cherdyn credyd, neu ddod o hyd i opsiynau talu eraill ar y dudalen. Yn y cyfnod hwn, fe allech chi gynnwys y wladwriaeth-gwarantedig SU-benthyciad (STB) mewn sefydliad ariannol. Yn, roedd yn bosibl i drosglwyddo y benthyciad i Dalu Denmarc. Bydd y benthyciad yn parhau yn ddigyfnewid ran. Mae’n golygu bod yn rhaid i chi ad-dalu’r benthyciad gyda gwasanaethau priodol mewn perthynas â’r swm y ddyled, ac o fewn y cyfnod gwarant. Y gyfradd llog ar y SU-benthyciad, y hyn a elwir yn CIBOR yn cael ei benderfynu gan Danmarks Nationalbank. Mae’r gyfradd llog yn amrywiol ac yn cael ei bennu ar gyfer hanner y flwyddyn ar y tro, gan ychwanegu, dau y cant. i dalu am gostau gweinyddu. Byddwch yn dod o hyd i y gyfradd gyfredol yma: Ad-daliad o wladwriaeth-gwarantedig SU benthyciad mae’n rhaid i ddechrau un flwyddyn ar ôl cwblhau neu ymyrraeth. Payout ar gyfer Denmarc i anfon ad-daliad yn cynllunio mewn da bryd cyn y mae’n rhaid i chi ddechrau talu. Eich gwarantu gan y wladwriaeth SU-benthyciadau mae’n rhaid ei ad-dalu o fewn uchafswm o bymtheg mlynedd o hyfforddiant terfynu. Y swm o fudd-dal yn cael ei gyfrifo ar sail y swm y ddyled. Rydym yn codi tâl gwasanaeth bob mis. Taliadau amserol yn cael y. y mis. Budd-daliadau yn gyntaf yn cynnwys unrhyw ffioedd, yna ddiddordeb ac yn olaf, ad-daliad. Gallwch chi bob amser yn talu uwch o fudd-dal, os ydych am i gwtogi’r tilbagebetalingsperiodens hyd. Byddwch yn newid y maint drwy hunan-gwasanaeth ateb. Gallwch bob amser yn dewis i ad-dalu eich benthyciad, neu yn dechrau ad-dalu’r benthyciad, hyd yn oed os nad ydych eto yn atebol. Taliadau rydych yn eu gwneud trwy cerdyn credyd drwy hunan-gwasanaeth ateb, neu i ddod o hyd gwybodaeth am eich cyfrif ar y tudalen. Benthyciadau ar gyfer uddannelsesløft yn gyfle i chi fel dagpengemodtager yn gallu addysgu i chi ar yr un pryd eich bod yn derbyn budd-daliadau diweithdra. Mae’n eich blwch, sydd yn cymryd y sefyllfa a gallwch gael benthyciad o dan y rhoddir hyfforddiant, byddwch yn eu cymryd. Yn meddwl i chi beidio, a bod y dyraniad a chyfrifo y SU-y benthyciad neu y gofyniad am talwyd UM yn gywir, gallwch gyflwyno cwyn i:denmarc yr Asiantaeth ar gyfer Sefydliadau a UddannelsesstøtteBredgade Copenhagen KKlagen rhaid derbyn gan y Bwrdd ar gyfer Sefydliadau a Hyfforddiant heb fod yn hwyrach na phedair wythnos ar ôl hysbysiad o’r penderfyniad. Cynnal y Sefydliadau ac yn cefnogi eu penderfyniad, byddant yn anfon eich cwyn at y Bwrdd apêl y Wladwriaeth Uddannelsesstøtteordninger, sy’n gwneud y rownd derfynol benderfyniad gweinyddol. Byddwch yn cwyno am y swm y taliad, y cyfnod i chi yn rhaid i chi dalu yn ôl dros, neu dros, y ffioedd y byddwch yn gosod, rhaid i chi ei wneud yn y Payout Denmarc, felly mae’r gwyn ˆ yn cael ei derbyn o fewn pedair wythnos ar ôl hysbysiad o’r penderfyniad. Cynnal y penderfyniad, anfon Payout Denmarc bydd hefyd yn apelio at y Bwrdd apêl y Wladwriaeth Uddannelsesstøtteordninger, sy’n gwneud y rownd derfynol benderfyniad gweinyddol. A fyddech yn hoffi i gael, i berson arall, ex. eich rhieni neu briod, cysylltiadau, Taliad Denmarc i chi am eich benthyciad neu ofynion, mae angen i chi wneud yn siwr i roi i’r person y pŵer atwrnai. Y gofyniad pŵer atwrnai rhaid sicrhau bod gan berson anawdurdodedig yn medru cael gwybodaeth ar eich map i edrych heb eich caniatâd. Y pŵer atwrnai yn gallu cael ei roi ar lafar yn gwybod bod Yn galw i fyny at ei gilydd. Llafar pŵer atwrnai yn ddilys yn unig yn yr un sgwrs lle y galwr at ei gilydd