Adennill tramor cyfraniad — diwygio’r gwasanaeth sifilOs oes gennych penderfyniad ar y plentyn neu spousal cynnal a chadw o wlad sydd wedi cytuno i unrhyw un yr un confensiynau ar y cyfraniad gan Denmarc, y cyfraniad y gall fod yn codi ac yn adennill yn Denmarc.

Os bydd y penderfyniad ar y cyfraniad yn cael ei wneud yn un o’r gwledydd nordig (y Ffindir, Sweden, Norwy neu yng ngwlad yr Iâ), gallwch gysylltu â yn uniongyrchol i DRETH Ryngwladol yn adennill, a gall godi tâl ar y cyfraniad. Os bydd y penderfyniad ar y cyfraniad yn cael ei wneud mewn unrhyw un o’r eraill yn yr UE-gwledydd (ac eithrio y Du), a bod yr achos yn dechrau ar ôl.

Mis mehefin, rhaid i chi wneud cais i’r Ankestyrelsen

Mae’r holl faterion eraill sy’n ymwneud â chasglu ac adennill tramor bidragsafgørelser yn dechrau yn y wladwriaeth Gweinyddu. Os oes gennych tramor penderfyniad ar y plentyn neu spousal cynnal a chadw o wlad nad yw’n barti yn yr un confensiynau ar y cyfraniad gan Denmarc, y cyfraniad y gall nid yw fod yn codi ac yn adennill yn Denmarc.

Yn lle hynny, gallwch chwilio yn y wladwriaeth Gweinyddu ar sefydlu daneg cyfraniad