Aelod o senedd ewrop, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) Yn aelod o Senedd ewrop, ASE neu europaparlamentariker yn cael eu hethol yn uniongyrchol i Senedd Ewrop ac yn cynrychioli fel y cyfryw ddinasyddion Yr Undeb Ewropeaidd. Mae etholiadau i Senedd Ewrop pob pum mlynedd. Y dewis cyntaf oedd yn ac yn fwyaf diweddar ym mis mai, a chafodd ei ethol o aelodau, ac o’r rhain tri ar ddeg eu hethol yn Denmarc. Europaparlamentarikernes pŵer a grym yn y radd wedi bod yn cryfhau yn erbyn amser — mae’r rhan fwyaf yn ddiweddar ar ôl y cytundeb Lisbon yn mynd i mewn i rym yn. Aelodau o SENEDD ewrop yn’primary seneddol tasgau yn y gwaith o ddrafftio deddfau a lleoliad blynyddol UE-gyllideb pwerau aelodau seneddol yn rhannu gyda Chyngor y gweinidogion (y mae dau ddeg wyth llywodraethau cenedlaethol yn yr UE). Mae’r aelodau hefyd ymarferion rheolaeth ddemocrataidd y Comisiwn Ewropeaidd a bl. a. dewiswch y Ewropeaidd llywydd y Comisiwn ac i gymeradwyo y Comisiwn Ewropeaidd. Er mwyn hyrwyddo eu hetholwyr diddordebau y rhan fwyaf o’r aelodau o senedd ymuno â grŵp gwleidyddol i wneud achos cyffredin gyda’r aelodau o wledydd eraill yr UE gyda tebyg sefyllfa wleidyddol. Ar hyn o bryd mae saith o grwpiau gwleidyddol yn Senedd Ewrop, yn amrywio ar draws y sbectrwm gwleidyddol ac yn cynrychioli bron i ddau gant pleidiau cenedlaethol. Aelodau hefyd yn dod i eistedd yn y pwyllgor seneddol, lle maent yn treulio eu hamser ac egni i wirio a llunio deddfwriaeth. Mae yna ugain o bwyllgorau sefydlog yn y Senedd ewrop, gan ganolbwyntio ar bob maes polisi. Y pwyllgorau deddfwriaethol pwerdai yn y Senedd ewropeaidd, yn lle allweddol trafodaethau yn cymryd lle, y sharpest dadleuon gwleidyddol yn chwarae allan, ac angenrheidiol yw cytundebau yn aml yn dod i’r casgliad, er bod y penderfyniadau terfynol yn cael eu gwneud gan y Senedd Ewropeaidd o o aelodau. Yn ogystal, mae aelodau seneddol yn cael bod yn aelodau o interparliamentary dirprwyaethau, y mae ei dasg yw i feithrin cysylltiadau gyda y seneddau yr aelod-wladwriaethau y tu allan i’r UE. Aelod o Senedd Ewrop ers. Yma, mae’n eistedd yn y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni ac yn yn ogystal, mae dirprwy yn y Pwyllgor Masnach Ryngwladol. Bendt Bendtsen oedd o — aelod o denmarc Senedd ar gyfer y blaid Geidwadol, ac o — oedd yn gadeirydd y blaid. O i ymlaen, gynnal swyddfeydd y dirprwy brif weinidog a’r Economi, masnach a diwydiant. Bendt Bendtsen yn hyfforddi policewoman yn ac yn ddiweddarach gwnaeth y prif arolygydd, yn. Ethol i Senedd Ewrop yn yr etholiadau yn. Yma, mae’n eistedd yn y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni a rhodder yn y pwyllgor materion Economaidd. Yn ogystal, ef yw is-lywydd y Ddirprwyaeth ar gyfer Cysylltiadau â’r Unol Daleithiau. Jeppe Kofod wedi bod yn eistedd yn y Senedd danaidd ar gyfer y democratiaid cymdeithasol o. Mae wedi bod yn bolisi tramor rapporteur o, is-lywydd y Sosialaidd folketingsgruppe o — ac yn aelod o nifer o bwyllgorau, gan gynnwys y pwyllgor amddiffyn, y pwyllgor materion tramor ac yn y pwyllgor ewropeaidd. Jeppe Kofod hefyd wedi bod yn is-lywydd a chadeirydd Y polisi Tramor Bwrdd. Mae ganddo radd meistr mewn gweinyddiaeth gyhoeddus o Brifysgol Harvard o. Wedi bod yn eistedd yn y Senedd Ewropeaidd ers, lle mae hi yn cymryd drosodd gan Henrik Argae Kristensen. Mae hi yn eistedd yn y Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol ac amddiffyn Defnyddwyr a rhodder y Pwyllgor ar yr Amgylchedd, Iechyd cyhoeddus a diogelwch Bwyd. Cyn Christel Schaldemose Aelod o Senedd Ewrop, mae hi’n gweithio ymhlith pethau eraill fel forbundskonsulent yn AON Denmarc, ac fel pennaeth ysgrifenyddiaeth ar gyfer y daneg cyngor ar gyfer addysg oedolion. Mae hi hefyd wedi bod yn llywydd DSU y Llyn a DSU Funen Sir ac yn aelod o DSU y pwyllgor gweithredol. Christel Schaldemose mae ganddo ma mewn hanes o Brifysgol Southern denmarc. Aelod o Senedd Ewrop ers. Mae’n eistedd yn y Pwyllgor ar Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol a lle yn y pwyllgor pysgodfeydd. Ole Christensen ei hyfforddi mewn gweinyddu busnes ym. Cyn iddo gael ei ethol i Senedd Ewrop, mae wedi gweithio fel erhvervskonsulent a arbejdsmarkedskonsulent, ac yna ei fod yn wedi bod yn faer y ddinas o Brovst Bwrdeistref o i. Mae hefyd wedi bod yn ddirprwy faer, cadeirydd y pwyllgor Cyflogaeth a lles cymdeithasol pwyllgor yn Brovst Fwrdeistref ac is-lywydd y Arbejdsmarkedsrådet gogledd Jutland yn nenmarc. Wedi bod yn eistedd yn y Senedd Ewropeaidd ers. Yma mae’n aelod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a rhodder yn y pwyllgor materion Economaidd ac ariannol a yn y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni. Morten Messerschmidt wedi bod yn y Folketing ar gyfer yr Danish bobl y Parti o, lle roedd yr UE rapporteur a energiordfører. Addysgwyd ef cand. jur. o Copenhagen yn y Brifysgol yn. Ethol i Senedd Ewrop yn yr etholiadau yn. Yma mae’n aelod o’r Pwyllgor ar rheolaeth gyllidebol a rhodder yn y pwyllgor ar gyllideb ac mae’r Pwyllgor ar Hawliau Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref. Anders Primdahl Vistisen wedi cand. jur. o Brifysgol Aarhus. Mae wedi ers yn cael eu cyflogi gan y EFD grŵp yn Senedd Ewrop fel ymgynghorydd cyfreithiol ar gyfer MYA Morten Messerschmidt. Wedi ei ethol i’r Senedd Ewropeaidd gan yn yr etholiadau yn. Yma, maent yn eistedd yn y pwyllgor Diwylliant ac Addysg ac yn y Pwyllgor Deisebau. Rikke Karlsson yn hyfforddi addysgwr ac mae wedi gweithio o’r blaen mewn seiciatreg gymdeithasol, fel gadearbejder a chartrefi plant amddifad, addysgu mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd a bod yn brifathro ysgol ar gyfer plant difreintiedig a phobl ifanc. I fyny ar gyfer etholiad yn, mae hi’n gweithio llawn-amser fel tref — a regionsrådspolitiker, a hi oedd ymhlith pethau eraill, cymryd rhan yn y Rebild achos, lle mae hi’n cyfeirio a miniog beirniadaeth ar Rebild fwrdeistref. Ethol i Senedd Ewrop yn yr etholiadau yn. Yma, mae’n eistedd yn y Pwyllgor ar yr Amgylchedd, Iechyd cyhoeddus a diogelwch Bwyd ac yn ddirprwy yn y Pwyllgor Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig. Yn ogystal, ef yw cadeirydd y Ddirprwyaeth ar gyfer Cysylltiadau â’r Swistir a Norwy, yn Y Cyd-Bwyllgor Seneddol yr UE-gwlad yr Iâ ac at Y Cyd bwyllgor Seneddol o’r ardal economaidd ewropeaidd. Jørn Dohrmann oedd yn hyfforddi’n beiriannydd ac mae wedi gweithio fel technegydd mewn gwahanol wledydd fel y Swistir, yr Almaen ac Awstralia am almaeneg y swistir cwmni. Yn cafodd ei ethol i’r Senedd, lle yr oedd miljøordfører o — ac cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer Bwyd, Amaethyddiaeth a Physgodfeydd o. Ethol i Senedd Ewrop yn yr etholiadau yn. Hi yw is-gadeirydd y Pwyllgor ar Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol a lle yn y Pwyllgor ar y Farchnad Fewnol ac amddiffyn Defnyddwyr. Ulla Tørnæs wedi bod yn eistedd yn y Senedd o. Yn y pryd, hi oedd ymhlith y gwleidyddol eraill, gan y rapporteur, y gweinidog addysg a’r gweinidog dros ddatblygu cydweithrediad. Ulla Tørnæs wedi astudio iaith a’r gyfraith yn y copenhagen a’r Ysgol busnes Prifysgol Copenhagen. Aelod o Senedd Ewrop ers. Yma, mae’n eistedd yn y pwyllgor Amaethyddiaeth a yw’r dirprwy brif weinidog yn y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni. Jens Rohde oedd yn aelod o’r Senedd rhwng a a oedd gwleidyddol rapporteur rhwng a ac yn aelod o, ymhlith eraill polisi Tramor Bwrdd, y pwyllgor ar ddiwylliant, y Gwleidyddol-Economaidd y Pwyllgor, y pwyllgor ar faterion tramor a pholisi Tramor Pwyllgorau. Mae wedi darllen gwyddoniaeth gwleidyddol ac wedi gweithio fel newyddiadurwr a medieunderviser. Jens Rohde yn newid ym mis rhagfyr i’r Chwith Radical. Ethol i Senedd Ewrop yn yr etholiadau yn. Yma, ef yw is-lywydd y Pwyllgor Diwydiant, Ymchwil ac Ynni a rhodder yn y Pwyllgor hawliau Sifil. Morten Helveg Petersen wedi bod yn aelod o senedd danaidd ar gyfer y cymdeithasol blaid ryddfrydol rhwng a, ac mae wedi bod yn finansordfører, amddiffyn, sikkerhedsordfører ac mae’n-rapporteur. Morten Helveg Petersen oedd y cyfarwyddwr y Gymdeithas daneg Cyfryngau Rhyngweithiol o i. Ar ôl yr uno y Gymdeithas daneg Cyfryngau Rhyngweithiol gyda daneg yn y Cyfryngau yn, ef oedd dirprwy gyfarwyddwr yn y daneg Cyfryngau tan. Cyn iddo gael ei ethol i’r Senedd oedd yn gyflogedig yn nenmarc Diwydiant o. Mae’n haddysgu cand. polit. o Copenhagen Brifysgol yn. Aelod o Senedd Ewrop ers. Chwefror, lle cymerodd dros Søren Søndergaards gofod. Mae hi’n aelod o’r Pwyllgor rheolaeth gyllidebol ac yn y Pwyllgor ar Gyflogaeth a Materion Cymdeithasol a lle yn yr Economi a Materion ariannol. Rina Ronja Kari, yn cael ei addysgu cand. soc. mewn Rheoli busnes o Roskilde Brifysgol. Mae hi wedi gweithio fel ymgynghorydd sefydliadol yn sefydliad proffesiynol, cyn yr oedd yn aelod o Senedd Ewrop. Aelod o Senedd Ewrop ers. Yma, mae hi’n aelod o’r Pwyllgor Amgylchedd, Iechyd cyhoeddus a diogelwch Bwyd a Borgerklageudvalget yn ogystal fel is-lywydd y ParlamentetsPalæstina dirprwyo. Margrete Auken, yn cael ei addysgu cand. theol. o Copenhagen Brifysgol ym, ac ers bod yn offeiriad y plwyf yn Frederiksberg Eglwys yn y ddadl bresennol, fodd bynnag, mae hi’n cael dim ond o’r sefyllfa wrth ochr gwaith y Senedd. Mae hi wedi bod yn y Senedd danaidd ar gyfer SF o — ac eto o. Er bod europaparlamentarikerne yn cael eu dewis yn genedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau unigol, nid yw eu cenedligrwydd, ond yn hytrach eu grŵp gwleidyddol pwy sy’n penderfynu, sut y maent yn trefnu eu hunain yn Y Senedd Ewropeaidd. Y grwpiau o bwysigrwydd canolog i waith y Senedd Ewropeaidd, fel y maent yn y prif randdeiliaid mewn perthynas ag ennill mwyafrif ar y ddeddfwriaeth newydd. Mae’r grwpiau yn gosod yr agenda seneddol ac i chwarae rôl bendant yn yr etholiadau o llywydd y Senedd Ewrop ac aelodau eraill gyda digwyddiadau arbennig. Mae’r rhan fwyaf o’r presennol grwpiau yn y Senedd Ewropeaidd yn gysylltiedig pan-ewropeaidd yn y blaid wleidyddol. Mae pleidiau gwleidyddol ar lefel ewropeaidd yw’r sefydliad yn dilyn rhaglen wleidyddol, y mae ei aelodau yn cael eu cenedlaethol y partïon ac unigolion, ac sy’n cael ei gynrychioli mewn nifer o aelod-wladwriaethau. Yn ôl y cytuniadau, yn ‘bleidiau gwleidyddol ar lefel ewropeaidd yn bwysig fel ffactor ar gyfer integreiddio o fewn yr Undeb. Maent yn cyfrannu i ffurfio ymwybyddiaeth ewropeaidd, ac i fynegi y dinasyddion ‘ewyllys gwleidyddol’. Ar hyn o bryd mae saith o grwpiau gwleidyddol yn Senedd Ewrop, yn amrywio ar draws y sbectrwm gwleidyddol ac yn cynrychioli bron i ddau gant pleidiau cenedlaethol. Mae’n gofyn am o leiaf bump ar hugain o aelodau o leiaf chwarter o’r aelod-wladwriaethau i ffurfio grŵp newydd. Y tri ar ddeg daneg europaparlamentarikere yn cael ei rannu i chwe gwahanol grwpiau gwleidyddol yn Senedd Ewrop. Rina Ronja Kari, gan Mudiad y bobl yn erbyn yr UE yn eistedd yn Y Ewropeaidd Unol Chwith-Nordig Gwyrdd Chwith. Jeppe Kofod (S), Ole Christensen (Au) a Christel Schaldemose (Au) yn eistedd yn y sosialaidd yn D-grŵp, tra bod Margrete Auken (SF) yn eistedd yn Y grŵp Gwyrdd. Morten Helveg Petersen (RV) a Jens Rohde (RV) yn eistedd gyda’i gilydd gyda Morten Løkkegaard (V) yn y rhyddfrydol ALDE grŵp. Bendt Bendtsen (K) yn eistedd yn y blaid geidwadol a’r democratiaid cristnogol grŵp EPP, a Morten Messerschmidt (DF), Rikke Karlsson (DF), Anders Vistisen (DF), Jørn Dohrmann (DF) yn eistedd yn y grŵp ECR