Aelod unigol o’r staff yn rhannu perchnogaeth: budd-dal ar gyfer fy musnes. NJORD Cwmni cyfreithiolmis mai, daneg Senedd a fabwysiadwyd i adfer y dreth eithriad ar gyfer gweithiwr unigol cyfranddaliadau

Gorffennaf neu’n hwyrach, a bydd yn dod i rym yn barod ar

Gorffennaf. Felly, nid oes arian i arbed, os nad yw’r cwmnïau a gweithwyr yn cymryd rhan yn y aktieordningen, yn dod yn destun y rheolau treth newydd. ‘I jyst yn ei gwneud yn ofynnol bod y cwmni yn ailstrwythuro ei cyfredol medarbejderaktieordning neu ymrwymo i gytundeb newydd medarbejderaktieordning. Rydym wedi paratoi canllaw hwn fel adnodd ar gyfer cwmnïau, sydd yn gyffredinol yn awyddus i ddeall y system, gan gynnwys yn gwybod sut presennol aktieprogrammer gellir ei ail-drefnu yn ôl y rheolau newydd