Amddiffyn cytundebGyda daneg amddiffyn cytundeb ar gyfer y — oedd y partïon yn cytuno i godi’r neilltuo o wyth gant miliwn. kr. yn, gan gynyddu i, wyth biliwn. kr. yn, sy’n cyfateb i cynnydd blynyddol meddiannu mwy nag ugain, fel materielinvesteringerne wedi cynyddu’n sylweddol. Gyda y cytundeb cryfhau Amddiffyniad cyfraniad i NATO ar y cyd ataliaeth, y gallu i gyfrannu at gweithrediadau rhyngwladol, y cylch o bleidiau gwleidyddol penderfynu d. Ionawr, i gryfhau Amddiffyn gydag adnoddau ychwanegol yn ogystal â chynnwys y presennol benawdau, fel daneg amddiffyn gwariant pan fydd y, pump o CMC yn. O dan y cytundeb, a oedd yn mynd ymlaen yn cynnwys nifer o presennol penawdau ar gyfer tua.

kr. yn flynyddol yn y daneg adroddiadau o amddiffyn gwariant i NATO yn ôl i NATO diffiniad o amddiffyn gwariant a gwledydd eraill arferion. Mae penderfynu forsvarsforligskredsen bod Denmarc yn cynyddu’r amddiffyniad yn y gyllideb erbyn, gyda swm ychwanegol o, pum biliwn. kr. Y bygythiad tirwedd heddiw yn fwy difrifol nag ar unrhyw adeg arall ers cwymp Wal berlin. Bygythiadau gall ddigwydd yn unrhyw le yn y byd, pell ac agos yn ein cymdogaeth. Yr amddiffyniad yn rhaid i goleddu’r daneg ymerodraeth sofraniaeth a sicrhau ei fod yn parhau i fodolaeth, uniondeb a diogelwch. Gwydn daneg amddiffyn a barodrwydd yn rhagofyniad ar gyfer diogel gymdeithas. Gyda y chwe blynedd y cytundeb ar Amddiffyn rhag — oedd y pleidiau cytuno i roi Amddiffyniad sylweddol hwb, sy’n cynyddu i, wyth biliwn. kr. yn flynyddol yn (a gyda ychwanegol, pum biliwn. kr. yn ôl y cytundeb ychwanegol jan.). Bydd yr amddiffyniad, erbyn diwedd y cyfnod cymodi wedi gweithredu lluosog o unedau a milwyr nag yn y dydd, yn ogystal â llai ledelsestung strwythur. Ar yr un pryd, rydym yn cryfhau hefyd y wladwriaeth gwasanaeth brys gyda mwy o bobl a mwy o offer, yn union fel yr ydym yn cryfhau’r y seiber ardal yn sylweddol. Sylweddol lifft lluoedd yn enwedig yr Amddiffyniad yn y meysydd canlynol: â buddsoddi mewn galluoedd newydd, megis y frigâd, luftforsvarsmissiler y ffrigad, hanner cant o gynnydd o specialoperationsstyrkepatruljer, ac mae’r gallu i weithredu ubådsbekæmpelse. Yr amddiffyniad mae’n rhaid i cryfder a gwydnwch, ein bod, gyda’n gilydd gyda NATO atal gwledydd eraill rhag ymosod ar ein cynghreiriaid a ni ein hunain. Gyda y cytundeb newydd, Denmarc cyfraniad at y byd cryfaf amddiffyn cynghrair i gael ei chryfhau yn sylweddol. gan bod y gronfa wrth gefn ar gyfer gweithrediadau rhyngwladol yn cael ei gryfhau, fel y ar y setliad ddiwedd y flwyddyn yn cael miliwn. kr. bob blwyddyn yn cyfateb i gynnydd o hanner cant y cant. mewn perthynas â heddiw. Heddwch a sefydlogi gronfa yn cael ei gryfhau felly mae gan y setliad y flwyddyn yn miliwn. kr. bob blwyddyn yn cyfateb i gynnydd o fwy na y cant. mewn perthynas â heddiw. Yr amddiffyniad yn cael ei gynyddu cadernid a hyblygrwydd, fel y frigâd y gall elfennau yn cael eu hanfon ar wahân i gweithrediadau rhyngwladol, sefydlu bataliwn troedfilwyr ysgafn y gellir eu defnyddio yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, a buddsoddi yn ychwanegol criwiau ar gyfer yr Amddiffyniad a thrafnidiaeth awyrennau. bl. a. trwy gynyddu cefnogaeth i y heddlu â gwarchod a gyda milwyr ar uchel o barodrwydd, sy’n gallu cefnogi, e. e. mewn achos o ymosodiad terfysgol. Gwasanaeth milwrol a mobiliseringsevnen yn cael eu cryfhau, yna yr Amddiffyniad y gall well ysgogi’r milwyr yn y y digwyddiad o argyfwng neu ryfel yn Denmarc. Mae’n sefydlu mobiliseringskompagni ym mhob un o’r frigâd brwydr grwpiau. Yn y cyfnod cymodi yn cynyddu y nifer o conscripts gyda. Bydd mwy yn cael gwasanaeth hirach na heddiw, ac consgripsiwn cenedlaethol wedi’u targedu heriau. Yn ogystal, mae cryfhau rekrutteringsindsatsen i ddarparu mwyaf posibl gwirfoddoli conscripts. Ar yr un pryd yn cryfhau y cyflwr o barodrwydd gyda’r ddau ychwanegol conscripts a materiel. Mae ymgysylltiad cryf yn yr Arctig parhau ac yn cryfhau gyda setliad o nifer o fentrau newydd megis sifil newydd beredskabsuddannelse yn Ynys las, værnepligtsafprøvning yn yr Ynys las ac lokalansættelser yn yr Arctig Gorchymyn. yn sylweddol, yn y sydd i ddod cyfnod cymodi. Synhwyrydd rhwydweithiau i fod yn ehangu, sefydlu cybersituationscenter ac yn y Ganolfan ar gyfer Cybersikkerheds dadansoddol ac ataliol sgiliau. Byddai cronfa o’r pum can miliwn. kr. ar gyfer trin y dyfodol cyberudfordringer ac ar yr un pryd, yn cael eu cryfhau ac yn canolbwyntio ar ymchwil a y broses addysg, fel bod Denmarc ar flaen y gad o ran y datblygiadau diweddaraf yn y blynyddoedd i ddod. Gweithgareddau ar gyfer cyn-filwyr gryfhau gan y cytundeb setliad, gyda bl. a. cryfhau y dewis o filwyr, ymchwil a gwell cyfleoedd ar gyfer iawndal. Yn Nenmarc ac a reolir gan yr Amddiffyniad a datblygiad y bl. a. o gytundebau gwleidyddol — yr hyn a elwir yn amddiffyn cytundeb. Yn y blynyddoedd diwethaf, bu traddodiad o aml-flynyddol anheddiad. Forsvarsforligene yn cyfarwyddo y nodau a’r fframwaith ar gyfer datblygiad y lluoedd arfog yn ystod y cyfnod y cytundeb yn cwmpasu