Amddiffyn yn Denmarc — Chic hawliauYn Nenmarc, rydym wedi hen-oed deddfwriaeth. Mae hyn yn golygu eich bod yn gwneud pethau gwahanol mewn perthynas i pa mor hen ydych chi. Gallwch fod yn falch ein bod wedi hen-oed deddfwriaeth. Mae’n diogelu chi, fel nad ydych yn cael eu hamlygu i bethau nad ydych yn barod ar ei gyfer. Mae’n arbennig o bwysig mewn perthynas â sut a phryd mae angen i chi weithio. Mae’r gyfraith yn eich amddiffyn yn erbyn ar ôl i knokle ac yn dinistrio eich hun a gweithio o dan amodau afresymol. Mae’r gyfraith hefyd yn gwneud yn siŵr eich bod yn dysgu rhywbeth yn hytrach na gweithio. Daneg plant dros dair blynedd ar ddeg oed rhaid eu gwaith cyntaf y tu allan i’r cartref. Pan fyddwch yn llenwi tair blynedd ar ddeg, mae’n rhaid i ni gyflawni yr hyn yr ydym yn galw»golau gwaith». Tan un ar bymtheg o flynyddoedd, ni chaniateir gweithio mwy na dwy awr y dydd ar ddiwrnodau ysgol a saith awr y diwrnod yn ystod y gwyliau amser. Mae’r unig eithriad, lle mae plant yn cael eu hawl i weithio yn gynharach na dair blynedd ar ddeg, yn os ydych yn defnyddio plant fel meintiau ar gyfer hysbysebion.

Ydych chi’n pymtheg mlynedd. Felly, ydych chi’n ei hoffi Pan fyddwch yn bymtheg mlynedd, yn newid y rheolau. Ond mae’n rhaid i chi yn dal i weithio fel oedolion. Pan fyddwch wedi cyrraedd pymtheng mlwydd oed, caniateir i chi weithio ar ôl y gloch. os bydd y swydd yw: wrth gwrs, Mae’n y cyflogwr sy’n rhaid wneud yn siŵr nad ydych yn gweithio, fel yr ydych yn ei wneud, a ydych yn cymryd difrod. Ond mewn gwirionedd mae’n dal yn eich cyfrifoldeb rhieni i gadw llygad ar nad ydych yn ddrwg yn y lle. Mae’r cyfansoddiad yn nodi bod y hen-oedran gyfraith hefyd yn cwmpasu troseddau, a sut a phryd y gall plentyn ei gosbi. Mae’n cael ei alw oedran cyfrifoldeb troseddol.

Mae’n bymtheg mlynedd

Mae hyn yn golygu bod plant o dan bymtheg mlynedd na ellir ei gael yn euog am y drosedd. Rhaid i blant eistedd yn y carchar ynghyd ag oedolion. Yn hytrach, yn anfon at tramgwyddus plant yn arbennig sefydliadau, lle y maent yn cael help i ddatblygu i ffwrdd oddi wrth droseddu. Mae’n anghyfreithlon i guro plant. Yn yr hen ddyddiau roedd yn arferol bod plant yn cael eu curo yn yr ysgol os ydynt wedi ymddwyn yn yn gywir. Hyd at wedi rieni yn hoffi i guro eu plant pan fyddant yn opdragede nhw.

Mae’n rhaid bod dim mwy

Yn union yr un fath, mae hefyd yn anghyfreithlon i wneud unrhyw beth rhywiol am blentyn. Mae’n rhaid i chi bob amser yn dweud wrth oedolyn os ydych wedi bod yn agored i oedolyn i wneud rhywbeth treisgar, neu yn rhywiol gan chi. Mae yna lawer o sgiliau oedolion sy’n gweithio i helpu blant gyda y math o. BørnetelefonenFor enghraifft, mae yna rywbeth o’r enw BørneTelefonen, a gallwch ffonio ac yn dweud am ei broblemau a chael help i ddelio â nhw. BørneTelefonen yn eich ffôn. Mae’n cael ei greu i roi cyfle i chi gael cyngor da neu rywun i siarad â nhw — yn hollol rhad ac am ddim ac yn ddienw. Gallwch ffonio crimestoppers yn ddienw i børnetelefonen. Mae yna bob amser yn rhai oedolion y gallwch ymddiried ynddo