Ar briodasau ac ysgariadau — Ystadegau DenmarcMae’r rhan fwyaf o briodasau yn digwydd ymhlith dynion a menywod, sydd wedi bod yn briod o’r blaen. Yn, yn y cant. y neilltuo ar gyfer y erioed wedi bod yn briod o’r blaen. blwyddyn-hen ddynion, a oedd yn flaenorol wedi bod yn briod, yn cael eu cynnwys yn fwy aml mewn priodas newydd.

Hydref yn y pum mlynedd ar hugain yn ôl, mae pobl o’r un rhyw, gallai gofrestru fel cwpl. Mae mandepar a dau ar hugain o kvindepar, sydd yn ystod y tri mis nesaf fydd yn gallu i ddathlu arian pen-blwydd, pump y cant. o’r holl briodasau yn dod i ben mewn ysgariad. Mae’n dangos Ystadegau Denmarc cyfrifo cyfraddau ysgariad yn. Mae siarad am cynnydd sydyn o’i gymharu â llynedd flwyddyn, lle mae cyfraddau ysgariad yn.

Heddiw

Chwefror. o bobl yn dathlu eu pen-blwydd. Fødselarerne cynnwys. dynion ac yn.

menywod

Oedran yn cael y mwyaf sy’n llenwi ddeugain mlynedd, sef y o bobl. Mae’r cyhoeddiad yn dangos yr holl ffactorau demograffig, sydd yn bwysig ar gyfer datblygu yn y boblogaeth. Ymhlith pethau eraill, genedigaethau, marwolaethau, contractio a diddymu priodasau, adleoli, mudo ac erthyliadau. Mae’r cyhoeddiad hefyd yn dangos y cyfansoddiad y boblogaeth yn y ddau y person, teulu a lefel aelwyd, gan gynnwys. y gyfran o’r boblogaeth yn cael darddiad tramor. O opgørelsesmetoden ar gyfer ægteskabsopløsningstavlerne yn y Boblogaeth datblygu y’i diwygiwyd