Ar fasnach mewn gwasanaethau — daneg busnes awdurdodMasnach yn y gwasanaethau yn rhan bwysig o’r economi yn Denmarc yn ogystal ag yn yr UE ac yn fyd-eang. Yn Nenmarc, gwasanaethau ar gyfer tua deugain pct. o masnach gyda gwledydd tramor. Ar yr un pryd yn cynrychioli cynhyrchu gwasanaethau, mae tua y cant. o’r cyfanswm cyflogaeth. Y pwysigrwydd o fasnach mewn gwasanaethau yn cynyddu, ac felly bydd yn cael ei hyd yn oed yn fwy pwysig ar gyfer daneg twf a chyflogaeth yn y dyfodol. Gwasanaethau yn cyfeirio at nifer o wahanol wasanaethau sy’n gallu cael ei gyfnewid ar draws ffiniau, e. e. cludiant, telathrebu, busnes, pensaer a vidensydelser. Gweler dosbarthiad o ydelsessektorerne. Gall y gwasanaethau gael eu darparu o un wlad i un arall ar draws y ffin, gan y defnydd o dramor, gan y sefydliad masnachol presenoldeb neu trwy presenoldeb o bobl naturiol. Yr UNOL daleithiau, yr Almaen, Prydain a Sweden yn Denmarc mwyaf pwysig samhandelspartere pan ddaw i wasanaethau. Saith o bartneriaid masnachu mwyaf yn cael eu lleoli o fewn Ewrop, tra bod y UNOL daleithiau yw y prif bartner yn y pga. mawr symud o wasanaethau ym maes trafnidiaeth forwrol. Cludiant heb cymhariaeth Denmarc prif tjenesteydelseserhverv ac yn gyfystyr bron y cant.

Yn ogystal, mae’r gwasanaethau busnes, teithio a gwasanaethau adeiladu y rhan fwyaf o eitemau pwysig ar gyfer tjenesteeksporten. Fel bach ar agor economi, Denmarc wedi mawr gyfnewid nwyddau a gwasanaethau gyda gwledydd tramor, ac rydym yn tynnu y cyffredinol manteisio yn agored ac yn deg amodau ar gyfer masnach yn y gwasanaethau. Denmarc yn y gwaith yn benodol ar gyfer y trafodaethau amlochrog yn y WTO a’r undeb ewropeaidd yn dwyochrog cytundebau masnach rydd yn helpu i greu yn agored ac yn deg amodau ag y bo modd ar gyfer masnach yn y gwasanaethau. Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae’n hanfodol bod y cytundebau masnach rydd i barchu Denmarc hawl i reoleiddio yn y maes gwasanaethau, y cyhoedd o’r ystyriaethau, a’r hawl i benderfynu ar y cenedlaethol tramorwyr a’r farchnad lafur rheoleiddio. Gwasanaethau wedi bod yn rhan o fasnach polisi ers y trafodaethau sefydliad masnach y byd o amgylch y»Cytundeb Cyffredinol o Fasnach mewn Gwasanaethau (GATS) yn ei llofnodi gan yr holl aelodau o sefydliad masnach y byd a oedd fasnach mewn gwasanaethau yn rhan annatod o sefydliad masnach y byd cytundebau. GATS yn cael hyd yn hyn yr unig set o amlochrog rheolau a’r ymrwymiadau ar y sectorau gwasanaethau a ddaeth i rym ym. Gwasanaethau ardal a oedd yn un o’r tri phrif faes y trafodaethau Doha, a oedd yn cychwyn yn. Mae’r trafodaethau wedi, gyda’r eithriad o’r pecyn bach, a gafodd ei fabwysiadu yn y WTO cynhadledd weinidogaethol yn Nairobi ym mis rhagfyr, wedi bod yn effeithiol ar stop ers. O ganlyniad, ychydig iawn o gynnydd yn amlochrog lefel ddechreuodd yn, trafodaethau ar y cytundeb rhyngwladol newydd ar fasnach mewn gwasanaethau (TiSA — Fasnach yn y Cytundeb Gwasanaethau), a dau ddeg tri o aelodau WTO, a oedd yn sefyll ar gyfer ca. saith deg o fasnach y byd mewn gwasanaethau pt. cymryd rhan yn y trafodaethau. Fel cyd-fynd, mae’r UE hefyd wedi trafod nifer o dwyochrog masnach rydd a buddsoddi yn y cytundebau mewn lle, tra byddwch yn parhau i ddeliwr nifer o bobl eraill, pob un ohonynt yn cynnwys mesurau ar gyfer rhyddfrydoli masnach gyda gwasanaethau, gan gynnwys cytundebau gyda bl. a. Y Mercosur gwledydd, Japan, yr UNOL daleithiau, cf.

mae’r graffeg isod

Yn cyfeirio at y gwledydd ar fap y byd isod i weld y trafodaethau parhaus. Manwl statws y cytundebau masnach rydd a masnach eraill cytundebau gallwch ddod o hyd ar wefan y Comisiwn. Daneg busnes awdurdod yn cynnal Denmarc buddiannau yn y cyd-destun y trafodaethau ar y fasnach ryngwladol mewn gwasanaethau