Ar fewnfudo i Ddenmarc, ar ôlDenmarc oedd tan y au rhesymol homogenaidd gymdeithas gyda dim ethnig mawr adrannau. Fodd bynnag, mae’r diwydiant anghenion gweithlu yn y au ac mae symudiad ffoaduriaid yn y degawdau canlynol yn newid y wlad i yn fwy aml-ethnig cymdeithas. Yn y thema hon yn cael eu casglu detholiad o ddeunydd gan y hanes yn y ffurf o erthyglau a ffynonellau, sydd yn y gwahanol ffyrdd o ymdrin â fewnfudo i Ddenmarc ar ôl. yn y rhyfel byd ii. deng miliwn o almaenwyr yn dod i ben i fyny mewn gwledydd eraill yn ôl y natsïaid drechu yn y. yn y rhyfel byd ii. Ond eisoes cyn diwedd y rhyfel oedd am. sifil almaenwyr yn dod i Denmarc. Roedden nhw ar y cyfnod oddi wrth y milwyr rwsia, sydd wedi symud ymlaen tuag at y gorllewin, ar ôl yr Almaen wedi dioddef trechu yn y blaen. Roedd yn awr yn Denmarc dasg i gefnogi ffoaduriaid, hy. pobl, os bydd y wlad wedi meddiannu Denmarc. Yn gyfan gwbl, yn dod i ffoaduriaid — o denmarc boblogaeth, ac nid oedd fawr o waith i’w lle nhw yn y gwersylloedd — yn y barics yn Jutland ac mewn ysgolion ar draws y wlad. Dim ond ar ôl diwedd y rhyfel yn gwthio y daneg gwleidyddion wedi anfon yr almaen ffoaduriaid yn y cartref, ond yn y pga. Mae’r is-adran o yr almaen rhwng y pwerau mawr ac ardaloedd mawr o Almaen a roddwyd i wlad Pwyl, oedd dychwelyd yn anodd iawn achos. Yn gyntaf, yn, yr olaf almaeneg ffoaduriaid o Ddenmarc. Mae ychydig yn llai yn y llif o ffoaduriaid yn dod i Ddenmarc yn y nghanol y au. Pan fydd, ym daeth i agor gwrthryfel yn erbyn y gyfundrefn gomiwnyddol yn Hwngari, symudodd yr undeb Sofietaidd i mewn i Hwngari a guro y gwrthryfel i lawr. hwngariaid ffoi allan o’r wlad. Denmarc wedi gostwng tua. hwngareg ffoaduriaid, gyda theuluoedd yn cyrraedd ar amser yn approx. Wrth y fynedfa at y au, Denmarc yn dal i fod yn gymdeithas homogenaidd iawn. Roedd yr angen am lafur, fodd bynnag, yn newid yn fuan. Mae’n diwydiannol Gorllewin ewrop wedi bod yn brin gweithlu ers canol y au. Denmarc datrys y broblem yn gyntaf trwy gynnwys y swm dros ben o’r llafurlu gan amaethyddiaeth, a oedd wedi dod yn fwy a mwy mecanyddol. Yn ddiweddarach daeth y merched i raddau helaeth ar y farchnad lafur. Ond roedd dal angen am lafur. Yn cyrhaeddodd y cyntaf tramor weithwyr neu weithwyr gwadd, fel y maent yn eu galw, felly, o wledydd megis Twrci, Pacistan ac yn Iwgoslafia, ar wahoddiad daneg cyflogwyr. Ar yr un pryd, yn y blynyddoedd cyntaf y au ffoaduriaid o unbenaethau fel Sbaen, Portiwgal a gwlad Groeg, yn ogystal ag o wledydd yn america ladin ac Affrica. Mewnfudwyr a ffoaduriaid yn cael eu trafod yn y cyfryngau ac mewn gweithleoedd. Nid y lleiaf ers diweithdra dechreuodd godi yn yr au. Ym mis tachwedd, y partneriaid cymdeithasol a llywodraeth y democratiaid Cymdeithasol yn arwain y ffordd i gytuno ar unwaith roi’r gorau i y mewnfudo o weithwyr gwadd. Ffoaduriaid o ochr arall y byd, fodd bynnag, yn dal i fod Denmarc, er enghraifft, Chile a Fietnam, ble yn y drefn honno. unbennaeth a rhyfel yn achosi pobl i ffoi. Yn, yn gostwng y Senedd i Udlændingelovudvalg (Fremmedudvalget yn ddyddiol lleferydd), y mae eu gwaith yn arwain at newydd y gyfraith ar tramorwyr yn. Dim ond y cynnydd blaid wedi pleidleisio yn erbyn. Y gyfraith ers hynny, mae cael cyfres hir o lymder y mesurau. Mae’r aliens ddeddf oedd gan y rhai a ddisgrifir yn y byd mwyaf rhyddfrydol gyfraith ar tramorwyr: y Cefnogwyr wedi ymddangos, i Ddenmarc gyda’r gyfraith yn cael y byd mwyaf dyngarol lloches, tra bod y beirniaid sylw at y ffaith ei bod yn rhy hawdd i fynd i mewn yn y wlad. Y rhai mwyaf arwyddocaol yn y gyfraith yn cael ei wella i statws ffoaduriaid ceiswyr lloches. Y gyfraith felly yn cynnwys hefyd hawliad cyfreithiol i aduniad teuluol ar gyfer tramorwyr, a oedd yn trafod llawer yn y blynyddoedd ar ôl. Yn ôl yn cael eu tynhau i fyny yn y maes hwn, y tro cyntaf ym, ac yn, lle VK-y llywodraeth at ei gilydd gyda yr Danish bobl y Parti tynhau rheolau ar ailuno teulu. Y mewnfudo rhyddfrydol yn arwain at gynhesu trafodaethau ar fewnfudo, a tamil ffoaduriaid o Sri Lanka, yn arbennig, yn dod i’r wlad yn y cyfnod, yn un o nifer o pwyntiau trafod. Y pennaeth yw’r enw poblogaidd ar gyfer y ceidwadwyr gweinidog cyfiawnder, Erik Ninn-Hansen a’i weinyddiaeth yn trin tamil ffoaduriaid yn y blynyddoedd. Yma yn rhoi Ninn-Hansen a’r weinyddiaeth ei hun yn ogystal â deddfwriaeth ac yn y Seneddol mwyafrif, a gorchymyn i roi’r gorau i aduniadau teuluol ar gyfer y tamils. Parhaodd y pwysau gwleidyddol a mediemæssigt ffocws arwain at fwy o datgeliadau, a phenderfynwyd, bod y Goruchaf lys yn cychwyn ymchwiliad. Undersøgelsesrettens adroddiad sylw at y ffaith ym mis ionawr, bl. a. bod y Senedd wedi cael eu camarwain, a bod y prif weinidog Schlüter yn hysbys i fod yn rhoi’r gorau ar gyfer y driniaeth o tamil aduniad teuluol. Pennaeth a ddaeth i ben, felly, gyda llywodraeth geidwadol wedi mynd yn ionawr. Denmarc yn cadarnhau amrywiol gonfensiynau rhyngwladol yn paratoi’r ffordd ar gyfer dychwelyd ffoaduriaid yn gynyddol yn dod i y wlad. Gyda -y gyfraith yn y llaw y gallai y ffoaduriaid sy’n ceisio lloches. Mae’n cyrraedd yn enwedig ffoaduriaid o’r dwyrain Canol yn sgil y rhyfel Iran-Irac ac roedd y gwrthdaro rhwng Israel a Palesteina. Yn arbennig y gangen o’r gwrthdaro hwn oedd bod saith deg udvisningstruede, heb ddinasyddiaeth palestiniaid yn wedi symud i mewn Blågårds Kirke, Copenhagen, lle roeddent yn diwrnod. Rhoddodd llawer o’r trafodaethau a arweiniodd at y Senedd danaidd yn, mabwysiadodd y gyfraith yn arbennig a roddodd y palestiniaid lloches. Yn cychwynnodd rhyfel cartref yn Somalia, a dros filiwn ffoi rhag y wlad. Mae rhai yn dod i ben i fyny yn Denmarc, a daeth i llawer mwy yma gyda chefndir mewn familiesammenføringsreglerne.

saith gant o somaliaid yn Denmarc, ac maent yn cynrychioli y mwyaf flygtningegruppe o Affrica. Yn ogystal, cwrdiaid o Irac wedi’r rhyfel yn — daeth y mewnlifiad mwyaf yn y au i Gorllewin ewrop oddi wrth yr hen Iwgoslafia.

Approx

o ffoaduriaid a ddaeth i ben i fyny mewn gwlad ewropeaidd gorllewin, tra bod roedd yn siarad am y tair miliwn yn fewnol dadleoli. Mae’r mwyafrif helaeth o wledydd gorllewin ewrop rhoddodd y ffoaduriaid o Gyn-Iwgoslafia, lloches dros dro. Felly, hefyd yn Denmarc, lle mae’r Senedd danaidd yn, mabwysiadodd yr hyn a elwir yn jugoslaverlov, a oedd yn sicrhau bod y cyn-jugoslaver fod yn gallu aros yn y wlad am o leiaf chwe mis gyda’r posibilrwydd o estyniad. Mae’r gyfraith yn cael ei yn, wedi’i ddilyn gan y gyfraith arbennig, yr hyn a elwir yn bosnierlov, lle y cyn-jugoslaver fod yn gallu cael trwydded breswylio yn Denmarc. Ar yr un pryd, gyda y au y mewnlif o ymfudwyr i Denmarc roedd yn drafodaeth fywiog. Bwrdeistrefi o Hvidovre ac yn gwrthod i gymryd mwy o ffoaduriaid, ac yn ffurfio getos — Ishøj, denmarc, Gellerup, Vollsmose a Nørrebro — oedd yn destun beirniadaeth. Er mwyn atal y tyfu feirniadaeth a fabwysiadwyd gan y SR llywodraeth yn, y ddeddfwriaeth a’r integreiddio deddfwriaeth, ymhlith eraill, gyda chyflwyniad gwasanaeth, lle ffoaduriaid ac ymfudwyr oedd yn is cymdeithasol fudd-daliadau nag y daniaid. Mae hyn yn ysgogi beirniadaeth gan y sefydliadau dyngarol, ac yn y flwyddyn, y gwasanaethau cymdeithasol unwaith eto yn gyfwerth. Y cyfyngiadau, fodd bynnag, yn parhau o dan y llywodraeth GEIDWADOL, a ddaeth i rym yn. Gyda chefnogaeth gan yr Danish bobl y Parti, a oedd yn cynnal nifer o’r mesurau llymder ar ffoaduriaid a mewnfudo. Am y tro cyntaf yn, sydd, ymhlith pethau eraill yn cael eu tynhau i fyny gyda golwg ar aduniadau teuluol, gan gynnwys y cyflwyniad y hyn a elwir yn -årsregel. Y duedd gyda mesurau llymder parhaus yn y degawd. AARHUS UNIVERSITETInstitut Diwylliant a SamfundAfdeling ar gyfer Hanes ac Clasurol StudierJens Chr. Skous Vej Aarhus C