Ar gyfer daneg dinasyddiaethGallwch chwilio y wladwriaeth daneg i fod rhoddwyd dinasyddiaeth gan ddinasyddio (hy. yn ôl y gyfraith). Gallwch wneud hyn drwy anfon cais at y Tramorwyr, Integreiddio a Weinyddiaeth tai. Mae’n costio o kr. ffi i wneud cais. Fel dinesydd danaidd, byddwch yn cael cyfle i ddod yn yn ddinesydd o wlad arall heb golli eich crone dinasyddiaeth. Rhai gwledydd yn derbyn, fodd bynnag, nid yw dinasyddiaeth ddeuol, felly, mae y gyfraith yn y wlad mewn cwestiwn sy’n penderfynu a ydych yn gallu cadw eich crone dinasyddiaeth. Yn yr un modd, yn wladolion tramor, eu bod yn ni ddylai fod yn datrys gan y llall citizenships i fod yn ddinasyddion yn Denmarc. Os ydych eisoes wedi colli eich crone dinasyddiaeth, oherwydd eich bod wedi dod yn ddinesydd o wlad arall, bydd, o dan amodau penodol, gallai wneud cais am gael eich crone dinasyddiaeth eto. Mae’n gwneud hyn drwy wneud datganiad i ddeddf Gweinyddu wladwriaeth yn y maes. awst. Mae rheolau gwahanol yn berthnasol ar gyfer dinasyddiaeth adeg geni, yn dibynnu ar p’un a yw’r plentyn yn cael ei eni cyn neu ar ôl.

Os yw plentyn yn cael ei eni. Gorffennaf neu’n hwyrach, y awtomatig daneg dinasyddiaeth adeg geni os bydd y tad, y fam neu medmoderen yn denmarc. Yn y plentyn a anwyd cyn. Gorffennaf, yn dibynnu ar cenedligrwydd y ddeddfwriaeth a oedd mewn grym pan fydd y plentyn ei eni.

Gall bl

a. ystyr, y rhiant sy’n daneg dinesydd, a oedd y rhieni yn briod adeg genedigaeth y plentyn a p’un ai y plentyn yn cael ei eni yn Nenmarc neu dramor. Os nad yw plentyn yn cael daneg dinasyddiaeth o enedigaeth, mae’n bosibl y gall y plentyn fod yn ddinesydd trwy’r eu rhieni priodas. Yn y plentyn, e. e. geni dramor, a dim ond y tad yn daneg, gall y plentyn gael daneg dinasyddiaeth, os bydd y rhieni yn priodi cyn y plentyn yn cyrraedd deunaw mlwydd oed. Mabwysiadu plant o dan ddeuddeng mlynedd gael yn awtomatig daneg dinasyddiaeth pan fyddant yn cael eu mabwysiadu gan naill ai un daneg ddinesydd neu pâr priod lle mae o leiaf un o’r partïon yn saesneg. Mabwysiadu plant sy’n hŷn na deuddeg oed yn unig gael daneg dinasyddiaeth drwy wneud cais ar ei gyfer. Gall ddigwydd dim ond ar ôl y plentyn wedi byw yn y wlad am o leiaf ddwy flynedd. Os nad ydych yn gallu cael daneg dinasyddiaeth ar un o’r y ffyrdd uchod, rydych yn cael y cyfle i wneud cais am daneg dinasyddiaeth gan ddinasyddio. Mae’n golygu eich bod yn ôl y gyfraith yn gallu cael ei roi daneg dinasyddiaeth. Mae yna nifer o amodau y mae’n rhaid eu bodloni er mwyn cael dinasyddiaeth yn y ffordd hon. Mae’n rhaid i chi basio hyn a elwir prawf dinasyddiaeth. Ddinasyddion sy’n gwneud cais am daneg dinasyddiaeth gan ddinasyddio (yn ôl y gyfraith) rhaid i basio statsborgerskabsprøve. Statsborgerskabsprøven yn rhoi pwyslais ar y rhannau o ddydd i ddydd a bywyd gwleidyddol, chi fel dinesydd yn mynd i gwrdd yn Denmarc. Ydych chi eisiau cwyno am rywbeth mewn cysylltiad â daneg ddinasyddiaeth, mae’n rhaid i chi fynd at y Tramorwyr, yr Integreiddio a’r weinyddiaeth dai. Byddwch yn dod o hyd i’r adran manylion cyswllt, gan gynnwys: y fframwaith cyfreithiol ar gyfer y rheolau sy’n berthnasol ar gyfer daneg dinasyddiaeth gellir dod o hyd yn y gyfraith ar cenedligrwydd