Ar y dreth eiddo, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

dkk, sy’n cyfateb i, o gyfanswm y trethi

Yn flaenorol ejendomsskatterne bod yn gyfrifol am nifer sylweddol o gyfran uwch yn y au, maent yn cyfrif am rhwng saith ac pob cyhoeddus refeniw treth. Y dreth tir cyfrifo fel cyfran o’r eiddo ar sail gwerth, fel yr adlewyrchir yn y sector cyhoeddus prisiad o eiddo. Y dreth cronni yn y fwrdeistref lle y mae’r tir neu eiddo wedi’i leoli. Y pris neu grundskyldspromillen yn cael ei benderfynu gan yr unigolyn cynghorau lleol. Fodd bynnag, mae’r gyfradd yn yr holl bwrdeistrefi, i fod rhwng un ar bymtheg a thri deg pedwar o bob mil. Y gyfradd gyfredol i’w gweld ar wefan yr unigolyn fwrdeistref. Nes i ddiwygio llywodraeth leol yn, yn talu y tir treth ar gyfer y ddwy sir a bwrdeistref. Y sir tir y dreth oedd ddeng fesul mil, i gyd dros y wlad, ac y trefol grundskyldspromille oedd yn benderfynol i fod yn yr ystod o chwech i bedwar ar hugain y mil. Mae terfyn ar faint y dreth ystad go iawn mae’n rhaid i gyfradd y cynnydd bob blwyddyn. Y cynnydd, efallai na fydd yn fwy na’r hyn a elwir yn reguleringsprocent.

Mae hyn yn gosod bob blwyddyn, ond ni chaiff fod yn fwy na

Mwy o gynnydd mewn gwerth curiadau felly trwy y trysor gyda oedi penodol, ac mae’r gyfradd dreth ystad go iawn felly wedi bod yn cynyddu am nifer o flynyddoedd, hefyd ar ôl, er gwaethaf mawr pris dirywiad yn y marchnadoedd eiddo. Mae’r ddadl ar gyfer eiddo penodol, neu jordskat yn hongian ynghyd â’r cysyniad o rent tir, a oedd yn yn cael y cynnyrch ar hyn o bryd o werth y tir a, lle bo hynny’n briodol, adnoddau naturiol eraill, sy’n cael eu hachosi gan yr unigolyn perchennog eiddo ymdrechion. Mae maint hwn yn dychwelyd yn dibynnu ar y gymdeithas wedi datblygu ac anghenion. Y llewyrchus o ddinasoedd a newidiadau gweinyddol sy’n newid y cynllunio (cyflwyno trefol parth mewn ardal) gall felly effeithio ar y ddaear gwerth ac, felly, cynnyrch presennol yn sylweddol. Y syniad bod hyn yn cynyddiad yn cael ei ddychwelyd i gymdeithas, yn arbennig, wedi’i chynllunio gan y americanaidd economegydd Henry George, ond cafodd ei gefnogi hefyd gan y liberalist meddylwyr fel John Locke, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson a Herbert Spencer. Mae’r un peth yn berthnasol i ddyneiddwyr, fel Spinoza, Voltaire (ffugenw: Francois Marie Arouet), Jean-Jacques Rousseau a Mahatma Gandhi, yn ogystal â gwleidyddion megis Theodore Roosevelt a Winston Churchill. O economaidd ac ariannol pwynt o farn, y dreth ar dir fel y treth tir y fantais fawr sydd, yn wahanol i’r rhan fwyaf o drethi eraill nid ydynt yn creu unrhyw ystumiadau. Mae hyn oherwydd bod y dreth ni fydd yn newid y cyfanswm cyflenwad tir — yn wahanol i f. ex. treth ar incwm a enillwyd, a gellir disgwyl i hyn effeithio ar y cyflenwad llafur. Yn Nenmarc yn cynnwys y trethiant o eiddo yn draddodiadol, yn y ymhlith pethau eraill gan y Sosialwyr, Y blaid Ryddfrydol Radical a Retsforbundets partiprogrammer. Yn ychwanegol at y dreth eiddo a delir yn Denmarc werth eiddo treth, sy’n cael ei gyfrifo ar sail y gwerth yr eiddo yn neu, yn unol â’r rewi’r dreth o. Yn wahanol i drethi eiddo a osodir ar werth yr eiddo, fodd bynnag, nid yw pob eiddo, ond dim ond perchennog-preswyl anheddau. Gwerth yr eiddo yn cael ei ystyried yn wahanol i y tir y dreth, fel treth incwm, gan ei fod yn trethi ar y gwerth rhent eu hunain tai — y wobr, perchennog o ganlyniad i fod yn arbed yn y rhent, byddai’n rhaid talu os nad yw’n roeddent wedi buddsoddi mewn ei hun annedd