Ar y funud olaf teithio i’r AifftAfbuds pecyn rhoddir prisiau fesul person yn seiliedig ar ddau berson yn rhannu yn aros mewn ystafell ddwbl fflat. A bennir gan y gwesty yn cyfraddau ar gyfer dau o bobl bob nos. ‘Y pris gorau ar gwesty ar eich airfare.

com oherwydd byddwch yn cael y pris gorau, yn hawdd ac yn syml system archebu a lefel uchel o ddiogelwch yn un o’r mwyaf yn y byd hwyluswyr o ystafelloedd gwesty. ‘Cael y prisiau gorau ar y car rhent. Rydym yn bartneriaid gyda rentalcars. com oherwydd ni fydd yn cael y prisiau gorau ar rhenti car, mynediad i ffynnon-yn gweithredu system archebu, gyda archebu diogel ac yn bedwar ar hugain saith llinell. ‘Gyda yswiriant teithio gan Allianz gallwch fod yn hollol gartrefol ar y gwyliau. Rydym yn bartneriaid gyda Allianz p. g. a. eu prisiau da ac yn bedair awr ar hugain yn siarad saesneg cymorth. Allianz helpu chi yn fyd-eang ac yn lleol mewn achos o ddamwain. Cod taleb o bum: AllianZ’ ‘Mae eich taith yn cael ei oedi, or-fwcio neu ganslo o fewn y tair blynedd diwethaf.

Cael i fyny at

bum cant o kr.

yn yr iawndal

Weld a oes gennych yr hawl i iawndal ac yn eistedd yn ôl wrth i Flyhjælp cael eich arian yn ôl.’ Ar y Funud olaf Siarteri cylchlythyr ‘Gyda diddymu. a allyrrir bob un o leiaf unwaith bob mis. Yma gallwch ddarllen am y newydd a’r hen siarter chyrchfannau, teithio yn ymdrin a sut i gael y mwyaf allan o’ch rejsekroner gyda pecynnau gwyliau