Ar Y StentiauMae’r gofrestr tir yn cael ei adnabod yn cofrestru ac yn cael sail ar gyfer bod yn Nenmarc, rydym yn cael gafael ar ariannu, trethiant, cofrestru tir, ac ati.

Ledled y byd, rydym yn cymryd yr awenau gyda rheoli cydlynus o eiddo ardal, ac mae’n hanfodol ar gyfer gweithrediad y farchnad eiddo tiriog, i’r ddau berchnogion, gweinyddiaeth gyhoeddus, ac mae’r ariannol gall y sector fod yn ymddiried ynddo i ejendomsregistreringen. Unigrywiaeth, diogelwch a gennemsigtighedMed daneg ejendomsdata a yw’n unigryw, beth yw prynu a gwerthu eiddo. Cwmnïau morgais, a banciau yn defnyddio’r ejendomsdata i benderfynu ar y diogelwch ar gyfer y benthyciadau mewn ystad go iawn. A yw’r unigolyn yn berchen ar eiddo gwybod beth yw ei hawliau ac eiddo, maint a lleoliad. Ejendomsdata yn creu, mewn geiriau eraill thryloywder, ac rydym yn osgoi llawer o gweinyddol hassles ac anghydfodau cyfreithiol. Gweinyddol allweddol i forvaltningenMatriklens unigryw hefyd yn cael ei ddefnyddio fel yr allwedd i eraill data gweinyddol yn y rheoli, sy’n cael ei nid yn yr un ffordd ADNABOD unigryw a daearyddol dimensiwn. Gall er enghraifft, gan fod cofrestru a dadansoddiad o’r rheoli sefyllfa ar gyfer yr amgylchedd, natur, amaethyddiaeth, ac ati. Mae’r gofrestr tir yn bwysig gweinyddol allweddol, pan gweinyddiaethau angen i siarad gyda’i gilydd ac yn moderneiddio. EjendomsdataprogrammetMatriklens cofnod yn cynnwys ar hyn o bryd, parseli o dir, naill ai’n unigol neu mewn cyfuniad yn ffurfio cyfanswm ystad go iawn. Gwaith ar hyn o bryd yn Ejendomsdataprogrammet y stentiau yn y dyfodol yn cynnwys yr holl fathau o ystad go iawn. Bydd hyn yn condos ac adeiladau ar bridd tramor (e. e. kolonihavehuse) hefyd yn cael eu cynnwys yn y stent