Beth mae’r gyfraith yn ei ddweudRoedd y prif berthynas rhwng defnyddwyr a cwmnïau ynni yn cael eu rheoleiddio yn y tri energiforsyningslove. Mae’n trydan, nwy a varmeforsyningslovene. Energilovene gyda’r gysylltiedig hysbysiadau byddwch yn cael mynediad at ar wefan yr awdurdod (dera). Ar wahân i energilovene hefyd yn berthnasol i y cyffredinol cyfraith sifil rheolau, gan gynnwys y defnyddwyr penodol o ddeddfau ar gyfer defnyddwyr preifat. Mae’n, er enghraifft, cyfraith contract, cyfraith defnyddwyr, deddf gwerthiant nwyddau, renteloven gyda mwy. Neu weld y daneg Cystadleuaeth a Defnyddwyr i wefan yr awdurdod (kfst). Cyfraith Contract yn ganolog o ran y casgliad o gytundebau ar ddarparu gwasanaethau ynni. Contractau fydd yn fuan yn cael ei hategu gan ddau archddyfarniadau ar diogelu hanfodol y gofynion defnyddwyr ar gyfer trydan a nwy naturiol. Y bennod ar delerau annheg yn y contract yn seiliedig ar cyfarwyddeb yr UE. Economaidd a materion busnes wedi. Ionawr yn cymeradwyo statudau newydd y Bwrdd apêl yn y maes o Ynni. Elforsyningslovens ddiben yw sicrhau bod y wlad ar y cyflenwad trydan yn cael ei threfnu ac yn gweithredu yn unol â’i ddibenion diogelwch y cyflenwad, economeg, yr amgylchedd a diogelu defnyddwyr. Mae’r hysbysiad yn cynnwys rheolau ar elhandelsvirksomhederne dyletswyddau a’r rhwymedigaethau i’r defnyddiwr. Mae’r hysbysiad yn cynnwys penodol anfonebu gofynion ar gyfer elhandelsvirksomhederne Rheolau atodiad i’r hysbysiad y energivirksomheders hysbysu defnyddwyr ynghylch y defnydd o ynni a bilio. Mae’r ordinhad yn cynnwys safonau perfformiad i fjernaflæste mesuryddion trydan. Yn ogystal, mae yna reolau ar gyfer y mesur o drydan ar gyfer defnyddwyr (defnyddwyr). Mae’r gyfraith yn anelu i hyrwyddo traws-ffiniol masnach a chyflawni lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr. Mae’r gyfraith yn ymwneud yn benodol at y rheolau ar diogelu defnyddwyr yn y pellter contractau a’r contractau a gwblhawyd i ffwrdd o’r eiddo busnes. Yr hysbysiad (ac o bosib. ændringsbekendtgørelser) gwybodaeth ar apêl ffioedd a’r gyfradd ad-dalu y dylai, yn y drefn honno, yn ôl fel y defnyddiwr a’r masnachwr yn talu i’r ankenævnene. Rhad ac am ddim broses yn mynegi y bydd y wladwriaeth yn darparu cymorth ariannol gyda er mwyn sicrhau y dinasyddion mynediad at gyfiawnder. Diben y rhad ac am ddim broses yn cael ei felly, bod pobl sydd â llai ffafriol amodau economaidd hefyd yn cael y cyfle i arwain y ymgyfreitha. Diben y ddeddf yw sicrhau bod y casgliad preifat asiantaethau, hy. adfer hawliadau ar ran pobl eraill, yn digwydd heb fogedretternes cynnwys fel rhan o’r casgliad preifat asiantaethau, yn cael eu cynnal yn deg ac yn gadarn modd. Y ddeddf gwerthu nwyddau yn rheoleiddio civilkøb, yn y gwerthiant o nwyddau defnyddwyr a phartïon nad ydynt yn ddefnyddwyr. Cyffredinol cyfraith eiddo egwyddorion, fel y ddeddf gwerthu nwyddau yn mynegi, hefyd o bwysigrwydd mewn perthynas â phrynu a chyflenwi gwasanaethau ynni. Y gyfraith ar y taliadau rheoleiddio bl. a. adneuo a godi arian ar gyfrif, defnyddio cardiau debyd, bancio ar-lein, Debyd uniongyrchol cytundebau a throsglwyddo arian. Mae’r gyfraith yn cynnwys nifer o reolau, a gynlluniwyd i amddiffyn y defnyddwyr gwasanaethau talu. Pwrpas y gyfraith drafft ar betalingstjenes. NaturgasforsyningslovenLovens ddiben yw sicrhau bod y cyflenwad nwy yn cael ei drefnu a rhoi ar waith ar gyfer ystyried i ddiogelwch y cyflenwad, economeg, yr amgylchedd a diogelu defnyddwyr. Gofynion gwybodaeth drwy sefydlu cysylltiadau â chwsmeriaid. Yr hysbysiad yn gweithredu’r rheolau ar amddiffyn defnyddwyr, yn arbennig yn atodiad I o gyfarwyddeb yr UE ar y cyflenwad o nwy naturiol. Gwybodaeth i ddefnyddwyr. Yr hysbysiad yn gweithredu’r rheolau ar anfonebu a manyleb costau prisiau nwy naturiol, sydd yn arbennig yn deillio o gyfarwyddeb yr UE ar y cyflenwad o nwy naturiol. Produktansvarsloven rheoleiddio statudol atebolrwydd am anaf personol a forbrugertingsskade, fel y cynnyrch yn cael ei achosi. Ansvarsgrundlaget wrthrychol, hy. bod y dioddefwr yn unig mae angen i brofi bod y difrod, y diffyg ac yn y berthynas achosol rhwng y diffygion a difrod. Renteloven rheoleiddio preifat hawliadau ar y talu llog am dalu’n hwyr yn ogystal ag yn y nodyn atgoffa — a yw’n berthnasol, ffioedd casglu. Y cod trefn sifil yn darparu ar gyfer rheolau ar gymorth cyfreithiol, ac mae yna reolau penodol yn y Rhybudd cyhoeddus yn y cymorth cyfreithiol gan gyfreithwyr’. Yn y cod trefniadaeth sifil- mewn gwirionedd mae’r gyfraith ar y llys gofal, yn cynnwys y rheolau ar y llysoedd, yr heddlu a’r erlynydd cyhoeddus strwythur, ar yr amodau ar gyfer y i dod ac yn gweithio fel cyfreithiwr, yn ogystal â’r rheolau sy’n llywodraethu y driniaeth sifil ac achosion troseddol, ar gyfer adennill dyledion, ac ati.

VarmeforsyningslovenLoven ar cyflenwad gwres rheoleiddio polisi yn Denmarc yn ogystal â nifer o amodau mewn perthynas â’r cyflenwad gwresogi dŵr ar gyfer dibenion preswyl, er y gallent ymuno