Bogføringsloven — beth yw bogføringsloven. economaiddBogføringsloven yn dweud bod yn rhaid i chi gadw’r holl gofnodion cyfrifyddu am bum mlynedd. Yn economaidd, gallwch arbed eich data cyfrifyddu ar ôl ei derfynu tanysgrifiad gyda arkivlicens. Defnyddiwch y economaidd bogføringsprogram i gadw golwg ar eich cyfrifon ac yn cynnig y rhaglen gyfan ar gyfer rhad ac am ddim ar gyfer pedwar diwrnod ar ddeg. Mae’r gyfraith hon yn disgrifio’r gofynion cyffredinol o negeseuon a phostio. Ymhlith pethau eraill, sut i gofrestru ei dogfennaeth, ac i gadw ei chofnodion cyfrifeg. Mae’r gyfraith yn berthnasol i holl fentrau yn Denmarc, nad yw’n cael ei reoli gan y wladwriaeth neu awdurdodau trefol. Er enghraifft, yn adrannau llywodraeth a sefydliadau yn cael eu heithrio. Pan fyddwch yn swydd, mae’n ofyniad bod y cyfrifo deunydd yn cael ei ddinistrio neu ei waredu. Yn ogystal, mae hefyd yn cyfrifyddu, i gofrestru a dogfennau yn cael ei wneud cyn gynted ag y bo modd. Cyfrifo deunydd a rhaid eu cadw am bum mlynedd o ddiwedd y flwyddyn ariannol, ac fel rheol gyffredinol yn Denmarc. Fodd bynnag, gallwch fod yn cael ei gadw yn y gwledydd nordig (y Ffindir, gwlad yr Iâ, Norwy neu’r Sweden), mor belled ag y mae’r awdurdodau cyhoeddus yn gallu cael mynediad i’r system dan sylw ac yn cyfrifo deunydd. Bydd eich bod yn cadw y cyfrifo deunydd yn gwledydd eraill, rhaid i chi ofyn am ganiatâd. A dylai un ddisgrifio ei gofnodi trafodion a’r cofnodion cyfrifyddu yn cael eu storio yn dibynnu ar ba system ffeilio rydych yn ei ddefnyddio. Defnyddio safon ffeilio system, fel er enghraifft economaidd, nid oes angen i chi lunio disgrifiad. Defnyddio systemau eraill na’r safon systemau, dylai un yn paratoi disgrifiad o cofrestru trafodion a sut y cyfrifo deunydd yn cael eu cadw. Rhaid iddo fod yn bosibl, o wybodaeth y tu allan i’r person, i fod yn gallu dilyn y cwmni cofnodion a’r cofnodion cyfrifyddu. Ar gyfer yr holl gofnodion, dylai’r rhain gael eu dogfennu yn yr atodiad. Nid oes angen i argraffu yr atodiadau, maent yn gall hefyd fod yn archif ar ffurf electronig, mor belled ag y gallant gael eu hargraffu, heb y data a chynnwys i gael eu newid.

rhaid nodi yn y cyfrifo deunydd lle mae’r gyfradd yn cael ei gymhwyso.

Gallwch naill ai ddefnyddio gennemsnitskursen neu y trafodiad dyddiad

Yn bogføringsloven gallwch hefyd ddod o hyd mindstekravsbekendtgørelsen. Mae hyn yn y canllawiau ar gyfer sut y dreth datganiadau ariannol mae’n rhaid i fod yn barod. Y gofynion yn wahanol ac yn dibynnu ar y regnskabsklasse y cwmni yn rhan ohoni.

y rheolau y bogføringsloven