Boligrådgivning Denmarc — KøbersmæglerRydych wedi dod o hyd y cartref

Rydym yn y»gwrthwynebydd»i y gwerthwr realtor

Rydym yn gweithredu yn eich plaid a sicrhau eich bod yn gyfreithiol ac yn ariannol mewn sefyllfa dda yn y trafodaethau. Mae sefydlog ymadrodd mewn contract prynu lle mae’n dweud,»y gwerthwr tai go iawn yn mynd i yn unig y gwerthwr diddordebau, ac yn y prynwr wedi cael ei hannog i chwilio am preifat cwnsler»Pan fyddwch yn llofnodi’r ddogfen, rydych yn cadarnhau bod y gwerthwr realtor nid yw eich dyn, ac yn gallu gwneud yr hyn sydd orau ar gyfer y gwerthwr. Byddech yn cael ei adael gyda achos gwael iawn ar ôl hynny os bydd rhywbeth yn mynd o’i le, oherwydd eich bod hyd yn oed gyda eich llofnod ar y ddogfen wedi cadarnhau ei fod yn cael ei nid yw eich gŵr, ac rydych yn cytuno y byddai’n gwneud yn siŵr bod y gorau posibl masnach i’r gwerthwr. Os bydd y gwerthwr yn asiant ystad go iawn yn sefyll am weithred paratoi a refusionsopgørelse. Yma yn y gwerthwr ymgynghorydd penderfynu pryd y bydd y pris prynu yn cael ei ryddhau ac refusionsopgørelse i fod yn barod, a sut y dylai cofnodion yn cael eu cynnwys yn hyn. Y prynwr yma ni fyddai gennym yr un rheolaeth ag y cytundeb fel pe mae’n ei ymgynghorydd sy’n cyflawni y dasg hon, hy.

y gwerthwr wedi ei braster yn y diwedd hir

Y ystad go iawn asiant dim ond angen i fod yn cytuno gyda’r gwerthwr i fod yn gallu i ryddhau y pris prynu i hyn. Os oes ariannol anghytundeb ar hyn o bryd rhwng y gwerthwr a’r prynwr yn medru gorfodi’r gwerthwr i gydymffurfio â ei rwymedigaethau, er enghraifft, i atal y pris prynu yn gyfan gwbl neu yn rhannol