Budd-daliadau mamolaeth ar gyfer hunan-gyflogedig — Gwmnïau — AdroddiadRhaid i chi wneud cais heb fod yn hwyrach nag wyth wythnos ar ôl y plentyn yn cael ei eni fel y gallwch gael tâl mamolaeth. Os ydych yn cychwyn eich absenoldeb ar ôl y geni, mae’n rhaid i chi wneud cais ar gyfer budd-daliadau o fewn wyth wythnos ar ôl y cyntaf orlovsdag. Chwilio am i chi yn nes ymlaen, rydych ond yn medru cael tâl mamolaeth o amser y Payout, Denmarc wedi derbyn eich cais. Gallwch, fodd bynnag, dim ond gael. kr. bob wythnos cyn i dreth a budd-daliadau. (. tri chant o kr. yn) mae Hyn yn cyfateb i, saith deg o kr. pr. amser (dau ar hugain o kr. yn) yn y Gorchymyn i gael y llawn barselsdagpengebeløb, dylai eich incwm fod o leiaf. kr.

(. chwe chant o kr. yn) Os nad oes gennych elw yn eich busnes, ac nid oes gennych bolisi yswiriant, efallai na fyddwch yn cael eich talu unrhyw beth yn y tâl mamolaeth. Pan rydych chi yn cysylltu gyda Payout o Denmarc ar y barsensdagpenge lwfans, yn trin y wybodaeth amdanoch chi. Yma gallwch ddarllen yr wybodaeth y byddwn yn ei drin, sut rydym yn trin nhw, a pha hawliau sydd gennych yn y cysylltiad. Pan fyddwch chi, fel hunan-chwilio, neu yn derbyn budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra, rydych yn rhoi caniatâd i Dynnu’n ôl o Ddenmarc yn mynd i’r afael â nifer o’r wybodaeth amdanoch chi. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei alw’n data personol. Payout Denmarc gall gyfnewid gwybodaeth gydag awdurdodau eraill, cyflogwyr, a banciau, ac ati, pan fydd yn angenrheidiol i ymdrin â’r mater. Payout Denmarc i drin data personol sy’n rhan o’r achos. Gall er enghraifft, cael gwybodaeth am: yr ydym yn gael gan y CPR, Folkeregistreret, gweinyddiaeth Treth, eich meddyg, neu-blwch. Payout Denmarc yn casglu a phrosesau dim ond y wybodaeth sy’n angenrheidiol ar gyfer ein gwaith achos. Y nod yw sicrhau eich bod yn cael y budd-daliadau mae gennych hawl iddynt. Os byddwch yn cysylltu â Payout Denmarc ar gyfer budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra heb gael achos, cofnodwch eich sylwadau, gan gynnwys fel arfer eich enw a rhif ffôn. Os ydych yn ddiweddarach yn ceisio neu dderbyn budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra, byddwch yn cael neges manwl am y mathau o wybodaeth a gynhwysir yn y gwaith o brosesu eich achos. Payout Denmarc yn trin eich gwybodaeth ar gefndir y Payout Denmarc-y gyfraith, a deddfau eraill. Pan fydd y Payout Denmarc yn ymdrin ā’r achos, gall y maent yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi i awdurdodau cyhoeddus eraill, awdurdodau tramor ac yn y sector preifat, sydd, yn ôl y gyfraith, mae gennych yr hawl i dderbyn y wybodaeth, neu â phwy y maent yn gweithio. Er mwyn prosesu eich achos gall Payout Denmarc gael, yn rhannu ac yn cysylltu amrywiaeth o wybodaeth i chi heb ofyn i chi. Payout Denmarc, gall: Os bydd y Payout o Denmarc neu y fwrdeistref wedi sefydlu achos er mwyn gwirio p’un a oes gennych hawl i fudd-daliadau eraill, gellir rhannu’r wybodaeth angenrheidiol ar y mater, e. e. beth yn cael ei ymchwilio, a pha gamau a gymerwyd yn y mater. Mae hyn hefyd yn berthnasol os bydd yr achos yn cael ei gau o fewn y chwe mis diwethaf. Er mwyn gwirio bod gennych yr hawl i gyfnod mamolaeth a thâl mamolaeth budd-dal salwch, yn Talu Denmarc cyswllt ein hunain o ddata gofynnol, heb fod yn ddata personol sensitif eraill daneg neu awdurdodau tramor a diweithdra arian. Y canlyniad gall, mewn rhai achosion, cyfunol rhwng gwybodaeth o PostNord neu gweithredwyr gwasanaethau post eraill. Os bydd y Taliad Denmarc, yn datgelu gwybodaeth amdanoch chi i awdurdod mewn trydedd wlad, y ddeddfwriaeth berthnasol ac i sicrhau bod y taliadau yn cael neu wedi bod yn gywir. Payout Denmarc yn arbed eich gwybodaeth yn ystod y gwaith o brosesu achos ac yn dileu bum mlynedd ar ôl yr achos yn cael ei gwblhau. Mae’r wybodaeth yn cael ei arbed ar ôl cwblhau’r oherwydd rheolau cyfyngiad a arkivloven ac ati. Payout Denmarc yn gallu gwneud penderfyniadau sydd yn unig yn seiliedig ar awtomatig prosesu. Awtomatig penderfyniadau yn cael eu gwneud, er enghraifft, bod y Taliad yn Denmarc yn cael gwybodaeth o gofnodion cyhoeddus, lle mae pŵer yn cael ei gymharu gyda gwybodaeth yn yr achos, a, gyda’i gilydd, yn penderfynu a ydych yn gymwys ar gyfer budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra. Payout Denmarc hefyd yn awtomatig yn prosesu’r data ar gyfer proffilio, hy. i fod yn gallu rhagweld penodol o ymddygiad. Efallai y byddwch ar unrhyw adeg dynnu’n ôl eich caniatâd i Payout o Denmarc gael gwybodaeth amdanoch chi, yn ôl. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â’r Taliad Denmarc. Tynnu caniatâd yn ôl, fe allai olygu nad ydych yn cael eu gwrthod, yn cael llai o dâl neu mwyach yn medru cael budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra. Gallwch apelio, y Taliad Denmarc yn prosesu data personol amdanoch chi. Gallwch gael copi o’r wybodaeth, fel y Taliad Denmarc llawer am i chi. Gallwch hefyd ofyn: os oes Gennych gwestiynau ynglŷn â sut Payout Denmarc yn trin eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â databeskyttelsesrådgiveren. Rydych yn anghytuno â’r ffordd y mae’r Payout yn Denmarc yn trin eich gwybodaeth bersonol, rydych yn medru cwyno i’r daneg diogelu data asiantaeth. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod y ddeddf diogelu data yn unig yw apêl y corff mewn perthynas â phrosesu eich data personol, ond nid mewn perthynas ag y modd yr ymdriniwyd â’r achos o’r budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra. Os ydych yn anghytuno gyda’r Taliad Denmarc wedi trafod yr achos budd-daliadau mamolaeth, budd-daliadau diweithdra, rhaid i chi gysylltu â’r Taliad Denmarc. Ydych chi angen help cyffredinol a chwestiynau technegol am NemRefusion, cysylltwch â:NemRefusion cymorth os oes Gennych gwestiynau am barselsreglerne, gallwch ffonio am y Payout o Denmarc ar y ffôn. Neu ewch at y Ddeddf gyda’ch medarbejdersignatur ac anfon y eitem digidol i y ‘tâl mamolaeth’