Chyngaws, r rhyddha gwyddoniadurYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod. Gallwch hefyd gymryd rhan yn y flwyddyn hon yn forårskonkurrence. (Darllenwch yma am y sitenotice) chyngaws yn achos gerbron y llys, naill ai yn gweithredu ar osod y gosb (achosion troseddol), neu i barti (y ceisydd) yn dymuno i’r parti arall (y diffynnydd) gorchymyn i dalu swm i gyflawni gweithred benodol, yn dod i ben gweithredu penodol, neu i gydnabod hawl y mae’r ymgeisydd yn credu wedi o ran y diffynnydd (mewn achosion sifil). Treial yn cynnwys o leiaf ddau barti. Mewn achosion sifil, y ddwy ochr yn gyfartal, yr un fel plaintiff, un arall fel diffynnydd. Gall yn hawdd fod nifer o plaintiffs a nifer o ddiffynyddion yn yr un achos. Mewn materion troseddol yw un parti bob amser yn y swyddfa erlynydd cyhoeddus, tra bod y parti arall (neu bleidiau eraill) yn y diffynyddion, hynny yw, y person ei erlyn am y groes y deddfau y wlad honno. Bersonau cyfreithiol (h. y. cwmnïau, cymdeithasau, ac yn y blaen) yn gallu cael ei partõon yn ymgyfreitha sifil a throseddol (mae’r olaf yn, fodd bynnag, yn unig, i ddirwy). Y wladwriaeth, bwrdeistrefi, neu cyhoeddus eraill gall awdurdodau fod yn blaid i hovedforhandling, gyda dinasyddion yn y rhan fwyaf o wledydd y gall ddod ag achosion gerbron y llysoedd i roi prawf ar yr awdurdodau o ffiniau. Mewn rhai gwledydd, lle mae achosion o’r fath ar arbennig cyfansoddiadol llysoedd, tra bod mewn gwledydd eraill, f. ex. yn Nenmarc, yn cael ei setlo gan y llysoedd cyffredin. Yn y mwyafrif helaeth o achosion yn cynrychioli partïon mewn treial gan eu cyfreithiwr(yn). Mae parti yn cael y cyfle i arwain ei achos ei hun, ond gall y llys, o dan amgylchiadau penodol, ei gwneud yn ofynnol parti i gael eu cynrychioli gan gyfreithiwr. Chyngaws yn dechrau gyda gwŷs mewn achosion sifil) neu dditiad (mewn materion troseddol). Achosion sifil yn parhau wedi hynny yn ysgrifenedig neu ar lafar paratoi. Ymgyfreitha yn dod i ben gyda hovedforhandling, ar ôl y dyfarniad yn cael ei roi