Cofrestru genedigaethBydd y fydwraig yn adroddiad y geni y personregisterføreren. Bydd yn dweud yr offeiriad plwyf neu kirkekontoret yn y plwyf, lle y fam yn byw. Os nad ydych yn briod â’i gilydd a gyda’i gilydd yn dymuno i gynnal y gofal a chyfrifoldeb am y plentyn, rhaid hysbysu’r tadolaeth ddigidol. Yn y hyd yn oed y rhieni yn rhoi gwybod i’r geni i y fwrdeistref. cofrestru genedigaethau a enwau yn y de Jutland neu argraffu fødselsanmeldelse i gofrestru geni neu enw. Os na bydwraig wedi cymryd rhan yn y geni, hyd yn oed Yn y bod rhieni yn hysbysu’r enedigaeth i’r plwyf lle y geni wedi cymryd lle. Wedi fydwraig dan sylw, bydd yn hysbysu’r fydwraig y geni. Wedi bydwraig sy’n ymwneud yr enedigaeth, genedigaeth a gofrestrwyd yn y plwyf lle y geni wedi cymryd lle. Os ydych yn rhoi genedigaeth i blentyn ac nid yw wedi Danish cyfeiriad cofrestredig, mae cofrestru genedigaeth yn y plwyf lle y geni wedi cymryd lle. Mae’n dim ond os bydwraig nad ydynt yn cymryd rhan yn y genedigaeth, mae’n rhaid i chi hysbysu’r enedigaeth.

Anfon at y plwyf lle y geni wedi cymryd lle.

Dod o hyd i y plwyf ar Sogneportalen

Os ydych yn rhoi genedigaeth mewn ysbyty, a leolir yn ne Jutland, ysbyty canllaw, a oedd yn y bwrdeistref o dylid anfon y ffurflen i denmarc. Os ydych yn rhoi genedigaeth i blentyn dramor, ac mae gennych gyfeiriad swyddogol yn nenmarc, mae’n rhaid i chi yn y pwynt mynediad yn Nenmarc yn dod ac yn cael y plentyn yn cofrestru yn y swyddfa gofrestru lle’r ydych yn byw. Tystysgrifau yn cael eu cyhoeddi yn awtomatig wrth eu geni gael ei gofrestru, ond gallwch archebu Personattest ar eich plentyn naill ai gyda Ffrindiau neu drwy gysylltu â’ch bopælssogn. Yn y plentyn sy’n cael ei eni yn ne Jutland, rhaid i chi gysylltu y fwrdeistref yn lle genedigaeth yn cael ei chofrestru. Berson bopælssognet neu fødekommune yn ne Jutland, mae’n rhaid i chi ddod â ffurflen adnabod. Yn y plentyn heb ei eni yn Nenmarc, rydych ond yn medru cael tystysgrif gan Danish awdurdod, os yw’r plentyn wedi derbyn newid enw yn Denmarc ar ôl i.

ebrill

Os gwelwch yn dda nodi bod y daneg awdurdodau eisoes yn cael mynediad at y wybodaeth sydd ar daneg dystysgrif. Felly, mae’n dim ond yn anaml angenrheidiol i ddefnyddio tystysgrif ar draws o daneg awdurdod. Pan fyddwch yn cofrestru fel mam yn y cyd-destun o’u genedigaeth ei chofrestru fel arfer byddwch yn cael llythyr yn eich e-blwch gyda gwybodaeth am: Os yw mam y plentyn yn byw yn ne Jutland yn nenmarc, felly bydd yn cael ei nid yn y llythyr a anfonwyd atynt pan fydd eu genedigaeth ei chofrestru yn digwydd yn y jutland fwrdeistref. Yn gall fel rhieni gofrestru’r tadolaeth eich plentyn mewn achosion lle y mae’r plentyn yn farwanedig neu’n marw yn fuan ar ôl genedigaeth. Bydd y ffurflen yn cael ei gwblhau dim ond os yw’r rhieni yn briod â’i gilydd. Mae’n bosibl na fydd adrodd yn ddigidol, ac felly rhaid iddynt adrodd amdano gan ddefnyddio’r ffurflen»Cofrestru tadolaeth». Tadolaeth mae’n rhaid ei sefydlu dim ond os bydd y fam neu rywun arall sydd â diddordeb cyfreithiol yn y mater, a gweddïo am y peth. Os gwelwch yn dda osod y plentyn ar y dystysgrif marwolaeth. Yn un o chi — neu’r ddau — eni yn ne Jutland yn nenmarc, cyn y au neu dramor, os gwelwch yn dda yn cynnwys y dyddiadau geni a tystysgrif geni(s), dyddiadau geni a navneattest(au) neu’r dogfennau tebyg. Anfonwch y ffurflen a’r atodiadau perthnasol at y plwyf lle rydych chi’n byw. Yn byw gyda’i gilydd, rhaid anfon y ffurflen at y fam plwyf. Yn y plentyn sy’n cael ei eni yn Nenmarc rhaid anfon y ffurflen at y fwrdeistref lle mae’r fam yn byw. Pan tadolaeth yn fastslåetBliver yn tadolaeth plentyn marw-anedig neu blentyn a oedd yn farw yn fuan ar ôl genedigaeth, a sefydlwyd, yn golygu y