Cofrestru TAW y cwmniMynd i’r gwaith, ac sidenStart busnes, rhowch wybodaeth sylfaenol a ydych yn berchennog y busnes. Mae’n hollol rhad ac am ddim i ddechrau enkelmandsvirksomhed. Yn dda i chi gofrestru, byddwch yn derbyn eich rhif taw, os ydych yn ticio ‘cofrestru Taw’. Cwmnïau sy’n gweithio gyda gwasanaethau gofal iechyd, megis deintyddion, ffisiotherapyddion, seicolegwyr ac ati. mae’n rhaid i chi roi tic yn y ‘dreth gyflogres’. Mae’n rhaid i chi ddechrau eiddo yn bersonol proprietorship unig, fel y rhan fwyaf o entrepreneuriaid yn ei wneud, mae’n rhaid i chi mewn gwirionedd yn dod o hyd yn ôl Gofrestru eich proprietorship unig. Pan fydd y tudalen yn cael ei agor, mae’n rhaid i chi lenwi eich gwybodaeth bersonol, pa fath o fusnes ydych chi eisiau i ddechrau, os oes gennych gyflogeion, allforio neu fewnforio m. v. Rhaid i chi agor ar y Gofrestr y proprietorship unig gyda eich NemID, angen i chi dim ond cliciwch Anfon, a bydd eich holl wybodaeth yn cael ei anfon at yr awdurdodau perthnasol. Rydych yn awr yn y perchennog yn bersonol busnes eich hun a byddwch yn cael yn gyflym iawn eich CVR (Canol Busnes Gofrestr) rhif. Yn gyffredinol, partneriaeth a grëwyd yn yr un ffordd fel proprietorship unig. Dim ond mewn interessentselskab mwy nag un perchennog. Pob un o’r bartneriaeth s mae’n rhaid i berchenogion fod yn påStartblanketten ar gyfer y S ac ar y cyd ac yn unigol yn atebol am y bartneriaeth s dyledion. Mae hyn yn golygu os nad yw un o’r perchnogion yn cael arian yn y banc neu ecwiti mewn fflat, ac eraill dim arian wedi, fel ef, sydd wedi ei ffortiwn, yn dod i fod yn atebol am o bosibl. dyledion, fel y interessentskabet wedi i brosesu. Mae Iværksætterselskab gellir eu creu ar gyfer ceiniog. IVSet yn ‘brawd bach’ at y ApSet, yn ddarostyngedig, fodd bynnag, i wneud cais rhywfaint o gofynion llymach ar gyfer y casgliad o gyfalaf. A all ymhlith pethau eraill, dim difidend yn cael ei dalu cyn y bydd yn cael ei arbed. kr. i fyny yn y cwmni. Ond fel arall eriværksætterselskabet hefyd yn endid cyfreithiol ar wahân yn union fel ApS, lle byddwch yn ei ben ei hun yn atebol gyda’ch adneuon. Mae cwmni cyfyngedig yn endid cyfreithiol ar wahân, sy’n ei gwneud yn ofynnol. kr. yn y dechrau i fyny cyfalaf. Gallwch hyd yn oed greu, neu gallwch gael cyfrifydd neu gyfreithiwr wneud hynny ar gyfer. kr. Ar ApShæfter ydych yn ei ben ei hun gyda’r brifddinas rydych wedi rhoi i mewn i’r cwmni, ond y banc yn aml yn ei gwneud yn ofynnol bod kautionerer ar gyfer dyledion y cwmni ar draws y banc. Mae’n rhaid i chi gael y cwmni ei hun, mae amryw o bethau y mae’n rhaid i chi gael yn barod. sefydlu cwmni atebolrwydd cyfyngedig ac yn creu etholdingselskab. Os byddwch yn gwneud hobbyprægede gweithgareddau busnes, hy. yr ydych yn prynu neu cynhyrchu rhywbeth, ydych yn gwerthu i gwsmeriaid, a bod eich trosiant o dan. kr. ar y flwyddyn, nid oes angen i chi gofrestru eich gweithgareddau. Fodd bynnag, byddwch yn dal angen i chi dalu trethi ar eich elw. Mae hobbyvirksomhed rhaid i ni godi taw ac hefyd yn gallu tynnu taw. ProMatch yn rhad ac am ddim udbudsportal o dana aelodau, sy’n helpu chi i ddod o hyd i mwy o waith ac yn trafod gydag eraill hunan-gyflogedig bobl yn eich ardal. Dod o hyd ac yn cynnig ar dasgau o amgylch erhvervslivGå i mitdana promatch lle mae cwmnïau a chyrff cyhoeddus, a rhowch y tasgau yn cynnig yr holl DANA aelodau. Yma gallwch wneud cais ar eu cyfer ar ei phen ei hun neu mewn grwpiau bach. Anfon cynnig da yn y rhwydwaith — ac yn cynyddu eich salgNår chi greu dyfynbris ar ProMatch, byddwch yn gwneud eich busnes yn weladwy i filoedd o hunan-gyflogedig DANA-aelodau a allai fod ar goll yn union yr hyn y gallwch ei gynnig. Dyfyniad gall f. ex. fod yn bendant disgownt ar eich perfformiad. Creu eich preifat yn ei gynnig ac yn dod o hyd helpu pan ydych yn diffyg denHvis ydych yn chwilio am help ar gyfer tasg, gallwch hyd yn oed roi y tasgau yn y cynnig ac yn cael cymwys ceisiadau gan eraill hunan-gyflogedig. Pan fyddwch yn creu cynnig i chi felly, hyd yn oed concrid cynnig ar y dasg, rhaid i chi gael ei ddatrys. Gadewch i’r tasgau gael at y map ProMatch-y app byddwch yn cael gwybod yn awtomatig pan fydd yn cael ei greu cais neu gynnig sy’n berthnasol i chi ac yn eich busnes. Chi sy’n dewis beth sy’n ddiddorol i chi a gallwch chi bob amser yn troi i ffwrdd yn awtomatig negeseuon gan unwaith eto