COLLI TRWYDDED yrru — ei Golli, ei golli, ei ddwyn neu drwydded yrruEr mwyn cael cyhoeddi dros dro erstatningskørekort mae’n rhaid i chi fodloni’r DDAU o’r amodau canlynol: Mewn rhai achosion, mae’n bosibl i gael a gyhoeddwyd dros dro erstatningskørekort gan tynnu’n ôl o’r drwydded yrru neu yrru’n gwaharddiadau mewn gwledydd tramor.

Felly, rhaid i chi dalu am erstatningskørekort — hyn a elwir yn Colli trwydded gyrrwr (golli, ei ddwyn neu ei ddifrodi), sy’n cael ei gyhoeddi yn un o wledydd eraill yn yr UE neu’r ardal economaidd ewropeaidd (gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy), Mewn rhai achosion, mae’n bosibl i gael a gyhoeddwyd dros dro erstatningskørekort gan tynnu’n ôl o’r drwydded yrru neu yrru’n gwaharddiadau mewn gwledydd tramor. Os ydych chi wedi pasio y prawf gyrru neu mae yn digwydd amser aros mewn achos o adnewyddu trwydded yrru (dewisol. yn y cyd-destun archwiliad meddygol gorfodol), rydych yn cael eu cyhoeddi dros dro trwydded yrru Hefyd, mae’n eich dyletswydd i law dros y gwreiddiol drwydded i’r awdurdod lleol, felly, nes ei fod yn pops i fyny eto, ar ôl i chi wedi derbyn dros dro erstatningskørekort.

Pasbort dilys

Nad oes gennych pasbort dilys, os gwelwch yn dda dewch â’ch gwreiddiol bedydd, enw neu dystysgrif geni a photo id. Erstatningskørekort (duplikatkørekort) a dros dro erstatningskørekort ni ddylai fod yn drysu gyda dros dro kørekørt chi Gael preswylfa barhaol yn Nenmarc, ond wedi colli eich crone trwydded yrru dramor, mae’n rhaid i chi fynd i daneg llysgenhadaeth neu gennad. Os bydd y llysgenhadaeth neu gennad yn gallu cadarnhau bod gennych ddilys daneg trwydded yrru, byddwch yn cael dogfen swyddogol o denmarc ochr yn cadarnhau a math o gerbyd, mae gennych yr hawl i yrru ar y daith yn ôl i Denmarc. Os ydych chi wedi preswylio parhaol mewn Yr UE neu AEE-gwlad, fe all nad yw bellach yn cael eu cyhoeddi gyda newydd daneg trwydded yrru, os ydych wedi colli neu wedi ei hadnewyddu.

Yn yr achos hwnnw nid yw bellach yn cysylltu â’r daneg awdurdodau

Yn hytrach na mater gyda’r awdurdod priodol ar gyfer cyhoeddi trwyddedau gyrru yn y wlad lle rydych yn byw. Os ydych wedi colli eich crone drwydded yrru ac mae’n rhaid cyhoeddi tramor trwydded yrru, bydd kørekortmyndigheden yn y wlad mewn cwestiwn fel arfer yn gofyn am gadarnhad bod eich colli trwydded yrru a gyhoeddwyd yn Nenmarc. Er mwyn derbyn cadarnhad swyddogol bod eich trwydded a gyhoeddwyd yn Nenmarc, rhaid i chi wneud cais yn ysgrifenedig i’r Heddlu yn genedlaethol. Yn y cais, rhaid i chi roi eich rhif nawdd cymdeithasol ac yn eich cyfeiriad presennol yn ogystal ag esbonio sut ydych wedi colli trwydded yrru