Confensiwn y CENHEDLOEDD unedig yn y golau fersiwn — hawliau PlantY confensiwn yw’r rhai rheolau, sy’n mynnu bod pob plentyn yn y byd yn cael yr un hawliau. Yn y confensiwn yw bod plant yn cael yr hawl i chwarae, mynd i’r ysgol, yn cael bwyd, yn siarad yn eu meddwl. Mae yna hefyd bod rhaid i blant ddim yn cael ei guro. Y rheolau y confensiwn yn ymwneud â hawliau plant. Mae’r confensiwn yn datgan yr hawl o Gonfensiwn y CENHEDLOEDD unedig ar Hawliau’r Plentyn. Ond a elwir yn aml yn unig ar gyfer y confensiwn. Mae’r confensiwn yn cynnwys rheolau — neu fel ei fod yn gywir yn cael ei alw’n: erthyglau’. Prif erthygl — neu reol — yw rhif. Mewn erthygl dair mae’n dweud y dylech bob amser yn edrych ar yr hyn sydd orau i’r plentyn pan fydd yn gwneud penderfyniadau am fywyd y plentyn. Fe’i gelwir hefyd yn ‘budd pennaf y plentyn’. Mae’r confensiwn yn gymwys i bob plentyn. Yn y ccuhp yn dweud eich bod yn blentyn hyd nes y byddwch yn ddeunaw mlwydd oed. Mae’n dim ots lle yn y byd mae plentyn yn dod o ac yn waeth beth yw crefydd, lliw croen a rhyw.

Y ccuhp yn cael ei fabwysiadu yn y cenhedloedd unedig ar. tachwedd. Denmarc gytuno i ccuhp yn. Mae’r confensiwn yn gymwys i bob plentyn — o ble bynnag yn y byd y maent yn dod o ac yn waeth beth yw crefydd, lliw croen a rhyw. Yn ôl y confensiwn yn un plentyn hyd nes y byddwch yn ddeunaw mlwydd oed. Y confensiwn yw y mwyaf poblogaidd menneskerettighedsaftale. Cafodd ei fabwysiadu yn y cenhedloedd unedig ar. tachwedd. Ers bron i holl wledydd yn y byd yn dweud ydw i gydymffurfio â’r rheolau, sy’n cael eu yn y confensiwn. Denmarc yn dweud ie at y ccuhp yn. Mae plant yn bobl eu barn eu hunain, emosiynau ac anghenion ar sail gyfartal gyda oedolion. Mae’n sefyll yn y confensiwn. Yn gynharach, mae llawer o oedolion nad ydynt yn derbyn y dylai plant yn cael ei barchu fel person hunan-gyflogedig. Mae’r ccuhp wedi ei gwneud yn eithaf clir bod plant yn union fel oedolion yn cael hawliau f. ex. i siarad eu meddyliau, yn dewis eu crefydd ac nid yn cael eu hamlygu i’r banc. Os yw rhai oedolion f. ex. bydd yn atal y plant i ddweud eu barn hwy, gall y plant yn gweiddi yn uchel ac yn dweud bod yr hawl yn ôl y y ccuhp. Y confensiwn curiadau yn rhy gyflym, y dylai plant gael bywyd da. Os yw plant yn newynog, mae’n rhaid iddynt gael bwyd, gan fod ganddynt yr hawl iddo, ac nid yn unig oherwydd, ei fod yn bechod iddynt. O’i gymharu â llawer o wledydd Denmarc yn n bert yn lle da i fod yn blentyn. Yma, nid yn rhad ac am ddim addysg, ac nid oes llawer o blant sydd yn mynd i’r gwely llwglyd neu gynnal peryglus llafur plant. Ond nid yw’n golygu bod yr holl gennych yn dda iawn. Yn wir, mae rhan o’r daneg plant sydd wedi ei ddrwg. Gallai fod oherwydd eu bod yn cael eu curo yn y cartref, neu y rhieni yn cael eu yfed, neu eu bod wedi ei fod yn ddrwg yn yr ysgol. Ydych yn credu bod allan o ddeg o blant, mae yna un neu ddau sydd wedi ei mor ddrwg, eu bod angen help. Mae’r help maent yn cael eu hawl i gael o dan y confensiwn. Dim. Allwch chi ddim mynd yn uniongyrchol i mewn court o gyfraith yn Nenmarc a defnyddio ccuhp fel y gyfraith. Ond pan fydd gwlad wedi cytuno i’r confensiwn, mae’n rhaid iddo addasu ei ddeddfau yn ôl y rheolau y confensiwn. Ac wrth gwrs, mae’n rhaid i wledydd i sicrhau bod y plant i gyd mae’r hawliau yn y confensiwn. Y wlad llywodraeth hefyd ddyletswydd i roi gwybod i’r boblogaeth am yr hyn sydd yn y confensiwn. Mewn gwirionedd, dylai hawliau plant a ccuhp yn sefyll ar y cwricwlwm ysgol yn unrhyw le yn y byd. Mae’r CENHEDLOEDD unedig wedi sefydlu Børnekomiteen, a oedd yn yn cynulliad o bob deg o bobl o gwmpas y byd. Børnekomiteen rhaid gwirio bod gwledydd yn byw hyd at eu dyletswydd ac yn sicrhau bod plant yn cael eu hawliau cyflawni. Yr holl aelod-wladwriaethau yn rhaid i bob pum mlynedd yn cyflwyno adroddiad i’r Børnekomiteen am yr hyn y maent wedi ei wneud ar gyfer y plant. Børnekomiteen ysgrifennu adroddiad yn ôl i’r wlad, lle mae’r pwyllgor yn nodi, beth mae’n rhaid i’r wlad yn gwneud yn well ar gyfer plant. Nid oes cosb am fethu cydymffurfio â’r ccuhp. Sefydliadau amrywiol fel y Coch y Plentyn hefyd yn cadw llygad allan, nid ydynt yn groes i’r rheolau yn y confensiwn. Ar gyfer sefydliadau fel achub y plant, Unicef ac eraill børnerettighedsorganisationer yn y ccuhp yn offeryn pwysig. Sefydliadau perfformio gwaith rhyddhad yn y gwledydd tlawd, lle mae llawer o hawliau plant yn cael eu parchu. Y sefydliadau hysbysu y plant, eu rhieni — yn wir, y boblogaeth gyfan, y mae gan blant yr hawl i gael bywyd da yn ôl y confensiwn. Mae’r sefydliadau hefyd yn mynd i lywodraethau ac yn nodi eu bod mewn gwirionedd hyd yn oed wedi cymeradwyo ccuhp ac felly yn ymrwymo ei hun i wella amodau ar gyfer plant. Y ccuhp yn cael ei ysgrifennu gan oedolion, a gall yr iaith fod yn anodd i ddarllen. Felly, rydym wedi creu fersiwn yn ychydig yn haws iaith, a gall fod yn haws i’w deall. Isod gallwch lawrlwytho Cenhedloedd unedig plant confensiwn, lle yr oedd yn ysgrifenedig. Gallwch hefyd lawrlwytho y ccuhp yn ychydig yn haws fersiwn. Ychydig ymhellach i lawr ar y dudalen, gallwch ddarllen y fersiwn yn haws yn uniongyrchol ar y wefan. mae pedwar deg — pedwar. Mae gan y wladwriaeth ddyletswydd i gyflwyno adroddiad i’r komiteenKontrol gyda chyflawniad y confensiwn bwriadau. Mae achub y plant wedi cyhoeddi nifer o ddeunyddiau addysgol am blant a hawliau pobl ifanc. Gweler y deunyddiau yma. Coch y Plentyn yn prosesu eich data personol yn ôl yr UE yn berthnasol persondataforordning ac yn unol â daneg swyddog diogelu data. eich hawliau, ar ein prosesu data a pholisi preifatrwydd