Contract, y gwyddoniadur rhad ac am ddimYm mis mawrth, rydym yn canolbwyntio ar y bwyd a diod

(Darllenwch yma am y sitenotice) contract yn»addo»neu»cytundeb»bod yn dod i’r casgliad rhwng y personau a neu gwmnïau

Cydymffurfio â’r contract nid yw, neu os oes anghytundeb ynghylch yr hyn y contract yn mynd allan, mae yna nifer o opsiynau cyfreithiol. O fewn y gyfraith sifil i gael eu dehongli yn y contract fel rhan o gyfraith rhwymedigaethau a dylai felly gael ei barchu. Ar lafar ac yn ysgrifenedig cytundebau wedi dilysrwydd cyfartal, ond os ydych chi wedi llofnodi a dyddio o ddogfen sy’n cynnwys yr holl delerau yn y contract, lleddfu baich y prawf mewn cysylltiad ag unrhyw achos o dorri contract neu amheuaeth ohono