Credydau treth, Cofiwch eich credydau treth ar y datganiadau ariannolPan fyddwch yn cael eich datganiad blynyddol o’r DRETH, felly mae’n bwysig i wirio hyn drwy. Yn gyntaf, mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith eich bod yn gwirio a yw popeth yn gywir. Yn ail, bydd yn anodd i golli allan o didyniadau treth ddyledus. hepgoriadau na gwallau eraill sy’n gwneud y nodir didyniadau ydynt eisoes yn y y datganiadau ariannol. Ydych chi’n cael credydau treth heb eu defnyddio, felly rhaid i chi felly hunan-asesu hyn drwy Sg wefan. Mae hyn hefyd lle byddwch yn gwneud y newidiadau, os oes gwallau eraill yn eich ffurflen dreth flynyddol. Didynnu treth yn y swm y gallwch ei ennill heb orfod talu trethi ar y swm. Ar gyfer pob ceiniog y byddwn yn ei ennill, yna rydym yn rhaid i chi dalu treth. Y dreth hon yn mynd i’r cyffredin costau sydd gennym yn y wlad fel ysgolion, ysgolion meithrin, ysbytai, yr heddlu, y frigâd dân a llawer mwy. Fodd bynnag, mae rhai treuliau a all sbarduno didyniad treth, lle gall un gael ei gyflog dalu, heb dalu treth. Didyniad treth yn skatteundtagelse, lle rydych yn cael eich talu cyflog sy’n rhydd o dreth yn gorchymyn i dalu y draul, sy’n sbarduno y didyniad treth. Gall hyn f. ex. yn cael ei ddefnyddio i eich kørselsudgifter, pan fyddwch yn gyrru i’r gwaith, neu os ydych yn rhoi arian i elusen. Bellach, mae pob daniaid di-dreth llinell waelod, a elwir yn lwfans personol. Fel dyn ifanc o dan ddeunaw mlynedd yn personfradraget yn yn oed. pum cant kr, tra ar gyfer oedolion sydd dros ddeunaw mlwydd oed yn cael eu ar. kr. Mae hyn yn golygu bod gennych chi, fel y deunaw mlwydd oed, yn gallu gwasanaethu hyd at. kr. heb dalu treth. Rydych ond yn talu treth ar yr arian rydych yn ei ennill mwy na. kr. yn. Yn ychwanegol at personfradraget rydych hefyd wedi codi, os ydych chi yn y gwaith. Y credyd treth incwm a enillwyd yn yn, pum ar eich cyflog, fodd bynnag, max. tri chant o kr. yn y didyniad yn y cyfanswm. Y credyd treth incwm a enillwyd a ddidynnir yn awtomatig gan eich treth, ac felly nid yw’n rhywbeth yr ydych yn hyd yn oed yn rhaid i feddwl am. Yn yr adrannau isod, rydym yn dod i mewn poblogaidd didyniadau treth. Gall y rhain, mewn rhai achosion yn cael eu hadrodd yn awtomatig, f. ex. y sefydliad elusennol eich bod wedi cefnogi. Ond yn aml, mae’n rhaid i chi hyd yn oed yn gwybod y rhifau. Ym mhob achos, mae’n werth ymchwilio i weld a ydych yn cael credydau treth nad ydynt eto wedi’u rhestru ar eich datganiad. Lwfansau treuliau ar gyfer cludiant neu kørselsfradrag, fel y’i gelwir yn aml yn cael ei ddidynnu ar gyfer eich cludo i ac o’r gwaith. Rhaid i chi fod wedi mwy na deuddeg milltir i eich yn y gweithle i fod yn gallu i gael lwfansau ar gyfer trafnidiaeth treuliau. Mae maint y lwfansau ar gyfer trafnidiaeth costau yn dibynnu ar eich gyffredinol pellter gyrru, ac os ydych yn byw yn y udkantskommune. Mae hefyd yn bwysig os bydd angen i chi dros betalingsbroer, neu os bydd angen i chi ddefnyddio fferi neu awyren i fynd i’r gwaith. Darllenwch fwy am y rheolau ar gyfer lwfansau ar gyfer trafnidiaeth treuliau trwy’r ddolen isod. Gallwch gael didyniadau ar gyfer rhoddion elusennol cymdeithasau m. m. i fyny i. chwe chant o kr. yn a. naw cant o kr. yn. Ydych chi wedi darparu eich nawdd cymdeithasol dim. i gymdeithas, yna bydd y gymdeithas yn awtomatig yn rhoi gwybod am eich didyniadau. Rhaid i chi beidio, felly efallai y byddwch hyd yn oed yn adroddiad trwy’r ffurflen dreth. Ydych chi wedi defnyddio y crefftwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, yna mae’n debyg y gallwch gael credydau treth ar gyfer lønudgiften. Tan gallech dynnu costau llafur o. kr. o pr. i oedolion. O ymlaen ac ymlaen, y didyniad yn cael ei newid i wyrdd didyniad gyda hyd at. kr. yn y didyniad. cysylltwch am håndværkerudgifter, a. kr. yn y didyniad o’r gwasanaethau megis glanhau. Yn y diweddaraf ar y gyllideb ar gyfer håndværkerfradraget wneud yn barhaol. Håndværkerfradraget yn cael ei cyfeirir ato hefyd fel BoligJobordningen. Ydych chi’n aelod o undeb llafur neu gronfa diweithdra, gallwch dynnu y cwota. Heblaw am y didyniad treth, felly mae hefyd yn y wladwriaeth sy’n talu eich budd-daliadau diweithdra os ydych yn aelod o-bocs. mae’n yma. Felly, ydych chi eisoes yn aelod o gronfa diweithdra, yna gallai fod yn werth ystyried yn awr. Gweler yma am drosolwg o-blychau. Byddwch yn cael y benthyciad, er mwyn i chi dalu hefyd yn debygol o fod â buddiant. Hyn y gallwch ei dynnu oddi ar eich trethi. Yn aml bydd låneudbyderen, y banc neu mci yn awtomatig yn adroddiad y niferoedd, ond mae’n werth gwirio felly rydych yn twyllo eich hun o didyniad. Yr wyf wedi cyfrifedig allan bod y byddwn yn cael lwfansau treuliau ar gyfer cludiant yn, ar y flwyddyn (fesul. mis) fod wedi’i gyfuno gyda fy credyd treth o. yn y, — y mis. Rwyf yn cael cyflog misol ar gyfartaledd o, — cyn treth — yna bydd yn dweud bod fi oedd ni ddylid talu treth. Yn wir, mae yna, — ar ben y didyniad treth ar y. Nid wyf erioed wedi cael lwfansau treuliau ar gyfer cludiant o’r blaen, ond dw i’n ystyried symud i Slagelse hyd yn oed er fy mod yn gweithio mewn Valby. Mae yno bod yn gallu byw gyda mor fach incwm. Yn ôl i Google Maps, mae tua. km o Slagelse i Valby. Gadewch i ni dybio bod y gwaith o ddyddiau y flwyddyn (sydd i gyd yn normal diwrnod gwaith yn), a bod gennych incwm isel, felly mae’r didyniad yn cael ei osod ar, kr. yn uniongyrchol kørselsfradrag a, kr. yn atodiad pga. incwm isel. Y gwir kørselsfradrag, fodd bynnag, yn ôl pob tebyg fod yn is, gan fod mae’n debyg y byddwch yn cael dyddiau pan nad ydych yn gweithio nos. ex. pga. clefyd neu arall. Ond rydych yn gweithio i gyd ar y diwrnod, yna bydd yr uchod yn arwain gallwch chi ddibynnu ar. Felly, mae darn ffordd i fyny at y, kr. fel yr ydych yn ysgrifennu. Rwy’n meddwl, felly, eich bod wedi gwneud camgymeriad yn eich cyfrifiad. Rwyf wedi ers mis ionawr yn gweithio fel cynorthwy-ydd mewn kindergarten (rwy’n ugain oed). Rwyf wedi wedi cyflog ar gyfartaledd o. kr y mis cyn treth. Mae’n yn unig yn awr yn gwawrio ar mi fy mod wedi cael fy lwfans personol. Unman ar fy paycheck mae yna rywbeth am skattefradragelse. Yr wyf yn talu treth o deg ar hugain o-wyth, a ATP cyfraniadau ac yr WYF yn-cyfraniad. Mae gen i’r hawl i. treth rhad ac am ddim ddoleri, pan rwyf wedi rhoi fy forskudsopgøresle ar gyfer ar y. kr. Pwy ddylwn i gysylltu â nhw. Fy cyflogwr neu dreth. Mae’n cael ei wneud yn awtomatig. Nid oes angen gwneud unrhyw beth. Drwy forskudsopgørelsen yn cael ei gyfrifo, ei fod yn faint yr ydych yn tua rhaid i chi dalu mewn treth. O hyn cyfrifo eich cyfradd dreth. Rydych felly yn cael treth cyfradd is nag y gyfradd go iawn o dreth ar yr olaf ennill norwyaidd. Mae’n iawn dros y flwyddyn gyfan. Forskudsopgørelsen yn cael ei ddefnyddio yn unig i gyfrifo faint yr ydych ca. mae’n rhaid talu treth yn ystod y flwyddyn. Forskudsopgørelsen felly yn cael unrhyw effaith ar faint yr ydych yn mynd i dalu yn y diwedd. Mae hyn yn cael ei gyfrifo ar y ffurflen dreth. Os Forskudsopgørelsen nid yw wedi bod yn can gywir (y nid yw byth yn), felly yn cael eich treth cywiro ar y ffurflen dreth. Felly, mae’n weithiau yn rhaid i chi dalu treth ychwanegol, pan fydd y ffurflen dreth yn dod, ac mewn achosion eraill i gael arian yn ôl mewn trethi. Mae fy ngŵr yn fyfyriwr yn awst. Yn y flwyddyn a ddaeth, a thrwy hynny ar UNDEB y myfyrwyr. Felly mae’n rhaid ei fod heb ei ddefnyddio credydau treth sy’n cael eu oveført i mi, Ond sut mae’n cael ei wneud i fyny. Rydym yn ei gael yn ôl mewn treth mewn cysylltiad â’r datganiadau ariannol, neu a yw fy ddidyniad uwch ar gyfer y flwyddyn nesaf neu yn gyfan gwbl. Ffordd. Dwi yn y gwaith er fy gf yn yn UM Rydym yn defnyddio ein lwfans personol llawn, yr wyf wrth gwrs yn cael yno yr enillir ar incwm credyd treth. Byddwch yn gallu i drosglwyddo ei botensial ennill incwm credyd treth i mi os byddwn yn briod. neu a oes yna fanteision eraill i fod yn briod, yn hytrach na’r cyd-fyw. Yr wyf yn ymwybodol y gallwch gael rhywfaint o fanteision treth o mht. o ddiddordeb didyniadau enillion cyfalaf. Ie, gall priod drosglwyddo heb ei ddefnyddio lwfans personol i bob eraill. Dyfyniad:»Os ydych yn briod gan indkomstårets allbwn yn digwydd yn awtomatig yn trosglwyddo eich priod unrhyw nas defnyddiwyd lwfans personol,»rwyf wedi bod yn gweithio ledled, ond wedi dod o hyd bod yn fy personol didyniad yn cael ei gyfrifo yn anghywir, ac rydych chi felly wedi cael ei gyfrifo’n anghywir personol didyniad ar gyfer deg allan o ddeuddeg mis y flwyddyn. Dylai yr wyf yn cael yr arian oddi ar y gyfrifo’n anghywir personol didyniad yn ôl yn y ffurf datganiadau ariannol. Hi, rwyf wedi cael gwybod am cynhaliaeth cynnal plant ar gyfer ar fy ffurflen dreth flynyddol. Gen i felly dim ond bod yn ei wneud, ble y gallaf yn awr yn gweld y dylwn i wedi pellach. dkk yn. Ei fod mor rhai yr wyf yn mynd yn flwyddyn neu maent yn cael eu colli. Iddyn nhw byddwch yn cael eich talu. Gallwch gywir yn eich datganiadau ariannol am hyd at dair blynedd a phedwar mis ar ôl y flwyddyn yn cael ei gwblhau. Hy. ymlaen i. mai, gallwch gael gwared ar eich treth ar gyfer y flwyddyn. Y datganiadau ariannol ar gyfer y flwyddyn, yn gallu cael ei gyfeirio i. gall. Pan fyddwch prydau mewn ar ddiwedd y flwyddyn adrodd, felly hefyd y bydd y dreth bob amser yn cael ei addasu yn nes ymlaen, felly mae’n rhaid i chi naill ai dalu ymhellach, neu wedi dychwelyd yr arian