Cwestiynau cyffredin ynglŷn â diogelu defnyddwyr — Western unionGwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy ydych chi anfon arian i chi. Os ydych yn prynu nwyddau neu wasanaethau ac yn talu drwy Western union rhwydwaith, eich cyfrifoldeb chi yw cadarnhau y gwerthwr enw da a dilysrwydd. Western union yn gyfrifol am nad ydynt yn derbyn nac ansawdd unrhyw nwyddau neu wasanaethau. Byddwch yn ofalus gyda chynrychiolwyr o y swîps, gwobr neu lotteriselskaber, sy’n dweud bod yn rhaid i chi drosglwyddo’r arian i nhw er mwyn hawlio gwobr ydych wedi ennill. Mae llawer o gwmnïau yn rhedeg twyllodrus cystadlaethau sy’n gofyn i chi drosglwyddo arian i nhw, ond nid ydych yn rhoi unrhyw beth yn ôl. Byddwch yn ofalus gyda llythyrau digymell neu negeseuon e-bost o nigeria neu eraill tramor swyddogion y llywodraeth yn gofyn am gymorth i drosglwyddo arian dros ben o wlad dramor i eich cyfrif banc. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol o alwadau ffôn gan yr heddlu, a oedd yn honni bod yr un yr ydych yn gwybod ei fod wedi bod mewn damwain neu wedi cael eich arestio, ac yn gofyn am arian. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod pwy ydych chi anfon arian i chi. Os ydych yn prynu nwyddau neu wasanaethau ac yn talu drwy Western union rhwydwaith, eich cyfrifoldeb chi yw cadarnhau y gwerthwr enw da a dilysrwydd. Western union yn gyfrifol am nad ydynt yn derbyn nac ansawdd unrhyw nwyddau neu wasanaethau. Os ydych yn derbyn e-bost gan gwmni, sy’n cynrychioli ei hun fel Western union, ac nid ydych yn siwr bod mae’n cael ei anfon drwy western union.

ie, mae’n rhaid i chi ymatal rhag glicio ar unrhyw ddolen yn yr e-bost. Gall hyn fod yn ‘gwe-rwydo’-yn yr ymgais i dwyllodrus gael gwybodaeth sensitif oddi wrthych. Yn hytrach, cysylltwch ar unwaith â’r awdurdodau lleol. ‘Cwestiwn prawf’feature yn y Western Undeb SM-gwasanaeth trosglwyddo arian yn cael ei fwriadu ar gyfer sefyllfaoedd brys lle y bydd y derbynnydd nid yw’n cael ei adnabod yn gywir (f. ex. ei ei waled ac adnabod wedi cael eu dwyn). Ni ddylid byth ei ddefnyddio fel diogelwch ychwanegol i amser neu ohirio talu trafodiad. Mewn llawer o leoedd dalu Western union y derbynnydd pryd bynnag y derbynnydd yn dangos adnabod priodol, hyd yn oed os bydd y derbynnydd nid yw’n gwybod yr ateb i’r cwestiwn prawf. Western union yn cynnig spærringstjeneste neu fath arall o bolisi ar gyfer ‘købsbeskyttelse’. Cwmni Western union yw am i drosglwyddo arian o un anfonwr i un derbynnydd. Rydym yn rhybuddio, ac yn argymell i bobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau, nid yw i anfon arian i bobl nad ydynt yn gwybod. Mae’n yr anfonwr gyfrifoldeb i wybod y blaid y cronfeydd yn cael eu hanfon at. Y defnydd o ffug enw neu newid y derbynnydd enw ar ôl y trosglwyddo arian wedi cael ei anfon yn ffordd sicr i sicrhau cyllid. Os yw derbynnydd gwyliwr priodol adnabod gyda’r un enw, sy’n sefyll ar y trosglwyddo arian, wneud taliad. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol o drydydd-parti ‘chasgliad’ neu ‘adneuon gwasanaethau’, oni bai eu bod yn cael eu cydnabod deponeringstjeneste. Western union yn deponeringstjeneste, mae’n rhaid i ni yn cael ei ddefnyddio fel deponeringstjeneste ac ar hyn o bryd nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw deponeringstjeneste. Ar gyfer arwerthiannau ar-lein, dylech ymchwilio i’r sælgerfeedbacken yn ofalus a bod yn gyfarwydd â’r arwyddion rhybudd sy’n gysylltiedig â twyllodrus gwerthiannau arwerthiant. Mae’r rhan fwyaf onlineauktionswebsteder gael canllawiau diogelwch neu cwestiynau cyffredin a all helpu i adnabod y bo modd twyllodrus gwerthiant. Byddwch yn ofalus os bydd y gwerthwr yn eu defnyddio yn rhad ac am ddim cyfeiriad e-bost neu yn mynnu ar dderbyn yn unig dull o dalu. Yn adrodd yr holl weithgarwch amheus, ac ffeil gwynion am nad ydynt yn cyflawni y nwyddau at y safle ocsiwn, wrth i chi brynu’r eitem. Cysylltwch â’r awdurdodau defnyddwyr asiantaeth, os ydych yn ansicr, neu’n amau, i chi dros y ffôn, post, neu e-mailopfordring. Western union yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau, gan gynnwys technoleg SSL, i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol. Gwnewch eich cyfrinair yn anodd i ddyfalu. Peidiwch â defnyddio rhannau o eich enw, eich pen-blwydd neu eiriau y gellir yn hawdd fod yn gysylltiedig â chi. Defnydd lluosog cyfrineiriau ar gyfer eich cyfrifon gwahanol i leihau risg mewn un achos cyfrinair yn cael ei beryglu. Gallwch ddiogelu eich cyfrineiriau drwy wneud yn siŵr bod eich virusscanningssoftware i fyny i dyddiad ac yn gwybod pryd i gynnal gwrth-ysbïwedd programs. Mae’r rhaglenni hyn yn gallu helpu i amddiffyn yn erbyn firysau a meddalwedd maleisus eraill a all beryglu eich hunaniaeth, hyd yn oed os yw eich cyfrifiadur yn ymddangos i weithio ddirwy. Os ydych yn defnyddio Microsoft Windows, rhaid i chi sicrhau bod eich Ffenestri diweddariadau yn cael ei alluogi, felly bydd eich system weithredu yn aros sicrhau. Gallwch ddarllen mwy am Microsoft Windows diweddariadau i chi Fod yn ofalus wrth i chi fynd i mewn cyfrineiriau ar gyfrifiadur nad yw’n perthyn i chi. Firysau, ysbïwedd, neu osodiadau eich porwr gellir ei ddefnyddio i gyfaddawdu eich cyfrif drwy gofnodi eich enw defnyddiwr a chyfrinair