Cwmni atebolrwydd cyfyngedig — Greu ApS ar y pymtheg munud. Pris ar-lein o’r krAnpartsselskabet yn y rhan fwyaf o ddefnyddir yn ar ffurf cwmni, yn Nenmarc ac yn gyffredinol yn mwynhau mwy o ymddiriedaeth mewn busnes na mathau eraill o gwmnïau. Creu eich Arolwg yn hawdd ac yn gyflym gyda Cyfreithiol Desg, a gadewch i ni gymryd gofal o cofrestru a cadarnhad o gyfalaf cyfrannau. Mae cwmni cyfyngedig yn y ffurf fwyaf poblogaidd o cwmni yn Denmarc. Heddiw, mae’r gofyniad cyfalaf ar gyfer anpartsselskabet gostwng o. kr. kr. ac mae’r ffurf, felly, wedi bod yn llawer mwy darbodus sydd ar gael ar gyfer entrepreneuriaid. Anpartsselskabet hefyd yn adnabyddus maint yn denmarc busnes yn y gymuned ac yn mwynhau cryn dipyn o ymddiriedaeth o’r ddwy cwsmeriaid yn ogystal â chyflenwyr. Pan fyddwch yn creu eich Arolwg drwy Cyfreithiol ar Ddesg, gallwch ddewis hyd yn oed i ddarparu ar gyfer cofrestru yn y daneg busnes awdurdod-system. Nid ydych am i gofrestru eich cwmni, yn cynnig Cyfreithiol Ddesg i wneud yn siŵr y ddau cofrestru a chadarnhad o gyfalaf cyfrannau. Gallwch ddarllen mwy amdano yn yr adran»Un o brif fanteision o gwmni cyfyngedig yw ei fod yn sicrhau bod y perchnogion cwmni atebolrwydd cyfyngedig mewn perthynas i gredydwyr y cwmni. Mae hyn yn golygu eich bod chi fel y perchennog risg yn unig yn yr arian yr ydych wedi mynd ati yn penderfynu i saethu i mewn i’r cwmni yn y ffurf y cyfalaf yn ddiweddarach, Os ydych chi am i’ch busnes i fuddsoddwr newydd neu un newydd gyda’r entrepreneur, y gellir yn hawdd eu trosglwyddo cyfrannau iddo. Yn yr un modd mae hefyd yn fwy syml i werthu y cwmni cyfan, os ydych chi am hyn yn Anpartsselskabet yn dod ar wahân ar berson cyfreithiol, a gall hefyd fod o fantais mewn perthynas â thalu treth corfforaethol is Anpartsselskabet yn y rhan fwyaf o ddefnyddir yn ar ffurf cwmni yn Denmarc, pam ei bod yn mwynhau mwy o ymddiriedaeth gyda chwsmeriaid, cyflenwyr a phartneriaid busnes, Os nid yw codi cyfalaf ar gyfer y cwmni — naill ai ar ffurf benthyciadau neu fuddsoddiad — mae hyn fel arfer yn haws mewn cwmni cyfyngedig Pan fyddwch yn archebu eich dogfennau cwmni drwy’r Cyfreithiol Desg, byddwch yn cael yr holl ddogfennau y mae angen i chi ffurfio eich cwmni atebolrwydd cyfyngedig: mae’r ddogfen Hon yn nodi’r amodau ynghylch y ffurfiwyd y cwmni. Mae’n amlwg, o fod yn etholwr, sydd y perchnogion (y sylfaenwyr), a sut y cyfalaf y cwmni (cwmni cyfranddaliadau) yn cael eu dosbarthu rhwng y perchnogion, os mae lluosog perchnogion. Mae hefyd yn dangos, pwy ddylai eistedd yn y cwmni rheoli (bwrdd gweithredol ac unrhyw fwrdd cyfarwyddwyr) ac o ba ddyddiad, y cwmni mae’n rhaid i fod yn weithgar. Mae’r ddogfen hon yn nodi’r rheolau ar gyfer y cwmni ac ar ei weithrediadau. Erthyglau cymdeithasu gynnwys, er enghraifft, at ba ddiben y mae’r cwmni wedi, sut y cwmni flwyddyn ariannol yn rhedeg, rhaid i fwrdd cyfarwyddwyr y cwmni, yn ogystal â sut y cwmni gall perchnogion yn gwneud penderfyniadau am y cwmni. Er mwyn derbyn y ddogfen sefydlu ac erthyglau cymdeithasu rhaid i chi lenwi ffurflen ar-lein. Yma mae’n rhaid i chi hefyd gymryd swydd ar p’un a yw’r Cyfreithiol Desg rhaid i chi gofrestru eich cwmni gyda daneg busnes yr awdurdod, neu os ydych yn hyd yn oed yn awyddus i wneud hynny. Cwmni y mae’n rhaid bob amser fod wedi’i gofrestru gyda’r daneg busnes awdurdod er mwyn sicrhau dilysrwydd, ac am hynny byddwch yn gallu derbyn CVR yn rhif. Waeth pwy sy’n cyflawni’r gofrestru, yn ei gwneud yn ofynnol daneg busnes awdurdod ffi gofrestru o o kr. Os ydych chi am brynu Cyfreithiol Desg y gwasanaeth cofrestru, rydych dim ond dewis yn y ffurflen.

a byddwn yn cymryd gofal ohono i gyd i chi, o ran cofrestru a chadarnhad o’r cyfalaf cofrestredig. Nodwch os gwelwch yn dda, os byddwch yn dewis sefyll ar gyfer y cofrestriad, rhaid i chi hefyd wneud yn siwr i gael eich banc i gadarnhau y cyfalaf y cwmni. Gallwch ddarllen mwy amdano yn ein erthygl am Pan fyddwch wedi cwblhau’r ffurflen, ac yn talu am eich ddogfen sefydlu a statudau, byddwch yn syth yn derbyn y dogfennau a bod yn barod i gael ei lofnodi gan y sylfaenydd neu sylfaenwyr. I chi gofrestru yn hawdd ac yn ddiogel gyda NemID, yn ôl y mae’r dogfennau yn cael eu storio ym mhob underskrivers personol archif ar legaldesk.

Ar y ffordd chi bob amser wedi mynediad at y dogfennau

Os ydych chi wedi dewis Cyfreithiol Desg