Cwpan y BYD Cyngor Cyfreithiol ApS — cymorth Cyfreithiol Cymorth cyfreithiol — Cysylltwch âRydym yn arbenigo yn y maes teulu ac etifeddiaeth y gyfraith, cysylltwch a arbejdsskadeerstatning yn ogystal ag ar y farchnad. Rydym felly yn hapus i helpu gyda datblygiad personol a chyngor proffesiynol os oes angen cyngor arnoch o ran materion personskadeerstatning, etifeddiaeth neu ewyllys neu trawsgludo, ac achosion eraill mewn cysylltiad â’ch prynu cartref. Ydych chi wedi contractio PTSD ar ôl postio INTOPS yw yno i siarad am yn ymwneud â gwaith anafiadau, ac o ganlyniad mae posibilrwydd y gallech gael iawndal am anaf parhaol ac iawndal ar gyfer erhvervsevnetab. Rydym yn cynnig i drin eich gweithwyr iawndal achos, a byddwch ond yn talu ffioedd os ydych chi’n cael ei gydnabod eich gwaith cysylltiedig ag anafiadau. Heb y byddwch yn rhedeg y risg bod chi neu eich priod partner yn cael eu gorfodi i fynd o’r tŷ ac yn y cartref pan førstafdødes etifeddion gymryd eu hetifeddiaeth, ond yn creu cyffredin destament, gallwch sicrhau na fydd yn angenrheidiol. Oeddech chi’n gwybod bod mae’n bosibl i sicrhau bod eich priod yn etifeddu hyd at dri deg un deg ar hugain o-dau-dau o eich gyffredin ffortiwn. Pan fyddwch yn prynu newydd preswyl, mae llawer o bethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, gan gynnwys unrhyw hawddfreintiau ar yr eiddo, yn cynnig o ejerskifteforsikring ac ati.

Er enghraifft, rhaid i chi wario anaf yn y gwaith neu afiechyd galwedigaethol, rydym yn helpu i drin eich achos. Rydym yn ymdrin hefyd achosion o iawndal ar gyfer cyn-filwyr yr effeithir arnynt gan anhwylder straen wedi TRAWMA. Mae bob amser yn ein hamcan i gynnig trosolwg cyflawn o’r achos, yn union fel y mae ein nod yw i gael eich achos ei setlo heb orfod cael treial. Rydych yn sicr felly o broses effeithiol a phersonol triniaeth pan fyddwch yn dewis VM Gyngor Cyfreithiol Gsc. Fel busnes cyfreithiol, rydym yn paratoi hefyd dogfennau cyfreithiol, megis ewyllysiau a gweithredoedd teitl a refusionsopgørelse mewn cysylltiad â phrynu cartref newydd. A ydych yn ystyried prynu go iawn eiddo, ac os oes angen i gyfreithiwr sy’n medru rhoi cyngor i chi cyn ac yn ystod y broses brynu, rydym yn cynorthwyo chi hefyd yn hoffi i chi. Ni waeth beth yw natur a hyd a lled, yr ydych bob amser yn sicr o gael cyngor personol, gan ganolbwyntio ar eich anghenion penodol gyda cwpan y BYD Cyngor Cyfreithiol Gsc.

Ydych chi angen cyngor cyfreithiol mewn achos yn ymwneud â’r person neu arbejdsskadeerstatning

Neu ydych chi eisiau cymorth cyfreithiol ar gyfer y gwaith o baratoi’r dogfennau allweddol megis y weithred neu dyst.

Efallai y dylech chi ddefnyddio cymorth yr eiddo neu yr eiddo