Cyfreithwyr DenmarcAdolygiadau yn cael eu hanfon yn ddienw at y safonwyr, a fydd yn edrych arnynt cyn gynted ag y bo modd. Cofiwch, fodd bynnag, bod adolygiad yn syml yn adolygiad — nid yw’n golygu y bydd ymateb iddo. Yn ychwanegol at y rheolau ar y dudalen hon hefyd yn berthnasol i reddits sydd rheolau, Reddiquetten a rheolau cyffredinol o daneg ddeddfwriaeth. Mae’r fforwm hwn yn bennaf daneg, ond bydd y cynnwys yn saesneg, norwyeg a swedeg yn cael eu croeso bob amser. Hiliaeth, homoffobia, gwrth-semitiaeth, rhywiaeth, ac yn y blaen yn cael eu caniatáu. Sylwadau beirniadol yn cael ei ganiatáu, ond rhaid i fod yn gweddus. Rhannu gwybodaeth bersonol yn cael ei wahardd. Gwybodaeth bersonol yw, ymhlith eraill, go enwau, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost. Mae hyn hefyd yn berthnasol i unigolion fynegi eu hunain ar gyfryngau cymdeithasol, a lle gall fod yn a rennir fel screenshot gyda holl enwau a lluniau proffil sensro. yn reddits sydd CWESTIYNAU cyffredin. Darllenwch ein canllawiau ar gyfer facebook a twitter yma. Os ydych mewn unrhyw amheuaeth ynghylch p’un a yw unigolyn preifat neu beidio, yna bydd yn anfon neges at y safonwyr cyn i chi yn y post. Safonwyr yn cadw’r hawl i wahardd trolls a bots. Cymeradwyo bots yn u automoderator, u TweetsInCommentsBot a u TotesMessenger. Agenda gwthio yn cael ei ganiatáu. Y safonwyr i asesu a yw defnyddwyr yn rhan o’r gymuned neu yn gyfan gwbl yn defnyddio’r fforwm fel propagandaplatform. Byddwch yn reporte agendapushing ac yna ysgrifennwch yn fanwl modmail Defnydd o linkforkortere yn cael ei ganiatáu. Mae yna dim ond ychydig o resymau i defnyddio linkforkortere, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cymylog. Fyrhau URL yn awtomatig yn cael eu symud gan Automoderator.

Mae’n iawn i anghytuno ag eraill, ond yn cynnal tôn gwrtais ac yn canolbwyntio ar y pwnc yn hytrach na’r unigolyn. Cofiwch fod y bod dynol yn y tu ôl i bob enw defnyddiwr. A ydych yn arsylwi achos o dorri rheolau, felly, yn adrodd ac yn gadael y safonwyr yn ymdrin â hi. Ateb ni eto, ac nid ydynt yn dechrau fflam rhyfel. Dolenni i lluniau, fideos rhywiol neu dreisgar mewn natur a deslignende mae’n rhaid eu nodi’n glir fel NSFW (Ddim yn Ddiogel ar Gyfer Gwaith). Post heb penodol yn atodiad i Denmark yn cael ei symud. Mewn cysylltiad â digwyddiadau yn y gweddill y byd efallai edafedd trafod yn cael ei ganiatáu, gyda y canllawiau isod. Cydymffurfio â’r canllawiau hyn yn nid yw’n, bydd eich swydd yn cael ei dileu. Erthyglau cyn y flwyddyn gyfredol mae’n rhaid ei farcio â y flwyddyn y maent yn cael eu rhyddhau i mewn. Eitemau rydych erthygl yn a oedd yn ysgrifennu yn y flwyddyn, yna bydd yn cael ei farcio ei bod yn o ymlaen.

Gallwch f

ex. peidiwch ag ysgrifennu yn eich teitl y swydd. Defnyddiwch y teitl gwreiddiol pan fyddwch yn rhannu erthyglau yn y cyfryngau newyddion ac eraill ffynonellau swyddogol, oni bai nad yw hwn yn ddigonol disgrifio cynnwys yr erthygl (f. ex.

clickbait)

Teitlau dylid cadw ffeithiol ac yn niwtral. Os oes gennych chi safle ar y pwnc, gall hyn fod yn a rennir yn y sylwebaeth ar y trywydd iawn. Holiaduron gael eu cymeradwyo gan y safonwyr yn symud ymlaen drwy’r modmail. Maent yn cael eu caniatáu yn unig, os bydd y safonwyr yn credu eu bod yn cyfrannu’n sylweddol at y subredditet, a dim ond yn y ffurf tekstindlæg. Safonwyr yn cadw’r hawl i gael gwared ar reposts a dileu swyddi ar y pynciau a drafodwyd eisoes mewn edafedd eraill. Spam a hunan-hyrwyddo yn cael ei ganiatáu. Darllen reddits sydd canllawiau ar gyfer spam a hunan-ddyrchafiad, os ydych am fod yn sicr i beidio â torri y rheolau hyn. Rydych chi bob amser croeso i chi gysylltu â’r safonwyr os oes gennych broblem neu gwestiwn i’r rheolau yn r Denmarc