Cyfrif ar gyfer plant — oed — NordeaA ydych yn ystyried i ddechrau buddsoddi, ond rydych yn colli y wybodaeth am yr hyn yw buddsoddi a pham ei fod yn syniad da. Gyda’r Nordea Buddsoddwr byddwch yn ei gael yn syml a mynediad hawdd i masnach stociau, bondiau ac arian i’r ddwy ochr. Cyfrifwch y costau a ragwelir, os ydych yn gosod eich pensiwn neu børneopsparing yn y pyllau. Mae llawer o ffyrdd i arbed i fyny ar, ond mae’r egwyddor sylfaenol yr un fath. Yn union fel rydym yn oedolion yn gallu gweld, mae rhyddid yn cael y cyfalaf cychwynnol ar gyfer pethau, byddwch yn mynd allan ac yn awyddus mor fawr o lawenydd ei fod yn gallu creu mewn plant. Hyd yn oed gall y plant yn dysgu bod yna yn aml mae’n rhaid hefyd fod yn ymdrech i gasglu arian at ei gilydd i sparebøssen. Gallwch hefyd greu børneopsparing y plentyn neu neiniau a theidiau yn gallu creu børnebørnsopsparing. Mae’n chi sy’n dysgu eich plentyn am yr economi. Felly, mae’n syniad da i ddechrau yn gynnar er mwyn eu cynnwys nhw yn yr economi.

Rhoi iddynt arian poced, arian blwch neu ar y cyfrif, gallant benderfynu drostynt eu hunain. Llunio cyllideb yn cynnwys y gwariant ar gyfer plant. Yn ein cyllideb rhaglenni yn y maes Bancio ar y rhyngrwyd, rydym wedi adeiladu yn nodweddiadol treuliau ar gyfer y teulu. Gallwch hefyd ddefnyddio Nordea Waled i ddysgu eich plentyn am yr economi. Fel rhywbeth newydd, gall plant mor ifanc â saith oed i ddefnyddio Nordea Waled i ddilyn y defnydd a chydbwysedd. ‘I jyst yn ei gwneud yn ofynnol bod ganddynt Nordea cerdyn Talu i fod ynghlwm wrth Nordea Waled. Felly, maent yn cael hyd yn oed posibilrwydd i ddilyn y defnydd a chydbwysedd. BørneopsparingEn ariannol da yn dechrau mewn bywyd oedolyn. Rhieni a neiniau a theidiau yn gallu fewnosod hyd at. kr. UddannelsesopsparingEt ychwanegiad da at eich plentyn UM. Gall yr arian ar y cynharaf yn cael ei dalu ar ôl dwy flynedd a dim ond os yw eich plentyn mewn hyfforddiant. BoligopsparingØremærket arbedion, sy’n gwarantu bod eich plentyn yn cael rhywfaint o arian ar gyfer tai. Gall fod yn a grëwyd gan y plentyn ei hun, rhieni neu neiniau a theidiau. BørnebørnsopsparingSupplér cyffredinol børneopsparing gyda børnebørnskonto. Felly, chi fel rhiant neu nain neu daid i arbed dros. kr.

i fyny at eich plentyn neu ŵyr neu wyres

Cyfrifoldeb chi fel rhieni hefyd yn arwain at angen at edrychwch ar eich polisõau yswiriant. Ystyried plant Pensiwn, sy’n cynnwys os bydd y fam neu’r tad yn marw. Mae’n rhaid i chi gofio hefyd i estyn eich yswiriant i dalu am y plentyn. A oes gennych fwy o blant, mae’n rhaid i chi fod yn ymwybodol o p’un a maent yn meithrin chwaraeon penodol neu mae gwerth eich cartref wedi tyfu. BørneulykkesforsikringBørneulykkesforsikring yw eich unig opsiwn i sicrhau bod eich plant os maent yn cael eu brifo o ddifrif, pan fydd plentyn yn rhaid i fod o leiaf bymtheg mlynedd i gael pensiwn analluedd gan y llywodraeth. Dylai plant gael eu cwmpasu gan yswiriant damweiniau. Mae’r polisi yswiriant yn sicrhau bod eich plant o dan ddeunaw oed — rownd — y-cloc yn achos tandskade neu sydyn damweiniau sy’n achosi anaf parhaol hyd at o leiaf pump. Eich ac y teulu forsikringsbehovFamiliens cyfanswm yswiriant anghenion yn newid drwy’r amser. Y ddau wrth eich plant fynd yn hŷn, ond hefyd yn fel eich bywyd yn newid: newid Swyddi, adleoli cartref, prynu car newydd, pethau newydd ar gyfer y cartref. Felly gwnewch yn siŵr o amser i amser i adolygu eich polisïau yswiriant. Fel rhiant, dylid Pensiwn fod yn elfen naturiol yn eich cynllun cyffredinol. Mae sicrhau bod eich plant yn ariannol os byddwch yn marw cyn eu bod yn ddigon mawr i ofalu amdanynt eu hunain. Amddifad pensiwn i’w tynnu cyn i chi gyrraedd oedran drigain mlynedd, a chyn bod eich plentyn ieuengaf yn cyrraedd oedran For amddifad Pensiwn y cytundeb, dyddiad gorffen, y mae’n rhaid iddo fod rhwng y plentyn yn. yearthat fod o leiaf ddeng mlynedd o tegningsdato y cytunwyd arno, a dyddiad dod i ben.

Y wobr am y plant Pensiwn yn-dynadwy dreth

felly, mae yna cyfreithiol penodol pethau i fod yn ymwybodol o. Siarad â chyfreithiwr am y ddalfa o’r plant, ewyllysiau a chyfleoedd eraill i sicrhau eich teulu. Pan fydd eich plentyn yn cyrraedd yr oedran o dair ar ddeg o flynyddoedd, rydym yn cynnig Ungdomskonto gyda cherdyn debyd. Gall y cerdyn yn cael ei ddefnyddio yn rhad ac am ddim yn yr holl Nordea atm. Yn hytrach na gerdyn debyd gallwch ddewis Nordea Dalu. Gall y cerdyn yn cael ei ddefnyddio yn Denmarc ac yng ngweddill y y byd — y ddau fel ddebyd yn y atm ac i dalu mewn siopau. Rydym yn gwirio, a oes arian ar y cyfrif, bob tro y bydd eich plentyn yn defnyddio’r cerdyn. Bydd yn dweud bod yn y cyfrif, ni all fod yn gordynnu. Hyd nes bydd eich plentyn yn cyrraedd yr oed o bymtheg mlynedd, a ydych chi, fel y rhiant rhaid i chi ddatgan bod eich plentyn yn cael ei ganiatáu i gael Nordea i Dalu. Yn yr oedran o efallai y bydd eich plentyn hefyd yn edrych i mewn i’r Netbanks y byd gyda Bancio ar y rhyngrwyd cyfrif-kik. Mae’n caniatáu i wirio balans y cyfrif, gweld symudiadau a defnyddiwch ein rhad ac am ddim sms-wasanaeth. Ond efallai na fydd eich plentyn yn trosglwyddo arian neu dalu biliau. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod eich plentyn yn gallu gweld yr holl gyfrifon a grëwyd yn enw y plentyn — ac eithrio børneopsparing. Pan fydd eich plentyn yn cyrraedd yr oed o bymtheg mlynedd, yn cael ei yn yr ystyr gyfreithiol ei hun a enillwyd arian. O’r pymtheg mlynedd rydym yn cynnig Nordea Dalu am Ungdomskontoen a Bancio ar-lein i bobl Ifanc. Gall eich plentyn yn awr yn talu biliau a throsglwyddo arian. Fel rhiant i blant o dan yr oedran o ddeunaw mlynedd, gallwch greu gwahardd ar y cyfrifon nad ydych am, bod yn rhaid i’r plentyn godi mewn. Pan fydd eich plentyn yn cyrraedd deunaw mlwydd oed, a yw’n oedolyn yn yr ystyr gyfreithiol, a gall hyd yn oed yn gwneud pob math o drafodion bancio a hefyd i fenthyg arian