Cymorth i blant, pobl ifanc a theuluoedd — dinas CopenhagenMae’r holl ysgolion cynradd yn Copenhagen wedi gysylltiedig gweithiwr cymdeithasol, fel y gallwch chi bob amser yn troi at os ydych chi eisiau help neu gyngor. Skolesocialrådgiverne help a chyngor i blant a theuluoedd, ac yn helpu athrawon i ddelio gyda phlant ag cymdeithasol a seicolegol problemau.

ex. yn cael ei gymharu i yr iawn yn absenoldeb y myfyriwr yn ffynnu neu wedi llawer o wrthdaro yn y dosbarth, gan argyfwng neu newid mawr yn y teulu neu anawsterau cymdeithasol. Skolesocialrådgiverne gydweithredu â’r ysgol rheoli, athrawon, rhieni a disgyblion ac yn helpu i dynnu sylw at atebion sy’n gallu creu newidiadau cadarnhaol. Skolesocialrådgiverne hefyd yn cynnig cynghori siarad therapi gyda rhieni yn ogystal ā disgyblion, a gall gefnogi ar y cyd rhwng Børnefamilieenhed, yr ysgol a’r rhieni. Gwasanaethau cymdeithasol ar hyn o bryd, mae’r prosiect a ddewiswyd dydd-canolfannau gofal gyda gweithiwr cymdeithasol. y prosiect gyda gweithwyr cymdeithasol yn y dydd canolfannau gofal. Ydych chi’n rhiant, addysgwr neu ffrind person ifanc yn dangos arwyddion o gael eu radicaleiddio, rydym yn yn y ddinas o Copenhagen yn barod i helpu. Ffoniwch ni ar ddeg ar hugain-tair dau ar bymtheg ar hugain naw. ein antiradikaliseringsindsats Dyma i chi fynd gyda eich problemau a cwestiynau mawr a bach. Mae ein dau o gynghorwyr yn cael eu hyfforddi i roi cyngor a chyfarwyddyd, er enghraifft, am yr ysgol ac addysg, problemau teuluol, alcohol, canabis, unigrwydd, bwlio a throseddau. Rydym yn canfod chi yn unrhyw le, a gallwch benderfynu drosoch eich hun a ydych am roi eich enw. Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn ogystal â’r cyffredinol y cynnig, mae nifer o gytundebau ar y targed faterion penodol. Borgercenter Plant a phobl Ifanc yn cael myndighedsansvaret ar gyfer trefol mesurau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd angen cymorth penodol. Os oes gennych gwestiynau neu efallai yn ansicr ynghylch ble i fynd, os gwelwch yn dda mae croeso i chi gysylltu ag un o Borgercenter Plant a phobl Ifanc yn yr unedau lleol. Gweler trosolwg o unedau lleol yn y Borgercenter Plant a phobl Ifanc. Borgercenter Plant a phobl Ifanc. Os ydych wedi dod o hyd yn eu cynnig sy’n addas i chi, gallwch ymweld â Børneportalen. Mae’r porth yn Børnerådets trosolwg o rhad ac am ddim gwasanaethau cwnsela a gynigir i blant, a hawliau plant, m. m