Cyngor cyfreithiol ar-lein — yma byddwch yn cael help cyfreithiol am bris daByddwch yn cael yr ymateb gan ein cynghorwyr cyfreithiol ar-lein o fewn pedair awr ar hugain yn ystod yr wythnos, ac mae gennym gant o foddhad gwarant- mae hyn yn golygu y byddwch yn cael ad-daliad os nad ydych yn fodlon gyda’r ateb. Mae ein cynghorwyr cyfreithiol yn barod i helpu chi gyda eich cwestiynau. Gallwch gael cyngor oddi unig kr. Yr wyf yn gyfreithiwr, ac wedi dechrau ar y eJura er mwyn ei gwneud yn haws ac yn fwy tryloyw i gael cyngor cyfreithiol. Gallwn hefyd helpu yn y. mae’r amser a aeth heibio yn erbyn y taliad drwy anfoneb at y sefydlog gyfradd fesul awr. Cysylltwch â ni i glywed mwy am hyn. Mae cyfreithiwr yn gallu hawdd ei gael fesul awr o.

Os ydych yn mynd i gyfreithiwr, nid ydych yn gwybod yr hyn y mae’r bil yn dod i ben gyda y sain. Gallwch ofyn unrhyw gwestiynau cyfreithiol sydd gennych, ond gallwn yn unig yn cyrraedd ateb iddynt o fewn y amser, yr ydych wedi trefnu cyngor. Mae ein -munud cyngor ar gyfer achosion syml a chwestiynau. Yma rydym yn ni all gyflawni hynny edrych yn ddogfennau, llythyrau trwy’r. Gyda ein munud o gyngor, byddwn yn gallu ateb mwy o gwestiynau ac ychydig achosion mwy cymhleth. Yn aml iawn gallwn hefyd gyflawni hynny edrych yn fyrrach llythyrau, dogfennau drwy, os yw eich achos yn un mor gymhleth. Gyda ein talebau, deg x pymtheg munud. (bum awr) yr ydym yn cael amser da ac yn gallu edrych yn hirach llythyrau a dogfennau drwy’r neu debyg. Pan rydym yn ateb eich cwestiynau rydym bob amser yn dechrau yn eich sefyllfa benodol ac yn darparu ateb i’r broblem. Felly, rydych yn sicr o drylwyr ac yn ddealladwy i ateb eich cwestiynau. Os ydych eisiau ffonio gwasanaeth, byddwn fel arfer wedi fy. deg awr o rybudd. A all ddigwydd yn yr amseroedd aros hwy ar y llinell gymorth. Byddwch yn cael yr ymateb ymhlith y cynghorwyr cyfreithiol sy’n meddu ar wybodaeth helaeth yn ein meysydd arbenigol, fel bl. a. cyfrif cyfraith teulu, cyfraith lesddaliad, asiantaeth casglu dyled, a chwmnïau. Efallai y byddwch yn eistedd a meddwl, y gallech ddefnyddio rhai cyngor cyfreithiol, ond yn ofni y bydd yn fod yn rhy ddrud. Y broblem ni fydd yn eJura helpu gyda. Osgoi advokatregning, gall yn hawdd fod yn. kr. dim ond ateb ychydig o gwestiynau ac i gael yr atebion i’ch cwestiynau yn eJura yn y safle. Gan brynu tri deg munud. cyngor neu dalebau (neu yr amser a aeth heibio yn erbyn talu anfoneb), gallwch gyfuno rhwng e-bost a dros y ffôn, cyn belled â bod digon o amser ar ei gyfer