Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Denmarc


Mae hyn yn golygu bod SIRI nid oedd y broses y wneud cais

Unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich cais ar-lein, i SIRIs borgercenter yn Copenhagen, denmarc, i daneg gynrychiolaeth dramor, neu fel arall, bydd SIRI yn ei dderbyn ac yn dechrau i brosesu'r caisYdych chi wedi cyflwyno eich cais yn bersonol ar gais y ganolfan neu i daneg gynrychiolaeth dramor, mewn gorsaf heddlu yn Nenmarc neu yn SIRIs borgercenter, yn eich biometreg (olion bysedd, llun a llofnod a gofnodwyd ar yr un adeg y byddwch yn cyflwyno eich cais. Rydych yn hytrach wedi anfon y cais yn uniongyrchol i SIRI neu ei gyflwyno ar-lein, mae'n rhaid i chi wedi cofnodi biometreg heb fod yn hwyrach na deg diwrnod ar ôl i chi ffeilio cais. Cael fuldmagtshaver a gyflwynwyd yn y cais i chi, yn yr un modd wedi ei gofnodi biometreg heb fod yn hwyrach na deg diwrnod ar ôl eich cais yn cael ei gyflwyno. Mewn rhai gwledydd, Denmarc nid yw daneg cynrychiolaeth neu gytundeb at y ganolfan cais. Yn yr achosion hyn, efallai y cewch eich cyfeirio at norwyaidd cynrychiolaeth, fel Denmarc wedi repræsentationsaftale gyda. Os ydych wedi cyflwyno eich cais ar norwyaidd cynrychiolaeth, rhaid ar yr un pryd yn trosglwyddo dau lluniau pasbort. Os ydych wedi gwneud cais ar-lein, rhaid i chi gymryd dau lluniau pasbort i norwy cynrychiolaeth, o fewn pedwar diwrnod ar ddeg ar ôl i chi gyflwyno cais. Os ydych yn ddiweddarach yn cael trwydded breswylio ar y sail eich cais, rhaid i chi wedi cofnodi biometreg o fewn cyfnod penodol o amser ar ôl eu cyrraedd yn Denmarc.

Os nad ydych yn cael eu derbyn biometreg o fewn pedwar diwrnod ar ddeg, bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Os nad ydych yn medru cyflwyno biometreg o fewn y terfyn amser, oherwydd nad ydych yn gallu cael amser yn y daneg cynrychiolaeth o fewn pedwar diwrnod ar ddeg, gallwch roi gwybod i ni mewn e-bost ynglŷn â phryd byddwch wedi cael yr amser ar gyfer biometreg. Os SIRI yn mynd i gael i ofyn i chi am fwy o wybodaeth, byddwn yn gwneud penderfyniad cyn gynted â phosibl ar ôl i ni derbyn yr holl wybodaeth sy'n angenrheidiol er mwyn bod, efallai y byddwn yn penderfynu ar eich achos. Os bydd eich achos yn cael ei anfon allan ar gyfer ymgynghoriad gan, er enghraifft, y rhanbarthol llafur cyngor, bydd servicemålet fod yn dri mis. SIRI trin fel man cychwyn ar gyfer ceisiadau yn y drefn yr ydym yn eu derbyn. Felly, nid yw'n bosibl i gael y blaen yn y ciw Os ydych yn y tu allan i Ddenmarc, pan fyddwch yn cyflwynwch y cais, efallai y byddwch wedi gotten y drwydded cyn mynd i mewn i'r wlad. Mae'n rhaid i chi o dan yr holl amgylchiadau i gydymffurfio ā'r rheolau perthnasol o visa neu visa waiver. A ydych yn mynd i mewn fisa-rhad ac am ddim neu gyda visa, a fydd yn dod i ben y cyfnod, lle gallwch aros yn gyfreithiol yn Nenmarc cyn SIRI yn cymryd penderfyniad yn eich achos chi, dylech chi fynd allan ac yn aros am y penderfyniad dramor. Ydych chi wedi cyflwyno cais am drwydded preswylio, byddwch fel arfer yn gallu i gael fisa yn y cyfnod, byddwn yn prosesu eich cais.

Byddwch yn cael gwybod os yw hyn yn berthnasol i'ch achos

Os ydych chi angen fisa i deithio i Ddenmarc, rhaid i chi aros i fynd i mewn hyd nes y byddwch wedi cael eich caniatâd. Byddwch yn cael mynediad fisa at ei gilydd gyda eich caniatâd. Waeth o lle y byddwch yn aros, ar ôl i chi gyflwyno eich cais, mae'n bwysig bod SIRI yn cael y wybodaeth gywir am eich cyfeiriad fel y gallwn gysylltu â chi ynghylch eich cais. Os dyma'r tro cyntaf rydych yn gwneud cais am drwydded breswylio yn Nenmarc ar sail cyflogaeth, rhaid i chi beidio gweithio, cyn i chi wedi cael eich caniatâd.

Hyd yn oed os nad ydych yn gallu gyfreithiol fynd i mewn, cyn i chi gael caniatâd.

Os ydych eisoes yn cael daneg trwydded breswylio ar y sail cyflogaeth, neu jobsøgningsophold ac wedi cael swydd newydd, mae'n rhaid i chi ddechrau ar y swydd newydd, cyn gynted ag y byddwch wedi gwneud cais am newydd førstegangstilladelse gyda SIRI ar un o'r rhai mwyaf cyffredin galwedigaethol. Mae'n amod eich bod yn cyflwyno eich cais newydd, tra bydd eich presennol awdurdodiad yn dal yn ddilys. Os ydych chi wedi cael caniatâd ar gyfer un o'r cynlluniau canlynol, efallai na fydd yn dechrau gwaith newydd hyd nes y byddwch wedi derbyn awdurdodiad: Os bydd y cais yn cael ei gyflwyno yn ystod gyfreithiol i aros, mae'n rhaid i chi fod yn Nenmarc ac yn aros am ymateb ar eich cais, hyd yn oed os yw eich fisa neu eich cyfnod heb fisa yn dod i ben, tra byddwch yn aros. Mae'n rhaid i chi, oherwydd eich bod yn cael hawl iddo, sy'n cael ei alw'n Os ydych yn dychwelyd adref ar ôl wedi gwneud cais yn Nenmarc, y cyflwyniad o Denmarc nid yw'n rhoi hawl i chi fynd i mewn eto cyn y penderfyniad. Os nad oes gennych unrhyw sail arall ar gyfer mynediad (e. visa neu visa hepgor), rhaid i chi aros ar gyfer ein hymateb dramor. Os oes gennych wybodaeth newydd am eich achos, byddwch yn gallu anfon hwn i SIRI naill ai fesul. post neu drwy bost rheolaidd Gallwch ddod o hyd SIRIs gwybodaeth gysylltu Os ydych yn cael i adnewyddu eich pasbort yn ystod ein trafodaethau, rhaid i chi gyflwyno copi o'r holl dudalennau pasbort newydd, gan gynnwys y o flaen llaw Os ydych yn symud i'r cyfeiriad yr ydych wedi nodi yn eich cais, rhaid i chi roi gwybod SIRI ar hyn cyn gynted ag y bo modd fel y gallwn gysylltu â chi pan fyddwn wedi gwneud penderfyniad neu os ydym yn brin o wybodaeth i chi yn eich achos. Os ydych yn Nenmarc, byddwn yn anfon llythyr atoch yn rheolaidd gan y post neu, os ydych yn tanysgrifio i'r CPR, at eich e-blwch. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn hefyd yn galw i chi. Os ydych chi'n byw dramor, byddwn yn ysgrifennu atoch drwy'r daneg cynrychiolaeth, lle rydych wedi ffeilio ar eich cais, neu sy'n cael y agosaf at eich cartref.