DenmarcOs byddwch yn cael trwydded breswylio yn Nenmarc ar y sail o ailuno gyda phriod, fel arfer rhaid i chi basio iaith daneg prawf ar y ddau A-lefel ac A-lefel neu lefel uwch. Mae gan yr awdurdodau mewnfudo yn cynnig daneg prawf iaith ar lefel A, yr hyn a elwir yn Dystysgrif A. Rhai profion eraill y gellir rhoi ar gyfer y udlændingemyndighedernes y Dystysgrif A. Os ydych wedi pasio un o’r profion hyn, mae’n rhaid i chi anfon tystiolaeth eich bod wedi llwyddo yn y prawf at y swyddfa mewnfudo cyn i’r cyfnod ddod i ben, pan fydd angen i chi fodloni’r gofyniad o basio arholiad mewn daneg. Pan danskprøven yn A lefel neu lefel uwch yn cael ei basio, mae’n rhaid — yn ychwanegol at yr hawl i barhau i aros yn Denmarc — y cyfle i ennill y diogelwch economaidd sy’n cael ei ddarparu gan eich priod, partner sy’n cydfyw yn Nenmarc, gostyngiad o, un ar ddeg o kr. (-lefel), os ydych chi wedi gwneud cais ar gyfer ailuno gyda priod cyn.

Os ydych wedi gwneud cais o, ac yn cynnwys. Gorffennaf, ni fydd y diogelwch yn cael ei leihau gan. kr. Yn i droi chi i y fwrdeistref i sefydlu’r diogelwch economaidd. Os ydych wedi gwneud cais ar gyfer y aduno priod o, a gyda. Gorffennaf yn pasio iaith daneg prawf ar lefel A amod y gallwch barhau i aros yn Denmarc. Pan danskprøven ar lefel A neu uwch lefel yn cael ei basio, mae’n rhaid — yn ychwanegol at yr hawl i barhau i aros yn Denmarc — y cyfle i ennill y diogelwch economaidd sy’n cael ei ddarparu gan eich priod, partner sy’n cydfyw yn Nenmarc, ei leihau gan. kr. Os ydych wedi gwneud cais am ailuno gyda priod cyn. Gorffennaf, yn darparu tystysgrif A opsiwn ar gyfer y gostyngiad yn y diogelwch economaidd y, kr. (-lefel), os byddwch yn mynd heibio y prawf heb fod yn ddiweddarach na phymtheng mis ar ôl i chi gofrestru â Ganolog Y gofrestr boblogaeth (CPR), neu heb fod yn ddiweddarach na phymtheng mis ar ôl i chi wedi derbyn trwydded breswylio fel ymunodd aelodau o’r teulu priod partner, os oes gennych eisoes drwydded breswylio ar y sail arall.

Pan fyddwch wedi gwneud cais cyn

Gorffennaf, os bydd y sampl yn amod ar gyfer parhau i breswylio yn Denmarc. Os ydych wedi pasio un o’r profion hyn, mae’n rhaid i chi anfon tystiolaeth eich bod wedi llwyddo yn y prawf at y swyddfa mewnfudo cyn y dyddiad cau yn dod i ben, pan fydd angen i chi fodloni’r gofyniad o basio arholiad mewn daneg. Arholiadau A ac A yn cael eu arholiadau llafar sy’n cael eu cynnal ar Vestegnens Iaith a chymhwysedd ganolfan yn Glostrup ac yn y ganolfan iaith Vejle. Os ydych yn ymuno ag aelodau’r teulu gyda nonresident ddinesydd twrcaidd sydd yn economaidd weithgar, neu os ydych yn ddinesydd yr UE, rydych yn cael eu heithrio rhag talu ffi. Er y gallwch gofrestru yn y Dystysgrif A neu A, rhaid i chi naill ai nawdd cymdeithasol dim.

neu cysylltwch ID