DenmarcChi, fel y ceisydd, wedi mewn rhai achosion y gallu i gyflwyno eich cais ar gyfer ailuno teulu tra yn Denmarc. Os ydych yn aros yn gyfreithiol yn Nenmarc fel yr UE, AEE-ddinasyddion o dan y rhad ac am ddim symudiad rheolau, gallwch gyflwyno cais ar gyfer ailuno teulu — ac wedi ei brosesu yn Denmarc. Os ydych yn aros yn gyfreithiol yn Nenmarc ar y sail o fisa dilys, adnewyddu fisa, ar y fisa-rhad ac am ddim aros neu ymestyn fisa-rhad ac am ddim yn aros, rydych yn caniatáu i chi gyflwyno eich cais ar gyfer ailuno teulu — ac wedi ei brosesu yn Denmarc. Mae’r un peth yn berthnasol os ydych yn aros yn gyfreithiol yn Nenmarc, oherwydd eich bod eisoes wedi arall trwydded breswylio (e. e.

Yn olaf, efallai y caniateir i chi gyflwyno eich cais ac yn cael ei brosesu yn Denmarc yn ystod yr archwiliad o apêl yn erbyn penderfyniad y swyddfa mewnfudo, os bydd y gŵyn yn cael ei a roddwyd yn suspensive effaith o ran y gyfraith § (b)). pkt. Fodd bynnag, ni allwch gael eich cais wedi’i brosesu yn Denmarc, os mae’n amlwg nad ydych yn cwrdd â’r amodau ar gyfer ailuno teulu neu os ydych eisoes wedi cael gwrthod cais am ailuno teulu, oherwydd nad ydych wedi bodloni’r amodau. Mae hyn yn golygu bod os ydych wedi cael eich gwrthod ailuno teulu, gallwch fynd i mewn Denmarc ar visa neu visa-rhad ac am ddim yn aros, ac yna ei gyflwyno cais newydd ar gyfer ailuno teulu yn Nenmarc — oni bai bod eich amgylchiadau wedi newid mewn ffordd, felly nawr byddwch yn gallu i gwrdd â’r amodau