Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Denmarc


Pan fyddwch yn ymuno ag aelodau o'r teulu i ffoadur, yn eich preswylfa trwydded yn cael ei dirymu, gwrthod adnewyddu neu ei gansloMae'n digwydd, byddwch yn colli yr hawl i aros byddwch yn Denmarc. Os ydych yn cael eu dirymu neu wrthod ymestyn eich trwydded breswylio, ac na chaniateir i chi aros yn Nenmarc ar sail wahanol, i chi gael roddwyd teithio dyddiad cau.

Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi adael Denmarc cyn i bwynt penodol mewn amser.

Os nad ydych yn dychwelyd adref yn unol gyda eich term am ddychweliad, yn aros yn anghyfreithlon yn Nenmarc rydych mewn perygl o gael ei ddiarddel gyda mynediad gwaharddiad. Os ydych yn cael eu ddiarddel o'r Denmarc yn golygu y byddwch yn cael eich gwahardd rhag mynd i mewn yr holl undeb ewropeaidd a gwledydd schengen, yn cynnwys Denmarc, am hyd at ddwy flynedd. Os ydych yn cael eu diarddel o Denmarc, efallai y byddwch yn cael ei dan orfodaeth gan yr heddlu. Os fyddwch yn cyflwyno cwyn o fewn saith diwrnod o afgørelsestidspunktet, mae gennych yr hawl i aros yn Nenmarc tra bod eich cwyn yn cael ei thrin. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod i adnewyddu amser-gyfyngedig trwydded breswylio os yw'r sail ar gyfer yr awdurdodiad yn wir neu yn bresennol mwyach. Gall fod yn wir: Os, mewn cysylltiad â bydd y trwydded breswylio gofyniad i fod yn berchen ar lety o faint rhesymol, ac yn hwn neu debyg o lety ar gael mwyach. Os, mewn cysylltiad ag y mae'r drwydded yn angenrheidiol fod eich llety wedi ei leoli mewn ardal a gwmpesir gan boligkravslisten, ac wedyn symud i ardal o'r fath. Os, mewn cysylltiad ag y drwydded yn ofyniad bod chi neu eich priod mae'n rhaid i nid yw wedi derbyn budd-daliadau o dan y ddeddf ar gweithgar polisi cymdeithasol neu integreiddio ddeddf, ac nid yw hyn yn hirach cyflawni. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod adnewyddu trwydded breswylio, os ydych wedi cael eich trwydded breswylio drwy dwyll, hy. drwy roi gwybodaeth anghywir am y ffeithiau sy'n berthnasol ar gyfer trwydded breswylio. Mae'n gymwys ni waeth a oes gennych dros dro neu barhaol preswyl. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod adnewyddu tymor sefydlog trwydded breswylio, os nad oes gennych basbort dilys neu ddogfen deithio. Y swyddfa mewnfudo dynnu'n ôl neu wrthod adnewyddu trwydded breswylio, os ydych yn cael eu hadrodd fel diangen yn y system gwybodaeth Schengen (SIS). Mae'n amod eich bod yn nodi fel sothach oherwydd mae'r amodau a allai arwain at alltudio yma yn Nenmarc, er enghraifft troseddau difrifol. Mae'r drwydded preswylio gael ei dynnu'n ôl am y rheswm hwn ni waeth a oes gennych dros dro neu barhaol preswyl.

Os yw eich priod, cyd-fyw preswylfa trwydded yn cael ei dirymu neu wrthod estynedig, eich trwydded breswylio bydd hefyd yn cael ei dirymu neu wrthod estynedig.

Mae hyn oherwydd bod y sail ar gyfer eich trwydded breswylio yn bresennol mwyach.

Trwydded breswylio gall hefyd yn cael ei dynnu'n ôl, os oes rhaid i chi fod yn ei ystyried yn berygl i ddiogelwch cenedlaethol neu fygythiad difrifol i bolisi cyhoeddus, diogelwch y cyhoedd neu iechyd y cyhoedd.

Trwydded breswylio yn cyfranogi hefyd, os ydych yn rhyfel troseddol neu wedi ymrwymo ddifrifol anwleidyddol trosedd y tu allan Denmarc.

Yn olaf, gall y trwydded breswylio yn cael ei dynnu'n ôl os ydych yn y tu allan i'r du, naill ai yn eu cael yn euog o gyflawni trosedd, neu wedi cyflawni trosedd, sydd yn Nenmarc yn arwain at y diarddel. Mae'r drwydded preswylio gael ei dynnu'n ôl am y rhesymau hyn, ni waeth a oes gennych dros dro neu barhaol preswyl. Os bydd y sail ar gyfer eich trwydded breswylio yn bodoli bellach, neu nad ydych yn bodloni un neu fwy o'r amodau ar gyfer eich trwydded breswylio fel ymunodd aelodau o'r teulu o ffoaduriaid gael ei dynnu'n ôl neu wrthod i'w ymestyn, oni bai nad yw hyn yn gwrthdaro â Denmarc rhwymedigaethau rhyngwladol, gan gynnwys yn benodol yn Y confensiwn Ewropeaidd ar hawliau dynol celf. Yn yr asesiad hwn fydd eich atodiad i e. y farchnad lafur, cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol a sgiliau iaith yn cael ei rhoi llai o bwysau nag os ydych yn ymuno ag aelodau o'r teulu i briod yn cyd-fyw, a oedd yn ffoaduriaid.