Denmarc



Nid oes fydd yn cynnwys biometreg os ydych yn gwneud cais am drwydded breswylio yn y ynysoedd Ffaröe ac yn Ynys las.

O’r fath yn bydd cofnod hefyd yn cael ei gwblhau gydag enw a dyddiad geni a Person ADNABOD neu sy’n byw estron rhif y cerdyn, os oes gennych hyn. Mae tredjelandstatsborger, dim ond gwneud cais am drwydded gwaith yn Nenmarc ac nid yw trwydded breswylio, mae’n rhaid i ni gael ei gofnodi biometreg.

Yn hytrach, fel rhan o’r cais, i gyflwyno cerdyn cofnod y wyneb y ddelwedd a llofnod

O’r fath yn bydd cofnod hefyd yn cael ei gwblhau gydag enw a dyddiad geni a Person ADNABOD neu sy’n byw estron rhif y cerdyn, os bydd hyn yn para. Mae tredjelandstatsborger, dim ond gwneud cais am drwydded gwaith yn Denmarc oherwydd y sideline, ni ddylai gael ei gofnodi biometreg.

Yn hytrach, fel rhan o’r cais i gyflwyno cerdyn cofnod y wyneb y ddelwedd a llofnod

O’r fath yn bydd cofnod hefyd yn cael ei gwblhau gydag enw a dyddiad geni a Person ADNABOD neu sy’n byw estron rhif y cerdyn, os bydd hyn yn para.

Bydd yn cofnodi olion bysedd o ymgeiswyr, fel am resymau corfforol yn gallu i roi olion bysedd