DenmarcSIRI gofrestr wybodaeth amdanoch chi yn ei gofnodion, pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded preswylio neu estyniad o drwydded breswylio gyda SIRI.

Mae gennych yr hawl i gael cipolwg ar y wybodaeth cofrestredig amdanoch chi yn y SIRIs cofnodion, ac mae gennych yr hawl i wneud wrthwynebiad i’r wybodaeth, sydd yn eich barn chi yn anghywir. Os ydych am gael cipolwg ar neu wrthwynebiad i’r wybodaeth y SIRI wedi cofrestru amdanoch chi, cysylltwch â SIRI.

SIRI rhaid cywir, cael gwared neu atal gwybodaeth, sydd yn profi i fod yn anghywir