DenmarcPan fydd eich priod, partner sy’n cydfyw yn gwneud cais am ailuno gyda phriod, fel y priod y ceisydd bartner yn Nenmarc fel arfer yn rhoi diogelwch economaidd.

yn warant, yn eich sefydliad ariannol yn wynebu y cyngor trefol yn y communes o københavn. Os bydd y fwrdeistref wedi buddsoddi mewn fx arian parod cymorth i’r ymgeisydd, bydd y fwrdeistref yn ei gwneud yn ofynnol i’r gwariant o dan warant. yn cyfrif yn sefydliad ariannol, i chi adneuo yn y swm, ac fel y cyngor trefol yn y communes o københavn gael morgais. Mae hyn yn golygu mai dim ond y fwrdeistref, sy’n cael mynediad at y cyfrif. Os bydd y fwrdeistref wedi buddsoddi mewn fx arian parod cymorth i’r ymgeisydd, bydd y fwrdeistref yn ei gwneud yn ofynnol cost y swm yn escrow. Diogelwch bydd am gyfnod o ddeng mlynedd o’r dyddiad y mae’n disgwyl y bydd y ceisydd yn cael y trwydded breswylio. Y dyddiad y bydd yn cael ei nodi yn y llythyr o gais gan y swyddfa dramor.

Mae’r diogelwch yn cael ei di-alw’n ôl yn ystod y cyfnod dilysrwydd