Euler Hermes — arweinydd Byd-eang mewn credyd, yswiriant gwarant credyd busnes a adfer dyledionEin nod yw i ddiogelu eich busnes ac yn eich helpu i gael llwyddiant

Mae ein data yn nodi addas ar gyfer cwmnïau masnachu yn ogystal â cipolwg ar yr amodau o dan y mae’n rhaid i chi weithredu

Rydym yn monitro risgiau credyd, gan eich helpu i osgoi y golled economaidd a gwirio eich potensial ac cwsmeriaid presennol sefyllfa ariannol.

Ar gyfer nad ydynt yn talu adfer eich symiau derbyniadwy, er mwyn i chi ganolbwyntio ar eich busnes