FacebookMae’r rheolau yn fel a ganlyn

Nid oes rheswm i daflu personol sarhad

Mae’r holl negeseuon yn rhaid i fod yn uniongyrchol gysylltiedig â Fortnite. Hysbysebu ar gyfer unrhyw beth heblaw YouTube a Plwc heb ganiatâd yn cael ei wahardd yn llwyr, a bydd yn arwain at gwaharddiad parhaol. Ydych chi wedi gotten y caniatâd gweinyddol, mae’n rhaid i chi tag nhw yn eich swydd. Mae’n rhaid i chi wneud un ffrwd-lookups y dydd, ac mae’r rhain yn rhaid i ni bumpes.

Isel ohonynt yn unig pan ydych yn Byw

Lympiau yn cael eu caniatáu, ond efallai nad ydych yn taro unwaith pob chwe awr. Mae’n cael ei ganiatáu i daro rhywun arall gwrthdro, os ydych yn ei gadw i isafswm, ond rhaid i chi beidio â gofyn am bumps. Yn achos o dwyll, dylech gysylltu â gweinyddwr drwy privatbesked, felly scammeren yn cael ei blocio. Mae’n rhaid i chi nid ydynt yn gwneud am-edrych yn y grŵp. Cyhuddiadau ffug o dwyll a ‘-cynrychiolydd’ ar gyfer hwyl yn cael ei ganiatáu. Pan fyddwch yn gwneud am-edrych ymlaen, mae’n rhaid i chi yn y dechrau ysgrifennu (STW), yn union fel Wrth greu cofnod gyda cysylltiedig ddelwedd neu fideo, felly mae’n ofynnol bod y ddelwedd yn uniongyrchol yn berthnasol i’r hysbyseb. Fel pob posteri, mae hefyd yn ofyniad bod y ddelwedd yn y cyd-destun o Fortnite. Caniateir i aelodau i drefnu twrnameintiau, lle y cyfranogwyr y mae’n rhaid talu i gymryd rhan. Yr holl arian y dylai fynd i wobr y gronfa, fel bod y rhai sy’n gyfrifol yn y tu ôl y twrnamaint nid yw’n ennill unrhyw arian i’w gynnal. Mae hyn oherwydd rydym eraill yn gweithio yn wirfoddol ac, felly, nid ydym yn eisiau