Ffioedd — Yswiriant iechyd ‘danmark’‘denmarc’ nid yw’n codi ffi ar gyfer adneuon, ond mae’n rhoi y ‘denmarc’ gostyngiad, os byddwch yn dewis i dalu am lluosog chwarter ar yr un pryd. Ydych chi wedi’ch cofrestru fel aelod cyn y. Ionawr, efallai y byddwch yn cael eu heithrio rhag digidol post, am ffi o hanner cant o kr.

Fodd bynnag, rhaid i chi fodloni rhai gofynion. Rydym yn codi ffi o ddeng dkk, os ydych chi am gael eich cymhorthdal drosglwyddo i’ch cyfrif banc yn gyflymach nag arfer. Rydym yn galw ei fod yn straksudbetaling. Os bydd ‘denmarc’ wedi derbyn eich kontingentindbetaling cyn y dyddiad cau taliad, byddwn yn anfon llythyr atgoffa. ‘denmarc’ yn codi ffi hwyr o dkk. ar gyfer pob atgof. ‘denmarc’ fydd yn codi ffi arnoch os ydych am fod yn adrodd o fewn y flwyddyn gyntaf, neu os ydych am derfynu tilvalgsforsikring o fewn y deuddeg mis cyntaf. Gall tynnu yn cael ei wneud gyda’r tri deg diwrnod o rybudd. Os bydd yn digwydd o fewn y deuddeg mis cyntaf o aelodaeth, bydd y ffi yn cael ei fel y dangosir isod.

Y swm yn y

yn aelod talu.»denmarc»Busnes yn codi tâl os oes priod, partner neu blentyn rhwng y deunaw a’r pump ar hugain o flynyddoedd yn awyddus i dynnu eu atodol yswiriant o fewn y deuddeg mis cyntaf. Rheoleiddio gellir ei derfynu gyda deg ar hugain diwrnod o rybudd. Os bydd yn digwydd o fewn y deuddeg mis cyntaf, bydd y ffi yn cael ei fel y dangosir isod.

Y swm yn y

i dalu yr yswiriant. Y fferyllfa yn derbyn ffi ar gyfer y gwasanaeth y fferyllfa yn darparu ‘denmarc’. Y ffioedd a gesglir oddi wrth yr aelodau, bod prynu meddyginiaeth. Rydym yn didynnu, felly, ffi i’r fferyllfa, pan fyddwn yn talu grantiau i feddyginiaeth. Bydd y ffi yn cael ei mynegrifol y. Mis gorffennaf bob blwyddyn. Pan fyddwch yn cael eich talu eich cyfraniad, rydych yn a fydd, ar y fanyleb y grantiau, i fod yn gallu i weld faint sy’n cael ei dynnu gan i-ffi i’r fferyllfa. Y ffi yn cael ei iawndal i fferyllwyr i weithio i anfon rhybuddion awtomatig i ‘denmarc’ ar eich medicinindkøb. Nid yw’n bosibl i osgoi y ffi ar eich pen eich hun i ddod o hyd i’r bil