Fflat ar gyfer rhent — Fflatiau i’w rhentu yn y wlad gyfan ar gyfer GulogGratism fflat ar gyfer rhent yn Havneholmen, Copenhagen Vesterbro, m fflat ar gyfer rhent yn Havneholmen, Copenhagen Vesterbro m fflat ar gyfer rhent yn y Robert Jacobsens Vej, Copenhagen S, m fflat ar gyfer rhent yn y Robert Jacobsens Vej, Copenhagen UdenomBanken yn rhoi i chi ffordd newydd sbon i gael cynnig ar y benthyciad cartref. Benthyciadau yn hawdd ac yn daclus, ac yn cael ymateb o fewn pedair awr ar hugain. fflat glyd, yn glyd, dau-llawr fflat tair ystafell wely mewn tair teulu eiddo, gyda mwy diweddar gegin gyda peiriant golchi llestri ac ystafell ymolchi. Mae tŷ golchi gyda pheiriant golchi a pheiriant sychu dillad, rhannu ardd ac mae’r eiddo yn adeilad allanol m fflat ar gyfer rhent yn Richard Mortensen yn y Ffordd, Copenhagen S, m fflat ar gyfer rhent yn Richard Mortensen yn y Ffordd, Copenhagen ddau fod yn Fflat ar gyfer rhent yn y tymor hir, fflat wedi’i Ddodrefnu ddau fod yn Fredericia, dwy filltir o ganol y ddinas ar gyfer Rhent (rhentu yn y tymor hir byddwch yn penderfynu faint o fisoedd rhagdaledig rhent y mis gan gynnwys trydan. Gwres a mynediad i’r rhyngrwyd m fflat ar gyfer rhent yn Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, m fflat ar gyfer rhent Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, dodrefnu’n Llawn pent dŷ fflat yn agos i Copenhagen. y ganolfan. tri os gwelwch yn dda, a balconi gyda søkig, y Fflat yn bron yn llawn hadnewyddu, yn cynnwys os gwelwch yn dda a mawr fynedfa ar y. llawr ac ar y trydydd. drwy y grisiau mewnol — mawr meistr ystafell wely, cegin ac ystafell fwyta ac ystafell ymolchi yn ogystal â mynediad at y balconi. Ysgafn a swynol gyda holl offer mm. m pedair ystafell gyda m amgaeedig ystafell haul, a leolir yn Ganolog yng Hundige Greve yn y ganolfan siopa Tonnau a’r pellter cerdded byr i Hundige sant. mae da byw yn y ffurf ci a chath. llachar fflat fawr gyda ystafell amlbwrpas, dwy ystafell ymolchi a thoiledau, un gyda cawod bathtub, mae eraill dim ond gyda chawod. m fflat ar gyfer rhent yn, Copenhagen Ø, Amser Tŷ, dde yng nghanol østerbro gyda Nordre Frihavnsgade ac yn i gyd yn unigryw a chyfleoedd siopa. Amser Sgwâr yn unig o amgylch y gornel, yma gallwch eistedd a mwynhau pryd o fwyd cocktails, neu dim ond cwpanaid o goffi wrth fwynhau gêm o Tarw. Yn y rhan hon o’r dref wedi ei swyn unigryw ac awyrgylch livsnydelse. A adeiladwyd o’r newydd, fflatiau moethus gyda balconi, patio a rennir, to teras preifat terasau to. Mae’r fflatiau yn amrywio o ddeugain a saith metr sgwâr i metr sgwâr — o dwy ystafell i bump o ystafelloedd. Adeiladwyd yr eiddo arno yn y deunyddiau gorau gyda bl. a. Vola faucets yn y ystafell ymolchi a chegin, hardd»Erioed»Llawr pren caled lloriau a gyda manylion hardd, megis y blychau blodau ar y teras ar y to, yn perfformio yn yr un math o bren fel terrassegulvet a gyda sinc gweithredu. Yma yn y creu gan y Duedd (gwyn Milano), y ceginau yn cael eu oddi wrth y Duedd gyda wyneb gweithio mewn gwyn Corian ac offer gan Siemens. Yma nid oes unrhyw gyfaddawdu ar kvalitetenStuelejlighederne bach cyrtiau, yr holl fflatiau eraill wedi altane neu preifat terasau to. Yn yr eiddo y tu blaen adeilad mae teras to cymunedol ar gyfer defnydd o drigolion. Posibilrwydd i rhent a maes parcio ceir preifat. Photosa gall fod yn oddi ar y fflatiau eraill ond yn cynrychioli yr un fath o ansawdd y fflat. UdenomBanken yn rhoi i chi ffordd newydd sbon i gael cynnig ar y benthyciad cartref. Benthyciadau yn hawdd ac yn daclus, ac yn cael ymateb o fewn pedair awr ar hugain. m fflat ar gyfer rhent yn Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, m fflat ar gyfer rhent Scherfigsvej, Copenhagen, Østerbro, dim ond ar gyfer expats. m fflat ar gyfer rhent yn Copenhagen S, yn unig ar gyfer expats (‘Alltud’ yn golygu bod yr annedd yn cael ei brydlesu yn unig i fusnesau). Interior:mae’r Fflat yn cynnwys neuadd fynedfa, cegin llachar, nice ystafell fwyta gyda allanfa i’r balconi gyda barn yn uniongyrchol at y dŵr, ystafell fyw ac ystafell wely hyfryd. Mae yna hefyd ystafell ymolchi gyda chawod. Ardal: — yn faes poblogaidd iawn, lle byddwch yn cael dim ond deg munud o gerdded o ganol Copenhagen. Mae’r ardal yn cynnig gwahodd caffis ar y porthladd, y gorau poptai a’r cyfle unigryw i nofio yn yr harbwr baddonau. yn cynnig amrywiaeth eang o ardaloedd gwyrdd. Byddwch yn cael y mawr lawnt gwyrdd gan y lan y dŵr, lle y byddwch cyfleoedd gwych ar gyfer grilio ac wrth gwrs dim ond i fwynhau yn y haul. Mae yna hefyd nifer o wyliau a marchnadoedd, ac i ddigwyddiadau chwaraeon yn ystod y flwyddyn. mae dewisiadau da ar gyfer cludiant cyhoeddus, lle maent yn cynnig y Metro, gyda mynediad uniongyrchol at y Ddinas, y unigryw cwch bws sy’n mynd â chi i Nyhavn, ac wrth gwrs bysiau. Byddwch yn cael pob math o siopau groser o fewn pellter cerdded, o boblogaidd gadwyn Net i’r moethus Irma. Os ydych chi am fynd allan i ginio, neu dim ond yn cael diod oer, byddwch yn rhaid bwytai megis Scarpetta sy’n gallu cynnig hyn. dim ond pymtheg munud mewn car tacsi i’r maes awyr, ac mae’n lle perffaith os ydych yn awyddus i gael mannau gwyrdd ac, nid y lleiaf, mae’r porthladd hardd, ond yn dal i fod yn agos at Copenhagen. Hyfryd fflat newydd yn Nordhavn, efrog newydd a ysbrydolwyd fflat wedi ei leoli yn ganolog yn nordhavn yn gymdogaeth newydd, amgylchynu gan adeiladu newydd ac adnewyddu clasurol cartrefi. Mawr vinduesfacader a brics ffasâd yn ogystal â concrid a oedd yn thema barhaus, yn gosod ei marc ar hyn o bryd chi fynd i mewn wrth y brif fynedfa ar lefel y stryd. Aros gyda’ch ffrindiau gorau leolir yn Kgs. Lyngby, Aros gyda’ch ffrindiau gorau leolir yn Kgs.

Mae hyn yn -ystafell fflat yn berffaith fel fflat a rennir ar gyfer dau o bobl. Os ydych yn cael tri ffrindiau, yn cynnig y landlord y cyfle i roi ychwanegol wal i fyny yn erbyn llai lejetillæg. Com tŷ agored bob dydd mercher. a bob dydd sul. i glywed mwy. Ardal: — shusene wedi ei leoli yng nghanol Kgs.

Lyngby

Yma yn y pellter cerdded i Lyngby Hovedgade, Lyngby Storcenter a Magasin. Mae yna dim ond ychydig o gamau i Lyngby ddinas trên, sy’n cysylltu Kgs Lyngby, denmarc yn Nærum a Jægersborg, a gyda S-ar y trên o Lyngby orsaf yn cael dim ond pymtheg munud i Nørreport sant. Ac ar rai blynyddoedd, byddwch hefyd yn gallu cymryd rheilffyrdd ysgafn yn uniongyrchol o’r giât mochyn.

Lyngby

Y fflatiau: mae’r Uchelgais i — sboligerne yw creu lleoliad perffaith ar gyfer modern preswyl, gyda cysur ac ymarferoldeb i gyfarfod y rhan fwyaf o boligdrømme. Gyda o gartrefi ar y — m dosbarthu yn i ystafelloedd digon o gyfle i ddod o hyd i gartref sy’n gweddu eich anghenion. Mae’r fflatiau yn cael eu haddurno gyda HTH-ceginau a HTH-ystafelloedd ymolchi. Fe ddaw goleuni o sawl ochr, ac yn y rhan fwyaf o fflatiau wedi balconïau mawr lle gallwch fwynhau eich paned a gweld yr amgylchedd clyd. Mae’r holl fflatiau yn cael ystafell storio naill ai yn y ty neu yn yr islawr, ac mae’n bosibl i rentu gofod parcio yn yr islawr. Ar y llawr gwaelod daw siop cyfleustra, chanolfan ffitrwydd yn ogystal â caffis a bwytai. UdenomBanken yn rhoi i chi ffordd newydd sbon i gael cynnig ar y benthyciad cartref. Benthyciadau yn hawdd ac yn daclus, ac yn cael ymateb o fewn pedair awr ar hugain. Adeilad newydd gyda deniadol fflatiau, o ansawdd Uchel ac yn dda cyfleusterau deniadol cartrefi ddau. pum ystafell tai. m y Cartrefi mae Cartrefi yn cynnig deunyddiau o ansawdd, yn eang dosbarthu yn y kvadratmeterne yn ogystal â dewisiadau da o addurniadau ar gyfer y ddau sengl, pâr a theulu. Mae’r fflatiau yn cael eu paratoi gyda Alarch-yn y gegin, offer gan Siemens, yn ogystal ag ymarferol, gofod storio yn y mae’r ystafelloedd gwely. Yn ogystal, mae lifft, mynediad ffôn a system barcio beiciau a y posibilrwydd o rentu gofod parcio yn yr islawr. Mae’r cartrefi hefyd yn cael balconi, yn ogystal â mynediad at a godwyd yn yr atrium gyda clyd weddïo a meinciau yn y canol o adeiladu. Mae’r eiddo yn yr Eiddo wedi ei lleoliad canolog yn Bagsværd, Bagsværd Llyn, siopa, ysgolion a gofal dydd ganolfan ychydig filltiroedd oddi wrth y cyfeiriad. O fewn yr un pellter byddwch hefyd yn dod o hyd i fysiau, S-bahn a Hillerødmotorvej, lle Copenhagen gellir ei gyrraedd mewn tua chwarter awr. Mae’r eiddo yn cael ei rhestru gyda’r amrywiaeth yn y uchder, y gellir eu symud hyd at saith llawr, gan greu deinamig ymddangosiad. Yr adeilad mae pensaernïol esthetig o’r tu mewn i’r tu allan, ac yn cynnwys swyddogaethol cartrefi sy’n byw hyd at y teulu modern anghenion. Labelu ynni, mae’r Adeilad yn cael ei gynllunio ar ôl y BR, pam mae’n debygol y label ar y A. Yn olaf energimærkerapport yn cael ei baratoi. f. m. mae’r adeilad mynediad i wasanaeth. Hun a adeiladwyd-mewn a gwresogi garej, yn yr Ardal Yn y Upcycle Stiwdios fyw â chi yn uniongyrchol at y Kalvebod Fælleds enfawr naturiol ardal â choedwigoedd hardd, aeron gwyllt a phlanhigion gwyrdd, cyn belled ag y gall y llygad weld a bywyd gwyllt cyfoethog. yn fyr, mae cyfoeth o weithgareddau ar gyfer pob oedran. Yn Ørestad De, rydych yn agos at bopeth. Cymerwch daith siopa i Maes.dim ond pum munud oddi wrth eich cartref, ewch i’r caffis lleol neu gael profiad cerddoriaeth yn y Royal Arena. Mae angen i chi fynd at y ganolfan, yn Vestamager Orsaf Metro dim ond dau funud i ffwrdd ac yn mynd â chi yn uniongyrchol i Kongens Nytorv a bywyd y ddinas yn cymdogaeth. Mae’r ardal hefyd wedi bws da dolenni ac yn hawdd ar y ffyrdd mynediad at y briffordd, fel y gallwch yn hawdd fynd allan o’r ddinas, i faes awyr neu ar draws y Sain. Adeiladu yn y Du minimaliaeth ac nordig wood yn cyfarfod yn Efrog Newydd ar agor nenfwd cysyniad yn y Upcycle Stiwdios ugain tref. Mae’r cartrefi yn y Upcycle Stiwdios gellir ei ddefnyddio fel cartref teulu ac fel y lle gwaith ar gyfer eich busnes annibynnol neu yn darparu’r fframwaith y gellir ei ddefnyddio gan y teulu mawr gyda angen ar gyfer y gofod. Gallwch hefyd rhan o’r annedd i ddau hunan-gynhaliol tai gyda lle ar gyfer nifer o genedlaethau. Mae’r annedd Oddi wrth y prif fynedfa i chi fynd i mewn yn uniongyrchol i mewn i’r entréens grisiau gyda mynediad at y adeiledig mewn, gwresogi garej ac yn ymarferol, gofod storio o dan y grisiau. Yma yw y lle ar gyfer y beiciau neu efallai gweithdy bach. Byddwch hefyd yn cael ystafell iwtiliti gyda pheiriant golchi a sychwr y teulu vaskedage ac yn ychwanegol ar ystafell storio. Yn y llawr gwaelod, byddwch yn dod o hyd i un o’r ddau stylish ystafelloedd ymolchi. Gyferbyn â’r garej yn y tŷ ail fynedfa. Gwaith celf cyfansawdd o ffenestri yn cael eu creu gyda’r genbrugsruder yn cynrychioli hardd cynteddau i bron saith-metr o uchder ystafell fyw gyda metel diwydiannol grisiau ac eang udsigtsrepos. O repos, byddwch yn mynd yn uniongyrchol i mewn i un du cegin integredig cypyrddau a drysau. ac yn agored, ardal fwyta gyda lle ar gyfer stuekrog. Y llawr gwaelod ac ar y llawr cyntaf mae lle da ar gyfer y teulu mawr neu at y godidog cinio gyda ffrindiau. Ar hyd yr adeilad un ochr yn rhedeg metaltrappen, fel darparu mynediad cyflym at y car, ystafell ymolchi, ystafell a teras to. Newydd ei adeiladu fflatiau modern, Ardal: — shusene wedi ei leoli yng nghanol Kgs.

Lyngby

Yma yn y pellter cerdded i Lyngby Hovedgade, Lyngby Storcenter a Magasin. Mae yna dim ond ychydig o gamau i Lyngby ddinas trên, sy’n cysylltu Kgs Lyngby, denmarc yn Nærum a Jægersborg, a gyda S-ar y trên o Lyngby orsaf yn cael dim ond pymtheg munud i Nørreport sant. Ac ar rai blynyddoedd, byddwch hefyd yn gallu cymryd rheilffyrdd ysgafn yn uniongyrchol o’r giât mochyn.

Lyngby

Y fflatiau: mae’r Uchelgais i — sboligerne yw creu lleoliad perffaith ar gyfer modern preswyl, gyda cysur ac ymarferoldeb i gyfarfod y rhan fwyaf o boligdrømme. Gyda o gartrefi ar y — m dosbarthu yn i ystafelloedd, mae digon o gyfle i ddod o hyd i gartref sy’n gweddu eich anghenion. Mae’r fflatiau yn cael eu haddurno gyda HTH-ceginau a HTH-ystafelloedd ymolchi. Fe ddaw goleuni o sawl ochr, ac yn y rhan fwyaf o fflatiau wedi balconïau mawr lle gallwch fwynhau eich paned a gweld yr amgylchedd clyd. Mae’r holl fflatiau yn cael ystafell storio naill ai yn y cartref neu yn yr islawr, ac mae’n bosibl i rentu gofod parcio yn yr islawr. Ar y llawr gwaelod daw siop cyfleustra, chanolfan ffitrwydd yn ogystal â caffis a bwytai