Gwlad — Yr Undeb EwropeaiddBrexit: hyd yn hyn yn parhau i fod Prydain yn aelod llawn o’r UE, a hawliau a rhwymedigaethau a bydd yn parhau i fod yn gymwys yn y Du.

Pan cydweithredu ewropeaidd yn dechrau ym, dim ond gwlad Belg, yr Almaen, Ffrainc, yr Eidal, Lwcsembwrg a’r Iseldiroedd, sydd yn cymryd rhan.

Y ewro (EUR) yr arian swyddogol mewn pedwar ar bymtheg o o aelod-wladwriaethau

Mae’r gwledydd hyn yn cael eu galw ar y cyd-yn ardal yr ewro. Mae’r ardal schengen yn un o’r rhai mwyaf pwysig ar ganlyniadau, mae’r UNDEB ewropeaidd wedi ei gyflawni. Mae’n ardal heb ffiniau mewnol lle mae dinasyddion yr UE, mae nifer fawr o bobl nad ydynt yn wledydd yr UE, pobl fusnes a thwristiaid yn gallu symud yn rhydd, heb fod yn destun gwiriadau ffin. Ers mae’r ardal wedi tyfu yn raddol a bellach yn cynnwys bron pob un UE-gwledydd a rhai sy’n gysylltiedig gwledydd. Y gwledydd schengen yn cael eu gadael ar eu ffiniau mewnol, ond wedi dychwelyd gyda’r Schengen acquis tynhau rheolaethau ar eu cyffredin ar ffiniau allanol i sicrhau ei fod yn ddiogel i fyw a gweithio yn yr ardal Schengen. I ddod yn aelod o’r UE i chi fynd trwy helaeth weithdrefn, ac nid yn rhywbeth sy’n digwydd o un diwrnod i’r llall. Pan fydd yn gofyn am gwlad yn cwrdd â’r amodau ar gyfer aelodaeth, mae’n rhaid gweithredu rheolau’r UE ym mhob maes.

Unrhyw wlad sy’n bodloni’r amodau ar gyfer medlemskaben allai fod yn berthnasol

Mae’r rhain yn amodau yn cael ei adnabod fel y ‘copenhagen meini prawf’ ac yn cynnwys y cedwir at egwyddorion y farchnad am ddim yn economi, yn sefydlog o ddemocratiaeth a rheol y gyfraith, ac yn cyflwyno’r holl UE rheolau, gan gynnwys yn y tymor hwy, a hefyd yr ewro. Gwlad sy’n dymuno ymuno â’r UE, dylai gyflwyno cais am aelodaeth i’r Cyngor, sydd wedyn yn gofyn i’r Comisiwn i asesu p’un a yw’r ceisydd yn gallu bodloni y copenhagen meini prawf. Os bydd y Comisiwn barn yn ffafriol, mae’n rhaid i’r Cyngor gytuno ar negodi mandad.

Mae yna agor forhandlingerneen ffurfiol pwnc ar gyfer y pwnc

Oherwydd y swm mawr iawn o reolau yn yr UE, mae gan bob ymgeisydd ei angen ar y wlad i gyflwyno yn ei gyfraith genedlaethol, mae’n cymryd amser hir i gwblhau trafodaethau. Bydd ymgeiswyr yn cael finansielen, gweinyddol a teknisken cymorth yn y cwrs hwn førtiltrædelsesperiodeen