Gwledydd eraill pasbort a fisa rheoliadauMae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn berthnasol ar gyfer daneg dinasyddion yn teithio ar daneg nationalitetspas, ac ar gyfer teithio, lle mae twristiaeth yn brif amcan. Os ydych yn teithio gyda ffoaduriaid neu estron neu a ydych yn ddinesydd o wlad arall na Denmarc, rhaid i chi gysylltu â llysgenhadaeth y wlad y byddwch yn ymweld i glywed beth mae’r pasbort a gofynion fisa yn berthnasol i chi. Rydym yn anelu i sicrhau bod y wybodaeth ar y dudalen hon yn gyfredol, yn gywir, ac yn gyflawn.

problemau gyda siec — mewn ac ymadael, beth bynnag fo’r wybodaeth ar ein gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw i gydymffurfio gyda’r gwirio — mewn a udrejseregler yn y gwledydd ydych yn teithio i chi. Mae’n awdurdodau lleol ym mhob gwlad, sy’n diffinio y rheolau, ac yn penderfynu os ydych yn cydymffurfio gyda nhw. Felly, rydym yn argymell y dylech gysylltu â llysgenhadaeth y wlad, consyliaeth neu awdurdodau mewnfudo yn y wlad cyn i chi deithio, ac yn edrych ar y rheolau presennol