Hawlfraint — Daneg Undeb Y NewyddiadurwyrMae’r rhan fwyaf o’r DJ aelodau greu hawlfraint yn gweithio fel rhan o’u gwaith bob dydd. Mae’n rhan hanfodol o’r DJ aelodau a rennir DNA. DJ yn cynghori aelodau ar yr holl faterion hawlfraint a chynrychioli buddiannau’r aelodau yn gyffredinol o fewn yr ardal. DJ hefyd yn dyrannu arian, sy’n dod o’r cytundebau ar y cyd ar y defnydd o waith hawlfraint.

DJ gwobrau rettighedsmidler o’r gwahanol pyllau. Dod o hyd i’r dde yn y pwll ac yn y rheolau treth a defnyddio rettighedsmidler. DJ wedi paratoi nifer o gynigion, y gallwch ei ddefnyddio pan ydych am aseinio eich hawliau