ICYE Denmarc — Ffurflenni cais — ICYE DenmarcYr ydych yn gwneud cais mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y rhaglen y byddwch yn teithio. Yma gallwch ddarllen am y cais gweithdrefnau a dod o hyd i’r ffurflenni cais bydd angen i chi ddefnyddio. Er mwyn i chi lenwi y ffurflen gais, rhaid i chi ddefnyddio PDF reader bod yn cefnogi ffurfiau. Rydym yn argymell Adobe Acrobat Reader DC, sy’n gallu ei lwytho i lawr ar gyfer rhad ac am ddim ar gyfer Windows a Mac. Yma, gallwch greu llofnod digidol ID i ei ddefnyddio i gofrestru ar y ffurflenni cais. Cliciwch ar y llofnod ardal pan fyddwch yn barod i arwyddo’r ddogfen a byddwch yn cael eich tywys drwy y broses o greu a rhowch eich digidol Adobe ID. Efallai y byddwch yn cael eich annog i arbed y ddogfen yn ôl pob maes gyda ID digidol wedi cael ei lofnodi. Adobe ID digidol yma, lle gallwch hefyd weld cam-wrth-gam. Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi fod yn aelod o Dansk ICYE, sy’n costio dkk. am y flwyddyn ffi ymgeisio o bump ar hugain o kr. Dod yn aelod. Nesaf, mae angen i chi anfon saesneg cais am Uffe Engsig — ef yw’r cydlynydd ICYE rhaglen. Y ffurflen gais hon yn rhoi syniad i ni o bwy ydych chi a pa fathau o brosiectau y gallech fod â diddordeb mewn. Ydych chi’n gwybod eisoes pa wlad rydych am i, i chi, dylai fawr iawn yn hoffi i lenwi yn y saesneg mae’r ffurflen gais hefyd. Y ffurfiau y byddwch yn dod o hyd o dan»Ffurflenni cais». Eich crone cais, rydym yn ei ddefnyddio yn bennaf ar gyfer eich gwaith paratoi cyn i chi fynd, tra bod y saesneg fydd y cais yn cael ei anfon at eich wlad. Mewn cysylltiad â eich cais, rhaid i chi blaendal o flaen llaw ar y. kr, yn ogystal ag i lofnodi cytundeb ysgrifenedig. O ran y cais am fisa, rydym yn argymell eich bod yn ceisio o fewn. efallai, os ydych eisiau mynd ym mis awst, neu ar yr hwyraf. Hydref, os ydych chi eisiau mynd ym mis ionawr. Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi fod yn aelod o Dansk ICYE, sy’n costio dkk. am y flwyddyn ffi ymgeisio o bump ar hugain o kr. Dod yn aelod. Nesaf, mae angen i chi anfon saesneg cais am Kathrine Clausen — hi yw cydlynydd ESC — Gwirfoddoli Unigol. Y ffurflen gais hon yn rhoi syniad i ni o bwy ydych chi a pa fathau o brosiectau y gallech fod â diddordeb mewn. Yna byddwch yn cael mwy o wybodaeth am y drefn ymgeisio, ar gael ar amryw o brosiectau, yn ogystal â helpu i holl gwestiynau a allai fod gennych. Pan rydych wedi cael eich dewis ar gyfer prosiect, mae’n rhaid i chi dalu blaendal ar mil dkk a fydd yn cael ei ad-dalu os byddwch yn cwblhau’r cwrs cyfan ac yn cyflwyno y papurau perthnasol, f. ex. boarding pass ac yn yr Adroddiad Terfynol i’w ddefnyddio ar gyfer cwblhau ac adrodd ar y prosiect, yn ogystal â chymryd rhan mewn hjemkomstlejren. Byddwn yn anfon indbetalingsblanketten, pan fydd y swm sydd i’w dalu. Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi fod yn aelod o Dansk ICYE, sy’n costio dkk. am y flwyddyn ffi ymgeisio o bump ar hugain o kr. Dod yn aelod. Pan fyddwch wedi dewis y wlad yr ydych eisiau teithio, ac a oedd yn y prosiect byddwch yn gweithio ar, rhaid i chi gyflwyno daneg Camau-ffurflen gais. Daneg ffurflen gais rydym ni’n eu defnyddio i ffurfio darlun i ni eich cefndir ac eich dymuniadau, fel y gallwn helpu i chi ddod o hyd dim ond y dde prosiect i chi. Ni fyddwch yn cael ei ddewis o ar sail eich cais. Os byddwn yn dod o hyd i unrhyw anghysondebau o ran ein rhaglen a diben, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gwneud mae paru disgwyliadau. Mae’n bwysig eich bod yn onest ac yn ymhelaethu ar eich atebion, fel y gallwn sicrhau y bydd eich profiad mor dda ag y bo modd. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ffurflen gais, byddwch yn derbyn gwybodaeth am y gyrchfan a ddewiswyd gennych oedd. flaenoriaeth, ynghyd â’r saesneg ffurflen gais. Y saesneg y ffurflen gais, rhaid i chi ei llenwi a’i dychwelyd i ni. Mae’n dim ond yn y saesneg y ffurflen gais, yr ydym yn anfon ar y wlad yr ydych wedi dewis fel.

Pan fydd y cais yn cael ei anfon i ffwrdd i wlad o dan sylw, gan holi rydym ni seddi ar y prosiectau a’r cyfnod eich arhosiad. Mae i fyny i arweinwyr y prosiect, i gymeradwyo’r chi fel gwirfoddolwr ar eu prosiect, a rhaid iddynt wneud hyn gan eich cais. Felly, mae’n cael ei yn eich cais yn syniad da i roi pwyslais ar sut y gall y prosiect yn elwa o’ch profiad personol. Hefyd yr hyn yr ydych yn disgwyl eich arhosiad. Byddem yn hoffi i bwysleisio’r pwysigrwydd o gymryd eich amser ac yn ymhelaethu ar eich atebion mewn cais. Dylech ddisgwyl — wythnos amser prosesu, cyn daw cadarnhad gan y sefydliad ynghylch y posibilrwydd y i chi gall fod yn wirfoddolwr, ar eu prosiect. Mewn cysylltiad â eich cais, rhaid i chi blaendal ymlaen llaw. kr. Mae hyn yn cael ei wneud dim ond pan fydd y ddau chi ac yn y dyfodol y prosiect wedi cymeradwyo y cytundeb gwirfoddol ar y gwasanaeth y gallwn ei gynnig. Rydym yn cynnig arweiniad a help i archebu airfare, yn cymryd allan yswiriant, wneud cais am fisa ac yn dod o hyd i’r dde brechlynnau, os ydych yn cael eu defnyddio ar gyfer hyn. Pan fydd popeth yn ei le, byddwn yn anfon contract, anfonebau perthnasol a gwybodaeth am deithio