Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Jobpræmieordningen


Jobpræmien yn cael eu talu ar y diwrnod gwaith olaf y mis

Mae'r payout o jobpræmien yn digwydd y mis ar ôl eich cyflog yn cael ei adrodd at y gweinyddiaeth trethOs ydych yn cael eu cwmpasu gan y cynllun, byddwch yn awtomatig yn cael llythyr oddi wrth y Payout o Denmarc cyn.

Pan fyddwch yn cael eu cwmpasu gan y cynllun, byddwch yn cael y cyfle i gael yn rhydd o dreth swm yn jobpræmie am waith neu hunan-gyflogaeth yn ystod y cyfnod.

ebrill i. Jobpræmien bydd yn cael ei gyfrifo ar sail eich cyflog neu elw o hunangyflogaeth.

eich cyflog, neu eich cyn-treth elw fesul. Fodd bynnag, gallwch dim mwy na chael eich talu. Gallwch dderbyn jobpræmie ar gyfer hyd at ddeunaw mis yn ystod y cyfnod. ebrill i. mawrth Mae hyn yn golygu y gallwch ei gael hyd at. Jobpræmien yn ddi-dreth ac nid oes goblygiadau ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus eraill.

Gallwch gael jobpræmie, os ydych yn cael eu cwmpasu gan y jobpræmieordningen.

Mae gennych yn awtomatig yn derbyn llythyr gan y Payout o Denmarc cyn. Gorffennaf, os ydych yn cael eu cwmpasu gan y cynllun. Rydych yn cael eu cwmpasu gan y cynllun, os ydych wedi bod yn segur mewn wythnos, ac ar yr un pryd wedi derbyn budd-dal cymwys.

Yn ogystal, mae'n rhaid i chi wedi derbyn budd-dal cymwys ar gyfer o leiaf pedwar deg saith wythnos yn y cyfnod o wythnos, at ac yn cynnwys wythnos.

Y wobr bydd yn cyfateb i ddeg y cant

Neu os ydych chi mewn wythnos, roedd gan o leiaf wythnos yn y cyfnod o wythnos, at ac yn cynnwys wythnos, ag: Os, yn ystod y cyfnod. mawrth yn cyrraedd yr oedran ymddeol neu drosglwyddo i anabledd, pensiwn ymddeoliad cynnar, fleksydelse neu'n rhannol pensiwn, yn rhoi'r gorau i cael eu cwmpasu gan y cynllun. Os ydych yn credu bod gennych yr hawl i fod yn orchuddio gan y jobpræmieordningen, nid yw ond wedi derbyn llythyr oddi wrth y Payout Denmarc, gallwch wneud cais am iddo gael ei gynnwys yn y cynllun. Pan fyddwch yn chwilio am, gofalwch eich bod yn atodi dogfennau eich bod wedi derbyn y gwasanaethau.

Gallwch hefyd wneud cais am le drwy lenwi'r ffurflen isod a'i anfon ynghyd â'r dogfennau gofynnol gyda'r Digidol Bost neu gyffredin post Taliad Denmarc.

Jobpræmien bydd yn cael ei gyfrifo ar sail eich cyflog neu eich elw o hunan-gyflogaeth cyn treth. Y wobr bydd yn cyfateb i ddeg y cant. eich cyflogau neu eich elw fesul. Fodd bynnag, gallwch dim mwy na chael eich talu. Mae'n golygu nad oes angen i wneud unrhyw beth i gael y premiwm a dalwyd. Payout Denmarc yn cyfrifo eich jobpræmie ar sail eich cyflogwr adrodd i'r Gweinyddiaeth treth. Byddwch yn derbyn llythyr, bob tro y Payout o Ddenmarc yn gallu gweld bod eich cyflogwr wedi nodi cyflogau at y gweinyddiaeth treth. Os oes gennych elw o hunangyflogaeth yn Nenmarc neu dramor (yr UE, AEE-gwledydd neu yn y Swistir), neu os ydych yn cael cyflog ar gyfer gweithio dramor (yr UE, AEE-gwledydd neu yn y Swistir), mae'n rhaid i chi hyd yn oed yn ceisio cael jobpræmie talu. Y tro cyntaf, byddwch yn cael eich talu jobpræmie, ar ddiwedd mis awst. Jobpræmien bydd yn cael ei gyfrifo ar gyfer y cyflog, sy'n cael ei adrodd at y gweinyddiaeth treth, ym mis ebrill a mis gorffennaf. Bydd hyn yn jobpræmien cael eu talu fesul. Byddwch yn cael y premiwm a dalwyd, yn y mis ar ôl eich cyflogwr wedi nodi eich cyflog. Enghraifft: os yw eich cyflogwr wedi nodi cyflogau at y gweinyddiaeth treth ym mis hydref, byddwch yn cael jobpræmien dalu ar y diwrnod busnes olaf ym mis tachwedd. Mae'n golygu hefyd os bydd eich cyflogwr yn eich adroddiadau eich cyflog ar gyfer mis hydref ym mis tachwedd, fe fyddwch ond yn cael y premiwm a dalwyd ym mis rhagfyr. Pan fyddwch yn cael eich talu jobpræmie, byddwch yn derbyn llythyr oddi wrth y Payout Denmarc, lle gallwch weld faint yr ydych yn cael eich talu, a sut y bydd eich premiwm yn cael ei gyfrifo. Er mwyn cael eich talu jobpræmie rhaid i chi gael y tâl am y gwaith neu elw o hunangyflogaeth. Os ydych yn cael flekslønstilskud fel atodiad at eich cyflog, gallwch gael jobpræmie o'r cyflog, ond nid gan flekslønstilskuddet. Byddwch yn cael y cymhorthdal ar gyfer hunan-gyflogaeth, oherwydd eich bod yn cael barhaol ac yn sylweddol lleihau capasiti, gallwch gael jobpræmie o'r elw, ond nid yn y grant. Rydych yn cael y cyfle i gael jobpræmie o dalu am waith mewn eraill yr UE, AEE-gwledydd neu'r Swistir, os ydych yn talu treth ar eich cyflog yn Denmarc. Nid ydych yn cael yn awtomatig yn talu allan jobpræmie, pan fyddwch yn gweithio dramor, felly ni ddylai hyd yn oed chwilio am y premiwm ar y Taliad Denmarc. Ydych yn chwilio am am jobpræmie gan lenwi'r digidol cais ac atodwch y dogfennau gofynnol.

Gallwch hefyd chwilio drwy lenwi y ffurflen isod a'i anfon ynghyd â'r dogfennau gofynnol gyda'r Digidol Bost neu'r post cyffredin y Taliad Denmarc.

Pan fyddwch yn chwilio am am jobpræmie am waith dramor, yn cyfrifo y Payout yn Denmarc eich jobpræmie ar y sail y dogfennau ynghlwm. Byddwch yn cael jobpræmien dalu yn syth ar ôl y Taliad Denmarc wedi ei brosesu eich cais.

Rydych yn cael y cyfle i gael jobpræmie ar gyfer elw o'r llawdriniaeth yn annibynnol busnes yn Nenmarc neu eraill yr UE, AEE-gwledydd a'r Swistir, os ydych yn talu treth ar eich elw yn Denmarc.

Nid ydych yn cael yn awtomatig yn talu allan jobpræmie, os oes gennych elw o weithredu o hunan-gyflogedig busnes, felly dylech hyd yn oed chwilio am y premiwm ar y Taliad Denmarc.

Pan fyddwch yn chwilio am am jobpræmie o elw o hunangyflogaeth, Taliad Denmarc yn dilyn hynny i gyfrifo eich premiwm ar sail eich ffurflen dreth flynyddol.

Pan fyddwch yn chwilio am am jobpræmie o elw o hunan-gyflogaeth dramor, mae'n rhaid i chi atodi dogfennaeth ar eich elw, fx cyfrifon, yn ogystal â'r dystysgrif gan y gweinyddiaeth treth ar eich atebolrwydd treth. Payout Denmarc cyfrifo, yna bydd eich jobpræmie ar sail y dogfennau ynghlwm. Byddwch yn cael jobpræmien dalu yn syth ar ôl y Taliad Denmarc wedi ei brosesu eich cais. Ydych yn chwilio am am jobpræmie gan lenwi'r digidol cais ac atodwch y dogfennau gofynnol. Gallwch hefyd chwilio drwy lenwi y ffurflen isod a'i anfon ynghyd â'r dogfennau gofynnol gyda'r Digidol Bost neu gyffredin post Taliad Denmarc. Os oes rhywun arall sydd angen i helpu i gael mewn cysylltiad â'r Taliad Denmarc, mae'n rhaid i chi gyntaf yn rhoi y person pŵer atwrnai.

Mae hefyd yn berthnasol, hyd yn oed er eich bod yn byw gyda'i gilydd, ac eraill dim ond angen i chi siarad gyda Payout o Denmarc ar y mater.

Os mae'n rhaid i chi helpu rhywun arall mewn cysylltiad â'r Taliad Denmarc, mae'n rhaid i chi yn gyntaf rhaid pŵer atwrnai. Mae hefyd yn berthnasol, hyd yn oed er eich bod yn byw gyda'i gilydd, a ch jyst angen i siarad gyda Payout o Denmarc ar y mater. Pan fyddwch yn cyflwyno cais, bydd yn cael ei brosesu gan y Taliad Denmarc. Sagsbehandlingsfristen ar gyfer cais i jobpræmieordningen yn cael pedair wythnos o'r dyddiad y mae'r Taliad yn Denmarc wedi derbyn eich cais.

Payout Denmarc yn gyfartaledd o dair wythnos i brosesu eich cais.

Gallwch chi helpu i sicrhau bod eich cais yn cael ei brosesu cyn gynted ag y bo modd. I wneud hyn, atodwch y ddogfennaeth angenrheidiol a gwneud yn siŵr bod eich gwybodaeth yn y gofrestr yn gywir. Mae sagsbehandlingsfrist yn y terfyn, fel y Taliad Denmarc wedi darparu ar gyfer pa mor hir y mae'n rhaid ei gymryd i wneud penderfyniad. Sagsbehandlingsfristen a'r cyfartaledd amser prosesu yn cael ei bennu yn seiliedig ar y tro fel rheol, mae'n cymryd i brosesu i y cant. y ceisiadau, Taliad Denmarc. Payout Denmarc yn ymateb cyn gynted ag y bo modd. Os ydych chi wedi ysgrifennu at y Payout Denmarc, gallwch ddisgwyl i gael atebion o fewn ugain diwrnod gwaith. Os ydych yn anfodlon, mae croeso i chi gysylltu â'r Payout yn Denmarc. Os ydych yn anghytuno â'r penderfyniad, rydych yn cael y cyfle i gwyno am y peth. Payout ar gyfer Denmarc i gael eich cwyn o fewn pedair wythnos ar ôl i chi wedi derbyn y penderfyniad.