Kvoteflygtninge: Gymryd cyfrifoldeb, Denmarc. Ysgrifennu dan. Mellemfolkeligt SamvirkeO’r fath yw ein Denmarc

Mae’n dieflig troellog

Mae cannoedd o filoedd o ffoaduriaid wedi rhoi eu bywydau mewn perygl i gyrraedd Ewrop a cheisio diogelwch yma. Mae llawer yn marw, yn anffodus, yn yr ymgais. Yr Undeb Ewropeaidd a’r gymuned ryngwladol yn cael ei gosod i un o’i profion mwyaf erioed. Ewrop ac yn y byd yn unig yn datrys yr argyfwng yn y gymuned. Yn y cydweithredu ewropeaidd, mae’n rhaid i ni weithio ar gyfer teilwng derbyn y herlid, a rhaid i ni sefyll ar y nod ar gyfer ein gwerthoedd sylfaenol: Undod, parch at hawliau dynol a lleiafrifoedd, tryloywder ac atebolrwydd y confensiynau rydym wedi llofnodi. Ac yn y fframwaith y CENHEDLOEDD unedig, rhaid i ni gynnal y cytundebau a chonfensiynau, sydd wedi ei warantu heddwch, sefydlogrwydd a hawliau dynol ar gyfer y rhan fwyaf o ewropeaid mewn oes. Nid ydym yn datrys problemau trwy adeiladu gwifren bigog-ffensys, adeiladu waliau neu osod i fyny grænsebomme. Neu gan cau y llygaid am ychydig. Mae’n yn unig yn creu hyd yn oed mwy yn dioddef ar gyfer y eisoes yn hårdtprøvede ffoaduriaid. Mae’r sefyllfa yn galw am cydweithredu ac undod gyda’r erlid ffoaduriaid, ac ymhlith y gwledydd yr UE. Rydym yn wynebu argyfwng dyngarol hanesyddol dimensiynau, ac yn y dyfodol a fydd yn ein barnu yn llym ar gyfer y dewisiadau a wnawn heddiw. Yn dechnegol a enwir yn y rhaglen ailsefydlu neu adsefydlu o ffoaduriaid. Bydd yn dweud bod y CENHEDLOEDD unedig flygtningeorgan, UNHCR, bob blwyddyn, benodi pobl ag anghenion diogelu penodol yn y gwersylloedd ffoaduriaid ar draws y byd yn fannau poeth. Maent yna’n cael ei ddosbarthu rhwng nifer o wledydd er mwyn cael ei roi i breswylio’n barhaol. Y tu allan i’r arferol asylsøgningssystem. Denmarc wedi ers degawdau cofleidio y bum cant ar y flwyddyn. Yn, yn cael y UNHCR nodi bron i, dwy filiwn o bobl gyda’r angen arbennig ar gyfer amddiffyn o dan y system gwota.

Yn anffodus, dyna oedd dim ond

o ohonynt mewn gwirionedd yn hailsefydlu mewn gwlad newydd. Y UNHCR yn amcangyfrif bod y nifer o ffoaduriaid gyda gwarchodaeth arbennig anghenion yn yn cyrraedd, pedair miliwn. Mae’n bell oddi wrth yr holl wledydd yn y byd, sy’n cael ei yn y cynllun. Ac mae yna hefyd nifer o wledydd ar sail ad hoc, yn derbyn kvoteflygtninge ar gais y CENHEDLOEDD unedig flygtningeorgan, UNHCR. Ond Denmarc yw yn gyntaf a rhagarweiniol yn unig yn wlad sydd, fel parhaol UNHCR-samarbejderpartner y rhaglen adsefydlu, a oedd wedi atal ei gyfranogiad. Mewnfudo ac integreiddio gweinidog Inger Støjberg oedd ym mis tachwedd a ddyfynnwyd gan y Ritzau am y rheswm canlynol:»Rydym wedi ei roi ar oedi, oherwydd mae’n rhaid i ni fod yn gallu dilyn. Rydym yn syml, mae angen seibiant». Yn ôl y llywodraeth, maint y broblem o integreiddio yn ogystal â nifer o geiswyr lloches a wnaed Denmarc yn methu i»ddilyn». Mellemfolkeligt Samvirke pwynt, fodd bynnag, mewn cyd-op-ed gyda phum chyrff ANLLYWODRAETHOL eraill yn Denmarc i gymryd sylw o nifer fawr o integrationsfremskridt, fel y nifer o geiswyr lloches y mis medi yn y nifer isaf o geiswyr lloches yn bron i ddeng mlynedd.

Gallwch ddarllen y swydd yma